Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Staten’

Jag är moderat väljare. Utbildad SO-lärare. Inte kunnat jobba senaste åren pga 2 olyckstillfällen med mellanliggande överfall. Men har om inte daglig så nästan daglig kontakt med unga människor. Unga vuxna som definitivt inte mår så bra som de borde göra. Mycket för att vuxna sviker dem. Frånvarande närvarande föräldrar och att skolan ser ut som den gör. Skolan har i stort sett från den dagen Grundskolan infördes. Kunskapskraven sjönk runt 1970. Såväl när det gäller ämneskunskaper i Grundskolan som i ett flertal Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga ämnen på Universitet samt Högskolor!

Kvart i elva i går kväll satt jag på Mölnlycke Terminalen väntande på Grön Express till stan. En bit vid sidan om mig stod två grabbar och diskuterade. Hade det inte varit år 2014, så hade båda kunnat vara hämtade stilmässigt, hår och kläder, från ”mitt” 60-tal. Men där slutade likheterna. Aldrig någonsin hörde jag på 60-talet en enda säga att den kände sig som ett misslyckande. Kunde inte låta bli att reagera. Killarna hade alldeles innan pratat om hur de hela tiden såg till att ha jobb, vilket som helst. så misslyckande bara för att ena killens äldre halvbror lyckats läsa in och bli psykolog, det förstod jag inte. Sa till killen som hade sagt att han kände sig misslyckad, ursäkta att jag råkade höra, men hur kan du känna dig misslyckad, du ser till att du alltid har jobb och du har skaffat dig en liten men ändå egen lägenhet. Vad har du för drömmar och kan du visualisera drömmarna så att de kan bli ett extra tillskott till det du tjänar tills dess att du kan förhoppningsvis kan leva på dem, då är du inget misslyckande. Killen sken upp. Hans kompis och jag pratade i väntan på bussen en hel del. Men som alltid skymtade tre viktiga bitar:

* Det är viktigt inte bara att bli sedd utan också att få veta att Man duger. Inte bara duger utan att man vet mål och om man inte klarar målen HUR man skall göra för att nå målen.

* Det är viktigt att föräldrar VÅGAR vara föräldrar. Inte bara rutinmässigt använder sig av kvalitetstid, vad nu det är för något, men framför allt finns där och stärker det som är bra samt lyssnar in och finns där att stötta om det behövs. I detta ingår att vara råmodell, sätta gränser och våga stå för de gränserna. Eberhard, Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, GP 27 december 2013

Dagens föräldrar vill ha en annan typ av relation till sina barn än tidigare generationer. Men det betyder inte, som David Eberhard menar, att föräldrar inte ”lärt sig” att sätta gränser, skriver Ingrid Bosseldal.Ingrid Bosseldal om Davi Eberhards bok hur barnen tog makten, GP kulturnöje 4 januari 2014 Undrar vilket parallellt universum Ingrid Bossedal lever i? Att hon använder sig av en sociolog som första referens säger tyvärr allt. En sociolog är inte ämnes- och stadieutbildad lärare normalt sett. De få som har kombinationen har sällan hennes uppfattning! Dagens föräldrar KAN normalt sett inte sätta gränser. Dagens föräldrar klarar inte av att både vara auktoritet, våga vara föräldrar samt finnas där utan att korsa linjen mellan att vara förälder och att vara kompis med sitt barn! Förälder är man hela livet. Inser man inte det, så är det stor risk att man som förälder blir sittande ensam på ålderdomshemmet! Det gäller att finnas där NÄR barnet behöver. Inte när man kan pula in det på sitt eget schema!

* I skolans värld är det viktigt att det finns väldigt välutbildade lärare som orkar engagera sig i sina elever. Det krävs inte bara ämnesutbildning kompletterad eller invävd i lärarutbildning. Det krävs mycket god ämnesutbildning. Som en huvudlärare på en skola jag arbetade 2002-2003 sa Man skall kunna gå in och skjuta från höften. Har något hänt i klassen, skolan, området eller något stort i världen, eller om någon elev ställer en fråga, så skall man som lärare kunna lägga sin planering åt sidan för att reda ut den biten INNAN man återgår till sin planering eller ändrar om i den Det räcker alltså inte med bara engagerade vuxna utan det krävs engagerade lärare.

Hur i hela fridens namn skall någon lärare orka med detta undrar säkert Du? Problemet idag ligger i att en lärare inte bara behöver vara lärare. Läraren behöver också vara socialarbetare, biträdande förälder, ersätta skolsköterskan som bortrationaliserats sedan vi på min tid hade skolsköterska som minst halva dagen, arbeta som extra städare – dvs plocka upp efter eleverna inklusive ta bort tuggummin samt ställa i ordning klassrummet EFTER lektionerna. Sedan gör det inte saken bättre att det lugn som inte bara sk. bokstavsbarn behöver helt saknas i de allra flesta svenska klassrum. Det är inte ok att ha mobil i klassrum oavsett vad SKOLVERKET fått för sig. Det är inte ok att springa omkring i klassrum, ropa högt till kompisar, lyssna på musik annat än med öronsnäcka när det är tyst läsning (vilket sällan fungerar idag) och det är absolut inte ok att elever springer ut för att hämta böcker, pennor eller annat SOM DE SKULLE TAGIT MED TILL LEKTIONEN!

Men ett av de största problemen är att alldeles för många lärare har varit obehöriga lärare. 30 000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013. Vilket till stor del berott på att kommunerna använt osthyvel och tårtspade för att spara pengar på skolorna! En svensk skola idag har inte alls de kvalitativa läromedel eller den för eleverna hälsomässigt bästa maten. Sedan kan det låta fint att alla elever ‘skall’ få läsplatta/laptop och att det finns aldrig så fina namn på maträtterna! Det som kommunerna sparar i form av dålig satsning på skolan allt från läromedel över låga lärarlöner för ämnes- och stadiebehöriga lärare via undermålig skolmat alternativt i bästa fall skaplig skolmat som eleverna i vissa fall inte har mer än 20-30 minuter att stå i kö för att slänga i sig,
all den besparingen är en pyrrhusbesparing för den kommer igen i stor del av den numera existerande, fanns inte på min tid – då fanns folkhögskolor, Grundvuxutbildningen där många som slussats igenom systemet inte har kunskaperna de behöver eller hoppat av från….

Kommunala skolor bör få konkurrera på lika villkor som Friskolorna. MEN, och det är ett viktigt men – Kommuner och Landsting bör ge blanka den i att vara Huvudmän. Utförare kan variera och bör godkännas efter mycket strikta regler om VAD som krävs i form av kvalité, tillhandahållande av skolbibliotek och god skolhälsovård samt kvalitetskrav på såväl städning som rektorernas utbildning. Detta kräver Staten som Huvudman. Säger jag som är Moderat väljare.

Ett annat att problem med Kommunerna som Huvudmän är att det aldrig någonsin blir lika villkor för elever som bor i en glesbygdskommun med knal ekonomi som det blir i en kommun med stora skatteintäkter. Där hjälper aldrig sk. utjämning av skatterna. För politikerna har i många år använt osthyvel och tårtspade som jag sade tidigare.

Staten som Huvudman, Skolverket bör tillföras ett större antal välutbildade pedagoger med den gamla lektorskompetensen som utöver att de är knutna till Lärarhögskolor på del av sin arbetstid också får använda minst halva sin arbetstid som skolinspektörer. Det krävs kunskap för att se var brister på kunskap eller brister i pedagogisk, didaktisk och metodisk utlärning ges.

Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig, Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott och utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna på DN debatt 4 januari 2014 Det krävs som sagt kunskap och erfarenhet, inte bara erfarenhet varken från läraryrket eller som politiker som satsat på skolfrågor, för att kunna se var bristerna finns. Sedan är det inte något glädjande att vi i Moderaterna har en talesman i dessa frågor som inte ser helheten just pga av avsaknaden av denna kombination.

”Jag står för det jag tycker när det blåser”, Utbildningsminister Jan Björklund (FP) i Aftonbladet 4 januari 2014 Björklund har helt rätt i denna frågan liksom VAR ansvaret för den uppkomna skolsituationen ligger! Se även Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Kommunerna är dåliga huvudmän för skolan. Det var en av de tokigaste av många tokiga ideér Göran Persson (S) kom på. Lika dålig som påståendet att GP ”lånade” från pensionärernas pension och ”skulle” betala tillbaka men aldrig gjorde det. Staten bör vara huvudman för den obligatoriska skolan men utförarna kan vara kommuner eller friskolor. Det som är viktigt är att de som skall formulera kravspecarna inte bara tittar på Skollagen, Kursplaner o.s.v. utan noga gör klart vilka kvalitétskraven SKALL vara!

Read Full Post »

När SJ-ordförande som fått felaktig dubbellön inte behöver betala tillbaka,
men vanliga människor t.ex. de som fått bostadsbidrag utifrån de belopp de helt korrekt anmält sig ha haft och helt korrekt själva anmäler en lönehöjning under året, en lönehöjning som eftersom bostadsbidrag räknas på hela året gör att de totalt kommer över gränsen för bostadsbidrag,
alltså inte haft tillräcklig inkomst utan fått bostadsbidrag fram till t.ex. augusti, anmält ändrad lön och tvingas betala tillbaka för hela året,
så skickar behandlingen av SJ-ordförandens av honom själv, regeringen m.fl. icke anmälda dubbellön, mycket dåliga vibbar.
Dags att alla Offentliga myndigheter, från regering, staten rent allmänt såväl offentlig tjänst som bolag där staten är hel- eller delägare, verkligen lär sig vad ‘Alla människors lika värde’ samt Regeringsformens 1 kap 2§ verkligen står för. Ordförståelse och ordkunskap behövs på alla nivåer numera i samhället. Diskriminering oavsett kön, ålder o.s.v. är INTE tillåtet!

SJ-topp får behålla felaktig lön, di.se 21 juli 2013
SJ-chefen får behålla dubbla ersättningar, Sveriges Radio 21 juli 2013
Sj-toppen får behålla felaktig lön, SvD 21 juli 2013
SJ-topp får behålla felaktig lön, DN 21 juli 2013

Read Full Post »

Verkligheten, inte teorin är det som gäller. För att kunna få jobb, så behövs det att man först fått verktygen att kunna lära in, där brister det på många håll när det gäller ämnes- och stadiebehöriga lärare som vågar ställa krav på eleverna samt även hos kommuner som inte ställer upp med de stödåtgärder som Skollagen kräver att skolan skall ställa upp med för elever som inte ‘hänger med’, kan lära sig läsa och förstå vad de läser samt kunna räkna och förstå varför matematik är viktigt.

Men det krävs också att elever inte sitter av tiden på gymnasium i tro att de sedan kan få glida på räkmacka genom statligt bekostade pengar för de som störde, skolkade eller bara satt och sov för att de valt fel linje utifrån sina egna förutsättningar. Det krävs även bättre samarbete mellan Skolverk, ‘marknaden’ och politikerna så att de linjer som finns på gymnasiet antingen leder till att de som klarar studierna får kunskaper nog att som minst kunna få en 6 månaders praktik om de inte vill läsa vidare eller kommer in någonstans. Det krävs att de ämnen som finns på programmen är relevanta för samhällets behov och inte bara för att stärka den egna drömmen om framtiden. Alla yrken är inte lika efterfrågade och då borde det inte vara möjligt att på gymnasiestadiet utbilda till arbetslöshet. Samhällsvetenskapliga ämnen behövs inom hela kommunala, landstings och statliga sfären. Inte tu tal om det. Inte heller tu tal om att det är bra att alla linjer får bild, idrott och musik. Men där går gränsen. Alla kan inte bli mediamänniskor eller frisörer för att ta två exempel. De utbildningsplatser som finns bör bättre svara mot ‘marknadens’/kommuner och landstings- samt statens behov av specialkunskaper samt möjlighet till gedigen praktik för att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden. Man kan inte läsa in absurdum.

Att Miljöpartiet vill satsa på skolan är i sig en positiv nyhet. Det negativa är att man glömmer bort att oavsett när ett tak läggs, så måste grunden och de bärande stommarna i huset vara på plats. Det är viktigt att alla elever har ämnes- och stadiebehöriga lärare i grundskolan och att de som behöver hjälp antingen för att de har svårt att lära in eller för att de redan kan och behöver få gå vidare får denna möjlighet. Att sätta av pengar för de som inte varit i skolan eller som inte gjort sina läxor eller valt fel linje på gymnasiet, det har inte Svenska samhället råd med. Inte heller svarar det upp mot Regeringsförklaringens 1 kap 2§ om allas lika värde och att ingen får diskrimineras. Har man gått gymnasiet så är det en sak att läsa upp kurser som man kanske inte läst. En helt annan sak om man får läsa vad man vill när man vill på statens eller kommunens bekostnad. Rätten att få komma igen är en sak, vem som skall betala om den som får möjligheten själv försuttit den, det är en annan sak.

MP vill satsa på skolan, GP 3 juli 2011
MP språkrören till attack mot alliansen, Expressen 3 juli 2011
Proffstyckare om språkrörens tal, SvD 3 uli 2011
Hungrig opposition, DN 4 juli 2011
MP vill satsa på skolan, DN 3 juli 2011

Read Full Post »