Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Staffan Danielsson (C)’

Allra först: Det Annie Lööf och flera C-politiker ur Stureplansgänget fått för sig vara Liberalism, de kallar det Nyliberalism, är varken liberalt eller nytt. Att gå och tro att frihet a la Rosseau vara liberalism, det är att visa sin okunskap om såväl Liberalism som om samtliga ismer som gåtts igenom, skall ha gåtts igenom om lärarna varit ämnes- och stadiebehöriga, i historia och samhällskunskap. Skrämmande uppvisning av okunskap som inte borde finnas ens på Riksdagsnivå än mindre hos en svensk Minister oavsett partitillhörighet!

När Annie Lööf invigningstalade på Centerstämman i Karlstad svingade hon hårt mot Sverigedemokraterna. Hon slog fast att C ska vara en motpol till deras politik.
– När de säger åk hem säger vi kom hit, sa hon från scenen.

Centerpartiet har en långsiktig vision om öppna gränser. Och frågan diskuterades intensivt i samband med partiets idéprogramsdebatt.
Utåt sett har frågan tystnat sedan dess.
Intern C-strid om invandring, Aftonbladet 19 september 2013
Centern söker sina rötter, GP ledarsidan 20 september 2013 Inte hittar Centern sina rötter med flummande Annie Lööf som partiledare. Karta och kompass saknas!
Vilka frågor ska rädda Centerpartiet?, Brännpunkt direkt SvD 19 september 2013 Det är 10.000 kronors frågan. Inte de frågor som Annie Lööf för fram för Centerns räkning. Så mycket är säkert. Det finns i de fall det finns fog för att lyfta fråga i samtliga fall andra partier som har betydligt större långsiktighet och substans i liknande krav. På båda sidor inom Alliansen likaväl som inom Oppositionen…..
Fördubblad jämställdhetsbonus och bonus även för vabb-dagar.
Så vill Centerledaren Annie Lööf underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden.
Så vill Annie Lööf underlätta för kvinnor, Expressen 19 september 2013 KLART BROTT MOT SVENSK GRUNDLAG! Regeringsformens 1 kap 2§ tillåter INTE diskriminering av någon pga kön. Varken positiv eller negativ kvottering eller bonus är tillåten. Författningsdomstol behöver Sverige snarast möjligt och till dess vore det tacksamt om Annie Lööf m.fl. fick lära sig vad som står i Svenska Grundlagar och vad orden som står där betyder! 😛
Interna striden öppnar för EU-kamp i Centern, Expressen 20 september 2013 Mellan en sittande EU-parlamentariker som anses färglös av ledande C-klicken och en ur Stureplanscentern. Sicka kioskvältare C fått fram…. 😉
Centerpartiet stödjer nu att invandrare ska få rätt att ta hit fler anhöriga. Men partistyrelsens förslag att den som tar hit till exempel sin mormor eller farmor själv ska betala kostnaden för sjukvård och åldringsvård röstades ned av den pågående centerstämman, efter livlig debatt i går kväll.C:s partistyrelse fick backa om anhöriginvandring, Sveriges Radio 20 september 2013 Det var illa nog att C-s partistyrelse i sitt förslag prioriterar upp anhöriginvandring med krav på att anhöriga skall betala för sina invandrande äldre samtidigt som man glömmer bort alla de äldre svenskar som inte ges möjlighet att flytta från vårdhem långt från sina kvarlevande barn. Centerstämmans beslut är etter värre och gör det svårt för C att nå sina procentmål.

Så till Annie Lööfs dummaste uttalande som visar att hon inte är torr bakom öronen än. Lööf: Vill Löfven mucka får han komma ut på banan, DN 19 september 2013 Jag är moderat, men en sak är säker Lööf har inte en fingertoppskunskap där Löfven har hela erfarenheten från verkligheten och kunskap om densamma. Må vara att Löfven mer än en gång får omöjliga uppgifter att föra fram från sin vänsterflygel, men Lööf visar sin ignorans och oförmåga till självkritisk analys mer än vanligt med så dumma uttalanden! Framför giltiga argument mot andra partiers partiledare och politiker. Inte flumkänslouttalanden!

Det är en sak att ställa SD till svars för (ev och verkliga) felaktigheter i den av SD framförda invandringspolitiken. Något helt annat att gå och tro att Sverige har ekonomisk möjlighet att ta emot alla som vill komma hit. För de som skulle omfattas av ‘öppna gränser’ är endast de som själva har haft råd eller satt sig i skuld för att ta sig hit. Hade Annie Lööf i stället för att tala om ‘öppna gränser’ talat om ökat antal kvotflyktingar från de flyktingläger som finns runt om i världen, då hade Annie Lööf åtminstone visat att hon varit vuxen nog att förstå att det som kan låta som något vackert i verkligheten inte är något annat än rent prat utan innehåll som stämmer överens med verkligheten.

Att bjuda in människor till en situation där de som blir svenska medborgare, för jag utgår i varje fall från att det är tanken att de som kommer hit på sikt skall bli det, inte får lättare än andra som redan är här, svenska medborgare eller de med uppehållstillstånd, att få bostad och hitta jobb på samma ställe. Eller ännu värre – inte ens får full existensminimum för att svenska kommuner anser att hyra inte får vara högre än visst belopp och de som inte redan fått bostad till det beloppet inte får hjälp att få tag på någon billigare bostad än de har (gäller både nya svenskar och födda svenskar, undertecknad inkluderad i den senare gruppen) i storstäder där det i princip är omöjligt även för de med medelhöga inkomster att få tag på en billig bostad i de beloppsklasser som svenska kommuner använder sig av!

Det är heller inte så att jobb trillar ner från himlen för att en Näringsminister så önskar. Det enda politiker kan göra är att underlätta för nya och gamla små- samt medelstora företag att växa. Inte skapa jobben. Att bjuda in människor till Sverige bara för att det finns ”billiga jobb” eller ”jobb som inte ‘våra’ egna arbetslösa tar/får erbjudande om” löser inte invandringsproblematiken. För problematik är det, när politiker inte förstår verkligheten ute i svenska kommuner. Det handlar inte bara om bostäder och jobb, det handlar om stor problematik i skolor där det finns mer än 5 olika hemspråkgrupper, det handlar om att vi i Sverige inte ens lyckats se till att de arbetskraftsinvandrare som kom från Finland, Italien och dåvarande Jugoslavien under 1950-1970 talet som gamla är garanterade att få äldrevård där det finns personal som talar deras ‘hemspråk’. När politiker glömmer bort att äldre ofta glömmer mycket och lättare minns sin ungdomsspråk och ungdomstid, då har man inte förstått verkligheten.

Inskjutet tillägg 21 september 2013 Invandring får inte vara tabu, Staffan Danielsson på SvD Brännpunkt
Sedan något som många invandrare här i Göteborg sagt de senaste åren: Svenskar går ofta och tror att de vet bäst, kan bäst, och att man meddelst statliga och kommunala beslut löser allt från vaggan till graven. Låt människor ta ansvar för sina egna liv och sin framtid när de väl fått uppehållstillstånd här. Själv har jag flera gånger i annat sammanhang refererat till vad en postmästare i Asia Minor år 844 skrev om några A-rus:
”De kallar sig A-rus, kommer ner längs de stora ryska floderna. De är arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att finna skäl för att ha fest….”
Ärligt talat Annie Lööf du är arrogant, nonchalant och verkar mer än lovligt lättstött när du tolkar Ert partiprogram utifrån din och Stureplan ‘liberalernas’ ståndpunkt. Du är och förblir Alliansens sänke!

Read Full Post »

någonsin i äldre dagar handlat om att någon har haft rätt att plocka annat än för husbehov och att möjligen sälja på närmaste marknad de bär och svampar som man själv plockat. Det är nutidens politiker och offentliga tjänstemän, som inte lärt sig samhällskunskap tillräckligt bra för att ha på fötterna när de gått ut i myren!

Här är ett antal viktiga begränsningar som har funnits i alla tider fram till nu när de som mest borde känna till dem glömt dem:

* Du har rätt att gå i annans skog. Men inte rätt att bryta en enda kvist eller trampa ner en plats där det till exempel växer svamp.

* Du har rätt att plocka svamp. MEN du skall om du skall följa den gamla sedvänjan och kravet att inte fördärva på annans mark rensa svampen på plats eller gå tillbaka och slänga ut renset. Har att göra med hur svamp förnyar och förökar sig. Gör man det inte, så försvinner ett antal svampplatser.

* Du får inte elda på annans mark utan tillstånd. Tillfällig eld för t.ex. matlagning får endast göras på plats där det är lämpligt, dock inte på berghällar, så elden inte kan sprida sig och inte vållar skada i undervegetationen.

* Du får tälta en eller möjligt två nätter på annans mark utan tillstånd, förutsatt att du inte bryter kvistar, röjer mark där du ställer tältet, samt återställer platsen som den såg ut när du kom.

* Du får plocka vilt växande blommor undantaget de som är lokalt eller i hela landet rödlistade och inte får plockas alls. Kan du inte med säkerhet säga om en blomma får plockas, så skall du låta bli. T.ex. är blåsippor inte så enkla som vissa politiker numera tror. Här är verkligheten:
Blåsippa är fridlyst i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Västerbottens län där blåsippa är helt fredad. Vidare är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka blåsippor för försäljning i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län. I Uppsala, Kalmar och Värmlands län får den ej grävas upp. Blåsippa, fakta om naturen Naturhistoriska Riksmuseét
För så vitt att du inte har detaljerad kännedom om
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:

•45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
•186 andra kärlväxtarter
•11 mossarter
•8 lavarter
•5 svamparter
•20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
•28 arter av ryggradslösa djur

så bör du akta dig för att plocka växter, mossar eller lavar;:eller störa levande miljön för djuren som är fridlysta!
En mycket stark begränsning som många politiker och höga tjänstemän helt glömt bort att ta med när de i viljan att vara politiskt korrekta släpper igenom och godkänner allehanda icke tillåten ‘tillfällig bosättning’ eller kommersiellt överutnyttjande av marker!

* Du har inte rätt att framföra motorfordon i naturen. Inte heller utan vidare på enskilda vägar och absolut aldrig någonsin utanför skogsvägar under förutsättning att dessa inte är avstängda(VIKTIGT!). Dvs. större delen av de som hämtar upp bär och svamp som andra plockat har redan när de kört in med motorfordon. Enskild väg omfattas inte av Allemansrätten.

* Du har inte rätt att jaga eller snara eller fånga djur på annans mark utan licens (jakt) och tillstånd (jakt o.s.v.)

__________________
Egentligen skulle det inte ens behöva till en översyn av Allemansrätten. För OM Politiker, Jurister och höga Tjänstemän hade gjort sig besvär att läsa hela texterna samt förarbeten till lagar och förordningar som Jordbruksbalken och Miljöbalken har, så står i princip allt där utom de avvikelser som gäller för samer.

Då hade även sådana dumheter och rent ut sagt förstörelse skett som Crossförare dödar sandödlor, GP 30 juli 2012 Det är inte ens tillåtet att privat med ägares tillstånd anlägga en krossbana eller annan träningsslinga. Det krävs tillstånd där såväl ägare, kommun, Naturvårdsverk, m.fl. har att ta hänsyn till samtliga gällande lagar och även (all byggnation utom Friggebod på egen mark) ha klartecken från RAÄ:s arkeologer eller arkeologer på regionala myndigheter/museér.

Sverige kan för många verka vara landet där allt är tillåtet. Så är inte fallet. Här som när det gäller Yttrandefriheten och Mötesfriheten finns det klara regler vad som inte omfattas av Allemansrätten. Dessa reglerna står i Jordabalkens, Miljölagens lagtexter och förordningar. Kommersiellt utnyttjande av Allemansrätten så att mark och natur skadas eller där brott mot det som räknats upp som begränsningar ovan, har ALDRIG NÅGONSIN VARIT TILLÅTET! Det går inte heller att som skett av vissa okunniga hävda att EU-medborgare har rätt att vistas 3 månader i Sverige. Ja i Sverige om de kan sköta sin försörjning och följa våra lagar vilket totalt förbjuder sådana läger som funnits när det gäller bärplockare. Avloppsfrågan är en av många som måste godkännas inte bara av ägaren utan också av Miljömyndigheter över kommuner för att det skall vara möjligt och så har det varit sedan första miljölagen kom på 60-talet. Dvs totalt förbjudet om bara folk kunde läsa innantill och förstå lagtexter. Som minst borde jurister kunna det. Tyvärr har jag genom åren varit med om alltför många som inte läst hela texterna och som hånat när jag föreslaget att de borde läsa vad som står i SOU och andra förarbeten.

Allemansrätten måste diskuteras, Staffan Danielsson Riksdagsman (C) på Expressen debatt

Read Full Post »