Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘Spionnätverk’’

signalspaning, annan spaning samt dessutom låter 3:e man kvarstå i registren även om han/hon är oskyldig, så blir det där som det var här före vi fick FRA-lagen.

Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fick avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi fick FRA-lagen. Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80

”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!

För att inte tala om att vi i Sverige fram till FRA-lagen hade en Förvaltningslagstiftning som krävde att alla som råkade hamna med ‘i svängen’ när vissa grupper/kategorier/misstänkta samhällsomstörtare, sabotörer, terrorister etc spanades på också hamnade i säkerhetspolisens register för all framtid…… dvs den sk. överskottsinformationen som rörde 3:e person, oskyldig ej misstänkt, sparades förr precis som USA tänker göra och som de Rödgröna fram till valet indirekt krävde skulle återinföras här i och med att de skulle ‘riva FRA-lagen’ och återinföra den gamla……

se även Signalspaningen socialdemokraterna talar tyst om, Norah 4you 23 december 2008
Glöm inte heller att alla barns författarfavorit Astrid Lindgren under många år, även efter kriget enl. vissa uppgifter, satt och läste igenom kontrollerad post för myndighets räkning. Sverige och svenskarna bör sopa framför egen dörr innan man klagar på hur andra har det. Glöm inte heller IB-affären.

Stort spionnätverk byggs upp i USA, GP 20 december 2010
USA bygger spionnätverk – ska kontrollera medborgare, Expressen 20 december 2010
Stort spionnätverk byggs upp i USA, DN 20 december 2010
Stort spionnätverk byggs upp i USA, SvD 20 december 2010

Read Full Post »