Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sovjetunionen’

When, where and why was a treaty after a war a just peace to all involved? That’s a question where judge still is out…

1763
Europe 1763

1882
Europe and Asia Minor 1882

1914
Europe and Asia Minor -1914

2014

First of all we need to accept that hardly any war started without a person/a group of leaders nor ended without politicians behind a treaty.

Secondly there is and always been a problem to indentify good people in a hugh number of groups working for Freedom against a known Dictator as in the case of War in Syria.
While it’s hard to say/prove where IS got all their money from, they had access to lots of weapon the minuit ”we” heard of them. From what’s been heard here in Gothenburg (told by people who know Swedish terrorists in IS) some of them started their fight together with many groups(democratic as well as the opposite) in Ukraine… Heard that those had got their weapons from Western sources giving ”Aid” against the former Ukraine dictator…. Can’t prove but heard it too often not to take that into the account…

Same problem exists from Syria via Ukraine all way to parts of China. Same question asked above could and would be best to ask all over….

Swedish media: USA: Inga tecken på al-Qaida – IS-pakt, GP 15 november 2014
Amerikanskt flyg bombar islamister, Expressen 15 november 2014
Brittiska Jihadister nekas återvända, DN 14 november 2014
FN-rapport: IS halshugger civila, SvD 14 november 2014

There are wars where there is hard to find a solution that’s fair and save people.

Legosoldater i religionsfanatikers tjänst

Read Full Post »

Utifrån 1900-tals historien är det förståeligt att Du, historieintresserad som Du är känd som, har med Dig en förförståelse som inte stämmer helt ut med den verklighet som gäller idag. På samma sätt har många i USA, politiker och vanliga medborgare med sig en förförståelse av Ryssland där stor del av Rysslands 1900-tals historia utöver Lenin-Stalin o.s.v. är det enda av historien som funnits översatt att tillgå på för icke språkkunniga media och skolboksuppgifter.

Det är lite grann som min lärarinna i Sociologi, Rita Liljeström, en gång sa det är lättare att se det man tror finns där än det som kanske finns där För att vi skulle förstå problemet fick vi studerande klippa ut var sin egen bild från en tidning. Kravet var att det på någon plats på fotot som inte fick ha med människor skulle finnas definierbara föremål. Vi fick var och en i grupper på fyra beskriva vårt foto och de andra fick försöka rita av det vi beskrev. När man talar om föremål och beskriver dem i ord liksom man talar om i vilken del av fotot föremålet finns, om det finns framför eller bakom annat föremål, så blev det lättare att förstå hur tokigt det blir när det man förlitar sig på är det som sägs och den förförståelse man själv har för de begrepp som används. Inte en enda lyckades få något så när liknande bild som den någon annan beskrev.

När man talar om eller läser sig till uppgifter som kommer från ett annat kulturellt sammanhang och presenteras på annat språk än det man själv har som sitt/sina huvudspråk, så blir det ”ryggsäcken” som är svår att göra sig av med. Vi behöver inte gå längre än till hur svenskar i allmänhet tror sig förstå vad norrmän säger. Vi som liksom jag själv har norröne påbrå och sedan barnsben varit vana tala, läsa och skriva bokmål och nynorsk får ofta roligt (svenska roligt) när det ”tolkas” med ”ryggsäcken”…..

Ni ryssar har liksom norrmän och amerikaner stark förankring i den historiska bakgrund och kultur som funnits med sedan barnsben. Här i Sverige förvånar sig vi svenskar (svensk är jag om än bestemor och släkt längre tillbaka varit norsk) ofta över den starka nationalitetskänsla som bl.a. norrmän upplever. Ni har också två andra saker gemensamt: alla tre har någon gång de senaste 300 åren upplevt sig som lillebror som i senare tid vuxit till att bli storebror. Alla tre har dessutom utifrån sin egen historiska verklighet under senaste 300 åren varit med om att skapa självständiga stater i ”nutid”. Det som är problemet är att demokrati inte har någon allom given definition. Det har inte underlättat när kunskaperna om vad som hänt historiskt i nutid som präglat synen på andra ofta varit ringa bland politiker. Än mindre har den äldre historiska kunskapen bortanför den egna historien varit allmänt känd. Språkförbistringar kan vara en av orsakerna.

Jag skrev inledningsvis Nu skäller Du vid fel träd, Putin så är det tyvärr. Det är inte USA, eller ens Nato med sin norske ledande person som ligger bakom Ukrainakrisen. Problemet finns och har sedan Ukraina blev självständigt funnits här i Europa, närmare bestämt inom EU. Många länder har medborgare som av olika skäl ännu inte känner till de historia verkligheterna som andra än de egna upplevde under Första och Andra Världskriget. Det har gjort fotspår i ”ryggsäcken” även hos oss inom EU.

Måste tyvärr säga att en av de bästa utrikesministrar något land haft, Sveriges Carl Bildt, tillhör dem som utifrån det han fått med sig från skoltid och framåt trott att alla som varit i opposition i länder från Ukraina i norr till Syrien och Irak i söder varit för demokrati. Ett av demokratins stora problem är att den alltid måste vinnas igen och försvaras. Det är lätt att ta miste på vad som är anarkister i fårakläder och de som eftersträvar demokrati. Demokrati är inte enkelt att definiera. Ofta tas det fel och fel utav bara den blev det i Irak, Syrien och när de oppositionella i Ukraina drogs över en kam oavsett om de var fascister,anarkister eller verkligt demokratitörstande.

Skyll inte på USA de problem som uppstod pga felbedömningar utifrån varierande ”ryggsäckar” inom EU-s politikerkår. Men inse också att ett av de demokratiska skillnader som finns i Ryssland jämfört med Sovjetunionen är att varken Du, President Putin, eller Duman har full kontroll över hur delar av ryska militärens medlemmar tolkar Er ryska Konstitution.
En hel del har hänt och händer som väl knappast godkänts av Er i ledningen? För hade det varit så illa, så hade Ryssland på allvar varit på väg tillbaka inte bara till det kommunistiska Sovjetunionens synsätt utan nästan ända tillbaka till Katarina den storas tid.

Det är också märkligt, att det finns de i Ryssland som hånar svenska militären. Det har funnits, och finns kanske ännu, de som tillhör ryska militären som befunnit sig vid mer än ett tillfälle under senaste 30 års perioden på platser de inte får och inte bör vara. Att håna svenska militären är för oss svenskar detsamma som att håna vårt land och om det är något det får som konsekvens, är att Sverige drivs närmare och närmare NATO. Att jag personligen, svensk med norskt inslag, anser att Sverige borde gått med i NATO redan när det bildades, är en sak. Varje individ har sin historiska ”ryggsäck” och ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, men olika.

Nej, det var inte Ryssland som började Ukrainakrisen. Problemet äger EU och en rad EU-politiker samt EU-länders ministrar under senare år. En av de som gjort felbedömning som USA tyvärr ofta haft politiker som köpt rakt av är ”mitt eget partis” Carl Bildt. Skrev om det i Ukrainakrisen – Bildt och tartarerna Den stora punkten uppfattar jag dock Svobodas försök att förbjuda ryska som officiellt språk i ett land där rusiska/ryska talades innan ukrainska språket formuleriserades. Att EU inte satte ner foten mot det som verkligen inte är förenligt med de Mänskliga Rättigheterna oavsett när och var, det blev den springande punkten.

Tyvärr handlar verkligheten inte i längden om vem som började eller vem som fortsatte utan om vem som är vuxen nog att våga säga stopp nu tänker jag inte längre fortsätta. Precis på samma sätt som vid ett bråk mellan elever i en skola, krävs det att någon är vuxen i sinnet att överse från Vem som har rätt och i stället Handla rätt.

Putin skyller konflikten i Ukraina på väst, GP 24/25 oktober 2014 Nej Ryssland började inte, men ärligt talat Ni fortsatte.

Putin: Inget nytt ryskt imperium, DN 24 oktober 2014 Det hoppas jag att inget land försöker skapa, ett imperium. Kolonialism i vilken form den än må vara hör inte hemma på 2000-talet. Att det finns vänsternissar och högerfötter i EU-parlamentet som har andra uppfattningar får stå för dem. Alla som kan sin historia känner också till att kolonialism sällan eller aldrig fört något gott med sig.

Putin erkänner hjälp till Janokovytj, SvD 24 oktober 2014

Putin erkänner hjälp till Janukovytj, Aftonbladet 24 oktober 2014

Ärlighet varar längst sa de gamle. Så är det. Det gäller åt alla håll. USA försöker inte trots att många fler än President Putin tror det omskapa världen. USA har fullt nog med sina egna politikers varierande värderingar för att enas om något sådant. De som försöker omskapa världen finns i olika delar av världen under allehanda politiska flaggor ofta religiösa och/eller kulturella. Peka finger är onödigt göra klart. Att det finns gränser är något annat och värt att notera. Men förutfattade meningar oavsett från vem om vad meningsmotståndare står för är att ge sig ut på ett framtida gungfly som ingen tjänar något på.

Alla människor är lika värda, men olika. Det handlar inte om vem som är bäst, störst och starkast utan om vilken Människosyn vi är villiga att förmedla till våra barn och barnbarn inför framtiden.

Read Full Post »

Allt är inte alltid som det ser ut att vara. Frågorna Hur och Varför glöms bort av professionella analytiker för att inte tala om mediafolks ofta bara se det som är politiskt korrekt…. ”Som jag tycker syndromet” in prydno.

Från min egen oförmåga att hålla mig inom boxen när jag läser, tänker och/eller analyserar, kommer en helt annan bild av vad som händer med och i Ryssland fram. Men det är klart. Ytterst få har väl lika stort intresse för Historia och Religion de senaste 1000 åren, utom de som doktorerat i något av ämnena förstås.

Min vana trogen går jag långt tillbaka i historien där rötterna till dagens situation. Det som gjorde det möjligt för det yviga träd som tuktades hårt under Sovjettidens varierande ledarskapskvalifikationer i kommunikation med omvärld och sina egna medborgares rättigheter. För att inte tala om de vildvuxna nya skott som växte ut från stammen när nuvarande Ryssland helt oplanerat(?) kom att få sina gränser förändrade.

Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Viktigt att ha med sig i kunskapsbagaget för nedanstående analys är svensk/nordiska inflytandet speciellt under 861-65 Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
samt känna till de brödrastridigheter som med början åren innan Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifte sig med Jaroslav. Se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Det var under den tiden som sprickan mellan slaviska folkgrupper och den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan där rötterna till dagens militära situation i Europa finns. Yaropolk, halvbror till Vladimir (far till Jaroslav som gifte sig med Ingegerd som kom att bli det första officiella helgonet i Ryssland under namnet Anna).

Från den tiden har det funnits spänningar i Ryssland. Spänningar som lade grunden för att Ryssland i sin historia aldrig någonsin var demokratiskt.

Rysk-Ortodoxa kyrkan

Putin har sina problem med samma två krafter som är i farten i Ukraina, Gammelkommunisterna som levt kvar efter Sovjetunionens fall och de djupt kristna tillhörande Rysk-Ortodoxa kyrkan.

I det senare fallet går historien tillbaka till samma tid som en Erik (Rus-Erik/Rurik) tillsammans med ‘bröder’ på begäran till Varjagernas kung/ledare sändes över till det som senare kom att bli Ryssland. Innan landet blev Ryssland, så började historien i Staraja Ladoga och Gorodiche. Historien fortsatte och kom att under en lång tid ha Kiev som sitt huvudsäte. Kiev fanns innan Varjagerna som kom från bortom havet och begärde skatt(tribut) från Novgorod, Meschcera och Krivichs. Hela vägen ner från det som då kallades Varjaghavet, nuvarande Östersjön, ner till Svarta Havet. Såväl Ruserna som enligt en samtida källa bodde på en ö i Varjaghavet som var mest bestod av myrmark men var tre dagsmarscher lång i vardera riktningen.

……..
Kiev kom tidigt att bli knutpunkten för den framväxande Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kommer senare, troligen under julveckan, att lägga upp samtliga viktiga uppgifter från Rysk-Ortodoxa kyrkans tidiga tid och dess kontakter fram till 1400-talet med landet på andra sidan Varjaghavet, det vi kallar Sverige. Finns flera hundra källor med större eller mindre uppgifter som styrker varandra. Speciellt från det att Ingegerd Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav. Jaroslav var son till Valdemar/Vladimir med norska anor på fädernet. (delar av Norge och delar av Sverige hade mer täta släktförbindelser i äldre tider än vad vi brukar höra om). Ingegerd kom efter Jaroslavs död att gå i kloster och blev senare ett av Rysslands första helgon kallat Anna.

Den rysk-ortodoxa kyrkan kom att ha nära samröre med den Byzantiska kyrkan. Från slutet av 1000-talet och framåt har den Rysk-Ortodoxa kyrkan varit den enande och viktigaste länken i det vi idag kallar Ukraina precis som i Ryssland, tack vare att Kiev varit en av viktigaste orterna för den Rysk-Ortodoxa kyrkan.
Utdrag ur: Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev

Källor:
Rimbert Vita Ansgarii av undertecknad kommenterad i
Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
John Zibara´s Paralipomen (skriven c 1118)
Kejsar Constantine Porphyrogenitus biografi om kejsar Basil the Macedonian,
Niconian Chronicle
Silverkrönikan skriven av Holsteinske prästen Helmold på 1100-talet
Kejsar Konstantin VII:s De administrando imperio (c. 950)
Nizami, Heft Peiker (1140-44)
Ibn Isfandiyar, Tarikhe Tabaristán (trol 1216)
Moslem Annals of Abulfeda (f. 1273 d 1331) slå på år 943.

Nutid

Åter till nutid. Det är inte Putin som är problemet fast såväl Gammelkommunister som de jag brukar kalla vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet i sina försök att skaffa sig maktposition för tid som komma skall efter Putin.Läs gärna Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Frågan om vad som skall komma efter Putin är i nuläget högaktuellt. Den ryska militären, gammelkommunister främst stalinister och de arga unga män som försökte isolera Gorbatjov på Krim för att genomföra sin planerade militärkupp, är de som hörs (och syns). Vid sidan om dem hörs deras vapendragare, ofta gamla män med egna erfarenheter från Andra Världskriget. Hårdföra bl.a. utifrån den ryska erfarenheten av att förlora fler medborgare i strider inom eget land än några andra. Kommunister från modersmjölk och fadersvatten. Marxister? Nja jag skulle inte vilja kalla dem det. Som så många gånger är en ideologis rötter något de högsta utövarna lyckats bortse från att lära in…. än mindre förstå.
I Sverige ser vi i nutid liknande fenomen hos Socialdemokraterna.

Bland de militära ledarna som hörts talas om i Ryssland efter Sovjetunionens fall finns flera med slaviskt ursprung. Rysk-Ortodoxa kyrkan pekade redan i början av nuvarande Rysslands historia, t.o.m. innan den nuvarande konstitutionen som fråntog ryske Presidenten (Putin) stor del av makten. Makt som överfördes till Duman där det än idag finns många gamla stalinister, gammelkommunister samt stridslystna yngre män som delvis korrekt för fram att Europa, läs EU, aldrig respekterat Ryssland och Ryska Historien. Dessa ser tillbaka till Sovjetunionens tid då Sovjet var stort om än inte respekterat i Väst.

I bilden finns Putin. Putin som utifrån vad som berättats av ryssar som ingalunda står på hans sida politiskt lär ha varit djupt kristen redan som ung och klarat att vara detta under hela sin karriär. President Putin som inte ens under sin födelsedag i år syntes i pressen. President Putin som i dagarna fyllt år men som enligt ”officiella källor”(hm) Putin tar ledigt på födelsedag för första gången på 15 årm swedish.ruvr.ru 2014-10-07

Tagit ledigt? Det märkliga är att liknande hände i inledningen till Ukrainakrisen efter att EU begått det stora misstaget att inte klargöra att det var ett brott mot Mänskliga Rättigheter när det fascistiska Svoboda som kommit in i Ukrainas interimregering lyckades driva fram lagförslag att ta bort ryska som Officiellt språk. Ärligt talat gjorde EU här sig själva en björntjänst och gav ryska oppositionella militärer samt gammelkommunister en oväntad(?) hjälp.

President Putin har åter kommit tillbaka till den officiella världen. Putin föreslår arrangera nästa EaEU-toppmöte i Moskva, swedish.ruvr.ru 2014-10-10

President Putin är förvisso ingen duvunge. Han kan spela ryska inrikesspelet. Det som gått förlorat sedan Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka härom året, hädandet har dolts av vänsternissar i Europeiskt media, är Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga starka inflytande på rysk politik. Något som fanns under ytan även under Sovjetunionens tid.

De som stärkts och nu visar omvärlden sin ”återvunna” styrka är den ryska militären. Tänk att något så litet kunde leda så illa, med andra ord för att EU glömde/valde att bortse från att ryssar/ruser varit bosatta i Ukraina från Kiev ner till Krim i 1000 år, dvs redan innan ukrainska blev ett språk för en blandad folkgrupp av ruser-slaver-varjager-khazarättlingar har grupper i Ryssland som Västeuropa inte önskat tillbaka stärkts.

Vi i Norden bör vara mer observanta på historiska bakgrunder inte bara se militärhistoria utifrån Sovjetunionens tid.

Jas-plan i skarpt läge över Öland, SvD 7 oktober 2014
Svenskt stridsplan i skarp insats över Öland, Expressen 7 oktober 2014
Östersjösamarbete efter rysk kränkning, Expressen 10 oktober 2014
Gemensam bevakning av luftrummet, SvD 10 oktober 2014
Finsk misstro hinder för skyddssamarbete, DN 11 oktober 2014

Sammanfattning Omvärldsanalys 11 oktober 2014

Ingen kan göra det som hänt ogjort. Vi i Europa bör dock vara mycket varsamma med vilka grupper i verkligheten stödjer när oppositionella/demonstranter kräver demokrati i land som inte tillhör EU. Samma problematik att vilja stötta demokrati med pengar/vapen fanns i Syrien och Irak. Där hamnade en hel del av vapnen i IS händer samtidigt som unga vilsna muslimska män(främst män) sökande meningen i livet kommit att dras till IS. Problematiken i Ukraina, Georgien, Moldavien, Azerbadjan och självfallet i Ryssland är liknande. All välvilja att stödja demokratiseringsprocess kan och har gått snett mycket utifrån att den verkliga historiska bakgrunden, länders och folkgruppers självkänsla m.m. inte ingått i analyser som ofta byggt på militärpolitiska läget under Sovjetunionens tid.

Read Full Post »

Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 2014 Sagt det förut mer än en gång Ukrainas interimsregering är part i målet och ingalunda någon säker källa för vad som händer någonstans i Ukraina. EU-s vänsternissar och högerfötter gör precis som under Andra Världskriget gemensam sak med Krimtartarer och nuvarande Svoboda som när de efter att förre Ukrainske presidenten flytt till Ryssland i stället för att direkt utlösa nyval krävde att ryska språket som talades av 17% av Ukrainas invånare (ryska medborgare) skulle förbjudas trots att ryska språket talats längre än ukrainska språket i Ukraina. 1000 år….
Redan samma dag som förre presidenten flydde försökte Ukrainska politiker att få Nato att gå in mot Ryssland.
Se rebloggad tidigare bloggartikel Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

En av de första att falla för desinformationen var Dagens Nyheter. Förr fristående liberal, numera mer pseudoliberal….
Ett revisionistiskt Ryssland, besatt av drömmen att återta kontrollen över tidigare sovjetiska och tsarryska områden, är inte bara ett hot mot de närmast berörda. Det är ett gemensamt problem för hela EU.Emad front mot Putin; DN Huvudledare 8 augusti 2014
Från twitterkommentarerna:

Syfte och tendens? Vem som helst som har någon aning om hur källkritisk kontroll skall göras borde se varifrån desinformationen kommer.

Så fortsatte det. Ryssland äger som alla andra länder rätt att ge nödhjälp. Precis som Röda Korset äger rätten att kräva garantier att nödhjälp inte är vapenhjälp…..

Ukrainas nuvarande situation byggdes upp under Osmanska Rikets framfart för länge sedan och sönderfall före och efter Första Världskriget. Vänsternissar mot högerfötter, religion mot religion det är den situation vi fått av soppan som borde resulterat i ett allmänt val av nytt parlament beslutat direkt av interimsregeringen efter Majdantorget.
Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå dess framtid.

Ännu svårare är att ropa att vargen kommer främst utifrån uppgifter vars källor står Ukrainska interimsregeringen nära. Ryssland har många ryska medborgare som bott hela sitt liv i Ukraina. Rysslands militär som kämpar om makten efter Putin med Rysk-Ortodoxa kyrkan har stärkts i sin tro att Europa inte vill samarbeta med Ryssland genom en rad felaktiga eller ofullständiga EU beslut och politisk akrobatik utan skyddsnät. Stärkts även av raden av extremistiska religiösa och nationalistiska händelser samt terror som sträcker sig från Ukraina hela vägen bort till Kina (se nedan)
Verkligheten är svår att fånga men prognosen är dålig om man ropar att vargen kommer i otid. Ryssland äger som alla andra länder rätt att hjälpa de nödställda i Ukraina. Förvisso har Röda Korset rätten att kräva garantier av dem som av alla andra. Men rita inte en viss potentat på dörren i förtid.
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Ukrainas interimsregering, obs ännu har inget allmänt val till Ukrainas parlament hållits så regeringen är interimsregering enligt Ukrainas egen konstituation, sänder åter igen ut desinformation. Igår påstod de att ryska trupper tagit sig in i Ukraina och oskadliggjorts. Ärligt talat: Hur i hela fridens namn lyckas vänsternissar och högerfötter i EU och i Ukrainas interimsregering få NATO att tro på desinformationen. Maken till dålig bevisföring har sällan skådats i historien!

IGÅR ansågs sanningen vara:
Ukraina: Ryskt pansarfordon förstörda, GP 15 augusti 2014
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, GP 15 augusti 2014 Dags för USA att sluta tro blint på EU samt Ukrainska politiker. Källkritisk kontroll är viktig!

IDAG är situationen en annan:
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, DN 05.52 16 augusti 2014
men 20.53 ikväll var det annat ljud i skällan: Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 20.53 Hur vore det att göra källkritisk analys innan desinformation skickas vidare? Hade det funnits en sönderskjuten rysk konvoj, så hade det med största sannolikhet varit fullständigt bevisat vid detta laget…..

Konvojen består av 270 lastbilar med förnödenheter och står sedan vid den rysk-ukrainska gränsen.

– De två regeringarna har kommit överens om hur inspektionen av lasten ska gå till och om förberedelserna för konvojen, säger Pascal Cuttat, Internationella rödakorskommitténs representant i Ryssland.Rysk konvoj släpps in, SvD 16 augusti 2014

Rysk hjälpkonvoj släpps in Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, GP 16 augusti 2014
Rysk hjälpkonvoj släpps in i Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, Aftonbladet 2014 Varför skulle den inte? Någon måtta på tilltron till Ukrainas interimsregerings påståenden borde det väl i varje fall finnas i Väst vid det här laget?

Desinformation är vad som förekommit från första början i Ukraina-krisen. Tyvärr för källorna till desinformationen har Syfte och Tendens lyst som en augustimåne. Det är lättare att bevisa en svensk-gots mord på Romersk kejsare under Folkvandringstiden utifrån samtida källor än att hitta annat än desinformation från vänsternissar och högerfötter som inte insett att Andra Världskriget är för länge sedan över och Osmanska Rikets upplösning började redan innan Första Världskrigets slut!

Läs: I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012
samt
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Read Full Post »

underlättar inte varken för den Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 28 februari 2014 eller för länderna i Mellanöstern som drabbats av politiskt dragna gränser I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Lär sig världen aldrig något? Legosoldater i religionsfanatikers tjänst fanns på båda sidor under Korstågen…. inget nytt men heller inget att hänga i ”julgran”. Människor som går att köpa för religiösa strider är varken troende eller pålitliga. Striderna förvärras.

Tjetjener trumfkort i både Syrien och Ukraina, SvD 14 juli 2014

Read Full Post »

Vänsternissar till vänster om demokratiska vänsterpartier förnekar sig inte. När de nu undan för undan börjar avslöjas som lögnare i flera olika frågor de ”lyckats” få ut desinformation alternativt helt falsk information om, så tar de åter till gamla 70-talets knep – först ge sig på att kritisera USA. Vänsternissarna glömmer bort hur situationen var i början av 60-talet. Inte bara i Sverige (gliring till TT), i Europa och USA (gliring till AFP) och i t.ex. Japan.

Det rådde en helt annan oro i världen än vad som du hittar på nätet om idag. Gå till närmaste universitetsbibliotek och begär fram fische ur tidningsarkiv. Jag förstår att vänsternissarna som ligger bakom ‘släppet’ av hemligstämplade uppgifter, som varit kända och dryftade under senare delen av 60-talet samt 70-talet försöker smyga in Vietnamkriget som inte var USA:s krig så länge som John F Kennedy levde. Det var först Lyndon B Johnson som skickade stridande militär till Vietnam. Bakgrunden till hans beslut är väl värt att diskutera. Inte tu tal om annat, men det är en helt annan fråga.

I Japan hade den extremvänsterinriktade anti-Anpo-oppositionen varit aktiva år 1960. Samtidigt fanns i Japan kvar såväl vanliga kommuniströrelser som extremnationalistiska rörelser. Glöm inte bort att Japan under Andra Världskriget stod på Tysklands sida.

Under 1950-talet och 1960-talets första hälft trodde forskare runt världen att biologisk krigföring var humanare än kärnvapen. Fortfarande levde fasorna av Hiroshima och Nagasaki även i USA och Europa bland vanligt folk och politiker. Biologisk krigföring lät humanare. Efterverkningarna av Koreakriget i början av 1950-talet gjorde sig också påminda. Hela världen levde med oro i många länder. Vi behöver inte gå längre än ut i Europa för att se de oroligheter som förelåg. Ungernupproret mot Sovjetunionens inflytande hade slagits ner 1956. I Grekland förekom stora oroligheter och farliga aktiviteter från kommunister och ultranationalister. I Italien var det så illa att ett kristdemokratiskt parti var ytterst nära att samregera med en nyfascistisk rörelse 1960 och som motpol till detta stärktes de redan starka kommunistiska grupperna i Italien. Inte bara oro utan allvarligt hot. Världen såg alltså inte ut som den gör idag.

Som jämförelse kan nämnas att vi i Sverige vid tiden i fråga hade Socialdemokratisk regering (första ‘borgerliga’ regeringen efter kriget fick vi 1976) och att Sverige då hade långt framskriden utveckling av svenskt kärnvapen samt hade avskärmat område uppe i Norrland där tänkt att använda som testområde för svenskt kärnvapen. Sverige hade redan vapenbärare och antirobot framme.
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte. För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO. Svenska staten köpte då in område i Norrland, nuvarande Esrangeområdet ingår i det området inklusive en hel del av de norrländska skogarna.Natosamarbete sedan 50-talet, Norah4you 12 januari 2013 Hur jag vet? På den gata där jag bodde fanns ett antal av de som antingen forskade, vidareutvecklade eller politiskt förberedde grunden. Så verkligheten i början på 60-talet var inte den som desinformationsspridarna försöker måla bilden av.

USA:s armé testade biologiska vapen, som syftade till att förstöra risskörden, på den japanska ön Okinawa i början av 1960-talet, uppger nyhetsbyrån Kyodo med hänvisning till amerikanska militära dokument som byrån fått tillgång tillUSA testade vapen mot risskörd, GP 12 januari 2014

Vad man glömmer bort att berätta är att en stor del av risskörden exporterades till bland annat USA…. inställningen på den tiden var att biologiska vapen dels var mer humana dels inte gav långsiktiga skadeverkningar. Allt detta går att diskutera. Men någon nyhet är det inte. I stort sett allt det som skrivs utifrån Snowdens läckta papper var känt samt diskuterades redan i mitten av 1960-talet i FN och ledde fram till totalförbudet mot att använda biologiska vapen 1972.

USA testade vapen mot risskörd, Aftonbladet 12 januari 2014
USA testade vapen mot risskörd, SvD 12 januari 2014
USA testade biologiska vapen mot Japan, DN 12 januari 2014

Snowdens arbetsgivare försöker åter gå till attack mot USA, precis som de det senaste året intensifierat sitt påhopp på Putin för att ‘förbättra’ sin egen position inför tiden efter Putin i Ryssland. Vad kommer efter Putin del-2, Norah4you 16 juli 2013

Read Full Post »

Kan inte säga att det speciellt roligt att fått ens delvis rätt.
Men tyvärr började ju allt långt före Osmanska Riket föll. Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 oktober 2012

ISIS branch calls on Muslims to kill ‘Russian Apostates’ vows attack Putin (video), newsfrompolitics.com 2016/03/07

Historisk bakgrund till
dagens Syrienkris utvidning

Första Kalifatet
År 632 blev Abu Bakr Muhammeds efterträdare i såväl religiöst som politiskt hänseende. Dvs. så räknas det enligt sunnimuslimsk tro.[6]

Redan där och då, år 632, drogs skiljelinjer som i grunden handlar om hur överhögheten inom en religiös tro kan och får ärvas upp.

För det handlar om flera saker som är svåra för nutidens människor att sätta sig in i:
* Familje och släktbanden betydde mycket, men att ha den rätta tron oavsett vilken betydde mer. Detta återspeglar sig i flera synsätt i händelser som händer än idag.

* Vem som ägde/äger rätten att tolka skriften oavsett om det handlar om vår kristna bibel eller muslimernas Heliga Skrift Koranen, har alltid varit föremål för olika uppfattningar som fått politiska, etniska och sociala konsekvenser tvärs genom historien.
Dessa två faktorer tillsammans med den tidiga muslimska historien.

* Abu Bakr som en av Muhammeds första följare tog/fick/gavs rätten att vara Muhammeds första efterträdare, enligt Sunnimuslimer den förste kalifen.

* Andra muslimer såg familjebanden från Muhammed via Muhammeds dotter Fatima/Fatimahs och hennes man Alis söner Hassan och Hussein som viktiga eftersom Muhammed godkänt en ‘hadith’ nedtecknad av Shia. Detta hadith ligger till grund för Shiamuslimernas uppfattning att ‘endast Allah (Gud) äger rätten att bestämma vem som skall leda/tolka Islam.Syrienkrisen utvidgad analys, Norah4you 25 december 2013

I den historiska analysen kan även Iran samt delar av Libanon inkluderas.

Sentida historiska komplikationer

Bland det som måste med i en analys av säkerhetsläget i och kring Syrien idag måste tyvärr också händelser från Napoleons Egyptiska fälttåg fram till Osmanska Rikets fall tas med. De senare är kanske ganska förklarligt:

”Osmanska riket hotade Europa och hade inte framryckningen stoppats vid Wien, sista försöket att belägra staden för att gå vidare västerut skedde i slaget om Wien 1683 så hade vi knappast haft ett Europa som såg ut som det gör idag. Men en stor del av de svårigheter som Balkan upplevt var precis som de svårigheter vi ser idag från gränsområdet Turkiet/Syrien mot kusterna längs Röda Havet har långa rötter tillbaka i tiden innan Osmanska Riket började sönderfalla. Först blev Grekland självständigt 1821. Rumänien, Serbien och Montenegro följde i Greklands spår 1878. Tunisien och Egypten på 1880-talet. Under fredsförhandlingarna efter Första Världskriget tvingades Osmanska Riket som stått på Tysklands sida att stycka upp riket. Kort därefter gjorde ett uppror Turkiet till en egen självständig stat.” I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012

En del av trådarna som gjort det möjligt för extrema grupper som Al Quida att få gehör i bl.a. Syrien går tillbaka till Napoleons fälttåg i Egypten, situationen i triangeln från Alexandria – södra Irak – Golanhöjderna under perioden Napoleons Egyptiska fälttåg – Osmanska rikets fall vid slutet av Första Världskriget. Ett av problembarnen som kastar skuggor idag utgörs av det sk. Palestinamandatet.

sk. Palestinamandatet

”Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.” Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Konsekvenser i nutid

Det sk. Palestinamandatet har ställt till det i regionen söder om Golanhöjderna. En av konsekvenserna i nutid är att det gett grogrund för grupper som anser sig ha rätten till ‘rättvisa’ vad nu det är, och anser sig ha rätten till att kräva det med utomparlamentariska våldsamma medel.

* En av orsakerna till detta ligger i den splittring som tidigt uppkom mellan Sunni- och Shiamuslimer. (Se ovan)

* En annan ligger i att Ryssland (fd. Sovjetunionen) inte var med och undertecknade det ursprungliga avtalet som segermakterna fick Osmanska Riket att godkänna. Här har bl.a. den Syrisk-Ortodoxa kyrkans tidiga knytningar till den Rysk-Ortodoxa kyrkan spelat stor roll.

* En tredje orsak är de fortfarande existerande flyktingläger, flyktingområden, som uppkom efter att staten Israel fått FN:s tillåtelse att bli stat – dock inte på det gamla sk. Palestinamandatets villkor utan av FN godkända nya gränser. Gränser som Israel som stat aldrig accepterat.

* En fjärde orsak ligger i att England som land inte alls har den tilltro och heller inte respekteras på samma sätt som Frankrike gör.
Frankrike och England delade Bilad ash-Sham (Storsyrien) mellan sig. Storsyrien omfattade Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, en provins i nuvarande Turkiet samt de Palestinska områdena nuvarande Gaza och Västbanken. Det var ingen stat men en rad administrativa provinser som samarbetade under Osmanska Rikets tid.

Frankrike kom att sköta sitt protektorat på ett annat sätt än vad England gjorde. Detta medför i dagsläget att Frankrike, inte England, tillsammans med USA, Ryssland och Kina (har haft goda kontakter med Syrien under lång tid) är de som tillsammans har en möjlighet att lösa upp den Gordiska knut som krisen i Syrien utvecklats till.

En viktig bifråga i sammanhanget är att samtliga dessa länder, i olika grad, har problem med extremistgrupper som uppkommit till följd av de mer än 1000-åriga motsättningarna mellan Shia- och Sunnimuslimerna samt som en följdverkning av händelser samt internationella avtal i FN:s ram under perioden från Osmanska Rikets fall till idag.

Slutkommentar

Nu gäller det inte att HA Rätt utan att HANDLA Rätt. Stor del av Europas och hela världens säkerhet i framtiden ligger i att den Gordiska knuten slutligen löses. Detta innebär att det är parlamentariska inte utomparlamentariska metoder som måste till. Det innebär troligen också att FN:s säkerhetsråd bör ge ett mandat till Frankrike, USA, Ryssland och Kina att garantera vanligt folks säkerhet fram till dess att fredsförhandlingar når ett resultat som tryggar vanligt folks liv och hälsa.

Hur? Visste jag det, så hade det varit en oerhörd gåva att kunna lösa problemet. Jag är bara historiskt utbildad, även religionshistoria och drar mina slutsatser på samma sätt som när historiskt källmaterial skall granskas källkritiskt om Syfte, Tendens samt Närhet i tid och plats.

Read Full Post »

Kennedymordet

Idag är det 50 år sedan Kennedy mördades. Fredagen den 22 november för 50 år sedan var jag i mitt sovrum på andra våningen när min syster som satt framför statusprylen TV:n just klippande ut klippdockan Jackie Kennedy ur en damtidning ropade till. På TV:n berättade de just där och då att President Kennedy blivit skjuten.

Hade förväntat mig att svensk TV och press trots den vänstervridning som skett senaste 40 åren skulle uppmärksamma denna dagen. Visst har SVT2 senaste dagarna repriserat en dokumentärserie om JFK, men i övrigt verkar det tomt.

Märkligt. Vet inte dagens journalister om att utan JFK så hade inte amerikanska rymdindustrin fått de anslag som gjorde att amerikanerna blev först på månen.

Rymdindustrins påverkan på teknisk utveckling
Det är ingalunda säkert ens att Du och jag hade haft många av de prylar i köket, hemmet samt bilen som vi idag betraktar som självklara. Behovet av att skapa förutsättningar för att ta fram teflon, kanske hade dykt upp under dessa 50 åren. Men andra saker som frystorkad mat är långt ifrån säkert att vi hade haft. Stor teknikutveckling skedde i USA och många andra länder under 1960-talet. Det är den teknikutvecklingen, skapandet av alla arbetstillfällen direkt inom rymdindustrin och i många industrier som levererade delar till rymdindustrin.

Här i Sverige är frågan om Esrange, det svenska raketfältet som invigdes september 1966 någonsin blivit byggt en öppen fråga. Förvisso var det redan 1959 som en italiensk fysiker, Amaldi, lade fram förslaget att Europa borde skapa European Space Research Organisation, i dagligt tal kallat ESRO. Men det var inte förrän året efter Kennedymordet, 1964, som ESRO bildades. Inte heller var Sverige med i Nato eller ens i föregångaren till dagens EU. Att ESRO skulle få ett raketuppskjutningsfält i norra Sverige var något som inte ens fanns på kartan 22 november 1963.

Utvecklingen fram till dagens datorer hade sakteliga påbörjats. Men det var rymden och utforskning av rymden som tillsammans med övergången från enskilda transistorer till integrerade kretsar. Något som börjat som experiment 1959 av två skilda forskare Kilby (Texas Instruments) och Noyce (Fairchild) utifrån kiselns egenskaper som gjorde det möjligt att på en och samma kiselplatta integrera flera ”transistorer”.

Rymdkapplöpningen

Efter transistorn var det tack vare Sovjetunionen som utvecklingen satte fart igen. Västvärlden överraskades då Sovjet skickade upp världens första satellit ”Sputnik”. Amerikanarna ville inte vara sämre och kände sig tvungna att få upp en egen. I och med detta var rymdkapplöpningen igång, och med den växte ett stort behov av små, säkra och billiga komponenter fram.

Kommunikationssatelliter skapades, delar av dem tillverkades här i Sverige precis som den Hasselblad kamera, Hasselblad Göteborg, som var med på månen. Hela den kommunikationsutveckling som ledde fram till Satellit-TV och till vårt idag så omdiskuterade ‘nät’ började i och med att president Kennedy 12 september 1962 höll sitt berömda tal på Rice Stadium:
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. John F. Kennedy Moon Speech – Rice Stadium September 12, 1962, er.jsc.nasa.gov sida

Många halvledarföretag bildades och alla ville vara med i jakten på de stora pengar, som en order från USA:s regering betydde. De flesta startade i Santa Clara Valley, strax utanför San Fransisco. Dalen blev snabbt känd för sin stora industri och tog namnet Silicon Valley (Kiseldalen) efter halvledarmaterialet kisel, som kom att ersätta germaniumet.Datorhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholms hemsida

Grisbuktsintermezzot och Vietnam
Det finns många vänsternissar, vänster om svenska Vänsterpartiet, som de senaste 40 åren försökt beskylla President Kennedy inte bara för Grisbuktsintermezzot, där han fattade beslutet, utan också för Vietnamkriget. Vänsternissarna som idag på outgrundliga grunder kommit in i etablisementet speciellt på mediafronten glömmer då bort att det President Kennedy gjorde var att skicka ett antal rådgivare. Historieskrivningen här i svenska media inklusive på nätet är i stora delar rent ut sagt förfalskad. (1984 romanens historieförvanskningsprocess?) Det var President Lyndon Johnson som 1965 sände reguljära stridande förband till Vietnam. Något som många här i Europa valt att glömma i sitt hat mot USA. Ett hat som underbyggdes från vänsternissehåll.

Lee Harvey Oswald eller konspiration?

Under åren har många olika teorier vid sidan av etablisementets officiella Warrenkommissionens rapport kommit. Förvisso fanns det många som kan pekas ut som misstänkta. Allt från maffian till Sovjetunionen. Landet där Lee Harvey Oswald varit under några år. Det som förvånar mig är att man inte tittat närmare på den grupp nere i Florida, exilkubanerna, som verkligen hade anledning att efter Grisbuktsmisslyckandet att känna ilska. Speciellt som det under åren framkommit att Oswald under en tid delat ut material för den gruppen. Tror jag läste att det var i Miami.

De tre stora skälen till att jag tvivlar på Warrenrapporten är:
* En av alla filmer som togs 22 november 1963. En av de filmer som brukar visas på TV i samband med dokumentärer om Kennedymordet har en liten inledningspanorering innan bilen med Kennedy svängde runt hörnet. Panoreringen upp mot huset där Lee Harvey Oswald sägs ha skjutit från gör det tveksamt om Oswald skulle kunna ha skjutit första skottet. Fönstret där han sägs ha stått var nämligen stängt alldeles innan Kennedybilen rundade hörnet.

* I en av alla dokumentärer om FBI berättade en fd. FBI-agent och chef, mellannivå? minns inte, att han och flera tyckt det varit konstigt att Texaspolisen inte kontaktade FBI för att som han sa ‘FBI hade Oswald under bevakning’. Hur man nu skall tolka detta? Osäker men nog var det ett mycket märkligt instucket uttalande i en intervju.

* En svensk bildtidning, tror det var SE nedlagd 1981, hade i ett minnesnummer något eller några år efter Kennedymordet en bild tagen i smyg av en läkare på Dallassjukhuset. Kennedy var inte obducerad och bilden på huvudet gjorde att det mer såg ut som om hålet fram var ett ingångshål. Det var märkligt med det minnesnumret. Försvann snabbt från tidningskioskerna och har inte talats om sedan dess. Under många år sparade jag numret men det försvann med några notblad i samband med en av alla mina flyttningar genom åren.

Mordet USA aldrig glömmer, SvD 22 november 2013
50 år efter mordet på John F Kennedy, GP 22 november 2013
JFK assassination: Where BBC readers were 50 years ago, bbc.co.uk 22 november 2013
President Orders Flags Lowered For SJK Assassination Anniversary, wibw.com Nov 21, 2013
50 år sen Kennedymordet, GP-TV 21 november 2013
JFK mordet – läs hela Warrenrapporten, Henrikssons USAblogg SvD 22 november 2013
Gåtan Jack Ruby får nya svar, DN 20 november 2013
Kennedymordet väcker känslor, 20 november 2013
Kennedy-mordet fast i USA:s folksjäl, DN 22 november 2013

Read Full Post »

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

ställer tydligen sig på startlinjen i tävlingen om vem som skall bli Alliansens bästa draglok valet 2014! Att det finns stort antal politiker som är mer än lovligt okunniga, så okunniga att de inte ens orkar läsa det finstilta eller om de orkar ändå inte har ordkunskap och ordförståelse för att förstå, det är en sak. Att vara så urbota okunnig om svensk signalspaning med anor från början av 1900-talet och att alla demokratiska säkerhetstjänster i eget(!) intresse samarbetar med varandra, det är så makalöst uppvisande av inkompetens och okunskap att vi är många som baxnar. Trodde faktiskt själv att Åsa Romson redan tidigare nått botten av okunskap. Ack vad jag bedrog mig! Hon har inte ens kunskap om vad som står i klartext i våra svenska Grundlagar när det gäller vad svenska staten får och skall göra. Makalöst – hur kan hon få uppehålla lön som andra betydligt skickligare bara kan drömma om när de går arbetslösa eller när de sliter i sitt anletes svett?

Ask och Bildt kallas till Riksdagen, SvD 6 september 2013 Att det ens finns en enda politiker som vill visa upp sin okunskap på det sättet, är mycket mycket märkligt. Åsa Romson kandiderar verkligen för att bli Alliansens bästa draglok val 2014!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »