Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sommarskola’

om ännu mer av samma mat sätts på bordet? Borde inte Socialdemokraterna först analysera problemet VARFÖR så många unga idag inte klarar att uppnå kursmålen för det som förr kallades Godkänt? Det kan ju mycket väl vara så illa, och är förmodligen också så, att det varit fel på maten när kommunerna sparat på alla skolkostnader sedan Kommunaliseringen, i stället för att satsa på Socialdemokraternas gamla mantra Vård, Skola och Omsorg.

Att tvinga skoltrötta och/eller felstimulerade elever och/eller mobbade elever som drar sig för att gå till skolan, till obligatorisk sommarskola för att läsas upp betyg, är knappast annat än att måla om en murken yttervägg utan att byta panel eller göra ordentligt grundarbete! Skall det vara så, så hade vi lika väl kunnat ha kraven för uppflyttning till nästa årskurs kvar precis som vi hade innan Palme blev skolminister.

Att ställa kravet på Skolan oavsett vem som är utförare av undervisningen, privat, kommunal eller statlig, att ALLA elever som inte får betyg SKALL erbjudas Sommarskola, det är en helt annan sak som i sig utgår från befintlig Skollags krav att elever har rätt till det stöd som krävs för att de skall klara av den obligatoriska Grundskolan. Där har Utbildningsminister Jan Björklund (FP) en poäng i sitt tidigare lagda förslag. Men det handlar om att finna lämplig mat för att få ‘patienten’ frisk. Inte om tvångsmatning!

Sommarskoletvång för betyglösa, GP 13 juni 2012
S: Kapa sommarlovet för kuggade elever, Expressen 13 juni 2012
Sommarskoletvång för betyglösa, SvD 13 juni 2012
Kortat sommarlov för elever som inte når grundskolemålen, DN 13 juni 2012
S-krav: Indraget sommarlov för lågpresterande elever, Aftonbladet 13 juni 2012

Tillägg 08.48 Fel att tvinga barn till sommarskola, Margareta Pålsson (M)ordf. Utbildningsutskottet

Read Full Post »