Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialtjänsten’

Vådan av ”Alla skall med skolan” Kommuner begår lagbrott

Det finns inget i Regeringsformens formuleringar om Kommunala självstyret som ger en enda svensk kommun eller kommunsförvaltning rätten att begå lagbrott.

Lagbrott begås varje gång en kommuns hemtjänst försöker omyndigförklara den som fått beviljad hemtjänst OCH som betalar för den alternativt får Försörjningsstöd där detta ingår.

Allt detta framgår klart och tydligt i första kapitlets 1 § av kommunaltjänstlagen. Endast de som saknar ordkunskap och ordförståelse som de borde haft för att gå godkänt i ämnet Svenska samt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, endast de har skäl att kunna missförstå det som står i klartext!

Kommunerna äger inte rätt att detaljstyra sina invånares liv! För att en kommuns sociala tjänstemän beviljat hemtjänst innebär detta inget annat än att det är den som får hemtjänsten som äger sitt eget boende och sitt eget liv! Det innebär inte heller att kommunen äger eller någonsin ägt rätten (LÄS PÅ REGERINGSFORMEN OM KOMMUNALA SJÄLVSTYRET – finns inget där som ger kommunen rätt att omyndigförklara en enda person eller som skulle kunna ge kommunen rätt att bryta mot gällande lagar)

Socialtjänstlag
1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Jag förstår utifrån följande utspel från Kommunal att stor del av svenska folket, oavsett var de är födda, ALDRIG fått lära in, möjligen hört läraren lära ut, det som ingår i kursmål för ämnen i Grundskolan och som är KRAV på lärare att inte få ge godkänt till elever som inte uppnår. Det handlar inte om att skriva rätt på ett antal prov eller rabbla upp utantill det som står i skolböckerna – bildning i ordet utbildning som alla skolpliktiga i Sverige får innebär att den som får undervisningen skall lära in så att den förstår vad det står och vad läraren lär ut.

Omstorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten, Anna Werkelin Ahlin, Torbjörn Dalin. Oskar Taxén samt Emma Ölmebäck Utredare vid Kommunal på DN Debatt 25 maj 2015 Det är varken marknadsperspektiv eller omsorgsperspektiv som SKALL styra hemtjänsten. DET ÄR 1 kap 1§ i Socialtjänstlagen! Dvs det är den enskilde hemtjänsttagaren inte kommunen, kommunens tjänstemän, politiker etc som äger rätten till detta. Läs även Regeringsformens 1 kap! SKANDAL ATT DETTA FÅTT FORTGÅ I SVERIGES KOMMUNER!

Kommunal vill förändra hemtjänsten GP 25 maj 2015 Kommunal vill så mycket men saknar liksom kommunernas politiker och tjänstemän den grundläggande kunskapen: ÄLDRE ÄR MYNDIGA ÄVEN OM DE BEHÖVER HEMTJÄNSTHJÄLP Det är varken de som jobbar hemma hos människor som skall bestämma (eller förstämma som jag hört såväl unga som gamla säga) utan det är utifrån vad den som betalar (får är ett fel ord för även en gammal människa eller sjuk människa har rätt till sitt liv och sin integritet) Att det finns en enda som fått tjänst i det offentliga eller stått på något partis valsedel som inte kan grunderna för demokrati och inte ens vår svenska Grundlag samt Socialtjänstelagen, det är i sig skrämmande.

Hur i hela fridens namn har det gått så snett i Sverige att kommunala chefer och politiker kan sitta kvar på sina poster utan att kunna det allra viktigaste i Socialtjänstlagen. Debattartikeln slår alltså in öppna dörrar men de som skriver har förmodligen länge talat för döva öron och blinda ögon hos människors som går och tror de kan så mycket men som visar upp en sådan okunskap att jag som Samhällskunskapslärare ALDRIG kunnat godkänna en enda en av alla de som går och tror att de har rätt att detaljstyra en hemtjänsttagares (förlåt nyordet är ju brukare 🙂 ) rätt till sitt eget privatliv, sin integritet och sitt val av hur tiden som betalas för skall användas. Det är inte kommunen utan vårdtagaren som är den verklige arbetsgivaren när någon jobbar i hans/hennes hem.

Read Full Post »

Bör Ni nog läsa noggrannare liksom Hyreslagstiftningen! För det första förbjuder svensk grundlag svenska myndigheter att diskriminera någon pga ålder(!) för det andra får den som kommer in på äldreboende oavsett vilket betala hyra för sin ‘lägenhet’. OBSERVERA NI KAN INTE UTAN ATT BRYTA MOT SVENSK GRUNDLAG NEKA ATT LÅTA EN MAKE/MAKA BO TILLSAMMANS I ETT ÄLDREBOENDE!!!!!!!!!!

Det är inte tillåtet att utan vidare, dvs utan att det varit uppe i hyresnämnd och inte ens alltid då, neka någon som hyr en lägenhet att ha sin make/maka/sambo sovande i lägenheten. Detta innebär inte att den som sover i extra säng har rätt att äta något annat än det personen själv lagar i den lilla kokvrån tillsammans med sin kära, men det innebär att NI MALMÖ KOMMUN BEGÅR GRUNDLAGSBROTT!

Verkligen dags för en Författningsdomstol här i landet liksom bättre kontroll att de lärare som sätter betyg i samhällskunskap är ämnes- och stadiebehöriga som förstår vad som krävs enligt betygskriterier för Godkänt i årskurs 9!!!!

”Allt vi vill är att få vara tillsammans, Aftonbladet 28 augusti 2010

Read Full Post »

Vad inte många svenska föräldrar tänker på när deras barn kallas till samtal med polis i socialtjänstnärvaro, eller för enklare brott kallas till socialtjänsten är två mycket enkla fakta:

* Alla skolor skall kunna identifiera sina elever med foton OCH det är ett skäl till att alla klasser tar klassfoton.
I Sverige och i de flesta andra länder har som minst alla barn och vuxna som söker pass fått lämnat foton.
Det finns ett antal andra tillfällen där fotoidentifiering behövs så t.ex. om någon oavsett ålder söker ID-kort.
I samtliga dessa fall, alltså även när skolfoton tagits, är dessa att betrakta som allmän handling precis som t.ex. de omdiskuterade
skriftliga omdömena. Vilket betyder att inte bara polis utan även andra rent teoretiskt skulle kunna ha rätt att begära ut fotona.

Det är inte förbjudet, varken för polis eller andra att fotografera människors ansikten. Samma svenska lagar gäller för alla därutöver har polis som gör utredningar, vilket de är skyldiga att göra om brottet som anmälts är grovt även om den som begår brottet är minderårig och hela utredningen därefter skall lämnas till sociala myndigheter, polislag och brottsbalk som ger regler för vad som får utredas efter att åklagare meddelat beslut om större utredning. GP

* Ingen förälder, svensk eller annan, kan åberopa att de känner sitt barn helt ut. Som lärare vet man att barn uppträder på ett sätt med föräldrar närvarande och på ett helt annat om föräldrar inte är där. Förälder är man hela livet.

Självfallet är det djupt tragiskt om fel person blir utpekad. Men kom inte och säg att det inte är Ditt eget barn för så vitt Du inte själv var med barnet vid tidpunkten då brottet begicks.

Ta gärna ett extra samtal med klassföreståndare så att Du får besked om hur Ditt barn uppför sig i skolan. Allt som läraren framför muntligt vid utvecklingssamtalen, kan vara svårt att förstå allvaret i när så mycket annat diskuteras och vi inte har haft betyg i ordning och uppförande. Där kan Du få ett mått på hur troligt det är att Ditt barn kan begå brott, slåss eller hota andra människor. Tyvärr riskerar många föräldrar att bli upprörda. För det där med med att ‘mina barn’ aldrig kan göra det eller det, är så långt från sanningen som tänkas kan i de allra flesta fall.

I det aktuella fallet Föräldrar anmäler polisens metoder, GP har jag självfallet inte en susning till chans att veta någonting. Har dock sett och hört tillräckligt inom och utom skolans värld för att säga det jag skriver ovan. Polisen är enligt lag skyldiga att utreda brott. Fotoidentifieringar är här en av de lindrigare metoderna och högst befogad!

Se även Aftonbladet

Read Full Post »