Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialtjänst i fritt fall’

Hur många av dessa barn som kommer ensamma har inte föräldrar som i god tro betalat för att barnen skall få det bättre?
Hur många av de 1000 barnen som försvunnit i Sverige…… hur kan barn försvinna i Sverige?….klarar sig från att hamna i sexhandel, som obetald hemhjälp för de som påstår sig vara släktingar eller hamnar på annat sätt i kriminalitet?

Kan någon som är född med sans och reson ens i drömmarnas värld tro att Sverige är ett utopia där vi skall lösa problem som vi inte äger. Stoppa den vansinniga handeln som smugglare sysslar med.

Ärligt talat – Jag tror att merparten av de försvunna barnen far illa. Kan svenska myndigheter inte hålla reda på utan tappar bort 1000 barn på mindre än en månad, så inte katten skall vi ta emot fler på liknande villkor och på liknande vägar. Vi har lagar bl.a. LVU som bör tillämpas och det bör göras klart officiellt att ”stora fina Sverige har tappat bort inte mindre än 1000 barn” För föräldrar och anhöriga som betalt smugglare bör få klart för sig att det inte är till ett bättre liv de skickar sina barn. Sluta upp att vara så naiva svenska politiker. Erkänn som det är – Sverige har inte förutsättningar att ta hand om alla våra egna barn som far illa oavsett orsak. Men de barnen ”tappar” vi förhoppningsvis inte bort för i så fall är rötan i Sverige värre än någon kunnat drömma om. Börja hemma med att se till att svenska barn, med svensk menas här svenska medborgare oavsett var i världen deras föräldrar är födda, får det stöd de behöver och den hjälp de behöver innan vi låter fler barn komma hit för att ”tappas bort” till kriminalitet eller värre!

Tusen ensamkommande flyktingbarn har försvunnit, GP 14 oktober 2015

Se även: Sveriges ”Fornstora dar” – Kolonialism och Protektionism medan du läser den länken så försök att hålla i huvudet att Sverige redan under Medeltiden förbjöd trälar….. men vad är det dessa försvunna barn närmast kan liknas vid? Tänk lite längre än att hänvisa till empati….. För under Magnus Erikssons tid, Sveriges första Landslags ”fader”, var Sverige stort och rikt om inte hela tiden så stor del av den. Men då som nu är det enkelt att fastslå att när kakan är delad och uppäten samt utsädet för nästa års sådd äts upp, så finns det inte mer kvar att dela.

Read Full Post »

Självfallet kan det behövas organisatoriska förändringar och resurstillskott till socialtjänsten. Men den akut överhängande frågan handlar om den mycket starka ökningen av ensamkommande ungdomar till landet. Sverige kan inte ha en politik som går ut på att ta emot väldigt stora grupper utsatta människor som sedan inte kan få det stöd de behöver. Det är socialtjänsten uppgift att förebygga framtidens utanförskap, kriminalitet och drogberoende. I en segregerad stad som Göteborg riskerar priset bli mycket högt om denna verksamhet i praktiken slutar fungera. Det är bland dagens försummade barn som många av morgondagens gängmedlemmar återfinns.Socialtjänst i fritt fall, GP Ledarsidan 27 juli 2015

Så enkelt är det. Klarar inte Socialtjänsten av den hjälp de enligt Socialtjänstlagen är skyldig att ge svenska medborgare och de som beviljats uppehållstillstånd, så spricker ballongen oavsett vem som blåser in mer luft. Det finns inte outtömliga tillgångar. Varken i form av utbildade sociologer, psykologer, socialsekreterare o.s.v. Inte heller någon evighetskälla där pengar finns att hämta utan att det påverkar annan verksamhet. Att gå och drömma om en värld där alla kan få flytta vart de vill och göra vad de vill, det är vänsternissedrömmar nu precis som när de framfördes på 70-talet. Då av de som stod till vänster inte bara vänster om Kommunistpartiet utan även till vänster om KFML-R. Verkliga stalinister och anarkister.

Read Full Post »