Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialstyrelsen’

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitels inledning

Detta är grunden för att Sverige ska kunna kallas demokrati. Vad hjälper det med Tryckfrihet, Åsiktsfrihet och Yttrandefrihet om handlingar som begåtts av någon kategori inom det Offentliga inte skall rättsligt som alla andra likadana handlingar? Det finns ingen friskrivning för sjukvårdspersonal. Inte ens sociallagen ger rätten att göra detta eftersom sociallagen MÅSTE tolkas i ljuset av Regeringsformens 1 kapitel! Alla är lika. Det går INTE att lägga ner ett ärende som barnläkaren med hänsyn tagen till att ‘ Nu står vi istället här med en vårdpersonal som, av rädsla för att polisen kan storma in, inte tycks ha modet att ge en fullvärdig behandling.

Allt medan sjuka människor plågas i sina sängarUtan kyla och eftertanke får patienterna lida, SvD Ledarsidan 7 oktober 2009 Det finns i Socialstyrelsens uttalande inget stöd för att frågan om aktiv dödshjälp skall smygas in bakvägen. Det finns däremot två mycket stora frågetecken utöver frågan om Läkarens ev. aktiva egna handlande eller definitiva ansvarig på platsen för det som hände:
* Varför vill inte en del sjukvårdsansvariga, läkare, sköterskor, politiker och höga tjänstemän ta till sig att det är en ocean stor skillnad mellan att ge smärtlindring, t.ex. av en gammal cancersjuk patient, och att ge extremt dödlig dos till ett spädbarn som redan tidigare utsatts för felaktig dosering oavsiktligt?
* Hur säkras ev. bevis när medicin som blandats (av vem i det aktuella fallet och på vems begäran?) skall destraueras efteråt. För det kan ju inte få vara så, att det är samma personal som skött patienten som avlidit som skall redovisa kvarlämnade oanvända mediciner. Sprutor borde inte få tömmas i nuvarande allmänna destraueringskärl, läggas tillsammans med andra, framtagen medicin och det som använts borde ALLTID läggas i en egen låda som en apotekare får ansvar att kolla att allt är kvar som skall vara kvar!

Inga svar om praxis, SvD inrikes 6 oktober 2009
Inget fel i vården av barnet, DN 6 oktober 2009

Se även: Socialstyrelsen friar inte barnläkaren, Norah4you 7 oktober 2009

Read Full Post »

En av bloggarna till artikeln Död baby fick kraftig överdos, DN 12 augusti 2009
skriver i sin blogg: ”Fallet med överläkare som anklagas på dråp på ett döende spädbarnet från i våras, börjar närma sig sitt avgörande. Socialstyrelsen har nu styrkt Rättsmedicinalverket utlåtande i fallet och därmed gett råd i ryggen på åklagare, vilket lämnar fritt spelrum för en fight mellan juridiken och sjukvården. Det bådar inte gott.” Juritidk mot läkarpraxis fighten där patienterna blir förlorare, Prärietankar 12 augusti

För varje liknande inlägg ställer jag mig frågan: VAD ÄR DET FÖR FEL EFTERSOM DET FORTFARANDE FINNS, ofta yngre, LÄKARE SOM BETER SIG SOM OM DE VORE HERR DOKTOR PÅ 1920-1940 talet??? Helt glömmande Svensk Grundlag och att inför lagen är ALLA LIKA, det finns inget undantag i våra Grundlagar som medger att läkare får tillämpa en lagstridig ‘läkarpraxis’!!!!!!!

Se även GP

och Självklart att utredningen mot läkaren, Norah4you 9 april 2009
Det vore stor skandal, Norah4you 2 april 2009

Read Full Post »

när vi behöver ambulans,
Inte vi för ER!
Bakläxa fem gånger om!!!!
Till politiker och ansvariga: SE till att det förs in i kravspecifikationen att INGEN som sitter vid telefonen hos SOS Alarm får ha mindre än distriktsköterske- alternativt intensivvårdssjuksköterskeutbildning! För som det nu står till, så får det inte gå till!!!!!

Theo, 1, hade blodförgiftning och 39 graders feber.
Men nekades ambulans.
– Vi var rädda att vi skulle förlora honom, säger mamma Annika Högberg, 27.

Theo Eliardsson var blå om läpparna och helt lealös. Termometern visade 39,2 grader när föräldrarna larmade.
– Vi misstänkte blodförgiftning eftersom han hade haft det tidigare, säger pappa Tommy Eliardsson.

Bott på sjukhus
Theo föddes med en missbildning i luftstrupen och behöver hjälp dygnet runt.

Han har opererats flera gånger och har bott på sjukhus i drygt ett år. Före jul förra året hade familjen fått åka hem.

Fick hög feber
– Då fick han feber. Läkarna har sagt att vi aldrig själva ska köra honom när han är dålig om han skulle få svårt att andas. Därför ringde vi ambulans, säger Annika Högberg.

Men sjuksköterskan på SOS Alarm tyckte att de själva skulle ta bilen till sjukhuset från hemmet i Storvreta utanför Uppsala.

Aftonbladet 9 augusti 2009

Det är också dags att ställa kravet: INGA FELBEHANDLINGAR INOM SJUKVÅRDEN får undantas från tjänstemannaansvar! HSAN och Socialstyrelsen räcker INTE!

Se även
SOS Alarm får skärpa sing, Norah4you 8 augusti 2009

Read Full Post »

oavsett var vi, Du och jag, som enskilda individer står i frågan om rätten för kvinnan att besluta om abort eller i frågan om när vi anser att ett foster är en levande varelse, vilket som Du vet är en omdiskuterad fråga både ur religiösa och juridiskt etiska frågeställningar kring aborter, är bara det att ett enda barn som är född i vecka 23 (eller vecka 24) kan överleva och överleva så att det kan få komma utan alla livsuppehållande åtgärder, ett framsteg för läkekonsten.

När man så läser om Minna som är född vecka 23 och samtidigt vet att Socialstyrelsen får bevilja aborter efter vecka 18 fram till vecka 22, då ställs frågan på sin spets: SKALL och FÅR vi tillåta sena aborter? Följdfrågan blir: Om svaret är ja, på vilka kriterier SKALL Socialstyrelsen få bevilja sen abort?

Läs gärna: http://www.expressen.se/Nyheter/1.1528980/minna-lurade-doden

Personligen är jag för fri abort fram till vecka 12, tveksam till om inte Socialstyrelsen borde få uttala sig mellan vecka 13 och 18 och negativt inställd till senare aborter för så vitt det inte finns mycket starka medicinska skäl moderns eller barnets liv måste för att jag skall känna det något så när acceptabelt vara en bärande punkt i de medicinska skälen. Men det är min uppfattning.

Read Full Post »

« Newer Posts