Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialnämnder’

varken på det sätt som Ronja Edlund berättar eller så som bröderna i Skräckhuset råkade ut för. Expressen
Barn är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Hur i hela fridens namn någon ansvarig åklagare kan lägga ner ärendet som Ronja Edlund anmälde fosterhemsföräldrarna för, övergår mitt förstånd. Säkerligen Ditt som läser också.

Sverige har på många sätt och vis blivit en banandemokrati där kvinnor och barn inte alls behandlas på det sätt som Regeringsformens 1 kapitel 2:a § kräver:

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).
Regeringsformen

Det är inte utan att jag undrar HUR STÅR DET TILL MED DE SOM GÅTT I FLUMSKOLAN? Fick dessa ansvariga tjänstemän från socialtjänst till åklagare godkänt i SO-ämnet Samhällskunskap? För en sak är klar – det som ALLA som får godkänt i Samhällskunskap skall ha uppnått i kunskaps och förståelsenivå, saknas helt och hållet!!!

Read Full Post »