Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sociallagstiftningen’

Löfvens värsta tavla (hittills) sätta den som inte kunde klara logistik och äldreboende utan drog ner på äldreboende ytterligare, på vilken ministerpost? Infrastrukturminister…… 😛
Det är nästan så det är dags att kräva legitimation för att få bli Riksdagsledamot!

Ministrarna hela listan, GP 3 oktober 2014
Grahm-Hinnfors: Johansson får ett jätteuppdrag, GP 3 oktober 2014
Anna Johansson blir infrastrukturminister, GT 3 oktober 2014 fel person på någon plats på den nivån!

Norah4you's Weblog

Finns det någon däruppe som de senaste 10 åren haft nära kontakt med fotfolket – dvs lyssnat inte bara brölat på om alla dessa extra hål som speciellt den rödgröna röran i Göteborg lyckats fylla med pengar som borde vart till vården/skolan och omsorgen. Skräpbeslutare finns för all del finns runt hela landet. Men det är ingen ursäkt!

Marianne nekas plats på äldreboende, GP 12 mars 2013

Har i min bekantskapskrets inte bara vårdpersonal, undersköterskor, sköterskor utan också föreståndare för äldreboende som berättar om tomma vårdplatser som kommuner i detta land nekar behövande äldre att få komma till. Enligt de uppgifter som fås, så behöver platser dras in för att täcka kommunens kostnader och de äldre som inte har tillräckligt med pengar att själva stå för kostnaden på äldreboendet (ja jag känner till kommuner som är mycket fula när det gäller att höja avgifterna både vad gäller äldreboende och vård…

Visa originalinlägg 415 fler ord

Read Full Post »

Under torsdagen besökte Magdalena Andersson det omskriva och populära äldreboendet Gerdas gård i Högsbo i Göteborg. Hon berättade om satsningarna socialdemokraterna vill göra på äldre.

På Gerdas gård utfärdade också Marina Johansson, S-kommunalråd med ansvar för äldreomsorgsfrågor partiets första lokala vallöfte.

Under nästa år, 2015, ska ett seniorhotell öppna. Där ska äldre kunna checka in på eget initiativ, utan att det först krävs ett så kallat biståndsbeslut från kommunens äldreomsorg.

– Vi känner till oron bland äldre för att inte få en plats på ett äldreboende när man önskar det. Den oron vill vi möta med seniorhotellet där man kan skriva in sig själv för kortare perioder, upp till två veckor, säger Marina Johansson.S lovar öppna seniorhotell, GP 7 augusti 2014

Hur i hela fridens namn tänker S? Förvisso har socialdemokratiska politiker och fackföreningstoppar som tjänat bra med pengar kommit upp i åldern…… men vanlige fattigpensionären faller vid sidan om. Är det det S kallar jämlikhet?

Tillägg 8 augusti 2014 05.00

ocialdemokraterna har lanserat tre valfilmer, som alla bygger på identifikation i välbekanta situationer ur vardagslivet. I den första filmen skildras oron en man känner inför hur mamman behandlas i äldreomsorgen. I den andra är det en flicka som anar att det inte råder riktigt lika villkor i den röriga och resurssvaga skolan. Den tredje visar en yngling som motvilligt vaknar i sin säng men med tilltagande hopp möter gryningen. I alla filmerna avslutar Stefan Löfvens röst med visionen att ”Sverige ska vara ett land där alla kan känna trygghet”, eller ”… känna framtidstro”.

Filmerna är producerade av produktionsbolaget Atmosfär och reklambyrån Granath, för visning i tv och på internet, och de har alla tre samma lågmälda, sympatiska och finstämda ton.

Reklamfilmerna passar väl in i den Socialdemokratiska traditionen. Som tidningen Dagens Arena (S) noterat kan man känna ekon av gamla paroller. Skolfilmen är en uppdatering av det gamla SSU-budskapet ”Begåvad men fattig” från 1948. Omsorgsfilmens man i businesskostym och backslick känns igen från finansvalpsaffischen från 1985: ”Jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi”.

Slående är också att filmernas huvudkaraktärer är, som det heter i samtida debatt, ”vita”. Protagonisterna är alla ”vita” ”svenskar”. De få ”icke-vita” som syns återfinns i den bråkiga skolklassen.Därför får bara vita vara med i S valfilmer, SvD ledarsidan 22.12 7 augusti 2014

Undrar vad gamle Sträng och Tage Erlander skulle sagt om de känt till att deras arvtagare gått från arbetarparti till att i en valrörelse rikta in sig på rika pensionärer (som inte drabbats av att GP ”lånat” av pensionspengarna utan att betala tillbaka) samt i valfilmer rikta sig direkt till vita svenskfödda väljare?

Read Full Post »

Rödgröna röran i Göteborg klart och tydligt visar att de mycket väl kan prata runt såväl på lokalplanet (not 1) som Socialdemokraternas Löfven på riksnivå (not 2), samtidigt som de själva unnar sig egna önskemål (not 3).

Ingen frukt till förskolebarnen under hösten – det kan bli verklighet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. När stadsdelen går på knäna måste förskolan spara.

Även köttstopp kan bli ett faktum, då ansvariga måste köpa in enbart ekologiskt kött och det anser man blir för dyrt.
-Vi tycker liksom föräldrarna att det inte känns riktigt bra i magen, säger Yvonne Stolpe (S), ordförande i stadsdelsnämnden, till GP.
Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Inflick 07.40 artikeln jag citerat ovan har utvidgats….

Stadsdelsnämndens förslag visar sig till och med vara värre än vad som först framkom. Som jämförelse vill jag visa i klartext att Löfven kan lova vad han vill om förskolans innehåll…. Socialdemokraterna lokalt, läs Rödgröna rörans ledande tant Hulthén, gör som de vill ändå: Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012

Ingen fruktstund, inget kött och inga teaterbesök under hösten. Så ser det ut för förskolebarn i Askim, Frölunda och Högsbo när stadsdelen måste spara sju miljoner.

– Man blir ju jättearg. Det måste finnas bättre saker att spara in på än detta.

Ramona Nordberg är förskolepedagog på Barytongatans förskola i Högsbo. Hon och kollegorna har nyligen fått information om att stadsdelen måste spara pengar och att det därför kommer att införas restriktioner på råvaruinköp i skolor och förskolor.

För förskolans del betyder det bland annat, enligt nämndens förslag, att förskolorna måste stoppa inköp av frukt från augusti till 1 november.

– Frukten är viktig för alla barn, dels för vitaminer men också för att fruktstunden är en mysig del av dagen. För de minsta barnen är den helt avgörande för att de ska orka fram till lunch, säger hon.

Andra konsekvenser av åtgärdspaketet är att KULF, de kulturaktiviteter barnen brukar få åka på, nu ställs in. Vanligtvis åker grupperna på teater eller motsvarande aktivitet en gång per termin, men på senare tid har det blivit en gång per år på Barytongatans förskola. Nu riskerar besöken att helt utebli. Kött kan dessutom bli för dyrt att köpa in eftersom stadsdelen har en policy om att allt kött ska vara ekologiskt, vilket ofta är dyrare.Ingen frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GT 2 juli 2014

Vilken stadsdel barnet bor i och hur Rödgröna röran fördelat pengarna mellan stadsdelarna är viktigare än att Göteborg som stad lever upp till Regeringsformens 1 kap 2§ dvs att det Offentliga inte får diskriminera.
—————–

Not 1: Rödgröna rörans Göteborg, Norah4you 28 april 2014 och Jobba mindre tjäna lika, Norah4you 8 april 2014 samt Göteborgs Babels torn, Norah4you 14 oktober 2012

Not 2: Var trollar S fram behöriga pedagoger, Norah4you 29 juni 2014 samt Hm var det inte S som ville ha mindre klasser, Norah4you 30 april 2014 och Växer behöriga lärare på trän S?, Norah4you 23 april 2014

Not 3: Rödgröna Göteborgsröran vill ha betalt…., Norah4you 14 maj 2014 och Göteborgsröran förnekar sig inte, 6 november 2013 samt Tågtunnel och Alfons Åberg-hus, Norah4you 27 oktober 2012

Nu på morgonen har jag försökt få fram siffror för vad alla dessa politiker kostar. Politiker som i flertalet fall aldrig valdes av väljarna i Göteborg att sitta i nämnder, Sverige har indirekt val partierna utser sina representanter oavsett om dessa stått på valsedel eller ej. (Jfr med USA som är betydligt mer demokratiskt där väljare direkt får välja sina myndighetschefer m.m.) Önskesiffror i Budget är inte tillräckliga underlag för som Göteborg själva gör klart :

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Prioriterade mål ska brytas ned till SMARTA mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade) och omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit, ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Källa Göteborgs Stads hemsida, under Ekonomi på Budgetflick med flertal länkar till pdf-filer fulla med ord men avsaknad av konkret bindande innehåll.

Göteborg har för många nämnder, för många förvaltningar utöver att de har för många stadsdelsnämnder och för många egna företag, för att det enkelt skall gå att följa vart pengarna hamnar. Kan direkt se att vissa bitar när det gäller administration och verkliga kostnader för politiker smetats ut, för det kan väl inte vara så att det förekommer medvetna försök att dölja vart skattepengar går.
I normalfallet brukar jag snabbt kunna hitta alla uppgifter som behövs i ett stort företag eller i en svensk kommun. Var under många år en av mina specialiteer. I Göteborg döljs verkliga kostnader för onödig administration, diskutabel representation samt alldeles för höga verkliga politikerkostnader i ett antal lager där alla inte går att hitta om man inte har tillgång till samtliga nämnder som berörs av ett ärende. Varje åtgärd i Västlänken t.ex. vansinniga beslutet om tågtunnel genom 53 meter instabil lera, kommer upp i mer än Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och en enda nämnd….. för att inte tala om alla berörda av staden ägda aktiebolag som berörs mer eller mindre.
Redan på det lilla jag sett här på morgonen går det att säga att hade Göteborgs Stad ägnat sig åt de uppdrag de fått sig tilldelade av lagstiftning och rensat bland övrigt, så hade våra förskolebarn kunnat vara i grupper under max 12 samt ätit oxkött 2 gånger i veckan med säsongens grönsaker. I varenda stadsdel

obs en del politiker har flera uppdrag oavsett om de stod på valsedel eller inte och tjänar i många fall stora pengar utöver alla förmåner de får som politiker i Göteborg.

Öka insynen. Pengar skall bort från administrations- och onödig politikerkostnad. Pengar skall ut i verksamheten!

Read Full Post »

Socialdemokraterna i Göteborg har gjort ett försök att beräkna storleken på stadens merutgifter till medborgare som blivit långvarigt beroende av försörjningsstöd. För tiden efter förra valet (2010-2013) handlar det om 1,335 miljarder.

– Det hänger ihop, det som regeringen antingen lägger ut, utan att skicka med pengar, eller på annat sätt förändrar förutsättningarna och gör så att vi i kommunen får betala, förklarar Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Den mindre av notorna avser utgifter som drabbat Göteborg som en följd av ökad långtidsarbetslöshet och ökad utslagning från arbetsmarknaden. Summa 100 miljoner.

Båda räkningarna är daterade 13 maj och har förfallodatum den 28 maj.

Jonas Ransgård medger att han gillar greppet. Men tycker att adressaten är fel:

– Under den borgerliga regeringen har skatteintäkterna ökat kraftigt. Trots sänkta skattesatser är det fler som betalar skatt.Noterna som Hulthén tycker Borg ska betala, GT 13 maj 2014

Rödgröna ”tant Hulthén” har tydligen inte lärt in Regeringsformen. Illa nog. Ännu värre är att hon inte förstått vad som krävs tack vare Kommunala Självbestämmanderätten, som är skyldig att följa Regeringsformen bl.a. 1 kap 2§ samt Sociallagstiftningen. Värst av allt för Socialdemokraterna är att de rödgröna nu visar att de står nära Sverige Demokraterna – för vilka andra än invandrare och utslagna svenskar är det som ”tant Hulthén” anser kostar för mycket i en stad där vanliga som behöver Försörjningsstöd inte tillåts få ersättning för bostad som kostar över 5.400 kr/månad och där det anses att personer som inte har inkomst ändå skall kunna få tag på ny billigare lägenhet inom 4 månader. Detta trots att kommunala bostadsbolag kräver inkomst på 180.000 kr om du vill byta till annat bostadsbolag för att ditt eget inte har någon du i stora bostadslöshetens tid får byta till. Att personer utan inkomst även anses ha råd att bekosta dubbel bosättning minst en månad samt flyttning tja det är helt i de rödgrönas uppvisade människosyn.

I stället för att stå för kostnaderna som enligt Sveriges lagar kommunen skall stå för satsar rödgröna rörans socialdemokratiska flaggskepp ”Tant Hulthén” på Alfons Åberghus, planerad tågtunnel i 53 meter osäker lera och stora kostnader för att politiker o tjänstemän fått och får åka på mässor som den in Cannes. Verklighetens Socialdemokratiska Människosyn är en där etablissemanget tillåter sig det mesta av sina önskningar och struntar i väljarna i staden Göteborg som betalat kalaset.

Read Full Post »

Finns det någon däruppe som de senaste 10 åren haft nära kontakt med fotfolket – dvs lyssnat inte bara brölat på om alla dessa extra hål som speciellt den rödgröna röran i Göteborg lyckats fylla med pengar som borde vart till vården/skolan och omsorgen. Skräpbeslutare finns för all del finns runt hela landet. Men det är ingen ursäkt!

Marianne nekas plats på äldreboende, GP 12 mars 2013

Har i min bekantskapskrets inte bara vårdpersonal, undersköterskor, sköterskor utan också föreståndare för äldreboende som berättar om tomma vårdplatser som kommuner i detta land nekar behövande äldre att få komma till. Enligt de uppgifter som fås, så behöver platser dras in för att täcka kommunens kostnader och de äldre som inte har tillräckligt med pengar att själva stå för kostnaden på äldreboendet (ja jag känner till kommuner som är mycket fula när det gäller att höja avgifterna både vad gäller äldreboende och vård hemma!).

Jag vet föreståndare som fått besked att det är billigare för kommunen med dygnet runt omsorg med ständiga patruller och sämre livskvalité för de äldre som kan tvingas ha mer ä 20 olika på besök varje vecka, det är billigare för svenska kommuner än att låta det ökade antalet behövande äldre få stöd och hjälp de behöver och har rätt till enligt svensk Sociallagstiftning i redan befintliga lediga platser på äldreboende! Något är djupt fel speciellt här i Göteborgs Kommun! Skrota varenda krona till allt som inte är något Kommunen enligt lag är skyldig att bekosta fram till dess att Göteborg åter får en värdig och lagenlig Äldreomsorg. Plocka bort kommunal mellanchefer som inte vågar eller kan (kvalitén på mellanchefer är högst varierad från den bästa till rent ut sagt sk..) annat än mjäka med och som aldrig ger sig ut och arbetar i verkligheten. Borde vara helt förbjudet för alla utom högste inom en stadsdelsförvaltning att inte ägna minst 20 timmar i månaden arbetande ute på fältet. Det är det som behövs – även politiker bör få någon arbetsplats där de får täcka upp vid behov till dess att de gjort sina 20 timmar i verkligheten per månad!

Anna Johansson (S): En hel del som inte fungerar som det ska, GP 11 mars 2013 INGET inom äldrevården när det gäller hemtjänst i Göteborgsregionen fungerar som det skall! Så illa har det blivit de senaste åren. Pengar som varit märkta till äldrevård hamnar i kommunens ficka bl.a. genom höjda avgifter som gör att det är dyrare till och med för fattigpensionärer att få hjälp än det är att bekosta vita privata företag! Kolla upp vad snurrena i staden tar för att hjälpa äldre byta gardiner eller plocka ner något från hyllor ovanför huvudhöjd! Det är så illa i Göteborgs äldrevård innan äldre äntligen får plats på äldreboende att det liknar värre situationer på sina håll än 1800-talets Fattighus!
Politikerna oense om minskade platserna, GP 12 mars 2013 Hallå – det blir fler och fler äldre. Det krävs MER inte mindre antal äldreboende! Hur i hela fridens namn står det till i huvudet på de som prioriterar t.ex. cykelbanor på ställen där det som mest under åren cyklat 30 per dag under sk. rusningstid (finns exempel här på Hisingen) men som vidhåller att dementa samt svårt sjuka äldre som måste ha tillsyn dygnet runt inte är värda (för något annat kan det inte handla om) att få lagenlig omsorg och vård på äldreboende! VET HUT!

Read Full Post »

och saknas helt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, med det förslag du framför. Inte ens om socialsekreterare får legitimation, vilket utbildning har du tänkt att skulle garantera detta? – inte de utbildningar som finns idag. Inte ens då skulle det råda rättsäkerhet så att inte enskild individ som en person, socialsekreterare, eller flera socialsekreterare fattar korrekta och rättsäkra beslut. Beslut om omhändertagande av barn SKALL alltid fattas av svensk domstol! Om något annat, så faller alla argument för att hävda rättsäkerheten för enskild/enskilda gentemot det Offentliga.

För övrigt strider förslaget mot svenska Grundlagar, samt de Mänskliga Rättigheterna. Regeringsformens 1 kap 2§ samt de Mänskliga Rättigheterna Artikel 7 och 8.

Det räcker med att Centerpartiet har politiker som uttalar sig och visar sin okunskap om gällande lagar. Du Ulf Kristersson håller just på att visa upp att vi i Moderaterna också har okunnigt folk på mer än Försvarsministerposten.

Tack och lov för att KD väckt frågan om Författningsdomstol. Tack KD, verkligen på tiden, Norah4you 3 mars 2013

M vill öka socialsekreterares makt, GP 4 mars 2013
M vill öka socialsekreterares makt, SvD 4 mars 2013
M vill öka socialsekreterares makt, DN 4 mars 2013
M vill öka socialsekreterares makt, Aftonbladet 4 mars 2013

För övrigt socialminister Ulf Kristersson är socialsekreterare anställda av kommuner och det finns ingen möjlighet i gällande grundlagar att socialsekreterare med eller utan legitimation skulle kunna ges rätten att fatta beslut som enligt våra grundlagar och de mänskliga rättigheterna skall fattas av domstol! Vi lever i 2000-talet, inte på 1500-talet eller tidigare med byäldste och byråd som kunde fatta beslut över människors huvuden!

Read Full Post »

för att barn inte skall drabbas om föräldrarna av ett eller annat skäl inte betalar hyran utan hotas av vräkning,
så länge går det inte att skylla på sittande regering, nuvarande eller tidigare.
Det är en stor skam utöver att det kostar flera gånger mer när kommunerna hyr hotellrum eller annat boende för de barnfamiljer som blir vräkta. Det är en stor skam att svenska kommuner hellre göder de som kan hyra ut korttidsboende eller långtidsboende än att kommunen som utöver Sociallagstiftningen, som många svenska kommuner slarvar med att följa, inte heller respekterar Barnkonventionen eller använder sig av någon handläggare på sin konsumentupplysning som skulle kunna göra ett allvarligt försök att hjälpa barnfamiljer att komma på fötter.

Här i Göteborg anses det tydligen viktigare med Alfons Åberg hus, kostsamma experiment med kollektivtrafik och bilism samt en egen station i Haga på en icke nödvändig tågtunnel (Vem tror på att folk reser tåg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg så länge det inte finns spår mellan Strömstad och Halden???),
än att hjälpa fattiga familjer, eller familjer som på grund av sjukdom eller annat råkat illa ut.
Skandal är egentligen bara förnamnet!

Trots hennes löfte – 3000 barn vräkta, Expressen 18 december 2012 Hmm det är inte sittande regering som har ansvaret utan respektive kommun som inte uppfyller de krav som lagar och annat (Läs Barnkonventionen) ställer.
Familjer med barn vräks fortfarande, DN 18 december 2012

I ärlighetens namn, är det inte dags att skrota som minst delar av den kommunala självbestämmande rätten om man skall följa Regeringsformens 1 kap 2§?

Read Full Post »

i Sverige. Är det möjligt att hävda Chefsåklagaren hänvisar till förhör med undersköterskorna där de uppgett att de ”inte mäktat med att hantera en svår bemötandesituation som uppkommit i samband med skötsel och omvårdnad av de brukare som är målsägande.” Inget åtal mot undersköterskor, GP 23 oktober 2012
Deras bemötande är inte försvarligt, anser åklagaren, men att ”omständigheterna varit sådana att de misstänkta inte haft tillräcklig förmåga att kunna hantera situationen på ett värdigt och etiskt riktigt sätt”.

Själv tycker jag det är illa nog att det inte blir åtal, eller i varje fall inte fällande domar, när det varit mer än en förövare och den ene skyller på den andre. Har Sverige blivit en juridisk banandemokrati?????? Så med andra ord kan alla som inte mäktar med svåra bemötande situationer komma undan med nästan vad som helst numera… Dags till skärpt lagstiftning som har tvingande paragraf om minimistraff även i liknande situationer! Att det ens är möjligt att vårdpersonal får ge sig på äldre, där är gränsen sedan länge överskriden! Sätt dem direkt i fängelse eller ge undersköterskorna vård, för det är där de hör hemma. Det finns inget ynkligare än de människor som ger sig på de som inte kan försvara sig!
För övrigt är åklagarens beslut i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ Författningsdomstol saknas verkligen i Sverige

Inget åtal mot undersköterskor, Expressen 23 oktober 2012
Inget åtal mot undersköterskor, SvD 23 oktober 2012
Inget åtal mot undersköterskor, DN 23 oktober 2012
Inget åtal mot undersköterskor, Aftonbladet 23 oktober 2012

Read Full Post »

för äldre som varit med att bygga upp vårt samhälle och uppnått viss ålder, kanske 90 år?, att slippa leva ensamma i rädsla. Hur kan någon kalla det humant i ett demokratiskt samhälle att neka en 100-åring plats på äldreboende? Hemtjänst i all ära, men då skall som minimum även den 100-årige precis som funktionshandikappade som behöver hjälp själv få anställa och ha assistenter där på tid då den 100-årige själv så önskar.

Hundraåriga Anna nekas äldreboende, Expressen 22 oktober 2012
100-åriga Anna nekas äldreboende, Sveriges Radio P4 Norrbotten 22 oktober 2012
Anna, 100, nekas plats på äldreboendet, Nsd.se 22 oktober 2012
Kommunen vägrar Anna, 100, plats på ett äldreboende, Aftonbladet 22 oktober 2012 Patetiskt att socialnämndens ordförande hävdar att de måste trolla med knäna. Dra då ner på politiker och administrationskostnader så pengarna som är avsedda för vård, skola och omsorg kommer ut i verksamheten!

Hur i hela fridens namn kan Jockmocks kommun med omnejd dessutom ha folk som skyller på sittande regering för att de i socialdemokratiskt styrd kommun inte kan följa Kommunallagen, Sociallagen samt Regeringsformens 1 kap 2§? INHUMANT. Om Jockmocks kommun verkligen har så dåligt skolade politiker och tjänstemän att dessa kommer fram till att hon kan klara sig med hemtjänst, då kommer jag utifrån vetenskapsteoretisk analys av gällande lagar fram till att Jockmocks kommun borde skaffa bättre skolundervisning för sina tjänstemän och politiker. Hade vi haft Författningsdomstol hade de fått höra på ord och inga visor.

PS. Det är heller aldrig någonsin giltigt skäl att neka någon som är äldre och synskadad äldreboende med argumentet att kommunen har för få äldreboende./IEJ

Read Full Post »

och rätten till att ha en trygg barndom, som minst när det sociala trätt in för att ersätta den otrygghet som de, rätt eller fel, anser ha funnits i barnets egna hemmiljö!

Det är både skrämmande och märkligt, rent ut sagt, att få höra att ”Majoriteten av barnen har även utsatts för sexuella övergrepp, 61 procent av pojkarna och 42 procent av kvinnorna vittnar om detta. Ett tiotal har tvingats gå med på steriliseringar och aborter mot sin vilja.” Ursäkt dröjer för fosterbarn, SvD 15 januari 2010 och ändå. Det är bara degbotten som visar hur körsbäret som alla barn ha rätt att få: Att bli sedda, älskade oavsett vad och få känna tillhörighet någonstans i tillvaron.

Personligen är jag mycket förvånad att inte folkhälsominister Maria Larsson som minst, i avvaktan på utredning om hur man skall gå vidare med motåtgärder och en verklig form av kompensation, mycket väl skulle kunna framföra en ursäkt å sin och sina företrädares sida för att detta överhuvudtaget har kunnat få förekomma. Tyvärr har jag hört liknande även på de senaste 15 åren. Så en ursäkt även om den inte är mycket värd i förhållande till ekonomisk kompensation, är i varje fall ett rejält erkännande att svenskt samhällssystem inte tagit hänsyn till sina minsta.

Se även: Barnhemsbarn kan få ursäkt, GP 15 januari 2010

Read Full Post »

Older Posts »