Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialförvaltning’

elever som hotar, slåss och bråkar. Men det vore bäst om skolorna inte bara anmäler när det är lärare eller annan skolpersonal som råkar illa ut. Svensk lag gäller i svenska skolor och polisanmälan av brott är viktig markering ÄVEN om det är minderåriga som utför brotten mot minderåriga och ärendet i förlängningen tyvärr ändå ‘bara’ hamnar hos Socialförvaltningen.

Elev åtalas för hot mot lärare, GP 22 mars 2012
Elever hotade och slog skolpersonal, GT 22 mars 2012

Read Full Post »

Att barns rättigheter ofta glöms, både i svenska hem och skolor är illa nog. Vi har barn som oavsett sin hemmiljö, den kan vara allt från helt perfekt till något helt annat, oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit, kan vara mobbade utan att skolorna vill erkänna mobbningen som finns mitt framför lärarnas och rektorns ögon. Vi hör om dessa barn gång efter gång. Jag har själv varit där som förälder, som lärare, som granne till dessa barn. Barn i sig är ofta grymmare än vi vuxna vill tro.

Bland allt jag sett under åren, från när stryptag och sparkar i ryggen på min egen dotter t.o.m. inför busschaufför, mina föräldrars och deras grannars, som skolor önskat bortse ifrån till att lärare blivit arga när jag som ny på skola talade om att en flicka av resandefolket blev mycket illa behandlad och hånad av sina skolkamrater ”Hon får skylla sig själv då hon är zigenare!” ”Om hon har jumper (helt ogenomskinlig tjockstickad tröja) som gör att det syns att hon har bröst (5-e klassare) så har hon själv valt kläder och får tåla att bli kallad hora” är nog de värsta fallen barn som kommer från samhällets sk. topp där föräldrarna antingen själva inte varit Guds bästa barn trots att ”alla” trott det eller så uppe i sin egen karriär att de inte sett när barnen börjat sniffa, använda droger m.m. För barn som far illa är inte alltid de som samhället mest ser, vill se, ibland blundar samhället alldeles för länge av någon missriktad ‘välvilja’ mot politiker, sjukvårdspersonal, kyrkomedlemmar o.s.v.

Alla barn som omhändertas, omhändertas inte heller på rätta grunder. Det finns felaktigheter åt bägge håll. Detta oaktat, men i minne inte glömt, så är det skrämmande att inte ens de barn som av ett eller annat skäl omhändertagits, rätt eller fel är långt ifrån alltid möjligt att säga, skall kunna få sina rättigheter som barn tillgodosedda. Därför är det extra upprörande när man läser artiklar som den i dagens Aftonbladet:
En ville inte sova. En annan drack läsk ur flaska. En tredje spottade på ett stängsel.
Alla tvingades in i en kal cell – avklädda.
På statens ungdomshem har personalen satt i system att straffa barn med olaglig isolering.
Nina, 11, vet. Hon låstes in fem gånger på två månader.

Ekot har hittat 463 dokumenterade fall där barn och ungdomar har satts i isoleringscell på statens ungdomshem. Samtliga har inträffat under andra halvåret 2008.
I fler än hälften av fallen saknas laglig grund för isoleringen, enligt Barnombudsmannens jurister som på Sveriges Radios uppdrag granskat materialet.
Aftonbladet

Det är bra att vi har en barnombudsman, men frågan är om vi inte för att tillvarata BARNENS RÄTTIGHETER behöver kontaktpersoner utanför de sk. skyddsnät i form av socialtjänstemän, jurister och domstolars verksamheter. Jag vet att man på sina håll i landet inofficiellt har samarbete över religions- och kyrkogränserna där föräldrar och/eller barn som behöver hjälp kan få hjälp utan att det syns i journaler. Blev själv ombedd att vara kontaktperson för en då 16-årig flicka redan under den tid då jag på 70-talets mitt under ett år var ordförande för Folkpartiets Studentförening i Göteborg. Vi kanske borde ha något liknande där BO fick vara överordnad och inofficiellt muntligt måste informeras regelbundet. Något på regionalnivå. Ett telefonnummer utöver BRIS och telefonen till Barnombudsmannen borde varje barn som är tillräckligt stort att själv kunna ringa få när de behövt stöd någon gång tidigare i någon form.

Vi förfasas med rätta över tortyr som fångar råkar ut för i olika länders fängelser. HUR kan vi acceptera att barn i Sverige får sina rättigheter trampade på som i ovan nämnda fall? HUR kan någon vuxen som så starkt kränker barns rättigheter få arbeta med barn och ungdomar?

Läs gärna Rätt kräva kommunen, Norah4you 22 juni
Hur står det till med socialtjänstens tillsyn av barn i fara

Observera att det handlar inte om att racka ner på socialförvaltning, skola, myndigheter i stort. Det handlar däremot om att ta tillvara BARNS RÄTTIGHETER bättre!

Tillägg 14.26:
Tvångsinlåsning är en mardröm – som kan ge barnen men för livet.
– Det här tillhör medeltiden, säger psykologen Anders Nyman
.”
Psykolog i Aftonbladet

Det ÄR INTE LAGLIGT att behandla barn på det sätt som skett. Vänligen läs noga igenom Regeringsformen 1 kapitlet:
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet….Regeringsformen

Läs igenom HELA Regeringsformen. OM du lyckas hittat ett undantag visande att barns rätt till social omsorg och trygghet inte skulle gälla, så strider det mot Barnkonventionen. Det kan väl aldrig svenska myndigheter eller organisationer ha haft för avsikt!?!

Read Full Post »