Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokratiska partiet’

Från Harklings blogg med hennes tillåtelse.

”Jag har aldrig sett någon skillnad när det gäller fackligt och politiskt arbete inom arbetarrörelsen. Det är två sidor av samma mynt”, förkunnade Sträng och handlade utifrån den uppfattningen i sitt arbete som facklig funktionär. Denna symbios har bestått ända in i nutid och lett till konsekvenser som förtjänar att ifrågasättas.
LO och (S) företräder kollektivet på bekostnad av individen och förutsätter att medlemmarna utgörs av ”svaga grupper” som inte klarar att föra sin egen talan eller ta egna initiativ. Det har fått som effekt att det individuella driv, som man kan hitta i andra europeiska länder, blivit mindre vanligt i Sverige. Här sätter man sig gärna ner på sin rumpa och ropar på ”NÅGON” som ska komma och fixa situationen när det tar emot.

…..
Miljonklipp för ministern, Aftonbladet/bostad/0008/25/freivalds
Bluffade – med bostadsbidraget, Aftonbladet 2011-10-07
Tre av fyra LO-toppar fick lägenhet, di.se 2015/1/17
Citat från LO OCH PARTIET, Harkling 25 Januari 2016

Harkling har rätt. Som jag ser det, är det något allvarligt som hände i Sverige med början under Vänstervågens 70-tal. Kampen för jämlikhet gick helt riktigt över från att identifiera ”svaga grupper” enbart utifrån löne- och inflytelseperspektivet till att fokusera på könsperspektivet. Tanken var säkerligen den att kvinnorna inte bara behövde frigöras från männen utan också att betona att svenska kvinnan där och då hade svagare ställning på arbetsmarknaden samt utifrån de lagar som fanns (och tyvärr också fortsatt finns) fick (och får) sämre ekonomisk ställning efter pensionen.
Tanken var inte alls dum. Absolut inte. Problemet var och är att de lösningar som Socialdemokraterna och Landsorganisationen (LO) hittade mer talade om att kvinnan hade rätt att arbeta och ”förverkliga sig själv”.

Har man sedan under 45 år inte lyckats med att hitta andra lösningar än att

* familjens sammanlagda inkomst bör särbeskattas, vilket ledde till att svenska familjer som var intresserade av att hitta egna individuella lösningar i princip hamnade i det läget att ALLA familjer förväntades ha sina barn på dagis samt förskola för att kvinnan skulle ”frigöras”

* fortsatt byggnation av ”statarlängor” på höjden och skokartonger på bredden samt öka möjligheterna till studier genom studielån med villkor som såg bra ut men kostat många stora summor under många år då de ej var avdragsgilla. Speciellt drabbade kvinnor som trots högre studier oftast fick sämre lön trots allt tal om jämlikhet.

* högt skattetryck med avdragsrätt som har två effekter:
de som har höga löner eller andra inkomster har också lättare att få lån så att de får höga ränteavdrag = låg taxerad inkomst och lägre skatt. Slösa kom att gynnas på Sparas bekostnad.

de med låga inkomster, där ofta kvinnoyrken hamnade, betalade skatt så att det skapades ett bidrags-Sverige där förr statare stod med mössan i handen för Storbonden eller Företagaren, där fick många på gränsen till existensminimum stå med mössan i handen för kommunala tjänstemän för att få bidrag till att betala sin mat och sitt boende.

* Socialdemokraterna och Landsorganisationen ordade så väl om att höja kvinnolönerna….. munväder är vad man kallar sådant där orden låter bra men inget händer. Verkligheten blev att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden men det var också det enda positiva. Varken barnomsorg, inflytande annat än för rättroende partimedlemmar som kunde göra politisk karriär och till följd av detta göra klassresa utan att behöva ägna tid åt att studera och inte riskera stora studielån som gjorde dem till ”slavar” under skattesystemet som definitivt inte gynnade kunskapsinhämtande för det stora flertalet män och kvinnor.

Upp till kamp emot kvalen har Socialdemokraterna och Landsorganisationen sjungit på 1 maj år ut och år in sedan den tiden. Kvinnans situation i samhället har inte förbättrats generellt. Inte heller synen att det är arbetsgivarna och ”de rika” som skall sättas åt. Undantaget då (självfallet :P) Kommunala, Statliga och Landstingsägda företag. Där är det inte arbetsgivarna som skall sättas åt utan snarare de som har mage att påpeka felaktigheter eller orättvisor i förhållande till lagstiftning….. Enda som hänt i verkligheten är att det nu finns många som kallar sig ”Feminister” undrar hur många tiotal år det tar innan de hittar något att fylla det ordet med vad gäller innehåll?

Read Full Post »

I dagsläget verkar det som om Fackföreningsrörelsen,LO, SEKO och HRF glömt bort att Sverige inte är kommunistiskt och inte socialistiskt. Sverige har ingen livslång arbetsgaranti samt är skyldiga att följa EU-s Konkurrensdirektiv och direktivet om fri rörlighet för EU-medborgare.

Senaste aktiva åtgärden som talar för att Fackföreningsrörelsen lever kvar i gamla tider då LO var lika med Svenska Staten på Erlanders tid kom idag: Sekos pågående tågkonflikt med Veolia och arbetsgivarorganisationen Almega trappas nu upp ytterligare. Allt då HRF på torsdagsförmiddagen varslat om sympatiåtgårder gällande LSG Skychef i Sverige. Det omfattar Arlanda, Centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö samt LSG Skychef Malmös anläggning i Fosie.

Varslet berör samtliga anställda, men omfattar bara de arbetsuppgifter som rör catering till SJ:s tåg, uppger HRF.HRF lägger sympativarsel för SEKO, SvD 12 juni 2014

Någon måtta får det allt vara – en sak att ett fackförbund har rätt strejka om det anser att egen medlem är felbehandlad, men aldrig någonsin kan det vara rätt att sympatistrejka på ett sätt som drabbar tredje man OCH icke berört företag! SJ är inte samma som Veolia och om det är så att Fackföreningsrörelsen tänkte lite, så torde de inse att de biter sig själva i svansen med sådan åtgärd!

I sann protektionistisk anda, i strid med vad svenska staten i Riksdag beslutat försöker LO stoppa arbetskraftsinvandring och krävs tolkningsföreträde vilka som skall få komma samt vilka löner dessa skall få. Som om svenska arbetstagare i utlandet hörts gå ner i lön om de arbetar för svenskt företag i t.ex Baltikum……

Samtidigt så kräver fackförbund tolkningsföreträde, något som Regeringsformen inte ger facken….., när företag tar över offentlig verksamhet skulle innebära att villkor för mellan fackförbund och ny arbetsgivare avtalade överflyttning av anställda både skulle ha kakan – samma löner och samma arbetstidsvillkor; och dessutom ge bättre villkor att bli ”fast” anställd – garanterad heltid efter ett års timanställning…… Hur står det till?

Sådana krav som närmast påminner om kommunistiska och socialistiska staters livstidsgaranti om anställning hör inte hemma inom EU och kan i Sverige om tågstrejken utvidgas/fortsätter bli spiken i kistan på två sätt för Socialdemokraterna:

1. I Sverige gäller svenska Grundlagar.
Förvisso har arbetsmarknaden rätt att förhandla om löner samt arbetsvillkor. Men facken har inte och kan inte utifrån våra svenska Grundlagar hävda eller kräva tolkningsföreträde av Grundlag och lagar som Riksdagen stiftat! Läs Regeringsformens 1 kap 2§. Att kräva det är att kräva icke demokratiska informella tolkningsbeslut som knappast socialdemokratiska väljare in spe utanför kärnkadern vill se. Stor del av svenska folket störs lika mycket av vänsternissar vänster om Vänsterpartiet som av högerfötter till höger om Sverigedemokraterna. (OBS lär Er vad som är rasistiskt – inte som ”folk” tror och tycker.

För att kalla något ”Hets mot folkgrupp” så krävs det att det som kallas hets innebär rasism, vad detta ord innebär framgår av FN:s rasdiskrimineringskonvention: Rasideologi som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas. Det kravet uppfyller nynazister och nazister men inte Sverigedemokraterna som partiOkunniga vänster- och ”liberala” debattörer

2. Sverige har inte livstidsgaranti på arbete
Om jag ägde ett företag som i sin produktion behövde ha del xyz för att vi skulle kunna tillverka det företaget tänkt, så hade jag/företaget full rätt att gå ut och fråga andra på marknaden vilket pris de var beredda att offerera mitt företag om jag köpte si och så många på avrop eller under andra villkor. Om jag därefter utan att bryta kontrakt med tidigare tillverkare valde annan tillverkare när min order på xyz hos nuvarande tillverkare var avropad och betald, så inte är den nye leverantören av xyz skyldig att erbjuda tidigare leverantörens anställda jobb hos sig.

Det är där komplikationen ligger när det gäller offentlig upphandling, som jag ser det. För om den offentliga upphandlingen handlat om att köpa in x mängd av kött eller att utföra del 2 i ett byggprojekt där första delen utförts av företag y, och den som vunnit upphandlingen varit ett utländskt företag, inte ger EU-direktivet rätten till förre leverantören/utförarens anställda att kräva att få anställas för att producera vara eller för att utföra byggnationen. Sverige är inte en kommunistisk eller socialistisk stat.Tågstrejk komplicerad fråga

Stor del av LO:s och Sekos medlemmar står utanför Socialdemokratiska partiets politiska åskådning. Det är en sak. Men även jag som är moderat tycker det är fel av LO och Seko att glömma bort de väljare som finns bland anställda och resenärer oavsett partiuppfattning som anser tåg vara ett framtidens res-alternativ i kollektivtrafiken!

Nytt möte i sydsvenska tågkonflikten, GP 11 juni 2014
Pendeltågen tas ut i strejk, SvD 10 juni 2014
Tågstrejken utökas – 375.000 kan drabbas, SvT 10 juni 2014
Tågstrejk då får cafépersonalen gå, DN 10 juni 2014

Svenska fackförbund har gjort mycket gott genom åren. De har också blundat för en hel del fall där de borde ställt upp för sina medlemmar utan att snegla på politiska arenans elefanter. Men en sak verkar fackförbundet SEKO och stora LO ha glömt bort totalt:

Read Full Post »