Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokratiska egot’

Sedan kan vi ha olika uppfattningar om Palmes verkliga betydelse och dubbelspel såväl i Försvarsfrågan som i de lagar som gällde fram till FRA-lagen…..

Pösmunk är vad du är Stefan Löfvén. Hur står det till med självbilden? Krisen mellan Sverige och Saudiarabien är över, uppger statsministen – tack vare breven från honom själv och kungen.Löfvén: Kungen gör inget på eget bevåg, Expressen 31 mars 2015

Löfvéns rekordmånga resor, DN 31 mars 2015
Kom ner på jorden, Expressen ledarsidan 31 mars 2015

Om Palmes dubbelspel vad gäller Signalspaning gäller:
Läs hur många svenska myndigheter som fick avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi fick FRA-lagen. De myndigheterns finns presenterade i SOU 2002:89 SOU 2002:89 slå upp bilaga 1 Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.
Från SOU 2002:89 sid 80

”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma!

Read Full Post »

Betyder det att kungen har haft stor betydelse i det här sammanhanget? – Ja.Saudisk diplomat tillbaka, SvD 28 mars 2015

Måste svida i själen på Socialdemokrater som gått och trott sig vara statsbärarpartiet ”Tyck som jag”. Ballongen sprack i kontakt med verkligheten!

Att pro på Löfvén: Kungen gör inget på eget bevåg, Expressen 31 mars 2015

Read Full Post »