Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokraternas egocentriska syn’

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

ställer tydligen sig på startlinjen i tävlingen om vem som skall bli Alliansens bästa draglok valet 2014! Att det finns stort antal politiker som är mer än lovligt okunniga, så okunniga att de inte ens orkar läsa det finstilta eller om de orkar ändå inte har ordkunskap och ordförståelse för att förstå, det är en sak. Att vara så urbota okunnig om svensk signalspaning med anor från början av 1900-talet och att alla demokratiska säkerhetstjänster i eget(!) intresse samarbetar med varandra, det är så makalöst uppvisande av inkompetens och okunskap att vi är många som baxnar. Trodde faktiskt själv att Åsa Romson redan tidigare nått botten av okunskap. Ack vad jag bedrog mig! Hon har inte ens kunskap om vad som står i klartext i våra svenska Grundlagar när det gäller vad svenska staten får och skall göra. Makalöst – hur kan hon få uppehålla lön som andra betydligt skickligare bara kan drömma om när de går arbetslösa eller när de sliter i sitt anletes svett?

Ask och Bildt kallas till Riksdagen, SvD 6 september 2013 Att det ens finns en enda politiker som vill visa upp sin okunskap på det sättet, är mycket mycket märkligt. Åsa Romson kandiderar verkligen för att bli Alliansens bästa draglok val 2014!

Read Full Post »

på alla de sk. dataexperterna och journalister som upprörs över att säkerhetstjänsterna runt jordklotet idag precis som på Julius Caesars tid för 2000 år sedan har till uppgift att inte bara fånga upp klartext utan också kodade/krypterade meddelanden.

Det är med de sk. experterna som det är med de sk. klimatexperterna – Den som inte ser till att lära sig sina grundkunskaper under första skolåren, den har svårt att när det kommer till att dra slutsatser. Vad gäller datorer rent generellt är det som vi sa på 70-talet: Skit in – skit ut. Datorer är till för att underlätta arbetet inte till för att krångla till något. Signalspaning förekommer i samtliga länder på denna jord och än har ingen dator skapats som utifrån hur en människa ser ut kan avgöra om människan är ond eller god. Finns rörelsemönster och vissa andra igenkänningstecken som kan höja röda flaggan, men utöver det är det helt enkelt som så att Signalspaning alltid har till uppgift att stoppa onda från att hota det egna landets säkerhet och att samarbete mellan de i demokratiska länder som spanar efter allvarliga hot förekommit före och efter nätets tillkomst.

Nätet har aldrig varit ett fritt forum där folk kan göra vad som helst och säga vad som helst utan att riskera att ställas inför lagarna! Det har heller aldrig varit annat än en form av anslagstavla där allt som sänds kan (och med ditt eget godkännande av det finstilta i avtal du godkänt för att få använda nätet, programvara, suppliers tjänster, molntjänster etc) ‘läsas’. Nu är det inte så att allt du sänder läses. Det är med det som står i klartext så att det går och får streamas utan att ett öga ser annat än det som ‘magneter’/fiskeredskap är inriktat på att söka efter OM DU själv inte är någon person som det utifrån ett eller annat skäl alltid skall hållas ett öga på.

När det gäller banksekretessen, så verkar det som om det gick spårlöst förbi när USA (samt även andra) begärde att få tillgång till uppgifter om Du skall flyga till/från USA eller passera USA:s luftrum. EU parlamentet gav sitt godkännande till viss överföring av uppgifter som de naiva idag försöker sprida stor desinformation om vad, när och hur.

Hur okunniga om verkligheten, beslut som tagits av t.ex. EU eller som personer själva godkänt utan att läsa det finstilta, hur okunniga är det tillåtet att vara? För om det inte är naivitet och okunnighet som gör att Snowden och Wikileaks anhängare hoppar på de signalspaningsorganisationer som GÖR SITT JOBB, så är det inte utan att SYFTE och TENDENS lyser igenom. Sagt det förr – följ pengarna.

Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet verkar ha företräde till att uppträda som naiva okunniga talesmän för något de antingen inte förstår eller inte vill att andra skall förstå. Journalister och vänsternissar har aldrig clearats för att stå över något lands grundlagar/konstitution och inte heller för att skriva lagar!

”Sverige deltog i NSA-övervakning, Aftonbladet 6 september 2013 HALLÅ Aftonbladet – Sverige sysslade med signalspaning långt innan NSA ens var påtänkt!
USA har knäckt säkra krypteringar, DN 5 september 2013 som SasjaL skriver om i kommentar till Inte är de matematiker (denna blogg) så står det i klartext i Amerikansk lagstiftning att amerikanska krypteringsprogram är skyldiga att lämna krypteringsnyckel till NSA. Var har världens medias journalister fått sin utbildning?

Se även Inte är de matematiker, Norah4you 6 september 2013 samt Fakta om demokrati, Facts not Fictionsida

Read Full Post »

och verkligen inte speciellt kunniga i datorspråk (obs alltså inte programspråk) som utgör ena grunden för att kunna ”gå bakvägen” (obs inte detsamma som den backdoor av olika varianter som vi alltid använde när vi skrev stora systemprogram förr) för att ‘knäcka’ det som i första läget ser ut som rena kinesiskan. De sk. krypteringsprogram som finns på marknaden är normalt inte något som håller måttet. Sedan är det helt enkelt så att ju mer data någon sänder från punkt x till punkt y ju enklare gör den som sänder ‘krypterat’ det för de som runt hela jorden har till sin normala arbetsuppgift att ‘knäcka’ kryptot. De sk. krypteringsprogrammen läggs normalt inte ens in på det media där rådata från början sänds från, kräver för stort arbetsminne om det ens bygger på varierande slumptals förflyttningar för att det skulle gå obemärkt förbi och samma gäller för där det ‘krypterade’ återskapas vid punkt y.

Skall vi sedan titta på de sk. krypteringsprogrammen som vi vanliga dödliga har tillgång till, så ligger dessa ofta någon annanstans än i punkt x respektive punkt y. Vilket innebär att rådata sänds från punkt x till punkt a för att ‘krypteras’ skickas vidare till punkt y som använder sig av motsvarande icke vid punkt y liggande ‘källa’ för att meddelst i förväg inställd variation samma som använts i punkt x få tillbaka användbar rådata. Vilket i klartext innebär att de som har till sin arbetsuppgift att kolla viss person, viss grupps etc nätanvändning inte behöver bry sig om att slösa tid på krypterat material utan gå på det som är rådata från punkt x till punkt a.

Den som går och tror att krypteringsprogrammen på marknaden är olösbara de är naiva. Lika naiva som Wikileaks är när de härom sistens utannonserade en server som varit använd av Assange m.fl. men som de påstod vara rensad…….. för så vitt de inte skrivit över varje position minst 7 gånger med slumptal och fyllt varje utrymme existerar det inte ens i det fallet en omöjlighet för skickliga logistiskt kunniga matematiker med talteorikunskap att ‘knäcka’ vad som funnits på servern innan. Naiva är bara förnamnet på vad Wikileaksare och journalister runt jorden är när de tror sig vara hemliga. Räkna med att allt som sänds på något sätt över nätet är möjligt för de som har till sin uppgift att fiska gammelgäddan och vet att de inte skall agna för annat fiske att läsa. Nätet är som ett såll och det finns mer än ett ställe runt jorden utanför det för Wikileaksare och vänster om Vänsterpartiet nissar så kritiserade USA där det som sänds över nätet kan läsas o.s.v.

NSA knäckte kryptering på internet, GP 6 september 2013 So What? hade varit konstigare om de inte gjort det. Det är deras och alla länders motsvarigheters arbetsuppgift att klara att knäcka krypteringar. Att vi nu använder nätet i stället för uppsnappningsbara krypterade dokument som transporterades av ryttare förändrar inget. Hastighetsskillnaden i överföring från punkt x till punkt y spelar mindre roll än de naiva tror.
FRA ska ha hjälpt USA att spionera, Expressen 6 september 2013 Hallå Expressen i vilken värld i universum tror ni ni levt i alla år och vilka historiska kunskaper om samarbete samt utbyte mellan olika demokratiska länders signalspaning har ni? Godmorgon alltså!
”Sverige är NSA:s hemliga partner”, Aftonbladet 6 september 2013 Bättre hemlig partner med ett västligt demokratiskt land eller flera än att i naivitet sitta som representanter för svenskt regeringsparti med sovjetiska ledare och diskutera svenska inrikes och utrikesfrågor troende att det agerandet gör nytta för demokratirörelse. (Se IB-gate del 2 – Socialdemokraterna, Norah4you 28 augusti 2013 Det är oceanvid skillnad mellan samarbete mellan demokratier än att samarbeta med diktaturer. USA är och förblir landet som har betydligt större demokratiska rättigheter än vad ens Sverige någonsin haft inskrivet i våra Grundlagar. De som påstår något annat, de har inte gjort sin källkritiska analys alls.
USA har knäckt ”säkra” krypteringar, DN 6 september 2013 Godnatt jord med så okunniga journalister m.fl. de sk. ”säkra” krypteringarna som vanligt folk använder eller har råd att använda sig av har aldrig någonsin varit ”säkra”. Oaktat att de knappast varit gratis.
”Sverige deltog i NSA-övervakning”, SvD 6 september 2013 Men hallå, hur har vi det med samhälls- och historiekunskaperna? Att de matematiska kunskaperna numera ligger på låg nivå, är en sak, men att ha så dålig koll på annat är skrämmande. Tur att man slapp ha så okunniga i närheten av sig om det hänt något som gjort att vi råkat i krig på den tiden vårt svenska försvar var ett verkligt försvar.

Tillägg 08.25 befarar att kunskapsrötan gjort att mängder aldrig förstått att lära sig det de skulle lärt sig innan de passerat igenom till gymnasium eller motsvarande. NSA knäckte kryperingar på internet, SvD 6 september 2013 Goddag yxskaft – det är NSA:s och samtliga säkerhetstjänsters uppgift att knäcka koder om så behövs för att skydda egna landet. Har alltid varit så. Världen blev inte Rosseaus fria natur eller gav någon friheter över lagar för att nätet skapades!

Så knäcks bankkoden i det hemliga ”Bullrun”, Expressen 6 september 2013 och….. läste inte EU-parlamentarikerna det finstilta i avtalet med USA när det gällde USA:s krav på att få vissa uppgifter av alla som vill resa till eller från eller via/över USA:s territorium? Läste de inte det finstilta de själva varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet, programvara, servrar, tjänster etc.????? Vilken ordförståelse och ordkunskap samt språkkunskap dessa klagande visar upp 😛

Read Full Post »

trodde att de var Svenska Staten. Säpo är inte militär organisation vilket vänstern vänster om svenska Vänsterpartiet än idag försöker få det till. Det må ha varit misstro mellan Svenska Säkerhetspolisen och Socialdemokraterna. I ljuset av vad många av oss vetat sedan 60-talet samt av de uppgifter som igår blev helt officiella, så fanns det skäl för Säpo OCH för Underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten att vara uppmärksamma samt misstänksamma på Syfte, Tendens och verklig Bakgrund till ledande Socialdemokraters agerande. Det är milsvida vatten mellan att Sverige som land hade och har kontakt med USA, en av de få verkliga demokratierna vid sidan om Schweiz, och att svenskt Regeringsparti i strid med gällande Grundlagar hade direktkontakt med Sovjetunionen, en av de värsta diktaturerna som funnits vid sidan om Nazityskland.

USA, som trots all vänsternoja (speciellt av de som vägrar ta ansvar för vad de själva godkänt) är och förblir betydligt starkare demokrati än vad Sverige någonsin fått tillfälle att bli. Mycket beroende på att USA:s statliga historia som i grunden startar och bygger på USA:s konstitution ger sina medborgare mer frihet under ansvar än Europeiska demokratier, möjligen undantaget av Frankrike, gjort.

Men i Sverige så resulterade en sammanblandning mellan Socialdemokraterna och Staten redan innan Andra Världskriget i att det var från svensk Socialdemokrati (utifrån en Bondeförbundares förslag) som Rasbiologiska institutet i Uppsala*, vars ”forskning” kom att utgöra grunden för att nazisterna, observera att nazisterna var Nationalsocialister inte högermän utan socialister, kunde ta sig fram i Tyskland som beundrade allt ‘Nordiskt’.

* Det var en märklig blandning svenska politiker som låg bakom att Rasbiologiska Institutet fick klartecken av svensk Riksdag 1921. Bland de som var aktiva fanns Hjalmar Branting (S), Arvid Lindman (H), Nils Wohlin Jordbrukarnas Riksförbund, Edvard Wavrinsky (S, från början Liberal), Alfred Petrén (S) och motionen som antogs hade lagts fram av en blandning svenska riksdagsmän under ledning av Socialdemokraten Wilhelm Björck. Värt att påminna alla svenskar om: Det var Sveriges Socialdemokrater (Undantaget Erlander och Sträng, två som ännu inte nått sina senare ledande positioner) som var ledande bakom att judar i Tyskland fick begreppet jude inskrivet i sina pass……

[utgångspunkt för nedanstående utdrag ur bloggen var censurering av inlägg på debattsida i tidning/IEJ]
Märkligt, men mitt inlägg från historisk kända rötter till dagens EU och Tysklands skuldproblem togs bort. Vem censurerar vad som verkligen gällde och när tänker vederbörande som censurerar acceptera att vi svenskar får göra upp med vår rasistiska historia för Rasbiologiska institutet föreslaget av en Bondeförbundare och genomfört av Socialdemokrater samt den spridning det fick i Europa?

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren. När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Det som skilde dessa socialdemokrater från övriga som låg bakom rasbiologin, var makarna Myrdal. Makarna Myrdal som tidigt pläderade för att det vi idag kallar Staten visste bättre än föräldrar. Budskapet inlindades i termer som Folkhemmet där Staten i princip antogs veta bäst och vara den som borde ta hand om svensken från vaggan till graven. Tidig indoktrinering fanns halvsynligt i flera av de skrifter som kom. Det var här som Socialdemokratin kom att ha mer än en likhet med den Sovjetiska statsledningens syn på Staten – medborgarfrågan. Indirekt även på vad som för svenska folket skulle presenteras som demokrati men som i verkligheten precis som Peter Bratt säger till DN om IB-gateaffären:
Peter Bratt kallar det svenska samhället på 60-talet för DDR light, alltså en mildare form av det gamla kommunistiska Östtyskland. Även om det i Sverige fanns demokrati och yttrandefrihet, så fanns det ingen tydlig skillnad mellan rege­ringspartiet Socialdemokraterna och staten.

– Regeringen tyckte inte att Säpo fungerade som det skulle. Därför hittade man på en egen säkerhetstjänst, menar Peter Bratt.

På motsvarande sätt anser han att Säpo hade en stark misstro mot Socialdemokraterna och såg dem som landsförrädare som ville sälja ut Sverige till Sovjetunionen. Misstro lade grunden till spionorganisationen IB, DN 28 augusti 2013

Det är anmärkningsvärt att svenska media i flertalet fall försöker låta bli att berätta om IB. Vänsternissar som Bratt och Guillou har helt fel när de fortsatt försöker få det till att det skulle vara viktigare att se på Sveriges samarbete med USA. USA är en demokrati – Sovjetunionen var en diktatur.

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Demokrati! i Europa?, Norah4you 8 april 2013

Det som ledande Socialdemokrater torde försökt luta sig mot, var en ‘uppsåts’ skrivning som Olof Palme och Lennart Geijer genom proposition 1975/76:174; om ändring i brottsbalken (Se: 1975/76:174 om ändring i brottsbalken, Riksdagen.se ändringen kom efter att lagen antogs att lyda:

Brottsbalken

19 kap. Om brott mot rikets säkerhet

4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före- träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst fyra år.
Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509).

Här kom från den dagen lagen togs att råda en kollision mellan Regeringsformen som ingalunda ger en sittande svensk regering så stora friheter och hur Socialdemokratin försökte styra Sverige och svensk opinionsbildning samt i förlängningen synen på vad ledande Socialdemokrater fick och inte fick göra, vilka diktaturer som Socialdemokraterna ansåg de hade rätt att samarbeta med utan att rådfråga Sveriges Riksdag……..

Läs vidare i paragraf 5§ som kan ses som ett försök att ändra paragrafen ovans effekter…..

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller ej, för spioneri till fängelse i högst sex år. Detsamma skall gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift. Lag (1981:1165).

Observera att Regeringsformen INTE ger ett enda svenskt politiskt parti tolkningsföreträde eller ens rätten att självständigt besluta om att samtala i form av ömsesidigt utbyte med någon diktatur!

IB-gate är inte som Socialdemokrater idag försöker få det till något som ‘var en gren av militära underrättelsetjänsten’. Det var något som Socialdemokraterna försökte pracka på Sveriges Försvar och hur det gick till kan vem som helst som har forskarbehörighet att söka i våra svenska Landsarkiv själv leta upp.

Staten i partiets tjänst, DN huvudledare 28 augusti 2013

Se även IB-gate, Norah4you 27 augusti 2013

Read Full Post »