Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokraterna i Stockholm’

Något annat kan det väl knappast vara frågan om när Kejsaren utan kläder, Stefan Löfven, sätter egna och MP-anhängare på plats?

Nu sätter Stefan Löfven ned foten i frågan om Bromma flygplats.
Han vill inte stänga ned flygplatsen.
Därmed kör han över både partiet i Stockholm och Miljöpartiet.

– Vi har inte för avsikt att bryta det avtalet, säger LöfvenLöfven vill inte stänga Bromma flygplats, Expressen 30 juni 2014

Löfven kör över MP i flygfrågan, Expressen 30 juni 2014

Read Full Post »

oavsett vem, när var eller hur, är då någon inte tar ansvar för sina egna handlingar och tillkortakommanden.

Som jag skrev härom veckan: Du bör ta eget ansvar för dina personliga handlingar vilka inkluderar dina likes, skrivningar på twitter samt ställningstaganden till vilka du ansett vara lämpliga att bjuda in som föredragshållare.

Du bör däremot inte försöka dra in samtliga muslimer i dina personliga ställningstaganden. Det är sannerligen inte så att den kritik som riktats mot dig, du som valt att vara politisk aktiv i Sverige utan att du själv satt dig in i vad som gäller för alla som har Offentliga uppdrag i Sverige har att som minst godta, acceptera och leva upp till, är en kritik mot den muslimska tron. Det är en kritik som är riktad mot dig personligen för dina egna ställningstaganden. Samma kritik som många här i Sverige, inklusive undertecknad, riktar mot såväl ledamöter av varierande tro och partitillhörighet som i svenska kommunala nämnders uttalanden och ageranden och domstolar glömt bort vad som står i vår Regeringsform 1 kap 2§……..
…….
Det är Din personliga uppfattning Omar Mustafa som är mer än beklaglig. Det är du som direkt går till motangrepp i stället för att erkänna att ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje.
Hade du sagt det, så hade Du varit hedervärd. Nu är Du det inte. Skälet är att det är DU som försöker dela in samhället i vi och dom. Oavsett vem som gör detta, så är det att försöka så split. Hat skapas av de som försöker så split. Inte av de som försvarar demokratiska värden och den svenska Grundlagen. Spelar man fotboll, så får man rätta sig efter reglerna som gäller på fotbollsplan. Vill man få ett politiskt uppdrag i Sverige och verka för ett hållbart Sverige, så är det inget annat som gäller än att rätta sig efter Svensk Grundlag och följa svenska lagar. Så enkelt är det. Frihet under ansvar och personligt ansvar för sina egna handlingar är vad det handlar om
Nej Omar Mustafa, du har fel, Norah4you 13 april 2013

Det hade varit så lätt för dig att i stället för att kasta skit omkring dig på de som inte ser på dina ord och handlingar utifrån din egen tolkning, så hade du alltså kunnat säga det jag skrev ovan ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje. Du hade också kunnat stanna kvar i Socialdemokratiska partiet och i ord och handling i nutid och framåt visat att de som inte uppfattar dig som du uppfattar dig själv har fel. Du valde att lämna. Det är ditt val. Precis som dina ord och handlingar tidigare är det du och ingen annan som har ansvar för dina val.

Omar Mustafa: Internt S-drev mot mig, SvD 23 april 2013
Mustafa har lämnat socialdemokraterna, DN 23 april 2013
Omar Mustafa: Internt S-drev mot mig, GP 23 april 2013
Palm: Han bestämmer själv vad han skriver under, Expressen 23 april 2013
Omar Mustafa bryter tystnaden, Aftonbladet 23 april 2013 Bryter tystnaden? Ursäkta men det är Omar Mustafa som ordat mest i mediaspalterna….

Som jag skrev i rubriken Något jag inte tycker om, oavsett vem, när var eller hur, är då någon inte tar ansvar för sina egna handlingar och tillkortakommanden. Försök inte bunta ihop alla som kritiserar en person för personen uttalanden, handlingar o.s.v. som om alla är negativa till att personen i fråga tillhör en religiös grupp. Skilj på tro och politik. Kan vara svårt, men det är det som är grunden för de Svenska Grundlagarna.

Read Full Post »

och det är dumt av dig att visa att du saknar det alla behöver ha accepterat för att kunna vara aspiranter på att representera ett svenskt demokratiskt politiskt partis offentliga poster. Det handlar om att stå till hundra procent upp i ord och handling visande sig respektera såväl svensk föreningskultur som svenska lagar och då speciellt svenska Grundlagar. Svensk föreningskultur innebär i korthet att man rättar sig efter de regler och normer som gäller i det parti och eller den förening man själv väljer att bli medlem i. Svenska Grundlagar innebär i korthet att demokratibegreppet är viktigt att förstå innebörden och konsekvenserna av. Alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder är här viktigt att visa att man accepterar. Det du gör, är att försöka höja dig själv ovanför din egen religions medlemmar och härutöver sätta din och dina åsiktsvänners uppfattning över såväl det Socialdemokratiska partiets stadgar som det svenska Samhället. Har inte med vilken religion du tillhör att göra. Det har med dig som person att göra, vad du skriver på twitter och hur du själv hanterat detta att du inom din religion tillhör en grupp där du varit med att bjuda in personer som tar avstånd från ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Detta innebär att du bör se närmare på ditt mycket märkliga påstående att du å ena sidan säger dig stå upp för Alla människors lika värde samtidigt som du i samma svar insisterar att det är ‘islamofoba krafter’ som är de som inte godtar din uppfattning att du hela tiden jobbat för Alla människors lika värde. Man kan inte bunta ihop de som inte har samma uppfattning i dessa frågor som dig då står man inte upp för Alla människors lika värde. Det visar tyvärr att du inte respekterar alla människors oavsett kön, religion och etnicitets lika mycket.

Ditt problem är ditt dubbla människovärde så som det kommer och kommit till uttryck av dina egna ord. Man klumpar inte ihop människor som kritiserar dig som person och man sätter absolut inte på dem en etikett efter egen eller sina förespråkares uppfattning. Det visar klart att människovärdessynen inte stämmer överens med den som svenska politiska föreningar som sitter i Riksdagen har som grundförutsättning. Handlar om dig, inte om vilken religion du tillhör. Frihet under ansvar kräver personligt ansvar för egna handlingar och vad man själv säger.

Omar Mustafa: ”Jag står upp för allas lika värde, SvD 19 april 2013 Men så visa då detta i stället för att skylla på ‘andra’ och bunta ihop dem i syfte att svärta ner andra människors uppfattning. Bortförklaringar som du försöker komma med slår tillbaka på dig själv. Inte på någon annan som delar eller inte delar din religionstillhörighet, din uppfattning om vad som är demokratiskt för den uppfattningen är din.

Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, Expressen 20 april 2013
Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, GP 20 april 2013 Och? Socialdemokratiska partiet har precis som vilket annat politiskt parti som helst rätten att be de som inte till 100% i ord och handling visar att de står upp för partiets uppfattning att lämna. Inget nytt med detta. Det ingår i
demokratibegreppet att det inte är individen utan de valda ombuden för individerna i en förening som har i uppdrag att se till att reglerna följs.
Mustafa: ”De bad mig lämna”, DN 20 april 2013 Det hör till demokratiska spelregler att de som inte ställer upp i handling och inte bara ord samt undanflykts eller bortförklaringar på varför de inte följer de demokratiska spelreglerna kan bli uppmanade att lämna. Det sker och har skett många gånger i svenska partier att människor som i handling visar att de inte ställer upp på partiernas grundläggande stadgar blivit uppmanade att lämna parti. Stått mycket om sådant i svenska tidningar under årens lopp.

Ett litet tips i all välmening: Bunta inte ihop andra människor under någon etikett. Alla människor är lika värda, men olika. Det är inte så att man kan komma ny till ett företag och ta med sig sitt eget synsätt på hur företaget skall skötas. Än mindre kan man om man vill vara trovärdig medlem i ett politiskt parti bunta ihop personer inom och utom partiet som inte delar ens egen uppfattning om hur stadgar och lagar skall tolkas.

Tillägg 21 april 2013 mer i debatten:
Att låtsas som om Omar Mustafa och Islamiska förbundet representerar Sveriges muslimer är en försåtlig kollektivisering.

Det pågår en maktkamp inom den muslimska världen som Socialdemokraterna inte kan stå likgiltig inför.
En nödvändig sorti, Anna Dahlberg på Expressens ledarsida 21 april 2013 Första gången jag hörde talas om den maktkampen var i efterdyningarna av första Irakkriget. Till Sverige hade ett antal välutbildade irakier kommit med sina familjer. Flera av dessa var inte muslimer utan tillhörde Syrisk-Ortodoxa kyrkan. Trots detta var det de som ansåg att småflickor skulle täcka sitt huvud, alltså inte flickornas egna föräldrar utan andra föräldrar som sa till sina egna barn att säga till de som då inte ens var muslimer. Kände några av flickornas föräldrar samt andra irakier som tillhörde olika religiösa riktningar inom och utom den muslimska tron. Då fick jag höra en hel del om den maktkamp som gjort livet svårt under Saddam Husseins tid vid makten i Irak samt hur släktingar haft det i grannländerna.

Religiösa stridigheter inom religioner har i historisk och nutid enbart skapat mer problem än framgång. Något att lägga på minnet för alla. Vi behöver inte gå längre själva än Nordirlandkonflikterna under slutet av 1900-talet….

Så skaffar sig muslimska brödraskapet fotfäste i Europa, Magnus Norell Senior Policy Advisor vid The European Foundation for Democracy på GP debatt 21 april 2013

Read Full Post »

Du bör ta eget ansvar för dina personliga handlingar vilka inkluderar dina likes, skrivningar på twitter samt ställningstaganden till vilka du ansett vara lämpliga att bjuda in som föredragshållare.

Du bör däremot inte försöka dra in samtliga muslimer i dina personliga ställningstaganden. Det är sannerligen inte så att den kritik som riktats mot dig, du som valt att vara politisk aktiv i Sverige utan att du själv satt dig in i vad som gäller för alla som har Offentliga uppdrag i Sverige har att som minst godta, acceptera och leva upp till, är en kritik mot den muslimska tron. Det är en kritik som är riktad mot dig personligen för dina egna ställningstaganden. Samma kritik som många här i Sverige, inklusive undertecknad, riktar mot såväl ledamöter av varierande tro och partitillhörighet som i svenska kommunala nämnders uttalanden och ageranden och domstolar glömt bort vad som står i vår Regeringsform 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Jag må vara naiv djupt kristen troende på samma Gud som du men användande annat namn på honom, men jag vägrar att tro att alla de muslimer jag lärt känna under åren skulle spela dubbelt som du gjort, för det är vad du gör när du inte tar personligt ansvar för vad du själv gör och säger. De muslimer jag känner har varierande bakgrund. Där finns shia och sunnimuslimer. Där finns ortodoxa och de som tolkar texterna på annat sätt än vad du gör. Men en sak är säker. De flesta av dem skulle aldrig komma på tanken att agera som du gjort. De flesta av dem, och nu talar jag om praktiserande muslimer inte bara om de som är muslimer till namnet, hedrar kvinnor och ser mer än en sida när det gäller andra grupper i samhället. De gör sitt bästa för att leva enligt svenska Grundlagar och lagar. Att du, för det är du som försöker svartmåla mångas syn på muslimer utifrån din egen tolkning av vad Profeten Muhammed sa, det kan utifrån vad jag lärt under åren inte vara religiöst försvarbart. Varje person får ta ansvar för sina egna handlingar och inte anse att kritik av dessa är kritik av en hel tro! Det är det nämligen inte.

…Omar Mustafa lämnar alla sina uppdrag i partiet.
I ett uttalande till TT skriver han:
”Partiledningen menar att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklagligt, det är även en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater. Jag uppfattar att partiledningen därmed inte har förtroende för mig och tvingar mig att lämna samtliga mina uppdrag i partiet”.

Omar Mustafa lämnar alla uppdrag, Expressen 13 april 2013
Det är Din personliga uppfattning Omar Mustafa som är mer än beklaglig. Det är du som direkt går till motangrepp i stället för att erkänna att ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje.
Hade du sagt det, så hade Du varit hedervärd. Nu är Du det inte. Skälet är att det är DU som försöker dela in samhället i vi och dom. Oavsett vem som gör detta, så är det att försöka så split. Hat skapas av de som försöker så split. Inte av de som försvarar demokratiska värden och den svenska Grundlagen. Spelar man fotboll, så får man rätta sig efter reglerna som gäller på fotbollsplan. Vill man få ett politiskt uppdrag i Sverige och verka för ett hållbart Sverige, så är det inget annat som gäller än att rätta sig efter Svensk Grundlag och följa svenska lagar. Så enkelt är det. Frihet under ansvar och personligt ansvar för sina egna handlingar är vad det handlar om!

Lena Mellin på Aftonbladet har helt rätt: Idén att välja in Omar Mustafa i Socialdemokraternas högsta ledning var det alltså inget fel på. För att uttrycka sig rakt på sak lät den så här: Vi lyfter fram en kille med hög trovärdighet i grupper som brukar rösta på oss. Det kommer att höja valdeltagandet och därmed gynna oss under supervalåret 2014 med val till Europaparlamentet, kommun, landsting och riksdag.
Rätt tänkt, men ändå gick det väldigt fel. Bristfällig research gjorde att Socialdemokraterna inte skaffat sig, som de trodde, ett värdefullt vallokomotiv. I stället hade de skaffat sig ett rejält problem som de efter bara sex dagar löste genom att peta honom ur partistyrelsen.

Diskussionen om Omar Mustafa handlade nämligen inte om vad som helst. Utan om fundamenta i den värld som Socialdemokraterna vill skapa. I det gamla partiprogrammet, som förra veckans kongress lade till handlingarna heter det bland annat så här:
”Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde.”
Omar Mustafa är ordförande Islamska förbundet vars kvinnosyn nu ifrågasätts av en av hans partistyrelsekolleger. Han har twittrat om att Sverige borde skicka stridsplan mot Israel. Han har bjudit in företrädare med antisemitiska ståndpunkter till träffar i Islamska förbundets regi.

Taktiken slutade i katastrof, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 13 april 2013
Omar Mustafa slår tillbaka efter kritik, GP 13 april 2013
Omar Mustafa tvingades bort, GP 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar sina poster inom S, Aftonbladet 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar alla S-uppdrag, SvD 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar alla S-uppdrag, DN 13 april 2013
DN:s Maria Crofts: Utgången var given, DN 13 april 2013

Tillägg 08.40 14 april 2013
Mustafas avhopp väcker starka reaktioner, SvD 14 april 2013 Naiva reaktioner från människor som inte kan ske skillnad på individers egna personliga ansvar när dessa individer kandiderar till svenska politiska partiers offentliga positioner å ena sidan och samma individers grupptillhörighet oavsett om denna är i form av religiös eller social tillhörighet å andra. Det är kanske inte så konstigt att det finns unga kristna socialdemokrater som reagerar som Peter Weiderud gör i den korta artikeln. Alldeles för många elever i svenska skolor de senaste 20 åren har haft ämnes- och stadieobehöriga lärare i såväl Religion som Samhällskunskap. Det har i vissa kristna grupperingar lett till en märklig backlash för kvinnor i dessa kristna grupperingar. Kunskapen om vad svenska Grundlagar står för samt att det är lika otillåtet att diskriminera för kön, ålder eller sexuell läggning som det är otillåtet att diskriminera för religiös tillhörighet, den kunskapen verkar ha gått upp i rök sedan Göran Persson kommunaliserade skolan.

Read Full Post »