Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Socialdemokraterna fokuserar på tre områden’

Socialdemokraterna fortsätter att missa att politiker ALDRIG NÅGONSIN skapar jobb som inte bekostas av skattepengar. Det politiker kan och bör göra är att satsa på jobbskapande åtgärder, inte åtgärder i AF-s utbud eller liknande, utan anpassning av skatter, statliga lånemöjligheter för nyföretagande att starta, stimulera arbetsmarknadens parter för att få dem att träffa olika uppgörelser, t.ex. gärna att staten skrotar AF om arbetsmarknadens parter startar om med gemensam arbetsförmedling för såväl fackmedlemmar som andra. Det är arbetsmarknadens parter som bättre än någon av de som finns på AF oavsett nivå vet var behoven av arbetskraft och utbildningsbehovet så som verkligheten ser ut finns.

Det låter bra att satsa på utbildning. Det är bara det att Socialdemokraternas förslag senaste tiden sänker kraven på olika nivåer inom utbildning. Hjälper inte om man lyckas baxa alla unga upp till Masternivå på universiteten om de inte har Masternivå som innebär kunskaper minst motsvarande Masternivå idag. Hjälper inte att ställa krav på allmän förskola från två års ålder. Barn- och Ungdomars utveckling är ett område jag direkt rekommenderar ledande Socialdemokrater att utbilda sig i. Alla barn är lika värda, men olika. Det handlar inte bara om kön, etnisitet, föräldrars utbildning eller ens om hemmets ekonomiska/sociala miljö. Det är mycket mer komplext än så. Det som krävs är att Socialdemokraterna hoppar av från ‘Alla skall med’-symdromet och går in i ‘Alla skall få en möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar’. Gör man inte det, så stressar man och tvingar uppifrån in barn- och unga i roller deras egen psykosocialautveckling utifrån deras ålder och möjligheter ger dem.

Välfärden. Låter så fint tills man tänker på det man själv vet om hur S i praktiken hanterar, eller rättare sagt i flera kommuner misshanterar de som behöver försörjningsstöd, hemvård, hemtjänst o.s.v. För att trygga välfärden framledes krävs inte mer invandring, inte mer arbetsförmedling, men mer stöd till alla oavsett var de är födda från det att de börjar skolan. Dvs stöd utifrån varje elevs egna förutsättningar, inte förutsättningar enligt politiskt upplagda mallar. Det krävs att det underlättas för företagande speciellt i små och medelstora företag samt exportföretag oavsett storlek. Det krävs att man inte slänger ut utbildningspengar hej vilt utan anpassar skolan från gymnasiet och uppåt till vad som behövs i arbetslivet samt i forskning inom såväl naturvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska områden. Det krävs att varje elev i Sverige redan i Grundskolan precis som förr får tillgång till det vi på min tid kallade yrkesvalslärare som kan stärka och råda. Utbilda till arbetslöshet är inget alternativ i en stat som vill sägas bry sig om sina unga. Kan låta bra att alla skall få välja, men alla är inte lika även om alla är lika värda!

Sluta prata och gå ner på marknivå för att se att det är verkligheten – inte kartan – som avgör vilka möjligheterna är!
S fokuserar på tre områden, GP 20 februari 2013
S fokuserar på tre områden, SvD 20 februari 2013
Löfven: Kommer krävas tuffa prioriteringar, DN 20 februari 2013
S fokuserar på tre områden, Aftonbladet 20 februari 2013

Read Full Post »