Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Snowdenaffären’

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!

Säpo vill ha direkt-åtkomst till mejltrafik, Expresssen 19 november 2013
Säpo kan få direkttillgång till din mejltrafik, Aftonbladet 19 november 2013
Börja med att skilja på trafikuppgifter och innehåll i mejlen. Inte samma sak. MEN:
Fram till dess att vi fick den nuvarande FRA-lagen var SÄPO bland de många myndigheter som utan att FRA kopplades in för signalspaning ägde rätten att göra dessa ‘avlyssningar’/’kontrollera skrivna källor’ utan någon som helst demokratisk kontroll!
Så är inte fallet nu. SÄPO får gå genom nämnd för att få sina avlyssningar godkända och de senaste åren har SÄPO alltså tvingats betala stora summor till suppliers som förr hade skyldighet att ge dessa uppgifter om landets lagar så påfordrade utifrån SÄPO eller annan myndighets egen uppfattning. Numera är det inte så. Utöver nämnd som godkänner sökord och sökbegrepp/sökkategori så har vi också SIN.
Sluta klaga på något Du själv godkänt! Det är var och ens egen uppgift att kontrolläsa det finstilta i avtal och när man godkänner villkor!

Snowden gör bort sig åter igen: Miljoner samtal i Norge övervakade, GP 19 november 2013
SO WHAT? Den aktuella månaden var det inte så att miljontal samtal övervakades utan att det var ord/kombinationer av ord/kontakter mellan person som godkänts för signalspaning på internationell basis som övervakades. Det som Snowden och vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet i desinformationssyfte glömmer bort att tala om är att det mesta av all signalspaning som NSA gör eller får in sker på grundval av avtal i Interpol där pedofiler, terrorister, människosmugglare, spioner m.fl. i samband med specifik aktuell spaning har att utföra för att få fast de verkliga bovarna! Sluta upp med larvet!

Miljoner samtal i Norge övervakade, SvD 19 november 2013
NSA övervakade mobiltrafik – i Norge, Aftonbladet 19 november 2013 Helt i enlighet med de beslut som fattats internationellt i samband med signalspaning på viss sökkategori! Politiker och journalister har inte med hemligstämplade spaningsuppdrag från t.ex. Interpol att göra! Inte heller med gamla ingångna avtal avseende spaning på t.ex. pedofiler, spioner, terrorister, människohandlare etc! Nu får det vara nog! Snowden har gjort bort sig IGEN. Det är en sak. Att svenska och andra medier måste följa ‘John’ är inget hedrande!
33 miljoner norska samtal övervakade, Expressen 19 november 2013 ALLA SAMTAL I VÄRLDEN DE SENASTE 80 åren har kunnat bli och i vissa situationer varit övervakade – förr manuellt!

BÖRJA med att läsa det finstilta i alla avtal DU skriver under eller godkänner oavsett var och hur du skriver under/godkänner! Sluta klaga. Det är Du själv som godkänt!

Read Full Post »

Det där med datasäkerhet…. Datorn registrerar mer än du tror. Datorn har i sig ett otal säkerhetsnoteringar som för de som kan datorer, verkligen kan, motsvarar paret som använder sig av p-piller, kondom, svångrem och hängslen för att förhindra graviditet. Inte ett säkerhetssystem utan flera.

Snowden var och är spion inte en visslare. Han har själv vid tidigare tillfälle talat om att han i förväg, innan han ens anställts, planerat att stjäla hemliga dokument. AVSIKT fanns från början. SYFTE har framkommit under affärens gång. TENDENS lyser igenom hela hans ‘resonemang’. Frågan är vem som varit influensen bakom och vem som är den verklige uppdragsgivaren för hans handlande. Wikileaks? Inte säkert att huvudmannaskapet hos uppdragsgivaren ligger där!

Hur det är möjligt att en handfull/ett tjugotal personer till en nyanställd lämnat ut sina lösenord? Observera att det räcker inte med lösenord endast för att komma ut på ett intranät. Krävs ett antal på vägen fram även i ett medelstort företag.

Snowden lånade lösenord, GP 8 november 2013
Snowden lånade lösenord, Aftonbladet 8 november 2013
Snowden lånade lösenord, SvD 8 november 2013
Visslaren Snowden lånade lösenord, DN 8 november 2013

Det där med datasäkerhet för enskild person precis som för storföretag och tydligen också för NSA är att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det är vid dator/nätet arbete privat eller offentligt samma: Svagheterna finns på tre ställen:
* Vid uppkoppling det registreras alltid vem som kopplat upp, när och var – observera alltså inte enbart IP-adressen utan även telefon-/mobiltelefon/stationär dator uppkoppling o.s.v.
Lämnar du ut ditt lösenord, skriver upp det så någon kan hitta och använda eller ännu dummare låter någon annan använda ditt lösenord, SÅ ÄR DET DU som blir ansvarig om vederbörande begår lagbrott – dvs inte bara som i Snowdenfallets fall laddar ner från servrar utan även i fall där någon använder Ditt lösenord för att främja trafficing/nätbrott/terrorism o.s.v.

* Vid lagring av data på server eller annat media som är åtkomligt via nätet.
Räcker inte med ‘normala’ eller fullständiga antivirus/antiidentitetsskydd o.s.v. mjukvara (läs program) Det behöver också finnas någon form av kontroll så inte någon falskeligen går in via ett konto och tar ut eller lägger in data som kontoinnehavaren inte har legala skäl att hämta i större omfattning. Helt orimligt att det ens via 20 konton varit möjligt för Snowden att komma åt så många hemliga och superhemliga uppgifter utan att det till respektive ansvarig för register utgått varning om att något allvarligt som måste kontrolleras per studs var på gång.
Frågan jag direkt ställer mig utöver detta är: Hur är det möjligt att någon grön nyanställd, enligt uppgift endast anställd någon månad, på kortare tid än något år har kunnat få överblick över samt veta VAR han skall hämta ut respektive handling?
Observera att det räcker inte med världens bästa säkerhetssystem om det är möjligt att utan ett stort antal ”nycklar” kunna få den överblicken ens i ett vanligt medelstort företags datasystem. Hur det är möjligt att någon person, oavsett vem, som nyanställd på ett konsultföretag fått den möjligheten utan att hacka sig in (då skulle det registrerats i systemet om systemet har normal säkerhet…) eller att få hjälp före eller under pågående stöld av hemliga handlingar!

* Uttag/nerladdning till flyttbart datalagringsmedia. Normalt skall det på varje dator finnas noterat vilka lösenord som är använda på just den datorn, vilka http/https etc som besökts samt vad som laddats ner till hårddisk eller flyttbart media.
Det ingår i vanlig datasäkerhet, eller ingick åtminstone förr, att någon dataansvarig som knappast är nykomling med regelbunden oregelbundenhet som minst skall ta ut dump eller screendump på detta och se så att inte datorn/uppkopplingen använts i brottsligt syfte.

Det där med datasäkerhet är något som alltid är viktigt att ha och att använda sig av. Datorn är inte bättre än den dummaste som programmerat/underhållit mjukvaran och protokollen för att kunna använda mjukvaran samt nätet.

Read Full Post »

Undrar hur länge det tar för media m.fl. att förstå att varje gång de själva godkänner en uppkoppling, fast eller mobilt, över nätet, så har man i den texten som står i det finstilta, ibland hänvisas till hemsida, själv auktoriserat exakt det som påstås vara överträdelser/oaktoriserat. När jag första gången 1984 före jul, skickade ett mail (har sparat ner det på den tidens föregångare till CD-disk) så sa vi att vi skickade ett mail ”över anslagstavlan”. Med vilket vi menade att det var lika öppet det som stod där, inte ens krypterat, som om vi satt upp meddelandet på en anslagstavla. Människor senare har glömt eller aldrig förstått vad det var det nät som börjat byggas upp långt tidigare än så. Framför allt har många glömt att det är viktigt att läsa de avtal man själv godkänner….. 😛

I det ögonblick någon, amerikan eller annan, använder nätet, så gäller det finstilta som varje person själv inte bara en gång utan flera gånger för att kunna använda sig av nätet och dess tjänster godkänt. Finns ingen möjlighet att göra annat än sökningar vid besök på bibliotek, internetkafé etc utan att använda sig av någon nättjänst från supplier, programtillverkare etc som man själv är tvungen att godkänna. Så har det varit sedan nätet började byggas upp. Så är det nu. Det finstilta mina kära journalister i Sverige och på Washington Post, det finstilta är det viktigt att läsa igenom. Även amerikaner måste godkänna det som här kallas oaktoriserat. Dock är det mindre som drabbar USA:s medborgare i form av vad som skall godkännas än vad som drabbar andra. Men det är en helt annan fråga.

* Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar – även när det gäller sin egen nätaktivitet. Har man godkänt ett avtal med en supplier av mobilt eller fast bredband/annan nätuppkoppling, så bör man ha läst igenom det som står i det finstilta. I det finstilta har sedan nätets började skapas, av amerikansk militär för amerikanska statens pengar, det stått i klartext att användande av nättjänst sker enligt de amerikanska lagarna och att detta inkluderar att man godkänner att den som är supplier äger rätten att läsa samt att lämna över av myndighetsbeslut inbegärda trafikdata och innehåll i desamma.

* Det är amerikanska staten som är upphovsman till det vi kallar nätet. Nätet har aldrig varit fritt som Vilda Västern utan har från början och framåt haft lagar som utgått från Amerikanska Konstitutionens klara uppgift att det är USA:s lagstiftande församlings, dvs Kongress och Senats, rättighet att stifta lagar. Vilket de gjort. Upphovsmannarätten kan ingen ta ifrån Amerikanska staten. Speciellt inte något eller några länder som själva först haft ansvariga politiker som när nätet byggdes upp godkände de villkor som gällde för användning av nätets möjligheter OCH i all synnerhet inte efter att samma länder godkänt den nya Upphovsmannarättslagen som godkänt internationellt. I villande skogen, Norah4you 9 augusti 2013

NSA bröt mot regler tusentals gånger, Expressen 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, GP 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, DN 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, SvD 16 augusti 2013

Tillägg 16.45
NSA begår tusentals överträdelser varje år, Sveriges Radio 16 augusti 2013

Read Full Post »

delar av media vallar sina trogna f.. och de följer så troget de kan…..
Allt för att inte behöva ta eget ansvar för egna handlingar, eller? För om det är något som Snowdenaffären borde ha lärt alla som är beredda att se bortanför sina egna övertygelser, så är det två saker:

* Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar – även när det gäller sin egen nätaktivitet. Har man godkänt ett avtal med en supplier av mobilt eller fast bredband/annan nätuppkoppling, så bör man ha läst igenom det som står i det finstilta. I det finstilta har sedan nätets började skapas, av amerikansk militär för amerikanska statens pengar, det stått i klartext att användande av nättjänst sker enligt de amerikanska lagarna och att detta inkluderar att man godkänner att den som är supplier äger rätten att läsa samt att lämna över av myndighetsbeslut inbegärda trafikdata och innehåll i desamma.

* Det är amerikanska staten som är upphovsman till det vi kallar nätet. Nätet har aldrig varit fritt som Vilda Västern utan har från början och framåt haft lagar som utgått från Amerikanska Konstitutionens klara uppgift att det är USA:s lagstiftande församlings, dvs Kongress och Senats, rättighet att stifta lagar. Vilket de gjort. Upphovsmannarätten kan ingen ta ifrån Amerikanska staten. Speciellt inte något eller några länder som själva först haft ansvariga politiker som när nätet byggdes upp godkände de villkor som gällde för användning av nätets möjligheter OCH i all synnerhet inte efter att samma länder godkänt den nya Upphovsmannarättslagen som godkänt internationellt.

Dubbelt bakbundna av egna [sitt egna lands beslutande en gång] fattade beslut försöker ändå en och annan politiker och en och annan journalist sig på att kalla detta för massavlyssning. Så enkelt är det inte heller att allt det du eller jag skriver läses och analyseras. Någon måtta på verklighetsförankring måste väl ändå även politiker och journalister ha. OM det varit fallet, så hade i princip 75% av all energiåtgång i hela världen gått åt till att samla in samt analysera all data, bygga stordatorer som även med nuvarande teknisk förmåga hade behövt vara stora som storstäder för att inte tala om att den kylning som t.ex. Googles anläggning i norra Sverige behöver skulle behövts kvadripplas. Det som sker är att jämföra med att man i en strid rinnande ström i en större å sätter ut nät i liknande form som magneter och att det är dessa sökbegrepp man söker på när det inte är så att det är namngiven person eller grupp som efter domstolsbeslut av något skäl behöver spanas speciellt på.

I villande skogen försöker också en och annan att ta sitt eget lands demokratiska uppbyggnad och det utifrån egna landets Grundlagar/Konstitution existerande skrivning om VAR ansvar för olika bitar eller alla bitar av vad som beslutas i landet som intäkt hur ett annat lands ledning ser ut. Varje land har sin egen Konstitution/Grundlag.

Lätt att bländas av Obamas makt, Eva Franchells ledarkrönika i Aftonbladet 9 augusti 2013 är ett av många exempel på svenska journalister och politikers oförmåga att förstå eller vilja förstå de två punkterna ‘*’ som jag refererat till ovan. Det är ingen massavlyssning i form av att allt och allas göranden, tyckanden och låtanden lyssnas på/läses eller ens analyseras. De som inte begår olagligheter har inget som helst att frukta. Det är heller inte så att det för Reinfeldt skulle vara möjligt att protestera mot det som i Sverige godkändes av Socialdemokratisk regering (!) för så var det med första beslutet om det som kom att bli nät, Reinfeldt kan uttrycka sin(Sveriges åsikt idag) men avtal är avtal och Sverige är som andra länder bakbundna dubbelt av att ha godkänt Upphovsmannarättslagen…..

Samma gäller i t.ex. Ryssland. Putin har av Ryska Konstitutionen angivna ramar att verka samt bestämma utifrån. Relaterat till den gamla Konstitutionen som Sovjetunionen hade, så är Putins makt avsevärt begränsad. Något som bl.a. Max Fischer på Washington Post reflekterar över: It’s true that Putin has clearly not made satisfying the Obama administration or following extradition protocol particularly high priorities. Still, it’s not clear that he’s motivated primarily by a desire to actively embarrass the U.S. so much as to minimize his personal losses and maximize personal gains. The stakes are much higher for him domestically than they are within U.S.-Russia relations, which were already falling apart for want of sufficient mutal interests, and many Russians don’t want to see their leader bowing to the Americans. How much is Putin really in charge of Snowden crisis, Max Fischer Washingtonpost 8 augusti 2013

Om vi sedan går vidare och tittar på de mycket märkliga journalistkommentarer som finns speciellt i svenska tidningar på nätet, när det gäller att Snowdens supplier fått stänga ner den av Snowden använda krypteringstjänsten, så är det också så att det ingår i det som samtliga suppliers som använder nätet/låter sina kunder använda nätet, att det är totalt förbjudet att tillåta brottslig verksamhet. I Snowdens suppliers fall har han utifrån av honom själv/hans företags godkända avtal två alternativ: Antingen stänga ner eller stå till ansvar som ansvarig utgivare inför domstol av allt som andra, Snowden m.fl. begått för brott. Inget konstigt med det. Men i villande skogen går många vilse…. 🙂

Krypterad e-posttjänst stängd i USA, SvD 9 augusti 2013
E-posttjänst stänger i spåren av Snowden, DN 9 augusti 2013
Krypterad e-posttjänst stängd i USA, GP 9 augusti 2013</A
E-posttjänst som Snowden använde stängd, Expressen 9 augusti 2013

Varken något odemokratiskt eller förvånande att den som skrivit under ett avtal och kan visas ha brutit detta så att brottslig handling, utlämnande av hemligstämplade handlingar brottsligt i SAMTLIGA länder runt jordklotet, tvingas stänga ner en tjänst om han/hon/de vill ha kvar tillståndet att använda i detta fallet nätet. I villande skogen går många mer än vilse yra som höns!

Read Full Post »

Tillägg längst ner: Det blir toppmöte mellan Obama, Reinfeldt, Nordens och Baltikums regeringschefer i Stockholm under två dagar.

Ursprunglig text:
Det var en ovanligt smart lösning som Obama själv eller någon i hans närhet kom fram till:

* Göra skarp markering utåt sett mot Putin genom att nobba enskilda planerade mötet dem i mellan. Men i verkligheten var det en skarp markering mot de gammelkommunister som fortfarande finns i ryska partiledningen och som vädrade morgonluft när de kom på att Putin inte utifrån den ryska konstitutionen kunde förhindra att en tillfällig asyl utfärdades för Snowden.

* Samtidigt visa att Putin som president är så viktig för USA att man inte ställer in G20-mötet som är en prestigesak för St.Petersburg och som ligger Putin närmare om hjärtat än vad det ligger de odemokratiska krafterna som under senaste månaderna försökt flytta fram sina fötter.
Obama sa i en tv-intervju att han är besviken över att Snowden har fått tillfällig asyl i Ryssland, men att han kommer ändå att delta i nästa månads G20-möte i St Petersburg. Obama besviken efter Snowdens ryska asyl, Sveriges Radio 7 augusti 2013

* Genom besök i Sverige göra klart för rysk militär att USA är god vän med Sverige och ser Sverige som en viktig samarbetspartner.
Sverige hyllas i pressmeddelandet från Vita huset bland annat för att öppna för mer världshandel och investeringsmöjligheter samt att landet är pådrivande när det gäller utvecklingen av ny, ren teknik och stödet till en hållbar miljöpolitik. Obama till Sverige i september, Sveriges Radio 7 augusti 2013
– Sverige är en nära vän till USA och spelar en nyckelroll på den internationella scenen. Sverige kommer att bli en viktig allierad i USA:s och EU:s transatlantiska handels- och investeringssamarbete, så det kommer presidenten att vilja diskutera. Han ser också fram emot att prata om hur man kan förbättra ren teknik och framhäva miljömässigt hållbara alternativ, säger han till Expressen.se. Möte med Putin ställs in – kommer till Sverige Expressen 7 augusti 2013

Tre mycket viktiga flugor som slogs i en smäll. Vackert hanterat! Välkommen till Sverige President Obama!

Barack Obama besöker Sverige, SvD 7 augusti 2013
En fjäder i hatten för statsminister Fredrik Reinfeldt, SvD 7 augusti 2013
Kalla kriget 2.0, Karin Henriksson Perspektiv SvD 7 augusti 2013
Tydligare än så kan markeringen knappast bli, DN 7 augusti 2013
Obama kommer till Sverige, DN 7 augusti 2013
Obama nobbar Putin för Sverige, GP 7 augusti 203
Obamas nobb – en skarp markering, Expressen 7 augusti 2013
Obama nobbar Putin – kommer till Sverige, Aftonbladet 7 augusti 2013

Tillägg 00.38 8 augusti 2013 USA:s president Barack Obama ska träffa de nordiska och baltiska ledarna under sitt besök i Sverige, rapporterar den baltiska nyhetsbyrån BNS på onsdagskvällen Obama planerar toppmöte i Stockholm, GP 8 augusti 2013
Att det blir ett tvådagars besök i Stockholm bekräftas av New York Times: Officials said Mr. Obama would instead add a two-day stop in Stockholm before the Group of 20 meeting. Mr. Carney said Sweden was a “close friend and partner to the United States” that plays a crucial role on the international stage. Obama cancels visit to Putin as Snowden adds to tensions, NYT 8 augusti 2013
Obama planerar toppmöte i Stockholm, DN 8 augusti 2013

sedan kan Wikileaks fortsätta håna Sverige bäst de vill, en organisation som har en fegis som inte vågar stå för sina egna handlingar hade haft bättre om de hållt tyst! Wikileaks hån mot Sverige på twitter, Expressen 8 augusti 2013 Det är tillåtet att vara dum – dumt att bevisa det Wikileaks!
Surkarten Lena Hennel på SvD kan fortsätta med sin nertoning av Reinfeldt och Moderaterna, hon förlorar själv på dåliga analyser. Obamas besök inte bara positivt för M, Lena Hennel på SvD 7 augusti 2013 Att hon inte gillar Carl Bildt har framgått tidigare – varför spilla över på Reinfeldt och moderaterna för subjektiva värderingar?

Read Full Post »