Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Snowden’

Man baxnar, åtminstone gör jag det när jag läser söndagsmorgonens rubriker… suck pust och stön. Inser att inte många av de som sitter i Bryssel som svenska politiker eller i något av husen som förstämmer i vår huvudstad B O R D E ha fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. De uppfyller varken kursmål eller betygskriterier för Godkänt….. Någon kanske har halkat in på ett bananskal? Övriga måste väl ha hängt med på ”Alla skall med”-tåget…… eller?

EU-parlamentet har röstat igenom ett resolutionstillägg där medlemsstaterna uppmanas ge visselblåsaren Edward Snowden skydd. Nu kritiserar EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) sina partikamrater för att ha röstat emot resolutionen, skriver Dagens Nyheter.
……
Samtidigt kräver Miljöpartiets EU-parlamentariker Peter Eriksson att regeringen utfärdar ett löfte om att Snowden inte lämnas ut till USA om han skulle söka asyl i Sverige.S oenigt om skydd för Snowden, Aftonbladet 7 November 2015

Fallet Snowden skapar splittring i både S och MP, DN 7 November 2015 Man tar sig för pannan….. dessa vänsternissar och deras ”Tyck som jag”-attityd!

S oenight om skydd för Snowden, SvD 7 November 2015

Sedan undrar jag om ledarredaktionen på Dagens Nyheter samtliga haft ämnes- och stadieobehöriga lärare i såväl Historia som Samhällskunskap?
Ewa Stenberg: Ingen asyl till visselblåsaren – goda relationer till USA är viktigare, DN 7 November 2015 HALLÅ, HAR DU INTE ENS HAFT EN BEKANT SOM TJÄNSTGJORT I AFGHANISTAN ELLER I NÅGON AV KRIGSHÄRDARNA I AFRIKA? Vet hut – Snowden har begått brott som räknas som terrorism även mot Sverige!

Peter Wolodarski: Snowden förtjänar fredspris i stället för förnedring, DN Ledarsidan 7 November 2015 NEJ VERKLIGEN INTE. Att utsätta andra för livsfara och göra det medvetet är inget giltigt argument för att komma i fråga för Fredspris!!!

Utdrag ur bloggartikel: Snowden är en spion
Det är aldrig någonsin tillåtet att sprida försvarshemligheter varken om sitt eget eller om andra länder. Det är aldrig någonsin acceptabelt att försöka påstå att det är massavlyssning när en stat, vilken som helst, väljer att skydda sig mot terrorister, traffiking, grov brottslighet etc.

Den person som frivilligt eller hänvisande till uppdragsgivare gör något liknande, den begår ett allvarligt brott och måste ta sitt eget ansvar för sina egna handlingar. Syfte och Tendens framkommer ovanligt tydligt i Snowdens fall. Ju mer karln yttrat sig, ju mer ringar han själv in sina verkliga uppdragsgivare.Snowden satte oskyldigas liv och hälsa i fara
Bland dem svenska soldater i Afghanistan.
Inte nog med det. Såväl Marita Ulvskog (S) som Peter Eriksson (MP) visar att de saknar grundläggande kunskaper om vad som står i Regeringsformen. Att de sällar sig till vänsternissarna i EU som inte förstått vad som gäller när det handlar om Internationella avtal och att allt utom det som gäller sk. avslöjanden som handlar om platser länder etc i nutid, har varit känt sedan 1987 då Peter Wright skrev sin bok…..

Från bloggartikel
Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage. Boken finns i ett stort antal svenska utgåvor och på 41 svenska bibliotek.

I den boken beskriver Peter Wright i första hand det engelska kontraspionaget. Men där framkommer även en hel del uppgifter om det amerikanska. Vad alla borde känna till är att lagstiftningen när det gäller det som blev nätet som kom att gå över till senare datalagar byggde på gamla traditioner i samtliga länder om avlyssning och postöppning. Från 1971 och fram till mitten av 90-talet byggde på att den nya datatekniken som öppnade upp först i det militära och för speciella storföretag använda mailfunktionen skickades utanför det vi idag skulle kalla intranät på en plats via modem. Allra först via telefonmodem. Det fanns inte egna datalinjer och absolut inte någon som helst direktuppkoppling. Det var före Microsofts tid. De datalagar och de kontraspionagelagar som funnits för brevöppning och för avlyssning på telefonlinjer samt i det som kallades etersändningar de mer eller mindre fördes över till den sfär där det som blev nätet byggdes upp. Inte bara i England, Sverige och USA utan i alla länder.Hemligt? Känt i över 25 år!, Norah4you 28 juni 2013

Det Snowden påstått om Echelon stämmer delvis, dvs det han sa är bara bråkdelen av det som varit allmängods och välkänt sedan 2009 då en dokumentär Echelon conspiracy spelades in. Dokumentären avslöjade mångdubbel verksamhet före och efter Echelon. Dokumentären visades i svenska kanal 6 22.50 3 juli 2013….

Mångdubbel verksamhet som har sina rötter inte i USA men väl i England och Sverige långt före Andra Världskrigets början. Den avlyssning som skedde började för övrigt redan 1929…

För övrigt såg jag själv med egna ögon när det som numera kallas drönare började testas och läste (för det stod i tidningar om det på den tiden) om förarlösa planen som Sverige redan då hade fått fram i miniformat…. Kände tre av de som låg bakom. Samtliga döda sedan flera år. Man lärde känna många av dessa specialister som var föräldrar till någon av alla ens lekkamrater. När? Mer än 40 år sedan…. Svenska sk. neutraliteten m.m. var ett Socialdemokratiskt dubbelspel.

Så till vad som gäller Internationella avtal:

Regeringsformen
10 kap. Internationella förhållanden

Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där
överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som

1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även
vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

……

Andra internationella förpliktelser samt uppsägning

5 § Bestämmelserna i 1–4 §§ tillämpas även på andra former av internationella förpliktelser för riket än överenskommelser samt på uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser.
– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – – –

Interpols 5 prioriterade områden

Narkotika och organiserad brottslighet, inklusive trafficking.
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyberbrottslighet.
Förrymda brottslingar.
Allmän säkerhet och terrorism.
Trafficking och människosmuggling

Det som gäller i avseende Interpols fem prioriterade områden, är inget som någon svensk politiker äger rätt att säga upp med mindre än att det sker i enlighet med Regeringsformen kapitel 10. För övrigt så skulle konsekvensen av ett eventuellt uppsägande av det internationella avtalet få förödande effekter på svenskt rättsväsendets möjligheter att få hem de som idag är internationellt efterlysta av Sverige för t.ex. drog- och vapenhandel, mord m.m. Konsekvensanalys, vad är det S och MP?

Read Full Post »

eller också försöker han medvetet att ge desinformation! Endast de två alternativen finns!

En som redan i mars gav desinformation var Facebooks egen chef. I och för sig har jag ofta under åren stött på nördar som inte brytt sig om att läsa innantill vad deras egna företag har för villkor mot kund, men Facebooks skapare är i särklass i det fallet: Övervakning upprör Facebook chefen, GP 14 mars 2014 Att han inte visste om att nätet alltid haft lagar som reglerar att allt som går över nätet får övervakas om det behövs och att varje slutanvändare själv gett sitt tillstånd redan när slutanvändaren valt en supplier och godkänt avtal, det får stå för honom. Antingen är han vad gäller texter lika dum som ett spån som Snowden eller så är det ren desinformation från Facebooks sida….

Redan från början var det ett villkor att godkänna att myndigheter i ett land alltid hade rätt att kontrollera datatrafiken så att den inte användes för kriminella ändamål samt att godkänna att myndigheterna i USA med domstolsbeslut ägde rätten att gå in och kontrollera.

Å andra sidan är nätet som folk tror är laglöst ett av de områden där den som använder sig av plattform, köpt programvara o.s.v. i det finstilta i t.ex. Facebooks användarvillkor. Börja med att läsa vad som står under

9. Särskilda villkor för administratörer av applikationer och webplatser

gå ner till

15. Du ger oss alla nödvändiga rättigheter för att aktivera din applikation så att den ska fungera med Facebook, inklusive rätten att ta med innehåll och uppgifter som du förser oss med i strömningar, tidslinjer och historiker över användarnas åtgärder.
hoppa sedan till
17. Vi har rätt att analysera din applikation, ditt innehåll och dina data oavsett syfte, även om vårt syfte är kommersiellt (t.ex. att rikta leveranser av annonser eller indexera innehåll för sökningar). Observera att det du godkänner om du godkänner dessa paragraferna är exakt det som en viss herre bakom Facebook påstår att Facebook inte gör.
Gå sedan vidare till

16. Tvister

läs första punkten noga:
1.Du ska lösa alla anspråk, fordringar eller tvister som uppstår gentemot oss på grund av eller i anknytning till den här Redogörelsen eller Facebook i en delstatsdomstol eller en federal domstol belägen i Santa Clara County. Lagarna i delstaten Kalifornien styr den här Redogörelsen, samt eventuella anspråk som kan uppstå oss emellan, utan hänsyn till internationell privaträtt. Du samtycker till att underkasta dig domsrätten och jurisdiktionen hos domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien vad gäller processande av alla sådana anspråk.
fortsätt sedan till

Särskilda bestämmelser för användare utanför USA

Vi strävar efter att skapa en global gemenskap med konsekventa standarder för alla, men vi strävar också efter att respektera lokal lagstiftning. Följande bestämmelser gäller användare och icke-användare som interagerar med Facebook utanför USA:
1.Du samtycker till att dina personuppgifter överförs till och behandlas i USA.
……

Försök sedan komma undan med att försöka påstå att ens Facebook skulle vara fritt att använda hursom helst utan lagliga kontroller av myndigheterna i ditt eget hemland eller i USA. Observera att i de flesta fall på nätet gäller att du använder det du använder, ditt bloggkonto oavsett vilket och/eller ditt Facebookkonto om du har sådant Under lagarna som gäller i delstaten Kalifornien.

När du godkänner ett avtal utan att läsa igenom det finstilta. Eller om du godkänner för att du inte har ordförståelse, ordkunskap eller slarvat när du läst, så går det inte att komma efteråt och klaga på att du blir kontrollerad!Nätet har aldrig varit fritt forum, Norah4you 9 juli 2013

Men värre än så när det gäller bilder som du lägger upp i Facebook, bloggartikel eller i molntjänst som erbjuder dig spara kopia…… du har själv genom att acceptera gällande avtal frånhänt dig rätten att tacka nej utan har själv godkänt att de bilder du lägger ut får analyseras. Btw det är inte att NSA eller någon annan av de många signalspaningsmyndigheterna runt jorden som har rätt att se dina bilder och analysera dem som är problemet. Problemet är att bilder som läggs upp mycket lätt utan hackers kan och ofta stjäls av helt okända obehöriga för helt andra ändamål än säkerhetsanalys!

USA samlar in miljontals fotografier, GP 1 juni 2014
USA samlar in miljontals fotografier, SvD 1 juni 2014
USA samlar in miljontals fotografier, SvD 1 juni 2014
NSA samlar in foton från mejl och sms, Sveriges Radio 1 juni 2014
NSA spionerar med selfies, Expressen 1 juni 2014 Att en eller flera signalspaningsmyndigheter analyserar bilder som du själv godkänt villkoren för användande på t.ex. Facebook eller liknande öppen källa, är inte att spionera! Läs det finstilta innan du klagar!

Roligast av allt är att DU själv oavsett om Du använder Facebook, G-mail, annat mailprogram, twitter, blogg, molntjänst etc SJÄLV har godkänt att de uppgifter DU lägger upp/skickar FÅR sparas, lämnas över till myndighet och eller analyseras. Läs det finstilta nästa gång…..

Spionorganisationen samlar in tiotusentals selfies – varje dag, Aftonbladet 2 juni 2014 Läser folk inte det finstilta innan de använder en app eller tjänst? Ingen politisk organisation eller någon stat i världen kan hindra det DU själv godkänt att läsas, sparas och analyseras!

Read Full Post »

klagar på att Signalspaning något som är helt lagligt enligt såväl Grundlagar/Konstitution som avtal mellan länder om informationsutbyte skulle inkräkta på den personliga integriteten, det är och förblir en skrämmande desinformation som utifrån de ursprungsid (förlåt IP… 😛 ) i samband med nätattacker klarare och klarare redovisar sitt utomparlamentariska syfte och ursprung.

Terrorism vanlig krigstaktik, SvD 31 oktober 2013

Se även: Desinformation från Snowden, Norah4you 31 oktober 2013
Mer desinformation, Norah4you 30 oktober 2013
Törnrosa sömn kära journalister, Norah4you 29 oktober 2013
Nätet har aldrig varit fritt forum, Norah4you 9 juni 2013

Hur någon enda människa kan försvara attacker på signalspaning riktad mot spioner och terrorister, det övergår mitt förstånd! Det går inte att se på utsidan eller lita på en persons höga position etc vem som är och vem som inte är rutten inuti!

Read Full Post »

Undrar hur länge det tar för media m.fl. att förstå att varje gång de själva godkänner en uppkoppling, fast eller mobilt, över nätet, så har man i den texten som står i det finstilta, ibland hänvisas till hemsida, själv auktoriserat exakt det som påstås vara överträdelser/oaktoriserat. När jag första gången 1984 före jul, skickade ett mail (har sparat ner det på den tidens föregångare till CD-disk) så sa vi att vi skickade ett mail ”över anslagstavlan”. Med vilket vi menade att det var lika öppet det som stod där, inte ens krypterat, som om vi satt upp meddelandet på en anslagstavla. Människor senare har glömt eller aldrig förstått vad det var det nät som börjat byggas upp långt tidigare än så. Framför allt har många glömt att det är viktigt att läsa de avtal man själv godkänner….. 😛

I det ögonblick någon, amerikan eller annan, använder nätet, så gäller det finstilta som varje person själv inte bara en gång utan flera gånger för att kunna använda sig av nätet och dess tjänster godkänt. Finns ingen möjlighet att göra annat än sökningar vid besök på bibliotek, internetkafé etc utan att använda sig av någon nättjänst från supplier, programtillverkare etc som man själv är tvungen att godkänna. Så har det varit sedan nätet började byggas upp. Så är det nu. Det finstilta mina kära journalister i Sverige och på Washington Post, det finstilta är det viktigt att läsa igenom. Även amerikaner måste godkänna det som här kallas oaktoriserat. Dock är det mindre som drabbar USA:s medborgare i form av vad som skall godkännas än vad som drabbar andra. Men det är en helt annan fråga.

* Var och en får ta ansvar för sina egna handlingar – även när det gäller sin egen nätaktivitet. Har man godkänt ett avtal med en supplier av mobilt eller fast bredband/annan nätuppkoppling, så bör man ha läst igenom det som står i det finstilta. I det finstilta har sedan nätets började skapas, av amerikansk militär för amerikanska statens pengar, det stått i klartext att användande av nättjänst sker enligt de amerikanska lagarna och att detta inkluderar att man godkänner att den som är supplier äger rätten att läsa samt att lämna över av myndighetsbeslut inbegärda trafikdata och innehåll i desamma.

* Det är amerikanska staten som är upphovsman till det vi kallar nätet. Nätet har aldrig varit fritt som Vilda Västern utan har från början och framåt haft lagar som utgått från Amerikanska Konstitutionens klara uppgift att det är USA:s lagstiftande församlings, dvs Kongress och Senats, rättighet att stifta lagar. Vilket de gjort. Upphovsmannarätten kan ingen ta ifrån Amerikanska staten. Speciellt inte något eller några länder som själva först haft ansvariga politiker som när nätet byggdes upp godkände de villkor som gällde för användning av nätets möjligheter OCH i all synnerhet inte efter att samma länder godkänt den nya Upphovsmannarättslagen som godkänt internationellt. I villande skogen, Norah4you 9 augusti 2013

NSA bröt mot regler tusentals gånger, Expressen 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, GP 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, DN 16 augusti 2013
NSA bröt mot regler tusentals gånger, SvD 16 augusti 2013

Tillägg 16.45
NSA begår tusentals överträdelser varje år, Sveriges Radio 16 augusti 2013

Read Full Post »

och vad Putin inte sa under dagen (2 augusti) är lika intressant som att en artikel som hade Tass som ursprung för en timma sedan gick att läsa helt normalt men nu fått ett tillägg där det står att ingen utan Tass tillstånd får citera eller länka till en av artiklarna.

I vilket västland som helst skulle man börja ställa sig frågan om det ”fria ordet”, yttrandefrihet och/eller tryckfrihet höll på att begränsas utan ändring i grundlag/konstitution.
Inte sett något liknande hända när man som jag använt sökmotor för att söka på ett personnamn samt använt extra sökbegreppet senaste dygnet resp senaste timman sedan den gången delar av den dåvarande ledningen försökte skära av kontakterna respektive förtala Gorbatjov.

Nåväl vad var det Putin i varje fall officiellt inte uttalat sig om än? Snowden affären. Vad han sagt i övrigt i artiklar är relaterat till vad han kommer att göra EFTER att han lämnat sin post som President respektive att han uttalat sig om ojämlikt domslut avseende sin största kritiker som ju fälldes i domstol men ändå släppts. Jämfördes med ett annat liknande fall. Sedan har han idag sagt att det är väljarna som avgör vem som vinner. Något osar katt. Det är ingalunda goda tecken för stabilitet i världen.

Något som de som eventuellt försöker inskränka friheter i Ryssland borde tänka på, är att USA och Ryssland tack vare att båda länderna har haft med Afganistan att göra samt att grupp som USA idag varnar amerikaner för när det gäller Mellanöstern och som Ryssland också haft bekymmer med fast det talats mindre öppet om detta. Detta tillsammans med den instabilitet som finns i ett antal av länderna i Mellanöstern där Syrienfrågan och Egyptenkrisen är allvarligast visar klart på behov av signalspaning. Något som vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet och deras psedoliberala stödpatruller gör allt för att desinformera om. Världen har blivit mycket oroligare efter Snowdens agerande.

ang. USA:s varning till amerikaner: USA varanar för resor efter terrorhot, Aftonbladet 2 augusti 2013 Till de som försöker slå dunster och förneka allvaret – vakna upp, stick inte huvudet i sanden och börja som minst med att kontrollera Era USA-, Obama- och Putinfientliga källor.
USA varnar för Al-Quida-attack, GP 2 augusti 2013
Al-Quida planerar nya attacker, DN 2 augusti 2013
USA varnar för al-Quida-attack, SvD 2 augusti 2013

Se även Var finns Putin? Var står Putin?, Norah4you 2 augusti 2013

Read Full Post »

Det är en sak att det från ryska Dumans håll, samt från viss Kremlgrupp som tidigare stått nära premiärminister Dmitrij Medvedev. Skillnaden mellan Medvedev och Putin märker västanalytiker ofta eftersom den ryska Oppositionen av västmedia, inklusive västjournalister som rapporterar från Ryssland, sedan 2010 intensifierat sin kritik av Putin och Medvedev som ofta räknas som Putins högra hand.

Putin och Medvedev har sin starka förankring i St: Petersburg regionen. Medan Medvedev som jurist och teknokrat, står till skillnad från Putin inte nära den Ryska Kyrkan. Medvedev som under många år jobbat nära Putin och för honom först under senare år blivit politiskt aktiv i form av partimedlem i Enade Ryssland, har i vissa frågor fronderat mot Putin. Både Putin och Medvedev står klart på motsatt linje än den ryska Oppositionen. Jag skriver ‘Opposition’ med stor bokstav. Skälet är att det inte är en gruppering även om många här i väst fått det för sig. Det är heller inte så att en enda av de grupperingar som finns bakom den ryska Oppositionen skulle vara det minst mer demokratiska sett ur västerländsk synpunkt. Flera av grupperingarna är till skillnad från Premiärminister Medvedev, som är den som skarpast uttalat sig, i klar motsättning mot mer demokratiska reformer samt helt och hållet emot det fria ordet i Ryssland. Detta har gått vänster om svenska Vänsterpartiet nissarna förbi. Det som också gått västmedias vänsternissar förbi, är att det tidigt i Snowdenhistorien var den delen av duman som inte står Putin nära som sa att Putin inte har något att göra med om Snowden skulle beviljas tillfällig asyl..

Detta tillsammans med att de senaste uttalanden från grupp nära Medvedev, alltså inte nära ryska Oppositionen, släppts ut via Kinesiska media, samt att det idag på kort varsel ges en uppgift om att Putin skall Putin to open northern section of St. Petersburg Western High-Speed Diameter to traffic, Radio the voice of Russia 09.29 Moskvatid 2 augusti 2013 gör att det blir mycket intressant att höra vad Putin säger OM han gör mer än inviger motorvägen….. Alltihop kan vara ett tecken på en pågående maktkamp i Ryssland där i såfall delar av ryska Militären samt gammelkommunister gjort gemensam sak med vissa sk. intellektuella för att passa på tillfället när Västvärlden koncentrerar sig på hur USA skall reagera mot Putin, som får bära hundhuvudet i Väst, för att stärka sin position gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan samt Putin. Medvedevs ställning är i den eventuella maktkampen oklar. Så är också det säkerhetspolitiska läget i Världen efter detta samt de ryska militärernas olika utspel i Syrien-Libanonfrågan.

Russia gives Snowden asylum, Obama-Putin summit in doubt, Reuters 2 augusti 2013 Att få Obamaadministrationen att ifrågasätta G20 mötet samt samtalen med Putin i Moskva är exakt vad delar av den Ryska militären samt den ryska oppositionen, speciellt den helt odemokratiska, jobbat för en längre tid. Vilket klart framgår om man analyserar olika utspel och uttalande i frågor från Pussy Riot till Syriens inbördeskrig.

Snowden får stanna i Ryssland, Aftonbladet 1 augusti 2013
Det är anmärkningsvärt så lätt vänster om Vänsterpartietnissar har haft att få mediagenomslag för sina anti-USA uppfattningar. I och för sig visar det sig vid en snabbkoll att flera av nissarna är barn till Vietnamdemonstranter runt jordklotet. Men ändå. Senaste idiotin, för idioti är det när någon kallar sig forskare och försöker få det till att de utifrån 1.468 tillfrågades uppgifter i ett land med mer än 314.000.000 medborgare, varav bara de dryga 8 miljoner som bor i själva New York talar 170 olika språk utöver att det inom varje språkgrupp och ursprunglig etnisk/kulturell tillhörighet finns ett stort antal olika religiösa grupper med helt skilda synsätt på vad som är viktigt när det gäller bl.a. försvars och säkerhetsfrågor samt, vilket är allvarligare, även på människovärdet. Bara de som är sk. forskare utan vetenskapligt förhållningssätt skulle ens komma på tanken att psåtå att 1.468 tillfrågade (varav cirka 10 % ingår som rent bortfall) skulle kunna representera uppfattningen vad gäller Snowden i hela USA. Endast vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet kan ha intresse att sprida sådan desinformation runt jordklotet. Säkerhetspolitiska läget i världen har allvarligt försämrats under senaste året.

Påstående från firma Bluff och Båg som media gått på: Majoritet i USA: Snowden avslöjare, GP 2 augusti 2013 NEJ NEJ NEJ – bara de som inte kan sin matematik och sannolikhetslära skulle ens komma på att försöka sprida sådana uppfattningar. Tyvärr har bl.a Svenska Grundskolan inte gett tillräckliga matematikkunskaper för att unga och medelålders journalister ska klara av att se igenom sådana falsk påståenden. Tips: Börja med att gå till närmaste bibliotek och läs Huff, How to lie with statistics. Den må ha några år på nacken, men var enda falsifierad statistik senaste åren finns med som skolexempel på hur politiker och forskare genom århundraden försökt bluffa vanligt folk!

Majoritet i USA: Snowden avslöjare, SvD 2 augusti 2013

Men åter till Putin. Som jag efter analys upplever situationen är det samma ytterlighetsvänstergrupp som i Väst försöker förtala Putin som också försöker chikanera USA i allmänhet och Obama i synnerhet. Mycket mycket allvarligt läge. Frågan är Var Putin finns och Vad han ev kommer att säga i Snowden frågan under dagen i St:Petersburg.

Read Full Post »

och de sänkta kraven för att läsa på akademisk nivå visar sig numera även på professorsnivå 😉

…Det är svenske professorn Stefan Svallfors som skickat brev till Nobelkommittén,…
Snowden nominerad till Nobels fredspris, Expressen 15 juli 2013

Umeåprofessors nominering av Snowden blev världsnyhet, DN 15 juli 2013 Speciellt märks det i australiensiska media 🙂

Sverige är ett av de få länderna där kunskapsnivån sjunker medan antalet professorer ökar…. Antalet professorer har ökat med 84 procent men få är kvinnor.pdf, SCM Statistik AM9903

Read Full Post »

Likt en man som skyller på kvinnan och påstår att det är kvinnans fel att han misshandlat henne, skyller Snowden på Obama för att Barack Obamas regering använder medborgarskapet som vapen för att hindra asyl i ett annat land, hävdar visslaren Edward Snowden som fått det svårt att ta sig från Ryssland till något annat land sedan USA dragit in hans pass. Snowden: Medborgarskapet Obamavapnet, GP 2 juli 2013 Tänka sig att lilla Sverige som har media som ryter som stora Lejonet Sverige var för länge sedan gjorde exakt samma sak för att få hem en bedragerska från Thailand……. att dra in ett pass är normalprocedur när en brottsling skall hindras från att rymma vidare.

Snowden bryter tystnaden, Aftonbladet 2 juli 2013
Snowdens brev från gömstället, Expressen 2 juli 2013
Expert: Snowden problem för Putin, SvD 1 juli 2013
Snowden bröt tystnaden – kritiserar president Obama i uttalande, DN 2 juli 2013 Hallå – enligt amerikansk (samt många länders konstitution och lagar) är det tillåtet för myndighet att muntligt lura brottslingar för att få dem fast. Väx upp.

En person som inte är beredd att ta konsekvenserna för sina egna handlingar utan skyller på den/de handlingen drabbar, är och förblir ett kräk utöver att personen är en brottsling om den egna handlingen är brottslig!

Oavsett om en person är född och medborgare i USA, eller i Ryssland eller i Sverige, så är minimikravet på en person att den tar ansvar för sina egna handlingar och inte skyller på andra för de juridiska och/eller etiska brott som personen själv begår.

Read Full Post »

sig i ett hörn….
Må vara att Snowden nu sökt asyl i Ryssland. Men frågan är om han och hans rådgivare förstår exakt vad det är Putin sa?

Om Snowden vill stanna i Ryssland måste han ”sluta försöka skada våra amerikanska partners”.

– Konstigt som det kanske låter när det kommer från mig, säger Putin enligt Russia Today.

Däremot verkar han inte tro att Snowden kommer att sluta med sina avslöjanden. Snowden söker asyl i Ryssland, SvD 1 juli 2013

Det låter inte alls konstigt i mina öron det Putin säger. Troligen menar han exakt det han säger. För Putin som själv har sådana inrikesmässiga problem med delar av det nuvarande Ryssland t.ex. Tjetjenien som ställer till stora problem. Problem som Putin säkerligen gärna klarat sig utan. Med oppositionella, läs gammelkommunister, tsarister och sådana som Pussy Riot (som inom parantes lika lite är hjältar som Snowden fast vänster om vänster nissarna här i väst inte vill se det) samtidigt som den Ryska statsledningen precis som alltid från Katarina den storas tid och framåt fått sin legitimitet från Rysk-Ortodoxa kyrkan samt en stark militärmakt. (Det gäller att kunna ett lands historia för att förstå vad som händer i nutid).

Härom dagen fick den Rysk-Ortodoxa kyrkan sitt. Ny lag som drabbar ryska homosexuella skrevs under samtidigt som en annan lag gjorde det brottsligt att häda och smäda kyrkan. Det hade varit konstigt om inte Putin å ena sidan för att ge militären sitt varit beredd att överväga att ge Snowden asyl när det nu dragit ut på tiden. Det hade också varit konstigt, för Putin är mer västvänlig än vad västmedia brukar ge uttryck för, om han inte ställt krav som gör klart att kravet på Snowden under alla förhållanden är att han slutar läcka och slutar skada USA. För en sak bör alla ha klart för sig. Det vi i Sverige kallar Partnerskap för fred, betyder mer för Rysslands ekonomiska utveckling, framåtskridande och stabilitet än vad många verkar förstå.

Putin: Snowden can stay in Russia if he stops damaging USA, rt.com July 01 2013

Det är en bit i det hela att Snowden om han uppfyller kraven Putin ställt har en möjlighet att få stanna. En helt annan är att det näppeligen kommer att ge honom möjlighet att få leka med datorer som han önskar. Det är med det som det gamla engelska talesättet If it walks like a dog, and talks like a dog, it’s a dog Något som Putin ju också ger uttryck för i meningen där han gör klart att han inte tror Snowdon kommer att sluta med sina avslöjanden.

Snowden har inte många alternativ kvar. Han kommer inte från transitområdet med mindre än att han beviljas rysk asyl. För att få rysk asyl får han inte bete sig hur han vill utan han måste få stopp på alla avslöjandena. Enda andra alternativet som kvarstår utöver att bo obestämd tid på transitområdet eller rätta sig efter de ryska kraven är att Snowden ger upp, åker hem till USA och går i fängelse. Killen målar mer och mer in sig själv i ett hörn.

Snowden söker asyl i Ryssland, Aftonbladet 1 juli 2013
Snowden söker asyl i Ryssland, GP 1 juli 2013
Snowden söker asyl i Ryssland, DN 1 juli 2013
Edward Snowden söker asyl i Ryssland, Expressen 1 juli 2013
Edward Snowden söker asyl i Ryssland, Sveriges Radio 1 juli 2013

Sedan undrar jag om Snowden och hans anhängare förstått att den ryska lagen är tuffare än den amerikanska om det är någon som bryter mot givet löfte förutsatt att Snowden skulle vara beredd att sluta upp att läcka. Och som jag skrev ovan, knappast troligt att han får fortsätta leka med datorer efter eget tycke. Därtill torde han vara för stor säkerhetsrisk för alla länder som skulle överväga att ge honom asyl. Killen målar in sig i hörnet.

Read Full Post »