Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Snowden a spy’

Allra först – det är inte bara Huffington Post och US new leaker, CNN 5 augusti 2014 som sprider uppgifter som lagts upp på en hemsida där hemligt amerikanskt material sprids. Med allra största sannolikhet finns det minst en katt bland hermelinerna, en spion med egen agenda utifrån spionens uppdragsgivares krav. Vad vänsternissar i media verkar ha missat, är att det mycket väl kan förekomma samma ”spion-fiske” i USA idag som det vi i Sverige under och direkt efter Andra Världskriget ibland kallade ”packa pappas kappsäck”.

Packa pappas kappsäck var en allvarlig variant av den här i Sverige populära julleken ”ett skepp kommer lastat”. Dvs en uppräkning som för varje led den passerade tillfördes en ny ”last” och där de som inte klarade av att ge rätt last i rätt ordning åkte ut.

I den allvarliga varianten som jag hörde talas om i min barn- och ungdom fanns det en metod där enskilda ord byttes mot synonymer på ett så snillerikt sätt i text som man misstänkte kunde läckas vidare av en okänd spion eller femtekolonnare. Då arbetade man enligt uppgift med 7 varianter där nästa omgång av 7 varianter precis som i den matematiska gåtan hur många vägningar som krävs för att bland 10 kulor avgöra vilken kula som avviker och om den väger mer eller mindre när den enda tillåtna vågen är en balansvåg och frågan är hur få vägningar som krävs för att finna kulan. (Tips svaret är 3 vägningar). Med 7 variantalternativet och speciell matematisk statistik krävs inte många fler ”vägningar” för att hitta ”problemet”.

Jag har en allvarlig misstanke att detta redan är fallet i det omtalade ‘new leaker”-fallet och att USA nu låter vederbörande göra bort sig och hans uppdragsgivare få betala priset av att aldrig veta vad som är sant och vad som är falskt av det spionen ”läcker”. Bra jobbat om så är fallet!

USA:s regering fruktar en ny Snowden, Expressen 6 augusti 2014
Efter Snowden: Ny läcka sprider hemliga dokument, Omni Aftonbladet 5 augusti 2014

PS. Aftonbladet – det existerar ingen avlyssningsskandal! Skandalen ligger i att vänsternissar och högerfötter samt många politiker är helt okunniga om vad de själva har varit tvungna att godkänna för att få tillgång till nätet samt använda mobil. Läser man inte det finstilta, så kanske man inte inser att var och en själva godkänt allt det som kallas skandal när myndigheter använt det godkännande som varje person lämnat. INGEN POLITIKER ELLER REGERING som är demokratisk kan neka folk att vara dumma nog att själva lämna godkännande till att deras nätanvändning får lämnas till myndighet som med brottsmistanke enligt lag begär in enskild persons uppgifter. Finstilta i avtal, vad är det? Norah4you 12 mars 2014

Read Full Post »

English text for NSA, nätet och Snowdens desinformation, Norah4you 2014/07/06

In NSA-intercepted data, those not targeted far outnumber the foreigners who are, Washingtonpost 2014/07/05 Haven’t the journalists learnt or can’t they understand the words written in the U.S. Constitution??

Personal privacy includes the right to accept without reading the fine print!

You yourself agreed to the terms available for you to accept to be connected to the network. Like everyone else who uses the net ….. No authority in any democracy on Earth can make your approval invalidated by their own laws! They would have to disempowering each individual seperatly. Can’t include everyone who approved without reading the fine print in a law. Each case would, in most countries’ constitution require a court hearing that this could happen. A quite important part of your own and others’ privacy!

U.S government has always in accordance with U.S. Constitution been allowed to monitor U.S. citizens if the individe or group the individe belongs to constitute a danger to the United States as a democratic nation or for public safety in U.S. All this follow after analysis of the U.S. Constitution:
The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

English text
Personlig integritet inkluderar rätten att acceptera utan att läsa det finstilta!

Du har själv godkänt villkoren som finns för att du skall få vara uppkopplad mot nätet. Precis som alla andra som använder nätet….. Ingen myndighet i en demokrati kan göra ditt godkännande ogiltigt genom egen lagstiftning!

Nio av tio inte NSA:s målgrupp, GP 6 juli 2014
Nio av tio personer inte NSA:s målgrupp, Expressen 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, SvD 6 juli 2014
”Nio av tio inte NSA:s målgrupp”, Aftonbladet 6 juli 2014

OM nio av tio personer inte är NSA:s målgrupp tyder det på att datakunskaperna sjunkit till katastrofalnivå hos de som skall ta fram algoritmer för sitt uppdrag! Inte på något annat.

Endast omyndigförklarande av varje enskild individ som själv valt att godkänna villkoren som funnits sedan upphovsmännen till nätet, amerikanska armén, skapade nätet och satte regler i licensavtal för alla som fick och får använda det. Upphovsmannarätt utökades som de flesta vet till 75 år härom året.

Vem är mannen/kvinnan som ens törs föra fram begäran att omyndighetsförklara samtliga som själva godkänt villkor för att använda nätet 😛 😉 🙂

NSA övervakade amerikanska medborgare, DN 6 juli 2014
Amerikanska medborgare har hela tiden fått övervakas om de utgjort fara för USA som demokratisk nation eller för den allmänna säkerheten. Det framgår klart vid analys av Amerikanska konstitutionen:

The main thing in all text of US Constitution as signed by the Fathers of the State is to defend US against foreign and domestic actions trying to change or attack US democracy as defined and signed in the Constitution.

This directly limits the possibility for any given President of US and/or for the Congress as well as for US Senate to change that without changing US democracy. It’s simple as that. Safety of the State in accordance to the Constitution is what it’s all about. No person, president of US, member of US Congress or Senate is excluded from that.

US Constitution

Article III section 2.
….The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such Place or Places as the Congress may by Law have directed.”

Please observe that it’s said that ‘the Trial shall be…. may by Law have directed”. Same goes in every given country on Earth: A Constitution gives the limits as well as set the demands for what law texts may contain. No country on Earth, democratic or not, gives a clearance for attacks by terrorists, spies or any in Laws named criminals such as drug dealers, pedophiles, illegal autonom groups working against the State (or Country) to be excluded!Obama gave what US constitution allows, Norah4you 19 januari 2014

Read Full Post »

Det var väntat att Snowdens gammelkommunister och stalinister till uppdragsgivare skulle behöva mer pengar. USA lyckades bra med sina val av vilka ”överrockar” vars tillgångar skulle frysas genom att pricka in nästan alla ”överrockar” som ryska Dumans äldre gammelkommunister tillsammans med sina vänner i ryska armén lyckats hänga på president Putin. När dessa bakåtsträvare inte ens i Ukrainafallet fick som de ville. När det inte ens hjälpte dem att de skickade in tjetjener som de samarbetat med mot alla demokratiska försök inom Ryssland, så måste ju ”kortet” Snowden spelas ut igen. Det är bara det att dessa gammelkommunister och stalinister missat att vi lever i år 2014, inte i något imaginärt årtal där 1984-förfalskning av historia och verklighet är hållbart i längden. Inte ens med hjälp av vänsternissar i Västeuropeiska media.

Snowden: Jag var en tränad spion, SvD 28 maj 2014 HAHAHA….. tränad? Aldrig i livet att USA skulle ha så låg kvalité på standard att tränat honom att lura arbetskamrater på deras sekretesskoder! Snurret avslöjar sig själv som mytoman, narcissist och självupptagen till ballong som håller på att spricka. Hade han varit tränad, så hade han kunnat mer om data och datahistoria samt inte hamnat där han hamnade!

Dagens mest skrattretande påstående kommer från en av världens mesta narcissister som inte ens idag lärt sig grunderna och historien bakom det IT han påstått sig vara ”expert” på. Snowden försöker med hjälp av sina mot USA och mot President Putin agerande uppdragsgivare att få världen att se Snowden som en sjutusan till spion…..

Spion var och är Snowden. Skicklig är han inte. Han visar nu som tidigare sin kompletta okunnighet om vad som gäller på nätet. Har inte ens idag lärt sig att det är varje person som använder nätet som själv MER ÄN EN GÅNG gett tillstånd till att avlyssnas. Sedan kan politiker och media tycka vad de vill. När du använder nätet, så har du själv som minst tre gånger gett ditt godkännande till att du får avlyssnas. Och då verkligen inte bara av NSA eller ditt eget lands signalspaning. Den som inte förstår det för att han/hon inte orkar läsa det finstilta i alla avtal du måste godkänna för att få använda nätet till annat än att läsa artiklar på allmän biblioteksdator/datorkafé, den personen visar likt Snowden sin egen okunnighet.

Snowden: Jag var spion, GP 28 maj 2014
Snowden: Jag var spion, Aftonbladet 28 maj 2014
Snowden: Jag var spion, SvD 28 maj 2014 Karln har sett för mycket på James Bondfilmer….. 🙂

Spion för gammelkommunister ja, inte för USA. Där var han mannen som gjorde revolt för att han enligt egna värderingar inte uppskattades nog att accepteras av annat än under-underkonsultföretag till etablissemanget. Att han för sina gammelkommunistiska uppdragsgivare arbetade som hacker förändrar inte saken. Karln som gjort mest skada är i grunden en narcissistisk nolla som till och med går och tror att han kan ställa krav för att återvända ”hem”! Snowden vill återvända hem, DN 25 maj 2014

Se tidigare blogginlägg: Snowdens uppdragsgivare behöver mer, Norah4you 23 mars 2014

Read Full Post »

Det blir tydligare och tydligare att det finns samband mellan yttersta vänstern speciellt i kulturmedia och gammelkommunister, en del bra bit över 70 år, som finns inom ryska duman och vars ättlingar finns i ryska armen. Snowdens uppdragsgivare verkar behöva mer pengar. Igen. Media här i väst och speciellt i Sverige är pigga på att kritisera USA och NSA. Glömmande att Ryssland, Kina, Sydkorea m.fl. är exakt lika i sin signalspaning. Det finns dataspelkonsoler som till sina tillverkares hemländer sänder uppgifter som förvisso alla som läst det finstilta de måste godkänna borde insett att det i det som sänds är olika former av det som kan kallas avlyssning, t.o.m. rörelsemönster. Ingen som har en webkamera kan vara säker på att denna inte skickar uppgifter vidare. Men det är inte i USA eller hos NSA där de mer diskutabla fallen av detta sker. Finns många länder som har aktörer på banan. Snowden är en spion. Så enkelt är det. Hans uppdragsgivare verkar vara omättliga i sitt behov av pengar.

NSA spionerade på kinesiska politiker, Expressen 22 mars 2014 Det ligger i varje underrättelsetjänsts och signalspaningstjänst, oavsett i vilket land runt jorden, att ‘spionera’. Tack och lov för det. De som inte har fuffens för sig har inget skäl att vara oroliga för att det som finns inskrivet i såväl demokratiska som odemokratiska staters konstitution för att skydda den egna staten sker och har skett utifrån varje tids tekniska möjligheter de senaste 3000 åren. Snart 100 år har signalspaning bedrivits i etern som det kallades. Varken etern eller nätet har varit fritt forum där någon ägt rätten att vara säker på att avlyssnas. Tvärt om är det viktigt att läsa det finstilta du själv godkänner. Har du inte läst det finstilta, så skall du inte klaga.

NSA spionerade på Huawei, DN 22 mars 2014

Read Full Post »

Det var inte Putin som ville ge Snowden asyl i Ryssland. Det var samma krafter som gått till attack inom Ryssland mot Putin sedan Pussy Riot skändade i en Rysk-Ortodox kyrka men närmast blev helgonförklarade av vänsternissar i Västmedia. Samma krafter som de senaste 40 åren, dvs redan under Sovjetunionens tid, desinformerat och gått till angrepp mot USA, speciellt amerikansk militär och amerikanska presidenter. I sörjan finns såväl gammelkommunister, stalinister, trotskister som sk. kulturvänster ‘humanister’ som alla har en sak gemensamt – de är icke troende.

Om det ursprungligen var den gruppen som var Snowdens uppdragsgivare återstår för framtida historiker och samhällsvetare att klarlägga. Oaktat detta, så är den gruppen nära involverad i upptrappningarna runt Ukrainakrisen. Det enda gruppen där har rätt om är att Krim inte tillhört Ukraina mer än 56 av de senaste 1000 åren

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år


samt att Krimtartarerna var lika mycket fasister och begick lika allvarliga brott mot Mänskligheten som någonsin tyska SS-trupperna gjorde.

Varje gång som dessa grupper inte får gehör för sin desinformation, oavsett om de ger sig på President Obama eller President Putin, oavsett om de ger sig på USA, EU eller att Sovjetunionen föll samman och blev Ryssland, varje gång deras ‘tyck som jag’ inte fått gehör senaste året så har Snowden släppt papper. Snowden är och förblir en spion – ingen hjälte och dessutom fullständigt okunnig om att det mesta av det han anklagar USA, England, Sverige, EU och andra för har varit känt för varje person som satt sig in i Internationella Avtal, bl.a. Interpols arbete, och härutöver funnits med i den kunskap varenda kotte som läste det som nu kallar IT redan visste under 1970-80 talet! Att ett stort antal människor inte läser det finstilta i avtal de själva godkänner, är något som Snowden försökt och försöker slå mynt av!

Snowde i nytt brev: USA pressade Europa, SvD.se webbtv 9 mars 2014 NEJ USA ägde rättigheterna till det som kom att kallas nätet. De lagar som fanns, fanns i såväl Sverige, England som USA sedan före Andra Världskriget. Det som rättighetsinnehavaren begärde att de som ville använda nätet skulle godkänna var upp till varje enskild användare att godkänna eller att förkasta och då avstå från att använda nätet. Nätet har ALDRIG varit fritt forum, Norah4you 9 juni 2013 Det var i Sverige, av alla länder som svenska Socialdemokratiska regeringar genom lagstiftning hade drivit igenom att sittande regeringar ensamma skulle äga rätten att avgöra vilka som fick spanas på. Så var det i Sverige fram till FRA-lagen kom, och så kom flera andra länder att ta efter svenska lagstiftningen!

Tillägg 10 mars 2014 Snowden i direktsändning i USA, SvD 10 mars 2014 Varje gång spionen och nickedockan Snowden, nickedocka för gammelkommunister och stalinister (inte för Putin som dessa försöker måla som f– på väggen för att själva ‘gå fria’) öppnar munnen, så visar han sin egen okunskap om det nät som han sägs ha varit speciellt utsedd för att göra säkerhetsarbete i….. skrämmande låg kunskap om nätets historia, internationella avtal främst inom Interpol och datajuridik. Någon borde upplysa ”tomten” Snowden att julen är över!
Snowden i direktsändning i USA, GP 10 mars 2014
Snowden talade till publik i USA, GP 10 mars 2014

Read Full Post »

Att datafolk lever i sin egen värld har jag ju själv erfarenhet av. Det var ett av huvudskälen till att jag redan under 70-talet valde att bredda mig. Helhetsanalys och verklighetskontakt är bland många datanördar något de inte ser så mycket av…… Våren 1999 ville en bekant, en mycket god vän, att vi skulle kunna samtala med varandra via dåtida webkamera. Jag började undersöka och fann att utöver att jag själv verkligen inte vill att någon skall kunna ringa mig och direkt få uppkoppling att se mig, så hade hela systemprogrammet runt webkameror en stor säkerhetslucka – det var och är vid överföring ett antal punkter där det är fullt möjligt för såväl säkerhetstjänster som hackers att ta sig in för att ”se” även när webkameran inte är aktivt på….

Det var 15 år sedan. Redan fyra år tidigare fick jag ett testprogram för att rita kartor utifrån ett verklighetsuppfattande program som senare blev två helt skilda – båda uppbyggda på fotometrisk analys av image: Dels ansiktsigenkänningsprogram dels GPS-program. Mig veterligt var det redan då fem, nu mer än sju, som helt lagligt(!) använde sig av ansiktsigenkänningsprogram och lagrade överskottsuppgifter. Sverige är tack vare FRA-lagen det enda land, mig veterligt, där överskottsuppgifter från förr MÅSTE förstöras och överskottsuppgifter som kommer in idag via betydligt strängare OCH demokratiskt av SIN m.fl. godkända signalspaningar ALLTID måste förstöras.

I de länder vars konstitution jag tittat på, så är dessa överskottsuppgifter tillåtna att lagra för all framtid. Glöm inte bort att de gamla Offentlighetslagen och Sekretesslagen tillsammans gjorde att detta skedde här i Sverige fram till FRA-lagen kom. Bland annat råkade en snickare som skulle jobba för ett företag han arbetat för i många år när företaget fick ett uppdrag på Karlskrona Örlogsbas ut för de konsekvenserna. Skrevs mycket om det på den tiden.

Överskottsuppgifter är t.ex. om du råkar ha jobbat på samma firma som person X som det före FRA-lagen (svenskt exempel) fanns ett stort antal svenska myndigheter som självständigt inom de ramar för signalspaning som då sittande regeringar beslutat om fanns skäl att spana på. Du kanske råkade finnas på ett foto från en firmafest där person X var din bordsdam eller bordskavaljer. Tillräckligt för att ditt namn skulle kunna registreras. Var du på samma protestmöten eller ännu värre tillhörde du samma förening som person X, så var det inte bara tillåtet före FRA-lagen kom att registrera dina uppgifter. Det stod i dåvarande Offentlighetslagstiftning att myndigheten var SKYLDIG att spara de uppgifterna….. Så är det än idag i större delen av världen.

Fotometri kan användas t.ex. i Geologi när man utifrån satellitfoton mäter upp terrängen under lövträd. Små skillnader i färg på löv kan också användas till att avgöra vilka träd som växer – geologiska data om marken under finns redan. Detta liknar på sitt sätt ansikts- och kroppidentifiering. Under de senaste 10 åren lär de flesta av er som sett CSI New York sett dessa fotometriska program i användning SAMT även fått klart för Er att det inte bara är USA (och England) där programmen används.

Så Snowden, GAMMAL ”Nyhet”. Vänsternissarna till vänster om den demokratiska vänstern har spritt sig över världen. Tentaklerna är många allt från sk. intressegrupper som infiltrerats till rena terrorister. Frågan är VEM som är din verklige uppdragsgivare Snowden. Inte något av de namn vi brukar höra så mycket är säkert. Lokaliteten är säkerligen någon annan eftersom dina gamla uppgifter åter används för att få in pengar nu när flera av ‘insamlingarna’ försvårats.

”GCHQ och NSA kapade webbkameror”, GP 27 februari 2014 Budskapet din verklige uppdragsgivare försöker sprida riktas denna gången mot USA och England, i andra sammanhang mot Putin och delar av det ryska samhället. Kapa förresten. Icke så. Varje webkamera som är på eller inte aktivt utdragen/dold vid icke användning har vid översändning av ‘bild’ (och ljud) ett antal öppna punkter. De flesta datorer, plattor, mobiler etc har i sig från början svagheter som gör att det går att ”se” och helt lagligt beroende på dessa öppna punkter vid överföring av ‘data’ också lagra. De datanördar som snöat in så mycket att de inte vet detta och inte vetat detta de senaste 12-15 åren, de är skrämmande okunniga om datorer. De har heller aldrig tagit sig tid att sätta sig in i det finstilta i de kontrakt för användande av webkameror de själva måste ha godkänt för att använda webkamera över ‘nätet’…..

”GCHQ och NSA kapade webbkameror”, SvD 27 februari 2014
”GCHQ och NSA kapade webbkameror”, Aftonbladet 27 februari 2014

The Guardian: Masslagring av bilder från webbkameror, DN 27 februari 2014 Helt lagligt i alla länder utom Sverige!

Mind you. Vid ett tillfälle så räddades en äldre kvinnas liv tack vare detta. Hennes son i annan världsdel hade bett henne skaffa webkamera så att de skulle kunna ses trots att avstånden var så långa. För cirka 10 år sedan råkade en som testade ny programvara, helt laglig programvara, komma in på just den webkamera som visade att kvinnan låg skadad efter fall. Vad som hände sedan har sällan hörts talas om. Personen som råkade se detta tog kontakt, förmodligen olagligt, med polis i närheten och anmälde misstanke om att något hänt. Enligt de uppgifter jag hörde då så kom kvinnan till sjukhus i tid. Vad som sedan hände? Ingen aning.

Se även How much money do you need, Snowden?, Norah4you 29 januari 2014

Read Full Post »

for the acceptance you made! Some people never learn, do they?
You can’t have a credit card without accepting that the credit card supplier are bound by laws to give authority access to your accounts. When? As soon as you use the card the tax authorities in your own country, no matter which nationality you have and no matter where you live, is entitled to have informations directly (from the credit card company as well as your own bank) when your transactions are over a certain limit a week. But not only that – and this been known at least since 1980’s – the credit card if linked directly or via your bank to one of the major credit cards, then you have accepted that it’s transactions are checked in the credit card company’s country…..

Further more: EU also accepted that transaction for all persons travelling to US can be checked by US.

But that’s more you have accepted: As soon as you opened a net-account, as well as every time you bought a computer/laptop/mobile etc etc you have had to accept that your traffic is checked – not only by your suppliers but also by the company owning the rights for the plattform but more.

You can’t send a SMS without allowing/accepting that it can be read by at least your supplier as well as the net supplier (and no matter if you are using a prepaid phone the laws includes them as well) and if it crosses a border also the countries who’s border the sms cross. SMS is send in ‘open air’ can be read by many others than NSA which btw are allowed to do what they do. That’s in accordance of what’s allowed in freedom rights of US Constitution. Please read the words there more carefully!

You have accepted and you are paying extra money yourself for some of the cloud services applications etc you are using which you have had to accept the rules and laws of the net. Laws and rules which been there ever since the net was a tine ‘baby’.

So Guardian, you are more than 34 years too late! Old news.

NSA collect millions text messages daily untargeted global sweep, the Guardian 2014/jan/16 BTW. Not collect the way a certain spion made you believe. Casting a net like you sometimes do when you are fishing (that’s according to every civil countries laws btw) but you missed more – if you by any chance are among those whose transactions or actions are checked by authorities due to suspicion of you being a terrorist, being money laundring or any of all the categories which simply can be summond as one of the five major priority for Interpol and UN, then I understand you are afraid…. otherwise it’s one of the best securities there is against all trying to attack democracy and person’s rights!
If you are innocent, you needn’t be worried at all!

Despite Obama’s NSA changes, phone records still collected, cnn.com January 17, 2014
Obama Outlines Calibrated Curbs on Phone Spying, nytimes.com 2014/01/18
Obama’s NSA speech five burning questions, nbc 2014/01/17
Obama NSA reforms end with plans to end goverment storage of call data, the Guardian 2014/jan/17 Guardian once again shown not understanding IT or trying to send desinformation. Do they think a like when on an Air port where there always is alerts for persons leaving things behind as well as for people saying ‘bomb’?

Congratulations, you accepted and you are paying for the acceptance you made! IF you have’t read the terms you have had to agree upon in order to be able to use a mobile account, cash/prepaid/or with an account, IF that’s the case don’t blame anyone else but yourself!

Swedish media:
NSA håvade in miljontals sms per dag, Aftonbladet 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, GP 16 januari 2014
NSA samlade in 200 miljoner SMS dagligen, Expressen 16 januari 2014
NSA håvade in miljontals sms per dag, SvD 16 januari 2014
Blandade reaktioner på Obamas tal, GP 18 januari 2014

Finally: The figures given seems low given all the criminals that are under investigation and/or monitoring for all from terrorism, narcotic or drug dealing, pedophile suspicion or already convicted and other major crimes.

Read Full Post »