Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Snabbtåg’

De enda snabbtåg som skulle vara attraktiva och generera mer tjänster, är snabbtåg till stora flygplatser. På längre sträckor är det endast nostalgiker över 50 som i en del fall fortfarande har tid att åka land o rike kring för att sammanträda. Något som Linköpings Högskola, som det hette före det blev universitet, redan i slutet av 60-talet förutsåg var olönsamt. En del undervisning skedde därför via TV som sändes just från KTH och Stockholms Universitet och där vi studenter satt i föreläsningssal med möjlighet att ställa frågor via ledning till de som fanns i Stockholm.

Det var i slutet av 60-talet. Idag är det inom industri och forskning så att tid är pengar. Mer och mer sammanträde sker via nätuppkoppling och/eller telefon. Det är nästan bara politiker, studenter och professorer som har tid att sitta timmar på tåg och ändå tvingas åka timmar före de kommer till eller från station. Politiker och professorer må ha råd att åka snabbtåg, studenter och vanligt folk har det inte. Sverige är inte uppbyggt längs järnvägen. Stora delar av Sverige har timmar att åka för att komma dit. Gods lönar sig inte att skicka annat än till de tullupplag samt ev. beroende på var godset skall levereras till de numera få stationerna i landet där gods kan omlastas. Till industrier som inte har järnväg i närheten eller ligger i Dalsland, Värmland, Dalarna och stora delar av Norrland lönar det sig inte att lasta container från järnväg till bil och när varor skall ut i grossistledet dvs pallat gods där pallen kan bestå av paket av paketlösning eller flera olika varor, lönar järnvägstransport sig inte alls.

Det hade varit läge på vissa distanser som folk reste på 60-70 talet att projektera fram snabbtåg. I övrigt är det att åka tillbaka till 70-talets behov för att tillfredställa nostalgiker som har tid att drömma om att det skulle vara bra för efterindustriesamhället att åka tåg i stället för att ta bil och komma fram direkt.

De snillen i Göteborg som drömmer sig tillbaka till 70-talet och planerar att anlägga tågtunnel (med station i Haga!!!) i Sveriges skredfarligaste lera 53 meter djup för att de drömmer om snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg – de är så långt från verkligheten som tänkas kan. Det finns inte ens tågspår mellan Halden och Strömstad….

Att professorer är emeritus när de pläderar för snabbtåg förvånar föga. Nostalgin sprider sig bland många i min egen ålder och de som är äldre 🙂 Inga nya industrier – inga nydanande arbetsuppgifter skapas av snabbtåg. Däremot krävs stor upprustning av svenska tågnätet om det alls skall gå att använda säkert om några år.

Tågen som kan sätta fart på Sverige, Bo-Lennart Nelldal professor emeritus KTH och Evert Andersson professor emeritus KTH på GP debatt 24 januari 2015 KUNDE ha gjort på rätta sträckor om de byggts på 70-talet utifrån 70-talets marknadsbehov.

Read Full Post »

Politikers drömmar om snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg, något som sagts vara en av planerna i förlängningen av Västlänkens planerade tågtunnel i 53 meter helt instabil lera, verkar även i övrigt byggda på lösan sand utan pålning eller urberg under 🙂

Inte nog med att vi har svårt att få lokaltåg att gå i tid, om de ens går alls när vintern är som värst. Inte nog med alla signalfel och alla ställverksproblem som inte åtgärdas som de skulle om Trafikverkets uppdrag följts upp… Inte nog med att Trafikverket visat sig inte kunna räkna, vem är förvånad?, och missat 20 miljarder i kostnader i den utredning de lämnat till regeringen om hela järnvägsnätet….

Nu som så många gånger förr ställer värmen till det. Solkurvor har under hela mitt snart 65 åriga liv varit något som hänt mellan regn som skyfall som underminerat del eller delar under järnvägsspår lite här och var i vårt land…. Så går politikerna ändå och drömmer om snabbtåg…..

Sverige är ett avlångt land med färre och färre stationer där tåg på långa sträckor stannar…. ännu färre av dessa stationerna har bangårdar och tullupplag där gods kan lastas över till lastbilar får sista sträckans transporter EFTER tullklarering. Observera att det inte ”bara” är EU gods utan att mycket kommer långväga ifrån i containrar.

Snabbtåg genom Göteborg från Oslo till Köpenhamn hade varit något om det under förra seklet byggts järnväg mellan Strömstad och Fredriksstad över Svinesund. Nu är det en dröm hos politiker som tappat kontakten med verkligheten och drömmer om en station i Haga (!!??!!) bara minuter från Göteborgs Central.

Men över alltihopa lyser Moder Sol!

Solkurvor stoppar tågen, GP 22 maj 2014
jfr Vädret drabbade även tågtrafiken och flera avgångar ställdes in, bland annat DBS-tågen mellan Ystad och Köpenhamn som enligt Trafikverket beräknas komma i gång igen först på fredag morgon.Snö och vind orsakade trafikkaos, GP 29 januari 2014

Så dåligt förberedda är Trafikverket att trafiken inte kan fungera runt Göteborg, och på många andra ställen, när temperaturen är en bit över 27 grader. Men i Skåne och på andra håll i landet kan tågtrafik inte fungera normalt om det kommer ett snöoväder…. Stackars Trafikverket. Varken sommar eller vinter ger de möjligheter rättvisa som snabbtåg självfallet (????) skulle lösa. Att väder inte frågar efter om det är lokaltåg, snälltåg eller snabbtåg som inte kommer fram, det är ju något politiker har missat lika väl som Trafikverket missat att räkna rätt….

Trafikverket missade 20 miljarder, GP 21 maj 2014 Det var alltså så stor summa som Trafikverket hade som felräkningspengar – pengar som i slutändan de missade att behövdes för att göra normala järnvägsunderhållet som blivit eftersatt de senaste 30 åren 😉

Spårfel orsakade av så kallade solkurvor, som uppstår när rälsen utvidgas av värmen, ledde till stora störningar i tågtrafiken till och från Göteborg på torsdagskvällen, enligt Trafikverket.

Spårfel orsakade av så kallade solkurvor, som uppstår när rälsen utvidgas av värmen, ledde till stora störningar i tågtrafiken till och från Göteborg på torsdagskvällen, enligt Trafikverket.

Bland annat ersattes Öresundstågen mellan Göteborg och Halmstad med buss på sträckan Göteborg–Kungsbacka. Samma sak gällde sträckan Göteborg–Mölnlycke på Västtågen mellan Göteborg och Borås.

På västra stambanan rådde samtidigt förseningar norrut på grund av tidigare växelfel och signalfel i Norsesund respektive Bryngenäs.Värme orsakade tågproblem, DN 22 maj 2014

Read Full Post »

Andra inser att snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, ett exempel, är gårdagens och dagens inte morgondagens transportsätt. Det viktiga är dock att rusta upp samtliga befintliga järnvägsspår, växlar samt ställverk för att öka säkerheten. På korta lokala eller regionala avstånd kommer tåg även i framtiden att vara en samhällsekonomisk vinst. Men, på längre sträckor är 10-30 minuters intjänad tid från station till station inte en lösning. Det är sällan vid ankomststation som passagerare och gods slutar sin dagsresa… om inte passagerarna är politiker vill säga 🙂

Inställda tåg efter urspårning, GP 30 april 2014
Stopp i tågtrafiken på västra stambanan, Expressen 30 april 2014
Förseningar på Västra Stambanan, Aftonbladet 30 april 2014

Read Full Post »

sa de gamle förr. Magdalena Andersson (S) utmärker sig som okunnig än en gång. Att hon fått med en annan S-are ‘på tåget’ gör inte hennes debattinlägg ett dugg mer relevant. Skall man argumentera, Magdalena Andersson, så gäller det att ha giltiga argument SOM KAN leda till en hållbar slutsats. För det krävs först och främst att man själv tar av sig skygglapparna och fantasiideologiska ställningstaganden så att man ser verkligheten!

I länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien, England och Italien trafikeras järnvägen sedan länge av tåg med hastigheter över 300 kilometer i timmen. Bäst att satsa på snabbaste tågen, Magdalena Andersson (S) och Anders Ygeman (S) på SvD Brännpunkt 8 augusti 2013

I länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien, England och Italien ligger inte järnvägarna på så nordlig breddgrad som järnvägarna i Sverige. De har sällan eller aldrig en temperaturskillnad längs någon järnvägssträckning där det är ett spann på över 50 graders skillnad under året, än mindre 70 graders skillnad som förekommer i norra Sverige! (Vanlig temperaturskillnad söder om Karlstad-Stockholm är ner till 25 minusgrader och upp till 25 plusgrader under året). I länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien, England och Italien, har man inte de långa avstånd som finns i Sverige där det är många mil mellan stationer som idag har svårt nog att klara av att få spåren fria från snö under stora snöfall som vi har i norra Sverige som gör att tåg får svårare att föras fram. Det är inte snabbjärnväg för S-are och andra Rödgröna som vill kunna ta sig snabbare till Linköping, Karlstad eller Uppsala som är det svenska järnvägsnätet behöver!

Verkligheten Magdalena Andersson är också den att den inte existerar något klimathot orsakat av människan. Börja med att läsa kemi och matematik! CO2-värdet är exakt detsamma avrundat till 0,04 % nu som det var på 1700-talet. Att man i lokala biotoper kan avläsa andra värden gör inte att detta har förändrats totalt och alla fantasivärden som är uppmätta av sk. forskare som korrigerat sina värden utifrån en vulkan, säger tyvärr allt om avsaknad vad gäller vetenskaplighet i hela klimatmålsfantasthistorien. Landhöjningen, den har du också glömt. Den är inget som idagsläget förekommer i de länderna du räknar upp. Den finns här. Landet reser sig fortfarande i stora delar av Sverige. I t.ex. Göteborg är landhöjningen större än alla fantasters värsta fantasivärden för havsnivåhöjning.

Havsnivåhöjning förresten. Kan du inte ens förstå vad Archimedes princip innebär, så är det nog svårt att få dig att förstå något som helst om klimat. Landet var täckt av inlandsis. Smälte från söder norrut och låg länge stilla på en linje söder Skara-Nyköping riktning mot Moskva i Ryssland. Det land som först blev isfritt var också det som helt i enlighet med Archimedes princip reste sig. Påföljden av att landet smälte från söder till norr är ännu synligt i form av landhöjningen.

I de länder du räknar upp har man heller inte problem som stora morän och sprickbildningar som gör att det inte bara är temperaturskillnader som måste tas hänsyn till när man lägger rälar. Det är inte bara att lägga ut räl för snabbtåg. Det handlar också om stora påfrestningar på naturen som det krävs verkligheten inte fantasiideologiska ställningstaganden att ta hänsyn till. Men du och de andra Rödgröna pratar som ni har vett till inte som de som kan något alls!

Read Full Post »