Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SMHI’

Rekordvarmt 2014 – högst uppmätta medeltemperaturen, DN 2 januari 2015

SMHI har glömt bort att såväl de som Tema Vatten i Linköping tackade nej till korrekt uppmätta värden i mitten på 1990-talet då jag, just det JAG, fick i uppdrag att förmedla dessa till Er!!!
Resultatet av Era ”korrigerade värden” är så långt från sanningen som tänkas kan. Ni har faktiskt själva avslöjat förfalskningarna i:

Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Svenska medias journalister som går CO2-mytens ärenden, måste antingen sovit på såväl biologi som fysiklektionerna i högstadiet för att inte tala om att de inte ens klarat ut att ta med sig Vattnets Kretslopp och Fotosyntes som de lärde i 4:an och 5:an. Vad lärde de sig under skolåren?

Uppfinningar kan minska utsläppen av koldioxid, SvD Ledarsidan uppdaterad 4 januari 2015

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Vattnets kretslopp
Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Fotosyntes
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.

FOTOSYNTESENS KEMI
Ordformel för fotosyntesen:
koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas
Kemisk formel för fotosyntesen:
6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2
· CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)
· H2O från rötterna

SAMMANFATTNING:
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Fotosyntes

– – – – –

PS. Jag var även närvarande när min far, då ansvarig på styret för luft o vattenfrågorna, förklarade för SMHI:s folk året efter att SMHI byggt i Norrköping att det inte var möjligt att jämföra de värden som mätts på Bråvalla Flygflottilj utifrån flygets nivåbehov med de som SMHI tänkt att fortsätta mäta inne i Norrköping. BAKLÄXA för jag finns och Ni skall inte försöka bluffa vidare!!!

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/550965623505682432

Norah4you's Weblog

De använder sig av Mauna Loa, aktiv vulkan på Hawaii, som h u v u d k ä l l a till alla CO2 mätningar runt jorden som kalibreras/korrigeras (hm förvanskas rent ut sagt) utifrån värden mätta på en vulkansida…… tänk om forskarna lärt sig lite geologi, fysik och kemi – dvs inte snuttifikations djupdykningar utan den helhetsgrund de skulle behövt för att förstå det varje 7:e klassare läser i ämnet geografi, om än i förbifarten om de inte lär sig texterna utantill 😛

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid…

Visa originalinlägg 891 fler ord

Read Full Post »

Desinformation SMHI! Inget extremväder i sikte – bara en i raden av oregelbundet kommande varma sommarmånader i Sverige!
Inte ens Ert förra året ”startade” varningssystem är nytt. Att det varit borta ett antal år är inte detsamma som att det inte funnits värmevarningar förr! BAKLÄXA

Till och med i Er egen sk. kunskapsbank finns det uppgifter som klart visar att de temperaturer vi har nu ingalunda är extremtemperaturer.

Extremtemperaturer var det 1959, där era uppgifter vid datoriseringen av något skäl inte stämmer med uppmätta värden för delar av Sverige.

Extremtemperaturer var det från 6 augusti fram till början av september 1975. I era egna datoriserade uppgifter har ni själva t.o.m. med 36,8° registrerade i Holma 9 augusti. Går Ni ner i SMHI-s gamla arkiv finner Ni att temperaturen från 6 – 11 augusti i Norrköping och Linköping samma år var över 20 grader klockan 07 samt runt 34 grader (och över på Vikbolandet) som dygnsrekord.

Så kalla inte dagens temperaturer för extremväder i ett land där vi dessutom haft 38° varmt i juni (1947) och juli (1933). Sluta upp med desinformation. Varna gärna för värme. Men kalla inte det som många av oss varit med om tidigare med jämnt ojämna mellanrum för extremväder. Extrem väder skulle det vara om vi i Sverige uppmätte 40° i norrläge. Det har inte inträffat än.

Klass 2 varning för extrema temperaturer, Expressen 24 juli 2014
Klass 2 varning för extrem värme, GP 24 juli 2014
Klass 2 varning för extremvärme, DN 24 juli 2014
Klass 2 varning för ”extrem värme”, SvD 24 juli 2014
SMHI går ut med klass 2-varningar för extremt höga temperaturer, Aftonbladet 24 juli 2014

PS. Ni har mycket kort minne! Forse i södra Norrland där termometrarna visade 32,1 grader CelsiusHet dag följdes av tropisk natt, sydsvenskan 4 juli 2010

Read Full Post »

skyfallet som jag minns här i Västsverige. Första gången var runt 1960. Då var det mycket värre….

Det var sommaren efter den varma sommaren 1959. Uppe i Dammen ovanför Sannäs var sommarstugan som pappa byggt efter att han och hans bröder 1957 köpte marken som stenhuggeriet ägt nästan klar. Nästan…. d.v.s. vi hade ingen el och lika lite som Sannäsborna nere vid fjorden hade vi rinnande vatten eller avlopp. Men el hade Sannäs haft sedan 1930-talet. Där nere bodde mina fastrar och farbröder, pappa och farbror Yngves ogifta syskon i huset farfar köpt i slutet av 1910-talet. Det var dit vi och farbror Yngves familj gick på kvällarna för att höra på radio, transistorradio var inte vanliga om de ens fanns då. Det var tid vi gick för att se på TV. Bröderna Cartwright var den serie som även vi barn i tioårsåldern fick se utöver idrott, gudstjänster och gamla filmer från före eller under Andra Världskriget.

Det hade varit en mycket vacker dag. Inte en antydan till åska trots att det varit skapligt varmt. Som vanligt på den tiden hade stor del av dagen gått åt till att bada samt att plocka bär, leka och ha roligt. Det krävdes alltså inte mycket mer än en tv-serie för att vi skulle tycka att det nästan var fest. Pappa och farbror Yngve, som byggt sitt hus så långt att de nu kunde bo i sommarstugan, brukade gå ner till ”farfars”-hus och syskonen varje kväll. De satt ofta uppe hos farbror Folke som var blind efter sprängolycka kort tid efter att han gjort lumpen för länge sedan. Jag och två av mina kusiner satt och tittade på Little Joe, Hoss och de andra. Inte märkte vi att åskan gick och regnet föll. Inte förrän vi tillsammans med våra pappor skulle gå upp till mammor och syskon uppe i Dammen.

Vägen upp till stenarna över bäcken, bäcken där då 1960 tanterna i samhället fortfarande bar upp sina trasmattor för att tvätta en gång varje sommar i det rinnande vattnet, den vägen var som ett rasande vattenfall. Mycket beroende på den starka lutningen. Hade det inte varit för att grenar från träden på båda sidor bäcken nästan gick i varandra just vid stenbron, så vet jag inte om vi ens kommit upp till Dammen. Vattnet gick över knäna på stenbron och det forsade rejält. Endast en gång senare, den gången bäcken från Bräcke som ofta är torrlagd numera var full efter ett liknande oväder, båda värre än dagens för regnet föll i större mängd och på kortare tid, svämmade över så illa att skred med nöd gick att stoppa från att gå ner i samhället, endast den gången har det varit värre.

Vattnet i Sannäsfjorden nådde samma höjd som innan landhöjningen räknat från slutet av 1600-talet (finns kartor som visar fjordens utbredning då) och vägen mot Knäm låg under meterhögt vatten. I Uddevalla nådde vattnet högt upp till centrala stan och här i Göteborg var vattennivån under någon dag värre än alla de bilder du sett de senaste 20 åren efter skyfall…

Det konstiga med måndagens skyfall här i Göteborg var att inte SMHI noterat att luftfuktigheten ökat snabbt, att åskmoln från lunch kompletterat de regnmoln som från tidig morgon hängde över Göteborgs ytterområden. Att de också missade att vattennivån sjönk nästan 20 cm mitt på dagen i Göteborgs kanaler, tja det är väl inget att orda om. De har ju så mycket annat att göra datamodeller omkring. Datamodeller där de glömmer bort att landhöjningen fortfarande finns här och är större än deras fantasiföreställningar om höjda världshav. Har man aldrig lärt in Archimedes princip eller Vattnets kretslopp , så inte går det väl att begära att de skall kunna förutspå lokalt väder några timmar eller ens dagar framåt 🙂

Skyfall överraskade Räddningstjänsten, GP 19 maj 2014
Kaos i väst efter massivt regnoväder, Aftonbladet 19 maj 2014
Översvmäning på vägarna i ovädret, GT 19 maj 2014
Tvingades simma från vattenfyllda viadukten, GT 19 maj 2014 Så har det varit samtliga fyra gånger jag minns. Har t.o.m. för mig att vi någon gång hade ett allvarligt olycksfall för att någon fastnade i en viadukt med vatten högt upp på bilrutan så att dörr inte gick att öppna.
Regn, hagel och lera stoppade trafiken i Stor-Göteborg, DN 19 maj 2014

Hm. må så vara. Hänt förut. Det allvarliga är att Rödgröna Göteborsröran trots att detta hänt flera gånger senaste 100 åren insisterar att bygga tågtunnel med hållplats i Haga mitt i 53 meter djup helt instabil lera i centrala Göteborg för att de vill bygga en sjöstad…. 15-20 000 invånare…. i ännu värre skredriskområde med lika tjockt lager instabil lera längs Göta Älv….. Somliga vill inte lära sig. Andra kan inte lära sig eller lyssnar inte på de som vet. Frågan är vilket som är värst.

Read Full Post »

när man som Ni inte talar om alla indragna mätstationer eller flyttade….. kommer ni ihåg eller har ni kontakt med era tidigare kollegor som fick påpekande om de biotopiska skillnader som gäller mellan er nuvarande mätstation i Norrköping och den gamla? Ännu värre har Ni lyckats göra det genom att Ni tror Er kunna göra en utsaga som leder till en hållbar slutsats om 1 grad varmare…… Ni glömde bort att året innan de ni kallar som normala värden, som i sig var högst varierande och ofta betydligt högre medeltemperatur på flertalet dåvarande nu indragna mätstationer än vad verkligt mätvärde är idag. 1959 glömde Ni eller avstod medvetet från att ta med i Era beräkningar. Senaste 20 åren har även flera år med betydligt kallare värden än perioden från 1960. Det där med statistik är svårt speciellt när vi finns som sitter med verkliga, uppmätta värden och som inte laborerar med att göra konstgjorda medeldygnstemperaturer.

SMHI: Sverige har blivit varmare, GP 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, SvD 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, DN 5 maj 2012

Även CO2-nissar kan göra tavlor och råka ge verkliga uppgifter…..
”Högsta uppmätta temperatur under resp. månad
Highest temperature during each month
Månad Month C° Plats Place Landskap County Datum Date
Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05
Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18
16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18
Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30
22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30
April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27
Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27
32,5 Kalmar Småland 1892-05-28
Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29
Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09
Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09
September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01
Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09
November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02
December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24”

Källa: Väder Weather, SCB Statistisk årsbok 2012

Nu säger inte högsta temperaturer lika lite som lägsta mycket men ger en riktlinje på vilka orter och vilka månader och år som man bör gå tillbaka för att titta på. Gör man det, så visar det sig att det enda sättet att få det mycket skeva resultatet som SMHI presenterar är att kapa högsta temperatur och lägsta temperatur,vilket snille har skrivit det dataprogrammet?, per dag och först räkna fram medeltemperatur per dygn varje dygn för att därefter kapa högsta och lägsta värde under månaden för att därpå räkna medeltemperatur per månad samt göra lika dant hela vägen till medeltemperatur per år. VARJE år.
Det där med att skriva dataprogram som håller i alla väder och det där med vad matematisk statiskt medelvärde är, inte bara medianvärde eller geometriskt medelvärde där toppar och bottnar som faller utanför plockas bort, det där är något ni borde ha lärt er. Skriva programmen är mycket enkelt. Mycket mycket enkelt om man bara vet vad det är för typ av data man tar in och inte gör egna personliga justeringar utan går på verkligt läge!

Read Full Post »

och Ert sätt att hantera statistiken lämnar mycket övrigt att önska. Vänligen gå tillbaka och kolla lite noggrannare från ett antal av de väderstationer som fanns 1973 respektive under krigsåren……. ett antal år som Ni missar bara för att Ni plockat bort år då det under ännu längre perioder funnits en enda dag med +/- 0 som högsta dagsvärde….. För övrigt bör Ni denna gång ta förslaget att läsa Huffs How to lie with statistics. Vi är många som haft den under grundutbildning i matematisk statistik någon gång för länge sedan…..

Längsta kallperioden sedan 1875, GP 16 december 2010

Read Full Post »

och inse att vulkanutbrott, askmoln m.m. inte är något som går över direkt eller ens på kort tid.

Som jag skrev 22 april i år:
Islands vulkaner har drastiskt förändrat väder, klimat och livsförutsättningar för Europas, speciellt Nordvästeuropas befolkning många gånger förr, men aldrig så drastiskt som på 1300-talet. Då tvingades knarrarna över Atlanten ta en sydligare bana och kunde inte längre utnyttja fördelarna med att välja att byta ström vid olika punkter under resans gång för att få en snabb seglats över till Grönland. Klimatet vi fick efteråt kallas den Lilla Istiden. Även om Nationalencyklopedin har för sig att denna tid varade mellan 1430–1850, så är verkligheten den att redan 1387 syns de första reella effekterna i försämrad Grönlandshandel pga att Arktis växte till sig och det inte längre var möjligt att färdas norr (nordväst) om Grönland sommartid på samma sätt som man kunnat göra sedan 980. Läser man gamla dokument, får man också klart för sig att temperaturen och jordbruksförutsättningarna försämrades. Eftersom ett stort antal gårdar i Norden såväl som Europa lagts i träda pga digerdödens härjningar, så märks inte detta om man inte tittar på pollenanalyser eller läser ett större antal diplom och medeltida brev.

Det är dags tänka om. Det finns de som säger ‘OM Katla vaknar’. Katla den större av de två vulkanerna som oftast får utbrott tätt inpå varandra. Frågan är inte OM utan NÄR Katla vaknar. Bland oss som lever nu, kommer med största sannolikhet ett stort antal av oss att få uppleva Katlas utbrott. Katla har redan ‘gått över tiden’. Det är högst otroligt att Katla inte får ett större utbrott de närmast 30-50 åren. Bättre att vara förberedd och tänka lite längre än näsan räcker. Den nutida turistresan med flyg till fjärran länder har inte någon längre historia. Inte ens när jag, nu 60 år, gick på gymnasiet var det så att stora flertalet på 60-talet hade varit ute och flugit. Resor till Asien och Australien med flyg var något man ytterst sällan hörde talas om ens när någon hade en anhörig som flyttat dit pga jobb. Man kan också fråga sig om alla konferensresor och studieresor med flyg är nödvändiga. För att inte rätt upp och ner ställa frågan varför så mycket av våra grönsaker och blommor måste flygas in?” Dags tänka om, Norah4you 22 april 2010

Fortfarande mer än 1 månad efter vulkanutbrottet, så verkar budskapet, att vi människor inte kan styra naturens lagar och de krafter som sätts i rörelse av tektoniska plattorna, inte gått hem. Flygindustrin kommer säkerligen fortsätta påstå att det inte är så farligt. Men när militärt flyg som är till för att klara krutrök och sandstormar inte klarar av att gå oskadade från flygningar i askmolnets sk. zon 2, så litar jag inte ett dyft på de som låter penningen tala högre än verkligt utfall!

Det är dags att tänka om. Innan det är försent. Måste alla komma fram så fort från punkt A till punkt B? Måste vi flyga in både det ena och det andra i stället för att så gott det går stimulera närproduktion av färskvaror, frukt och grönsaker o.s.v.?

Det är dags att lära av historien att vulkanutbrott på Island mer än en gång fått drastiskt förändrade levnadsförhållanden i Europa.

Vulkanaska stänger flygplatser, SvD 17 maj 2010
Vulkanaska stänger flygplatser, GP 17 maj 2010
Vulkanaska stänger Heathrow, DN 17 maj 2010
Flygtrafiken kan påverkas år framöver, DN 17 maj 2010
Flera flygplatser stängda igen, Expressen 17 maj 2010

Årets dummaste uttalande står Linnea Rehn på SMHI för: ”Linnea Rehn påpekar att mycket kan hända med vulkanen.
– Ibland har den nästan lagt av och så får den ett nytt utbrott, säger hon
.” 😛 Brittiska flygplatser stänger efter asklarm, Expressen 16 maj 2010

HALLÅ Göteborg anropar Norrköping – har inte SMHI:s folk ens kunskap motsvarande de senaste 30 årens 7:e klassare. Ta i så fall och uppsök närmaste skola och be att få låna geografiboken för 7:e klass avsnitt världen och läs vad som står om tektoniska plattor samt vulkaner m.m. Titta noga på bilderna. Ni har ju glömt dem……

Read Full Post »

sommaren, inte den blötaste. Så ‘på 50 år är inte sant’.
Dessutom är det tveksamt om vi ser den blötaste sommaren på 49 eller 51 år heller. För den regnigaste sommaren i stora delar av landet vi sett, var 2007 då det på många håll var den blötaste sommaren på 100 år.
Exempel: ”Regnigaste sommaren på 100 år
Publicerad 1 augusti 2007 – 16:53

Årets sommar är den regnigaste på över 100 år här i väst. I Vänersborg har det regnat mer än dubbelt så mycket som en normal sommar. Och den som går och hoppas på att augusti ska bli bättre – kan nog glömma det.

De flesta orter i Västsverige har i sommar fått mer än dubbelt så mycket regn som normalt.

Vänersborg fick i juni 144,5 millimeter regn och i juli 170,7 millimeter – sammanlagt 315 mm.

– Det är ett riktigt superrekord, för det är 112 år sedan det förra rekordet som sattes 1895, säger SMHI:s klimatobservatör Ingemar Vänerlöv till Västnytt.” Svt.se

Så dagens artikel i Aftonbladet har diskutabel rubrik: ”Regnigaste juli på 50 år”
Aftonbladet

Glöm heller inte: ””SMHI misstolkar kustvädret
Vädret vid kusten är ofta bättre än vad tv:s vädertjejer och -gubbar påstår. Det står svenska kustbor ut med. I England däremot klagar turistindustrin bittert på för pessimistiska prognoser
.”
GP

Frågan är om SMHI är pålitligt överhuvudtaget i år……

Read Full Post »

Tänk att de, klimatfantasterna, tror att vi som tog studenten som de sista riktiga studenterna 1968, med alla de festligheter vi hade från studentbalen som då var tidigare än nu och fram tills vi i fick gå upp i muntan. (De som inte klarade den fick gå ut bakvägen)

”Varmare än någonsin” skriver Aftonbladet …… jojo. Det är inte första gången i min blogg som jag får hänvisa herrskapet klimatforskare till Huffs underbara bok: Huff, How to lie with statistics….

Sommaren 1968 började i slutet av mars…… Kolla gärna temperaturer 30 mars 1968 bara lite grann visas på SMHI-s sidor, de maxtemperaturerna kan de ju inte ta bort….. <Temperaturrekord SMHI de är alltför kända. Men vi är många som har bilder från nästan var och varann dag under april månad. Sol och varmt för det mesta.

Read Full Post »

Något så dåligt uppdaterat på vad som är verklighet och vad som är datamodellers beräkningar som det senaste uttalandet från SMHI, har sällan skådats:

Ju mer forskarna vet om klimatproblemet desto allvarligare framstår det.

– Det mesta tyder på att det kan krävas större åtgärder än vad vi tidigare trott för att begränsa klimatförändringarna, säger klimatforskaren vid SMHI Markku Rummukainen till Dagens Nyheter. De krympande havsisarna i Arktis kan tyda på att systemet slagit över i ett nytt lägehttp://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article4924413.ab

och hur Aftonbladet gått på de falska uppgifterna från 10 februari i år då presenterade i DN, det är frågan http://www.dn.se/nyheter/varlden/australiskt-extremvader-besannar-farhagor-1.795534

Det SMHI bygger sin hypotes på är en OBEVISAD teori som normalt kallas ”Melt pond theory” http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2006JC003836.shtml 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/EGU2009-4765.pdf 

OBEVISAD? Ja trots att man utgått från att den är sann(cirkelbevis) när man installerat två AVS i Antarktis http://www.phys.uu.nl/~broeke/home_files/OtherDownloads/Field_Report_Rothera_2009.pdf vilken nyligen presenterades, ÄR TEORIN INTE BEVISAD utan kräver i sig ett par 5 åriga perioder för att ens få bekräftat att uppmätta data kan stämma med verkligt läge.

Det är utifrån samma teori som de senaste vansinnigheterna om faran för isbjörnar i Arktis börjat spridas. MEN observera följande:

* ÄVEN om det självfallet är så att strömmar i vattnen, oceaner etc påverkas av smältvattens kemiska uppbyggnad, så innebär inte detta att teorin är bevisad. Ännu så länge är det bara datamodeller som ligger bakom

* Även följande är från en organisation som tror på klimatteorin, så är isen i Arktis ” Sea ice typically covers about 14 to 16 million square kilometers in late winter in the Arctic
http://nsidc.org/sotc/sea_ice.html visserligen inte lika stor som hela Ryssland, Europeiska och Asiatiska delen (Rysslands yta: 17 075 200 km² ), men inte ens de värsta klimatscenariona från datamodeller får isbjörnens framtid i Arktis att vara hotad. Vänligen se på samma organisations Figur 1 i rapporten från 6 april i år så ser Ni hur lite/mycket isen skiljer sig från medianläget observerat de senaste 20 åren – jmf det vita med den rosalila linjen!
<A href=”http://nsidc.org/arcticseaicenews/2009/040609.html

I all synnerhet som till och med NASA som är de vars mätningar ligger till grund för klimatfantasternas CO2 rädsla i dagarna tvingats medge att de haft fel. ”ScienceDaily (Apr. 9, 2009) — Though greenhouse gases are invariably at the center of discussions about global climate change, new NASA research suggests that much of the atmospheric warming observed in the Arctic since 1976 may be due to changes in tiny airborne particles called aerosols.” http://www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090408164413.htm
Fakta om jorden

Så sluta sprida falska uppgifter SMHI!

Läs även <A href=”http://www.expressen.se/klimathotet/1.1467225/klimathotet-ar-varre-an-vi-trott

Read Full Post »