Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Småland’

Den som inte gjort sin hemläxa utan talar rakt ut, kanske glömt nutidshistoria? 1996 var samma problem i Östergötland och nordöstra Småland. T.o.m. SMHI har uppgift om detta på sin hemsida (!!!!) 19916 – Östergötland och nordöstra Småland i juli, SMHI kunskapsbanken hydrologi för att inte tala om 1924….. Kraftiga flöden i södra Sverige, SMHI kunskapsbanken hydrologi

Det som är märkligt är inte att nordöstra Småland och södra Sverige med ojämna mellanrum får extrem nederbörd. Så har det alltid varit. För vattenföringen före 1955 i svenska älvar och floder se Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955. Det har inget med klimathot att göra fastmer med politiskt betingade vattenregleringar där det inte görs klart att när risk föreligger för extrem nederbörd, så bör dammluckor öppnas innan regnet och så bör man självfallet totalförbjuda byggande av nya hus på platser där man historiskt vet om att det förekommit översvämningar.

MP kräver en miljard till klimatanpassning, SvD 12 juli 2012

Hade varit bättre om ni lyssnat på era egna i väst som kräver upprustning av Avloppsnäten. Det är ett krav som kräver minst 5-10 miljarder för att åtgärda i tätorterna i hela landet. Akut problem.

Tillägg 12.13 12 juli Skyfallen allt vanligae, DN 12 juli 2012 Tänk om DN och andra snillen gjort en källkritisk analys och kollat verkligt läge totalt sett….. men det är väl för svårt? 😛

Read Full Post »