Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Småföretagare’

Det finns en hel del att säga om Centerns nya jobbpaket.
Slopa sjuklöneansvaret för de små företagen, Annie Lööf partiledare (C) på DN debatt 1 januari 2013
Centerns nya jobbpaket, GP 1 januari 2013
Centerns nya jobbpaket, Aftonbladet 1 januari 2013

I korthet vill jag förmedla vad jag skickat in som kommentar till Annie Lööfs Debattartikel i DN. Vet ju inte om kommentaren är tillräckligt politiskt korrekt enligt censorerna för att få komma in….. :

Andra sjuklöneveckan bör tas bort från alla företag. Kostnaden för detta borde ligga på en uppstramning av räntesnurror, som ju i första hand större företag (och kommuner) har sysslat med för att minska skatten.
– – –
Jobbpeng är fel väg att gå. Däremot borde staten under de första 6 månaderna (Praktik/provanställning) kunna stå för hälften av en lön upp till 17.000 kr/mån till företag som tar in praktikanter + att staten bör ge handledarbidrag + sänkt arbetsgivaravg. om tillsvidareanställning

Tror inte att det är möjligt för politiker att skapa annat än förutsättningar för att små-, medelstora och stora företag skall kunna anställa fler. Tror inte heller det är möjligt för annat än storföretag att göra som Volvo och vissa andra företag.
Volvos jobbpakt rullar på, GP 30 januari 2013 Detta innebär inte att man inte skall stimulera småföretag till att ta in praktikanter – det har tyvärr varit vanligt på sina håll i landet att flera småföretag fått gratis arbetskraft genom att ta in ungdomar under 20 år via de åtgärder som redan finns och funnits. Många är de ungdomar som känt sig rent ut sagt utnyttjade.

Att småföretag skulle ha mer intresse av att till vinsten av lägre socialavgift och borttagen sjukförsäkringsvecka anställa fler, tror jag inte är så vanligt förekommande. Däremot borde småföretag som anställer t.ex. administrativt/ekonomiskt (samhällslinje eller ekonomi) ung person kanske kunna stimuleras till att minska arbetsbördan hos företagaren och i längden visa för småföretagen att de tjänar på att anställa någon som enbart har hand om det administrativt jobbiga ifyllandet av papper m.m. Där skulle man kanske kunna gå in och under 1 år låta staten stå för halva lönen efter en provanställning.

Read Full Post »