Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Små- och medelstora företag’

Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

– Om man gör det systematiskt, då är det klart att det händer något. Det är inte den enda lösningen med stort L, men det är ett viktigt bidrag, säger Stefan Löfven. Nya Löfven strategin som ska lyfta S, DN 23 januari 2013

Hmmm Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att låta det Offentliga diskriminera någon! Varken direkt eller indirekt. Villkoret ovan skulle aldrig godkännas i en Författningsdomstol (Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt) och det strider helt mot EU:s konkurrensdirektiv att ställa krav i den riktningen. Utöver det, så är Sverige varken en Socialistisk eller Kommunistisk Stat. Det är helt omöjligt att kräva att privata företag skall tvingas avskeda folk, för det är det det handlar om, för att ta in människor som inte har erfarenhet, kunskap och förmåga att arbeta effektivt så att det lönar sig att driva företag i Sverige. Med andra ord, så är det så dumt tänkt Löfven att du nu kvalificerar dig som aspirant på titeln ”Alliansens bästa reklampelare val 2014”! Det är väl ändå inte mindre satsningar i Sverige du har tänkt dig för det blir resultatet om du försöker ge dig på privata företags förutsättningar och som du säkert vet, även om S-vänsterfalang missat det, så är det privata exportföretag som bär upp Sverige – inte offentlig verksamhet som måste bekostas med skattemedel!

Det låter förvisso bra att S vill satsa på full sysselsättning, GP 23 januari 2013 Det är bara det att för att Sverige skall leva vidare krävs att vi inser att vi inte kan kvotera in folk på arbeten. Det krävs att det blir rätt person på rätt plats. Förvisso tycker jag själv som trots F-kassans stolligheter aldrig skulle klara av att jobba ens 2 timmar/dag varje dag vid bestämd tidpunkt, att det är för lite jobbmöjligheter för de flesta funktionshandikappade. Men man löser inte det problemet genom att sätta in långtidsarbetslösa och/eller funktionshindrade på redan existerande arbetsplatser genom krav. Först när svenska företag får rimliga villkor för att kunna driva sin verksamhet från mindre företag till medelstort företag, det är där skon klämmer med sociala avgifter och pålägg, så att vi får fler arbetstillfällen som genererar mer pengar i form av löntagarskatt (utan höjt skatteuttag) så finns det utrymme nog att ge lön som är önskvärd i stället för bidrag. För problemet är inte att det inte finns arbetsuppgifter – problemet är att de arbetsuppgifter som många, inte alla, långtidsarbetslösa och funktionshindrade skulle kunna utföra inte anses värt av svenska kommuner och landsting att utföras och då faller det igenom stolarna för ingen vill betala. Utan bättre Företagsklimat för små- och medelstora företag, så ökar inte våra exportintäkter och det är de samt ökade skatteintäkter från fler i arbete på privata sidan som betalar stor del av våra offentliga utgifter!

S-ledarens strategi för att kunna vinna valet, Expressen 23 januari 2013 en strategi som kör Sverige käpprätt rakt neråt i ekonomiskt hänseende.
S vill satsa på full sysselsättning, SvD 23 januari 2013
Sverige vill satsa på full sysselsättning, Aftonbladet 23 januari 2013

Read Full Post »