Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Slöseri med skattemedel’

Hur i hela fridens namn är det möjligt att Arbetsförmedlingen inte har kunskap om hur man för mindre än 400-800.000 kr i lön per år + kostnad för stordator kan skaka fram en enda person som har tillräcklig kunskap i hur man bygger ett datasystem från grunden. För mer behöver det inte kosta att bygga ett datasystem är mycket enklare än att korrigera i ett gammalt system som alldeles för många varit inne och ändrat utan att ens ha kunskap om hur deras ändring med hjälp av sk. verktyg påverkas för de flesta av dem saknar förmåga att rita ett flödesschema värt namnet. Än mindre har de förmåga att testa tänkta ändringar genom att arbeta med flödesschemat INNAN de klantar till det.

Förvisso har jag under åren efter min senaste skada (2005, isfläck spräckte v-knä fragment + ledbandsskada h.fot, v-fot nerv i kläm sedan benbrott början 90-talet h-knä spräckt överfall 2003) förstått att datorkunskapen i flertalet fall hos de som haft att arbeta med IT på Arbetsförmedlingen är så låg att den inte ens passerat grundnivån. Men bland alla de som fått arbetstillstånd för att jobba på t.ex. Volvo, Ericsson m.fl. stora företag och som kommer från Indien eller Kina (bara några exempel) finns det de som lärt svenska snabbt, en del av dem har t.o.m. läst svenska ett par år innan de kommit hit. (finns bland de som bor här i Tuve) så nog katten hade det varit möjligt i högsta grad ÄVEN OM det varit så, vilket inte är med sanningen överensstämmande, att Arbetsförmedlingen inte hittat de kvalifikationerna som krävs bland sina arbetssökanden. KLANTSKALLAR!

Arbetsförmedlingens sajt kostar 100 miljoner, Expressen 6 mars 2016
AF:s webbsatsning dyr och försenad, GP 6 Mars 2016
Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner på misslyckad hemsida, Aftonbladet 6 Mars 2016
AF betalade 100 miljoner för ny sajt – som inte blev av, SvT 6 Mars 2016

Read Full Post »

Göteborgsrörans drömmare förnekar sig inte – linbana i Gbg?
Alldeles bortsett från att det krävs extremt stora ekonomiska investeringar och alldeles bortsett från att samma verklighetsfrämmande politiker samt tjänstemän insisterar på att bygga vindkraftverk i känsligt havsområde utanför staden för att vi har så mycket vind här,
vad serverar herrskapet sig i stället för vatten? För inte lär väl vatten innehålla så mycket s k i t i form av kemikalier att det är det som påverkar tankeförmågan så negativt?

Planerna på linbanor i Göteborg blir allt mer konkreta.
Trafikkontoret har annonserat över hela Europa efter ”erfaren linbanekonstruktör med vana att bygga i städer”.
Innan jul räknar man med att rekryteringen ska vara klar.
Linbanor kan bli det nya transportmedlet, GT 14 december 2014 Och till detta har våra skattepengar gått????? HUR MYCKET OCH UNDER VILKET KONTO HAR DETTA SKETT?

Göteborg planerar för linbanor, GP 14 december 2014 Kan inte påminna mig att detta slöseri med skattepengar på något sätt var uppe som valfråga i kommunalvalet 14 september 2014!

Trafikkontoret har annonserat över hela Europa efter ”erfaren linbanekonstruktör med vana att bygga i städer”.

Innan jul räknar man med att rekryteringen ska vara klar.
Göteborg planerar för linbana, Aftonbladet 14 december 2014

Read Full Post »

eller förstår de inte orden som står i Regeringsformen? Allt det de beslutade om – Ökad sekretess kring EU-dokument – täcktes redan innan beslutet upp av det som står i Regeringsformen!

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
…..
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

Offentlighetsprincipen – en papperstiger, Norah4you 20 november 2013

Det är informationsfriheten som redan utifrån Regeringsformens 2 kap 20 §:s 1 punkt helt i enlighet med hela 20§ får begränsas genom lag som gör att det som redan står i Offentlighets- och Sekretesslagen direkt påverkas av Regeringsformens 2 kap 23 §:s Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott
Skälet är att Regeringar alltid kan luta sig tillbaka mot Regeringsformen och att EU-dokument antingen kan falla under kategorin ‘arbetshandling’ vilka aldrig är Offentliga = öppna handlingar som vem som helst har rätt begära ut;
alternativt så är de handlingar som i och för sig är Offentliga men som faller under sekretesslagstiftning pga. Rikets säkerhet.
Så i sig har vår kära Riksdag idag kostat svenska folket stora summor för att förtydliga något som redan står i klartext i våra Grundlagar. Kom ihåg att det endast är sittande regering som kan välja att lämna ut sekretesskyddat material som någon svensk myndighet har lagt under sekretess som den inte vill häva. Detta borde väl som minst de folkvalda känna till? Eller är det så illa ställt att de inte kan våra Grundlagar. De som inte kan och/eller inte vill respektera dessa – bör de då sitta i Riksdagen?
Inte illa att slösa pengar på det 😛

Ökad sekretess kring EU-dokument, GP 21 november 2013
EU:s handlingar kan lättare hållas hemliga, Expressen 21 november 2013
Ökad sekretess kring EU-dokument, Aftonbladet 21 november 2013
Ökad sekretess kring EU-dokument, SvD 21 november 2013

Sedan kan man tycka vad man vill om detta. Så länge Sverige inte har en Författningsdomstol eller ändrar Regeringsformen genom två Riksdagsbeslut med mellanliggande lag, så har det som står i Regeringsformen fortfarande giltighet och så länge behövdes inte läggas pengar på något som redan finns beslutat!

Read Full Post »