Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skrivförmåga’

För oss som gått i den gamla skolan innan flumskolan är det en självklarhet att skolan måste se till att fullfölja sin absolut viktigaste uppgift. Så långt är Miljöpartiets från Folkpartiet upplockade läsa-skriva-räkna garanti ett mycket bra förslag. Det stora problemet utöver dagens kommunala snålhet, ofta tvärtemot Skollagen som redan idag kräver att elever som behöver extra stöd skall få detta.

FP:s Bortglömda löfte. Ska vi möta skolans utmaningar måste vi börja tidigt, med insatser som gör att alla barn lär sig läsa, räkna och skriva under de första årskurserna. Därför vill vi göra verklighet av Jan Björklunds bortglömda vallöfte: läsa-skriva-räkna-garantin. Goda idéer ska förverkligas oavsett vem som först presenterade dem, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Alla har rätt att kunna förstå innehållet i en dagstidning och räkna ut ett kassakvitto. Att kunna läsa, uttrycka sig i skrift och behärska räknesätten är dessutom grundläggande för att klara att tillgodogöra sig skolan.

Ska vi möta skolans utmaningar måste vi därför börja tidigt, genom insatser i förskola och de tidiga årskurserna som gör att alla barn får lära sig läsa, räkna och skriva. Sådana insatser är mer effektiva, både mänskligt och samhällsekonomiskt, än insatser som kommer för sent. ”Garantera varje elevs rätt att kunna läsa, skriva och räkna”, Gustav Fridolin Språkrör, Jabar Amin samt Agneta Luttropp Miljöpartiet på DN Debatt 9 mars 2013

Det är bara det att det kräver i sig kontroller av såväl läseförmåga, ordförståelse (räcker inte att automatiskt kunna läsa av utan att förstå), skriftliga inlämningsuppgifter samt motsvarande matematikkontroll. I och med att ”Alla skall med” idag innebär ju Grundskolan precis som tidigare att alla flyttas upp oavsett om de klarar att uppnå kursmål som skrivs ut i Skollag aldrig så noggrannt. Det borde inte innebära mer uppgifter för läraren, självfallet talar vi om att elever i 1-3:an MÅSTE ha ÄMNES OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE som fått extra utbildning i svenska språket och matematik såväl vad gäller metodik som didaktik än vad de flesta som utbildats på 2000-talet fått med sig. Inte mer uppgifter för detta var vad som ingick i varje småskollärares uppgift att kontrollera och säga till så elev som behövde hjälp före Grundskolans tid fick hjälp, i speciellt förekommande fall om det handlade om att elev inte var mogen tillräckligt genom att gå om en klass. Så får ju inte förekomma nu. De stackars elever som fått hjälp men ändå inte klarat de har tvingats vidare upp mot ännu större prövningar i sann Socialistisk anda att det är fult att ‘peka ut’ den som inte klarar.

Ändå är det redan här vi har sett rotskottet till elevers framtida skolstress. För inbilla Er inte att elever idag har mer att läsa, skriva och räkna än vad man hade förr i tiden. De texter som varje svensk skolelev skulle klara av att läsa årskurs 2, utöver välskrivning, läsförmåga och ordförståelse, de har idag många elever som kommer till årskurs 5 aldrig fått. Tyvärr finns det elever som kommit till årskurs 5 som trots att de ”klarat” att läsa, skriva och räkna helt saknat förmåga att förstå vad det de läser talar om. Här har vi alltså ett viktigt problem att tackla: Hur får vi barn som utvecklas saktare att inte bli de sk. ‘tysta tjejerna’ dvs de som automatiskt lär in en text och på skrivning verkar vara duktiga för de kan ju ”rapa upp” allt det som står i boken, elever som ofta inte räcker upp handen när det handlar om förståelse frågor. Just bara för att de inte förstår det de till synes har lärt sig. Eller elever som verkar vara ena hejare på att räkna med räknare, men som när de blir ombedda att ställa upp talet och skriva det för hand på tavlan eller i boken helt visar att de inte förstått vad de gör?

Sedan har vi ändå inte tagit med den grupp som oftast senare i skolan får sk. bokstavsepitet alternativt placeras över i Särskola för att de är utåtagerande och stökiga, jag talar om de elever som både kan läsa, skriva och räkna samt förstå och förklara vad de gör och som i dagens skola blir de som en pensionerad lärarinna talade med mig om härom året: Vi tar in vetgiriga barn i ettan och släpper ut skoltrötta stökiga elever i femman.

Alla barn är lika värda, men olika. Först när detta blivit skolans viktiga uppgift att ta till sig, först då så har vi en chans att få lugnare skolmiljö, mindre stress för att elever blir frustrerade antingen för att de inte hänger med, hänger med utan att förstå eller blivit helt uttråkade för att deras vetgirighet och egna utveckling inte tillgodosetts. Svenska skolan är ena hejare på att söka problem, inte alltid att lösa dem, men helt odugliga på att hitta varje elevs möjligheter!

MP: Garantera rätt att kunna läsa, GP 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, SvD 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Aftonbladet 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Skånskan 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Norrbottens Kuriren, 9 mars 2013
MP: Garantera rätt att kunna läsa, Västerbottenskuriren 9 mars 2013

Det borde vara en Mänsklig Rättighet att i stället för att ‘Alla skall med’ få utvecklas i sin egen, inte andras takt, oavsett om denna utveckling går sakta eller snabbt!

Read Full Post »