Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolverkets riktlinjer’

Fridolin avslöjar sin oförmåga att läsa, förstå och analysera svenska språket som är solklart vad gäller nya betygskriterierna!
Endast de som saknar ordkunskap/ordförståelse för godkänt årskurs 9 i svenska ska kunna ha förmåga att missförstå så klara direktiv för vad som gäller för betyg!
”Många lärare har uppfattat regelverket som oklart och svårt att tolka”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som flaggar för en översyn av betygssystemet.Fridolin: Lärare har svårt tolka betygsregler, SvD 27 oktober 2014 Ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL INTE KUNNA MISSFÖRSTÅ om de kan svenska språket! Bakläxa Fridolin!

Norah4you's Weblog

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…

Visa originalinlägg 123 fler ord

Read Full Post »

Rödgröna röran i Göteborg klart och tydligt visar att de mycket väl kan prata runt såväl på lokalplanet (not 1) som Socialdemokraternas Löfven på riksnivå (not 2), samtidigt som de själva unnar sig egna önskemål (not 3).

Ingen frukt till förskolebarnen under hösten – det kan bli verklighet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. När stadsdelen går på knäna måste förskolan spara.

Även köttstopp kan bli ett faktum, då ansvariga måste köpa in enbart ekologiskt kött och det anser man blir för dyrt.
-Vi tycker liksom föräldrarna att det inte känns riktigt bra i magen, säger Yvonne Stolpe (S), ordförande i stadsdelsnämnden, till GP.
Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Inflick 07.40 artikeln jag citerat ovan har utvidgats….

Stadsdelsnämndens förslag visar sig till och med vara värre än vad som först framkom. Som jämförelse vill jag visa i klartext att Löfven kan lova vad han vill om förskolans innehåll…. Socialdemokraterna lokalt, läs Rödgröna rörans ledande tant Hulthén, gör som de vill ändå: Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012

Ingen fruktstund, inget kött och inga teaterbesök under hösten. Så ser det ut för förskolebarn i Askim, Frölunda och Högsbo när stadsdelen måste spara sju miljoner.

– Man blir ju jättearg. Det måste finnas bättre saker att spara in på än detta.

Ramona Nordberg är förskolepedagog på Barytongatans förskola i Högsbo. Hon och kollegorna har nyligen fått information om att stadsdelen måste spara pengar och att det därför kommer att införas restriktioner på råvaruinköp i skolor och förskolor.

För förskolans del betyder det bland annat, enligt nämndens förslag, att förskolorna måste stoppa inköp av frukt från augusti till 1 november.

– Frukten är viktig för alla barn, dels för vitaminer men också för att fruktstunden är en mysig del av dagen. För de minsta barnen är den helt avgörande för att de ska orka fram till lunch, säger hon.

Andra konsekvenser av åtgärdspaketet är att KULF, de kulturaktiviteter barnen brukar få åka på, nu ställs in. Vanligtvis åker grupperna på teater eller motsvarande aktivitet en gång per termin, men på senare tid har det blivit en gång per år på Barytongatans förskola. Nu riskerar besöken att helt utebli. Kött kan dessutom bli för dyrt att köpa in eftersom stadsdelen har en policy om att allt kött ska vara ekologiskt, vilket ofta är dyrare.Ingen frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GT 2 juli 2014

Vilken stadsdel barnet bor i och hur Rödgröna röran fördelat pengarna mellan stadsdelarna är viktigare än att Göteborg som stad lever upp till Regeringsformens 1 kap 2§ dvs att det Offentliga inte får diskriminera.
—————–

Not 1: Rödgröna rörans Göteborg, Norah4you 28 april 2014 och Jobba mindre tjäna lika, Norah4you 8 april 2014 samt Göteborgs Babels torn, Norah4you 14 oktober 2012

Not 2: Var trollar S fram behöriga pedagoger, Norah4you 29 juni 2014 samt Hm var det inte S som ville ha mindre klasser, Norah4you 30 april 2014 och Växer behöriga lärare på trän S?, Norah4you 23 april 2014

Not 3: Rödgröna Göteborgsröran vill ha betalt…., Norah4you 14 maj 2014 och Göteborgsröran förnekar sig inte, 6 november 2013 samt Tågtunnel och Alfons Åberg-hus, Norah4you 27 oktober 2012

Nu på morgonen har jag försökt få fram siffror för vad alla dessa politiker kostar. Politiker som i flertalet fall aldrig valdes av väljarna i Göteborg att sitta i nämnder, Sverige har indirekt val partierna utser sina representanter oavsett om dessa stått på valsedel eller ej. (Jfr med USA som är betydligt mer demokratiskt där väljare direkt får välja sina myndighetschefer m.m.) Önskesiffror i Budget är inte tillräckliga underlag för som Göteborg själva gör klart :

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Prioriterade mål ska brytas ned till SMARTA mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade) och omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit, ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Källa Göteborgs Stads hemsida, under Ekonomi på Budgetflick med flertal länkar till pdf-filer fulla med ord men avsaknad av konkret bindande innehåll.

Göteborg har för många nämnder, för många förvaltningar utöver att de har för många stadsdelsnämnder och för många egna företag, för att det enkelt skall gå att följa vart pengarna hamnar. Kan direkt se att vissa bitar när det gäller administration och verkliga kostnader för politiker smetats ut, för det kan väl inte vara så att det förekommer medvetna försök att dölja vart skattepengar går.
I normalfallet brukar jag snabbt kunna hitta alla uppgifter som behövs i ett stort företag eller i en svensk kommun. Var under många år en av mina specialiteer. I Göteborg döljs verkliga kostnader för onödig administration, diskutabel representation samt alldeles för höga verkliga politikerkostnader i ett antal lager där alla inte går att hitta om man inte har tillgång till samtliga nämnder som berörs av ett ärende. Varje åtgärd i Västlänken t.ex. vansinniga beslutet om tågtunnel genom 53 meter instabil lera, kommer upp i mer än Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och en enda nämnd….. för att inte tala om alla berörda av staden ägda aktiebolag som berörs mer eller mindre.
Redan på det lilla jag sett här på morgonen går det att säga att hade Göteborgs Stad ägnat sig åt de uppdrag de fått sig tilldelade av lagstiftning och rensat bland övrigt, så hade våra förskolebarn kunnat vara i grupper under max 12 samt ätit oxkött 2 gånger i veckan med säsongens grönsaker. I varenda stadsdel

obs en del politiker har flera uppdrag oavsett om de stod på valsedel eller inte och tjänar i många fall stora pengar utöver alla förmåner de får som politiker i Göteborg.

Öka insynen. Pengar skall bort från administrations- och onödig politikerkostnad. Pengar skall ut i verksamheten!

Read Full Post »

att elever skall kunna visa upp vad de lärt in, i ämne efter ämne, så har svenska skolan från Grundskolans införande och Palmes UKAS på 70-talet urholkat kunskapsinlärningen mer och mer. Det är då inte konstigt att vi ser oro i leden bland alla de som i sann ‘Alla skall med anda’ slussat genom Grundskolan utan att ens ha läsförståelse och ordkunskap nog att kunna tillgodogöra sig det som förhoppningsvis ämnes- och stadiebehöriga lärare lärt ut.

Klart att förkunskaperna brister, SvD ledarsidan 20 maj 2013 se även När ordförståelse saknas, Norah4you 7 januari 2013

Förhoppningsvis, är en sak. Verkligheten en annan. Det är ingalunda så att en svensk skolelev, oavsett var i världen hans/hennes föräldrar är födda de senaste 10-15 åren kunnat utgå från att de lärare som undervisar ens läst ”sitt” undervisningsämne på gymnasiet….. än mindre läst ämnena de tilldelats av den kommunala skolan/privata skolans rektorer. Återkommer till den biten längre ner.

När skolåret då närmar sig sitt slut och eleverna får förhandsbesked av sina ‘lärare’ att de kommer att få det eller det betyget, så blir det oro i leden hos alla dessa genomslussade elever. Elever som sveks redan under första skolåren. Oavsett om en elev började i ‘nollan’/första klass eller senare beroende på att de kommit hit till Sverige när de blivit äldre, så har elev efter elev som inte klarar av att läsa svensk text tillräckligt bra för att förstå och dra slutsatser utifrån det de läst svikits. Vi har många svenska elever som aldrig någonsin fått det stöd de behöver för att hitta ‘läsnyckeln’. De hankar sig fram genom att de slussas genom skolsystemet. Vi, svenska samhället, har skapat frustration genom att inte ställa krav från början till slut genom skolan. Vi, svenska skolsystemet, har skapat stress genom att inte ha kontroller av kunskaper i form av betyg, gärna bara godkänt eller ännu inte uppnått kursmålet, under samtliga skolår. När så eleven kommer till årskurs där betyg delas ut, så råder stress oro och osäkerhet om vad som krävs. Vi har skapat frustrationen bland ungdomar. Detta trots att eleverna läser färre språk och mindre kurser än vad vi själva gjorde fram till 1968. Frustration som speciellt i sk. utsatta områden tar sig våldsamma inslag.
Tumult – satte eld på bilar och kastade sten, Expressen 20 maj 2013
Stökiga ungdomar i Backa, GP 20 maj 2013
Upplopp och bränder i Husby, SvD 20 maj 2013
Stenkastning och bilbränder i Kista, DN 20 maj 2013
Upplopp i Husby under natten, Sveriges Radio 20 maj 2013
Kastade stenar och satte eld på bilar, SvT 20 maj 2013

Med svenska elever menar jag här elever som fötts här i Sverige, växt upp här i Sverige och är svenska medborgare oavsett var deras föräldrar är födda eller om de har dubbelt medborgarskap. När de kommer till 7:an kan en hel del av dessa elever, minst lika många med föräldrar som är födda som svenska medborgare som med föräldrar som är invandrare, inte klara av att skriva en uppsats på mer än ett halvt A4. De har helt enkelt inte fått den hjälp som Skollagen ger dem rätt att få. Kommun efter Kommun har efter Kommunaliseringen av skolan försökt att med osthyvel och stora tårtingrepp minska kostnaden för elevernas lagliga rätt till god undervisning!

Så har vi alla dessa stökiga elever. Ett stort antal av dessa är egentligen mycket mer intelligenta än genomsnittseleven. Några av dem är, ve och fasa för vissa lärare som inte själva behärskar ”sina” ämnen, så framåt att lärare efter lärare som indoktrinerats med socialistiska ‘Alla skall med’ försökt bromsa den spirande talangen. De flesta av stökeleverna som fått sk. bokstavsetikettering, något som skadar mer än det hjälper (dvs med medicinering ser patienten, förlåt eleven, ut att bli lugnare men får hämmad utveckling) har aldrig någonsin haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som varit intresserade av att på den lilla tid per elev (cirka 1,5 min per elev och lektion – vissa ämnen max 4,5 min per elev och vecka) som står till buds hitta just den elevens speciella intresseområde/styrka. Elever som då hämmas och tvingas kvar månad efter månad repeterande samma sak oavsett om det är ett ämne som matematik, där repetition är av godo för ökad förförståelse för nästa inlärningsmoment, eller ett ämne som historia (ett av mina egna ämnen) där stor del av alternativ kurslitteratur är vrickad och vriden utifrån flumskolans vänstervridna uppfattningar. Elever som tvingas traggla samma politiskt korrekta text i ny variant, för att det ju inte är tillåtet att ens kunna misstänkas för att vara rasistisk och tanken att någon elev skall tillåtas göra verklig fördjupning och få tillstånd att gå vidare till nästa inlärningsstadie är frånvarande. Frånvarande i ‘Alla skall med’ andans skola.

Så får då lugna elever, de tysta flickorna som kan utantill men inte förstår texten, de lugna grabbarna som tror att det räcker att skriva fullt på varje skrivning, de stökiga eleverna som fått sig itutat att alla elever skall ha rätt att söka och komma in på sina önskeprogram i gymnasiet samt självfallet gå ut med högskolebehörighet, alla dessa eleverna ser hastigt och lustigt att gullandet under skolåren inte räcker för att få tillräckliga betyg. Tillräckliga betyg för att bli behörig eller tillräckliga betyg att ens komma in på önskad studielinje som i många fall ändå är rena utbildningen till arbetslöshet.

Från tidigare bloggartikelinlägg:
Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

Så var det med det. Det finns ingenting som ens ger någon person rätten att kräva att få läsa vidare på gymnasiestadiet. Det är mycket bra att vi i Sverige har den förmånen. Det är mindre bra att många av de som kommer till gymnasiet inte ens är behöriga i alla de ämnen som krävs för att få läsa vidare på gymnasiet! Något gick allvarligt snett under Alla skall med åren. Studera vidare ingen mänsklig rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Sverige och svenska politiker, speciellt socialdemokratiska politiker från Palmes tid som skolminister och framåt, har urholkat grunden för den svenska skolan. Lika lite som det är en mänsklig rättighet att få läsa vidare över huvudtaget, alltså inte bara i de ämnen eleven själv önskar; lika lite är det en mänsklig rättighet att under barn- och ungdomsåren få se fritiden ta över vikten av inlärning.

Dagens situation med oro bland annat i Göteborgs och Stockholms förorter där bråk, antändning av bilar och byggnader, t.o.m. skottlossningar och pistolhot från unga (min egen dotter råkade ut för det senare i sin yrkesutövning i början av månaden), har rötter långt in i Alla skall med andan. Det har inte varit politiskt korrekt att kräva att innehållet skall vara lika viktigt som närvaron. Det har inte varit politiskt korrekt att önska att elever som har något så när samma bakgrundskunskap skall tillåtas lära vidare i sin egen takt. Det har inte varit politiskt korrekt att kräva att pengar skall anslås i den utsträckningen som Skollagen kräver för att elever skall kunna lära in. Däremot har det varit politiskt korrekt att kräva att skolor i utsatta områden, vilket i sann politisk korrekthet tolkats som invandrarområden som om alla invandrare kunde dragits över en kam…., skall få större del av skolkakan som finns kvar när kommunerna sparat på lärarlöner, skolmat och skolmaterial samt höjt skollokalskostnaderna för att täcka andra icke av lag påtvingade kommunala skyldigheters kostnader.

Läste vid denna tiden förra året en insändare av en tjej som var helt säker på att hennes bror inte fått högsta betyg i allting för att han var invandrare. Tjejen som skrev på mycket bra svenska hade fått det felaktiga intrycket att om en elev bara suttit av tiden och skrivit nästan helt rätt på alla prov, så var det därmed enligt hennes intryck lärarens skyldighet att ge eleven högsta betyg…. 😛 Vart i hela fridens namn har det barkat med alla dessa ickebehöriga lärare som gett glädjebetyg inte bara i privata skolor utan fastmer i många kommunala skolor för att rektorer ibland t.o.m. sagt att de skall ändra betyg för att få bättre snitt i skolan…… Ja jag råkade själv ut för en sådan rektor och har senaste åren hört många bekanta ämnes- och stadiebehöriga lärare som påtvingats att sätta önskebetyg….

Jag tänker så på den där rektorn från stad vid Vänern som ringde mig en gång innan jag blev så handikappad som jag är. Veckan innan ett skolår skulle börja var jag fortfarande arbetslös, som så många andra ämnes- och stadiebehöriga lärare råkar ut för efter att rektorer anställt obehöriga på ”tillsvidare anställning”. Rektorn ville jag skulle komma upp och som huvudämne ha Kemi…. något jag inte läst sedan våren 1968. För jag var ju 4-9 lärare…… Ja sa jag, om rektorn är beredd att ringa och förvarna Räddningstjänst varje gång jag skall gå in i Kemisalen, så visst är jag beredd att försöka, men lämplig att undervisa i Kemi är jag inte. Efter en stund förstod rektorn problematiken och varför jag var helt olämplig för den tjänsten……

Jag tänker på en kompis, från början teknisk högskolelärare och forskare, som när forskningsanslaget på hans område minskade skolade om sig till gymnasielärare i matematik och fysik. Två ämnen som svenska gymnasieskolan har brist på ämnes- och stadiebehöriga lärare i. Under de tio år som gått sedan dess, har min gode vän ännu inte fått tillsvidare anställning. Där blockeras tjänsterna av lärare som inte har läst dessa ämnen i kombination eller som inte läst matematik. Min gode vän har under åren emellan fått gå arbetslös eller ta termins/läsårsvikariat där han fått kombination NO (han har inte läst biologi eller kemi sedan 1970) tillsammans med Sex och samlevnad (!!!), Samhällskunskap eller Religion (något han inte läst sedan 60-talet) och i bästa fall några få klasser i matematik.

Läser Leif Pagrotskys märkliga angrepp på Alliansen för skolans förfall. Pagrotsky till attack mot Alliansen, Aftonbladet 20 maj 2013 Märkliga eftersom jag så väl minns den estraddebatt han och jag var deltagare i under studenttiden en gång i tiden när försämringarna som jag och många andra såg var på väg var uppe till debatt på Sveriges studentkårer som debatterade rakt över kårgränserna. Minns det så väl. För jag har aldrig i mitt nu 63 åriga liv gjort bort mig så mycket. Började med ett underbart inlägg och fick med mig stor del av de flera hundra åhörarna. Pagrotsky appostroferade mig och gjorde ett inlägg som jag skulle svara på…… det var bara det att jag råkade inleda med lilla Leif hela salen låg dubbel och jag fick snabbt avsluta mitt svar….. 🙂 Inte roligt då men kul grej att minnas.
Men Leif Pagrotsky, det är inte Alliansen som skall ta ansvar för svenska skolans haveri. Det ansvaret skall läggas på de som orsakade det hela och där är Socialdemokraternas skolpolitik från slutet av 60-talet den stora katastrofen!

En skola utan krav gör eleverna en björntjänst för den förbereder inte eleverna på vad arbetsmarknaden kräver i såväl kunskapsinlärning som socialt uppförande. En skola som söker problemdefinitioner på elever som inte stämmer överens med ‘Alla skall med mallen’ är en skola som inte förstått att det är en mänsklig rättighet att få utvecklas i sin egen takt. Det är en skola vars ledning, saknar kunskap om Barn- och Ungdomars utveckling…. samma gäller tyvärr även många lärare som inte är ämnes- och stadiebehöriga eller ens gått Lärarhögskolan…. Vi får den oro i samhället som vi skapar genom att inte vara där och ställa krav utan ge eleverna intryck av att alla verkligen skulle ha rätt att komma in var de vill och bli vad de vill. Verkligheten sedan är en annan. Såväl när det gäller vilka betyg som eleverna är behöriga att få som vilka betygskrav som gäller för att komma in på olika linjer. Samma gäller sedan i yrkeslivet. Har elever inte fått rätt bakgrundskunskap och hjälpts att välja ämnen som är gångbara på arbetsmarknaden, så har samhället skapat frustration för alla som inser att de riskerar arbetslöshet på kort och lång sikt.

Tillägg 19.19 20 maj 2013 Upplopp rasade i Husby under natten mot måndag.

Nu har S-ledaren Stefan Löfven kommenterat kaoset – som orsakade omfattande skador i Husby centrum.

”Det naturligtvis är både oacceptabelt och meningslöst att bränna bilar och kasta sten på brandkåren”, skriver han på Facebook.
….
Löfven fortsätter sedan med att redovisa siffror från Ungdomsstyrelsen som visar att 38 procent av 20- till 25-åringar i Husby varken studerar eller arbetar.

Även andelen som når grundskolans mål är betydligt lägre i än i exempelvis Stockholms innerstad, 50 procent jämfört med 90 i innerstaden, skriver partiledaren. Löfven om Husby: Det är oacceptabelt och meningslöst, Aftonbladet 20 maj 2013

Det handlar inte bara om att det är förortsområde med många invandrare. Som SO-lärare lärde jag mig att det fanns många invandrare som var mycket måna om att deras barn skulle lära sig det som lärdes ut i skolan. Som handikappad som mellan resor till och från min dotter mest får ligga för att orka komma ut överhuvudtaget (konstant värk på 5 ställen artros efter olyckor och ett överfall) står jag ofta med invandrarbarn som åker till annan skola än de vi har i Tuve. Många av dessa barn berättar att deras kusiner i hemlandet tycker att de inte får lära sig tillräckligt vad gäller t.ex. matematik här i Sverige. Samtidigt så finns det ingen som helst möjlighet i en demokratisk stat att tvinga de bästa pedagogerna till de mest utsatta områdena. Så det hjälper inte med att se till att det blir fler lärare. Vad man däremot borde skarpt kräva är att dessa skolor, precis som andra, endast får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att det kan vara bra för ordningen i skolan, dvs för att återfå respekten för behöriga lärare, vore att man fick in hemspråkslärare som assistenter i klassrummet och att de av hemspråkslärarna som inte är behöriga lärare fick som minst 1 års pedagogisk utbildning samt något av de ämnen utöver hemspråket där dessa lärare skulle kunna hjälpa till oavsett vilket språk eleverna talar. Den utbildningen borde kunna varvas med halvtidsarbete och B-avdrag.

Tillägg 09.09 21 maj 2013 Skolan är nyckeln, Expressen Ledarsida 21 maj 2013 NJA – Skolan är en av nycklarna. Föräldrarna en annan. Men det är också viktigt att klara ut att det inte är mer lärare i antal utan välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare som krävs på problemskolor. Det får inte finnas en enda lärare som ansvarar för en klass som inte är ämnes och stadieutbildad när det handlar om problemskolor. Man kan inte kommendera lärare till vissa skolor, även om en del svenska kommuner försöker med fackens goda minne. Men man kan ställa krav från kommunens sida oavsett om det är kommunala eller privata skolor i området att endast ämnes- och stadiebehöriga lärare får ansvara för lektionsundervisningen. Det kostar men det måste få kosta den högre lön som dessa lärare är berättigade till i förhållande till alla dessa ‘erfarna’ men obehöriga lärare som ofta finns på dessa skolor. Det är också viktigt att ge de hemspråkslärare som finns på skolor i problemområdet mer ämnesutbildning (minst ett ämne utöver hemspråk) samt lärarutbildning. Se förslag ovan.

Read Full Post »

på så hög nivå som hos en lärare och doktorand, Gunnar Hyltegren presenterar sig själv som detta, Endast relativa betyg är möjliga, Gunnar Hyltegren på GP debatt 6 januari 2013
så är det mycket mycket allvarligt.

Jag förstod inte varför Skolverket i augusti 2012 gick ut med kurser om förståelse för Läroplanerna.
Förståelse för läroplanerna, Skolverket Skälet att jag inte förstod behovet är att något så kristallklart vad som gäller för minimikrav för respektive betygsnivå, har vi inte haft i Sverige förr.

Sedan kom inlägget där det bl.a. stod Språkproblemen yttrar sig i alla tänkbara undervisningssammanhang. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. Utan hjälp av ordbehandlare är stavningen över lag eländig. Detta brukar vi emellertid överse med, eftersom man i de flesta situationer i arbetslivet har tillgång till datorer.

Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Våra studenter kan inte svenska, ett antal historielektorer och doktorander i Linköping och Uppsala 2 januari 2013 i Uppsala Nya Tidning

Detta till trots är det svårt att förstå hur någon kan nå doktorandnivå utan att ha ordförståelse för Relativa Betyg och Målinriktade betyg Något så avslöjande i avsaknad av ordförståelse som:

Järgenstedt och Wreland tror att jag hävdat att betygssättning med kunskapskrav är omöjlig. Detta är fel. Det omöjliga ligger i att med ord beskriva fungerande kunskapskrav för olika betyg. Debattörerna tror att jag vill tillbaka till ett relativt betygssystem. Detta är också fel. Nuvarande system är med nödvändighet relativt, till exempel att duktigare elever framstår mot bakgrund av mindre duktiga och att kunskapskraven måste begripas i förhållande till varandra. Tvärt emot detta tror debattörerna att betygssättning är möjlig utan att man jämför elever med varandra, det vill säga att lärare inte måste beakta den egna samlade erfarenheten av andra elevers prestationer. Endast relativa betyg är möjliga, Gunnar Hyltegren på GP debatt 6 januari 2013
har sällan setts på svensk högskole och universitetsnivå!

Det spelar ingen som helst roll om en elev är mycket bättre än andra i en klass. Den jämförelsen säger inte ett dugg om eleven uppnått målen för en betygsnivå eller inte! Det kan lika väl vara så att 5 elever i en klass alla har uppnått målen för näst högsta betyg men inte en enda en av dem har uppnått SAMTLIGA mål för högsta betyg, som det kan vara så att ingen i en klass ens når upp till näst högsta betygskriterier och att i båda fallen större delen av klassen inte ens når upp till betygskriterierna för D betyg i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Kunskapskrav för slutet av årskurs 9, Läroplaner Grundskolan ämnet Samhällskunskap på Skolverket.se

Orsaken att jag valt just det avsnittet är att det är enkelt att visa att Gunnar Hyltegren med säkerhet uppfyller kraven för att få betyg D. Möjligen skulle det på goda grunder kan ifrågasättas om han uppfyller kraven för betyg C.

Skälen härför är:
* att han inte har visat att han har ordförståelse för att klara av att se för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
* Utifrån en subjektiv värdering har han hoppat över kravet på att ”uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklat resonemang och relativt väl underbyggda argument
[IEJ: utvecklat resonemang kräver att man vet eller åtminstone tycks förstå vad som krävs för utvecklat resonemang, dvs giltiga argument och analyserande av dessa.]

Med andra ord: Gunnar Hyltegren har inte i skriven text visat att han lärt in och förstått de bitar som krävs för att få betyg C i ämnet Samhällskunskap. Om han möjligen skulle kunna visa detta verbalt har jag ingen aning om. Kan han det är han värd ett C, kan han det inte, så hade han fått ett D utan prut.

Han uppfyller däremot inte ett enda av de krav som finns för A vilket är en förutsättning för att kunna få ett betyg högre än C.
För detta skulle följande krävas:Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Där spelar det alltså ingen som helst roll hur många ord han är villig att skriva eller tala. Har han inte uppfyllt ett enda av kraven för betyg A, vilket han inte har visat i skriven form, så har han ingen som helst rättighet att få betyg B, oaktat hur alla andra i klassen skulle ligga i förhållande till honom.

I och med att varje mellannivå kräver full täckning för föregående betygsnivås krav samt större delen men inte hela för högre betygskrav, så är det lätt att sätta betyg.
Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C oaktat hur klassens elever i övrigt presterar. Det är alltså helt riktigt om klassens övriga elever inte är visat högre kunskapsnivåer att högsta betyg i den klassen skulle kunna vara D. Det handlar alltså inte om att bäste elev i en klass skall få betyg C, B eller A för att han/hon är så mycket bättre än övriga elever.

Det är fullt möjligt att en hel klass uppfyller samtliga krav för C men har visat varierande kunskaper för högre betyg. Då skulle den klassen kunna ha som sämst elever som får C.
V.S.B.

Den som inte förstår kriterierna, bör sätta sig ner med korsord eller uppslagsverk för att få full täckning för ord som står där.

Viktig ledarartikel: Ska nu studenter kunna skriva också, P J Anders Linder på SvD:s ledarsida 4 januari 2013

Read Full Post »

det har man råd med, men inte med att följa Skolverkets riktlinjer.
Säger tyvärr en hel del om den rödgröna röran som nu styr Göteborg men ännu mer om Anneli Hulthén (S)….
Kunskap om det mesta från ekonomi, långsiktsbudgets konsekvensutfall samt kunskap om Barn och Ungdomars utveckling saknas så det skriker om det. Det är alltid billigare att stämma i bäcken än i ån. Det man sår får man skörda. Det kostar mer att inte följa riktlinjerna på 15 barn i barngrupper när dessa barn växer upp än det kostar i form av allt från stökiga barn till allmän skadegörelse och utanförskap längre fram.

15 barn är för dyrt, Anneli Hulthén (S) i GP 27 oktober 2012

Jag bara undrar vad Anneli Hulthén kommer att säga när dessa barnen växt upp och sitter i beslutande positioner samt finner att pengarna inte räcker till fortsatt vård och omsorg om de äldre ens i närheten av dagens äldre och omsorgsvård?

Read Full Post »