Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolvåld’

Finns inte ord att uttrycka det jag och många andra känner. Inga ord kan trösta de som drabbats direkt eller indirekt. Inga ord kan göra det som skett annorlunda. En skola skall vara en plats där barn kan känna sig trygga.

Knivattack på skola i Trollhättan – tre döda, GP 22 oktober 2015

Det skrivs i media att gärningsmannen, en av de döda, var högerextremist. Alla som tar till våld skall fördömas. Vi måste bli mer vakna oavsett om det är en galen person eller en höger- alternativt vänsterextremist som talar om våld. Vi måste börja hemma med att stämma i bäcken och inte i ån. Anmäl hellre rädsla för att någon skall begå våld än tro att det ordnar sig. Det gör inte alltid det.

Lärarna hade larmat om säkerheten på skolan i Trollhättan, DN 22 oktober 2015
Tre döda efter svärdattack i skola, GT 22 oktober 2015

Read Full Post »

Dvs föräldrar som utåt tycks vara närvarande, men som aldrig tar sig tid, annat än sk. kvalitétstid, att sitta ner lyssna och samtala med sina barn skapar oempatiska barn som inte respekterar lärare eller andra. Barn som inte får tillräcklig tid att knyta an till sin förälder eller sina föräldrar skapas om till ytliga barn som utåt inte visar andra känslor än ilska och frustration. Något att tänka på. Inte bara i skolans värld där lärare hotas.

Hundratals lärare utsatta för våld, GP 4 juni 2013
Hundratals lärare utsatta för våld, Aftonbladet 4 juni 2013
Hundratals lärare utsatta för våld, SvD 4 juni 2013

Read Full Post »

elever som hotar, slåss och bråkar. Men det vore bäst om skolorna inte bara anmäler när det är lärare eller annan skolpersonal som råkar illa ut. Svensk lag gäller i svenska skolor och polisanmälan av brott är viktig markering ÄVEN om det är minderåriga som utför brotten mot minderåriga och ärendet i förlängningen tyvärr ändå ‘bara’ hamnar hos Socialförvaltningen.

Elev åtalas för hot mot lärare, GP 22 mars 2012
Elever hotade och slog skolpersonal, GT 22 mars 2012

Read Full Post »