Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolpolitiker’

bland de politiker och tjänstemän som styr och ställer över skolan i Göteborgs Kommun. Utöver ämnes- och stadiebehöriga lärare, som en del rektorer valt att hålla kort och fördela ämnen på lärare, i bästa fall behöriga lärare, som har helt andra ämnen i sin behörighet, så är det få av de som bestämmer som har ett uns aning ens om Barn- och Ungdomars Utveckling.

Det är klart, man kanske inte skall begära så mycket av de som gladeligen uppvisar att de inte ens kan Regeringsformens 1 kap; inte kan läsa Skollagen innantill och ännu inte förstått att skolan inte är något ekonomiskt reglermedel där man höjer hyrorna när man behöver pengar till nämndens eller kommunens andra utgiftsposter…..

Rektorerna och andra beslutsfattare har inte tillräckliga kunskaper om utvecklingsbehoven och saknar därför underlag för att bedöma vad som krävs för att förbättra skolan. En viktig orsak är att det systematiska kvalitetsarbetet brister på alla nivåer i organisationen. Stark kritik mot Göteborgs skolor, GP 7 november 2012

Read Full Post »