Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolminister Jan Björklund (FP)’

Socialdemokratena är skyldigt till skolans förfall. På Riksnivå och i ännu högre grad på Kommunalnivå. Det har varit illa och försämringar på skolan i Göteborg ända sedan Kommunerna blev Huvudmän för skolan efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan. Vi har kommunalt självbestämmande här i Sverige. Något som speciellt sedan Rödgröna rörans ledande madammer Agnetha Hulthén (S) och Kia Andersson (MP) trädde till blivit uppenbart att madammerna saknar grundläggande kunskap för det som alla svenska skolelever SKALL ha lärt in och visat sig förstå för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utbildningsminister Jan Björklund skräder inte orden när han underkänner skolan i Göteborg.

– En märklig hållning. Han är ju själv ansvarig för skolutvecklingen i hela landet, säger kommunalrådet Anna Johansson, S.Anna Johansson: En märklig hållning, GP 5 juli 2014 Märklig hållning från Anna Johanssons sida. Skolan i Göteborg lyder under Göteborgs Kommun, inte under Skolministern och Svenska Staten.

Mycket skall man höra innan öronen trillar av sa de gamle. Att behöva höra det från ett kommunalråd vars far så länge han satt vid Göteborgsrodret i varje fall gjorde så mycket han kunde för att göra förutsättningarna i Göteborg bättre för Göteborgare oavsett härkomst och oavsett förutsättningar, det är något åtminstone jag aldrig förväntat mig. OK jag är Moderat. Var Folkpartist i min ungdom. Jag minns när Anna Johanssons far själv åkte och hämtade salt på Hanson & Möhring en vinter när det var ovanligt halt och även var halt utanför den fackliga ledningens ytterdörr där han på den tiden var aktiv. Anna Johansson (S) borde försöka leva upp till sin fars måttstock som även beundrades under hans politiskt aktiva tid av oss som inte var Socialdemokrater.

Resultaten i Göteborg har försämrats de senaste åren och de styrande har inte tagit varningssignalerna på allvar. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Mer än var femte elev som slutade nian i fjol hade inte godkänt i tillräckligt i många ämnen.
……
Medan andelen behöriga lärare ökar i resten av landet ligger utvecklingen stilla i Göteborg.
Skolan i Göteborg ett rödgrönt misslyckande, GP debatt 5 juli 2014 Utdrag ur Skolminister Jan Björklund har 100% rätt, Norah4you 5 juli 2014

Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Anna Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg vägrar ta SITT ANSVAR som Kommunalråd i Göteborg för SKOLAN HAR KOMMUNEN INTE STATEN SOM HUVUDMAN..Verkligheten i Göteborg motsäger Sjöstedt, Norah4you 5 juli 2014

Att skylla Socialdemokratiska misstag på landsnivå från 1960-talet och framåt till nutid på nu sittande Skolminister Jan Björklund (FP) säger mer om skolan här i Göteborg än vad Anna Johansson tycks ha lärt in under skoltiden att förstå…..

Norah4you's Weblog

Försök inte Löfven och Baylan att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med…

Visa originalinlägg 565 fler ord

Read Full Post »

när han tillsammans med Helene Odenljung,vice partiordförande FP och kommunalråd i Göteborg skriver följande i dagens GP:

Vad skulle de rödgröna göra för att förbättra kunskapsresultaten? När Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V) vägrar att lämna några som helst gemensamma besked har vi bara en möjlighet att få svar på den frågan: att studera en kommun där de styr i dag.
….
Göteborg borde fungera som ett avskräckande exempel för vem som än funderar på att rösta för rödgrön skolpolitik för hela landet. Styrningen av skolan i Göteborg kan, efter två årtionden med rödgrönt styre, inte beskrivas som något annat än ett misslyckande.
……
Resultaten i Göteborg har försämrats de senaste åren och de styrande har inte tagit varningssignalerna på allvar. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Mer än var femte elev som slutade nian i fjol hade inte godkänt i tillräckligt i många ämnen.
……
Medan andelen behöriga lärare ökar i resten av landet ligger utvecklingen stilla i Göteborg.
Skolan i Göteborg ett rödgrönt misslyckande, GP debatt 5 juli 2014

”Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna” utdrag ur bloggartikel förut idag Verkligheten i Göteborg motsäger Sjöstedt, Norah4you 5 juli 2014

Read Full Post »

Religionsfrihet inte samma som frihet från religion.
Något som gått många politiker, journalister m.fl. samt vänsternissar förbi…..
Skolan ska bli mer kristen, GP 16 december 2013
Regeringen vill ändra skollagen, GP 15/16 december 2013
det skulle inte behövas om alla politiker, journalister samt Skolverket kunnat läsa innantill!
Religion är ett obligatoriskt ämne i Svenska Grundskolan. Från Religionens kursplan:

Religion

Ämnets syfte

…..
Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Skolan blir mer religiös, Aftonbladet 16 december 2013 Vafalls? På vad sätt blir svenska skolan mer religiös för att kristna inslaget som står uttalat i ämnet Religions syfte i Kursplan för Grundskolans religion blir det som gäller i svenska kommunaliserade skolan?

Regeringen vill tillåta psalmer på skolavslutningar, Expressen 15 december 2013
Regeringen: Tillåt psalmer på skolavslutningar, Aftonbladet 16 december 2013
Brännpunkt direkt: Religion i skolan

17 decembers dummaste inlägg: Alla trivs inte på julgudstjänst, DN ledarsidan 17 december 2013 Hur står det till? Vad har hänt på DN senaste året? Kan Ni inte läsa innantill? Svensk religionsundervisning bygger på kristna värderingar Svensk skolundervisning bygger på svensk kulturhistoria, Dock finns det inget obligatorium att behöva gå på Julgudstjänst till skillnad från att religion byggande på kristna värderingar är obligatoriskt ämne i svenska skolan!

Se även: Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Läs även
Så ska skolan komma på rätt kurs igen, Skolminister Jan Björklund (FP), Helene Odenjung (FP) samt Lars Tysklind (FP) på GP debatt 14 december 2013

Sverige var ett kristet land i Grundlagar och skollagar fram till dess att Göran Perssons  regering år 2000 fick igenom den i många politiska kretsar diskuterade åtskillnaden av Svenska Kyrkan från Staten.
Detta innebar inte som många idag tycks tro att Sveriges kulturella arv och nutida historia skulle frigöras från religion. Våra svenska Grundlagar ger här klart besked – det som gäller är att ingen skall tvingas redovisa vilken tro personen har.

Det betydde inte att undervisning i religion, på något sätt stoppades. Tvärt om Religion är ett ämne från Grundskolans obligatoriska ämnen.
Inte förrän år 2000 frigjordes Kyrkan från Staten och fram till dess, var det en månghundraårig tradition att gå i kyrkan på skolavslutning. Dock var det mellan 1968 och 2000 skolorna själva som bestämde var terminsavslutning skulle ske. Även de som valde att ha sommaravslutning i det fria eller på någon stor arena/folkpark hade fram till år 2000 för vana att ha med Den blomstertid nu kommer bland det som sjöngs på sommaravslutningen. Närmare år 2000 ofta före eller efter Idas visa

Det är också viktigt att känna till att det är tre religioner som under egna namn på boken delar det vi idag kallar Gamla Testamentet.
Vidare är det viktigt för alla oavsett troende, tvivlare eller agnostiker att känna till att kristna och muslimer båda ser Jesus och hans moder Jungfru Maria (namnen är våra kristna. Koranen ger dem muslimska namn) som historiska personer. Vi kristna ser Jesus som Guds son. Koranen ser Jesus Christus som en av Allahs apostlar. För övrigt står det mer i Koranen om Jesu moder som vi kristna kallar Jungfru Maria.

Personlig kommentar: Jag har själv diskuterat frågan om kyrkobesök på skolavslutningar med eller utan psalmsång med sunni-muslimsk iman resp shia-muslimsk och även med ortodox muslim bosatt sedan 30 år i Sverige men för Khomeni. Det jag har fått höra, är att det inte möter något religiöst hinder för en muslim att gå på avslutning i svensk kyrka/delta i verksamhet där psalm sjungs just för att Jesus finns med i den muslimska tron. Den som tvivlar kan slå upp Koranen + Jesus + Jungfru Maria i en sökmotor.

Så Skolverket har verkligen gjort bort sig. Snurrat till det ordentligt som många gör när de saknar logisk stringens i sitt resonemang. Ofta beroende på att kunskap saknas.

Svenska skolans historia

Redan 1686 års kyrkolag slog fast att läsundervisning i Sverige skulle gälla ALLA. Det blev klockarens roll att lära ut läsning och skrivning. Prästen var den som skulle kontrollera att alla, gamla och unga, män och kvinnor, kunde läsa och skriva. Det som var viktigt var att kunna läsa  och förstå det kristna ordet som förmedlades i protestantiska trons bibelutgåvor. Prästen hade som uppgift att hålla husför, skriftemål samt alla skulle genomgå konfirmationsundervisning. På den tiden och långt in på 1800-talet var konfirmationsundervisningen det som gjorde skillnad mellan att vara ung och att bli vuxen.

Värt att notera: 1723 ålades alla svenska föräldrar i regeringsbeslut att de var skyldiga att lära sina barn läsa bok.[1]

* Folkskola

Allmän Folkskola inrättades i Sverige år 1842. En skola per socken och en godkänd lärare var kravet. På den tiden stod socken som huvudman för att lagen om allmän skolgång skulle genomföras. Lagen togs emot med tveksamhet. Mycket beroende på att det före 1882 inte fanns någon allmän skolplikt.

Personlig kommentar: Vi såg under åren 1842 fram till 1882 samma varierande intresse från socknarnas sida att satsa på att alla barn skulle undervisas på lika villkor som vi idag ser när kommunerna är huvudmän….

Grundskolan ersatte år 1968 Enhetsskolan som under några få årtionden ersatte den gamla Folkskolan.

* Trivialskolor

Trivial, ordet kommer från latinets trivium = vägskäl. När en elev kom till en trivialskola, så var det i sig en markering att eleven skulle förberedas för högre studier på gymnasium eller annan högre utbildning.

Det som Trivalskolan lärde eleverna:

Grammatik, Logik (kallades dialektik) samt Retorik.

I Sverige går Trivialskolans historia tillbaka till 1305. Då var den en förberedelseskola där blivande präster som ofta kom från adelsfamiljernas yngre söner samt andra högrestånds personers söner och de som pga sin visade kunskap utmärkt sig tidigare kunde få läsa vidare. Blivande präster gick sedan ofta vidare via kloster. Övriga läste ofta vidare vid utländskt universitet. Äldsta universitetet finns i Bologna sedan 1088.

Trivalskolan ersattes i Sverige år 1905 med Realskolan.

* Gymnasium

De äldsta svenska skolorna fanns redan under Medeltiden. Vid varje svensk domkyrka fanns en domskola/katedralskola. I anslutning till dessa gymnasier fanns ofta en Trivialskola eller som i London där det fanns en speciell Trivialskola för unga män som kunde sjunga bra och skulle bli körsångare i Westminster Abbey.

När Gustav Vasa stängde klostren i Sverige så stängdes också klosterskolorna. Under flera hundra år var den undervisning som fanns i huvudsak förmedlad via informatorer samt för de som skulle bli lägre tjänstemän eller idka näringsverksamhet i en annan form apologistskola en form av gymnasium[2] där latin, räkne- och skrivkonsterna samt från 1724 kartkunskap (geografi) och naturvetenskap fick stort utrymme.

Det var först 1807 års Skolordning som tog bort Latinet som ett huvudspråk. Från 1807 kom franskan och tyskan att ta plats i språkutbildningen. Från 1820 kom apologistklasserna att mer och mer avskiljas från vanliga gymnasiet. Det senare var under ett tjugotal år mer inriktat på blivande präster.

1849 sammanfördes gymnasiet och apologistklasserna som två huvudlinjer på svenska Läroverk. Ett läroverk, allmänt gymnasium 2 inriktningar:

1. Latinlinjen – hel eller halvklassisk

2. Reallinjen – matematisk eller biologisk (från början enbart matematisk

Först år 1950 tillkom Allmän linje

* Akademier

Fram till dess att Riksrådet till drottning Kristina lade fram ett förslag att akademier skulle finnas i Sverige som brukligt är i Frankrike, så avsåg begreppet akademi inte samma som det vi idag känner som Kungliga Vetenskapsakademier där de redan lärde i kraft av sin visade förmåga och kunskap kunde få medlemskap. Från början betydde Akademi filosofisk högre undervisningsskola[3].


[2]Exempel 1:Katedralskolan i Linköping
Katedralskolan i Linköping omnämns första gången 1230. Under 1300-talet var en av de mest kända Katedralarna Nils Hermansson. Han var informator hos den Heliga Birgitta och hennes man. All undervisning hölls i princip på latin. Den första Katedralskolan gick i ‘graven’ i och med att Gustav Vasa gjorde Sverige fritt från katolisism.
Katedralskolan i Linköping återkom som Linköpings gymnasium 1627. Det började tack vare reformationen bli tillåtet att bedriva viss del av undervisningen på svenska. Dock var latin länge ett obligatoriskt ämne. Första skolordningen i Sverige kom 1649. Då delades undervisningen upp i tre stadier: Trivialskolor, Gymnasium, Akademier. Samtliga hade nära kontakt med den Svenska Kyrkan.

Fram till dess att jag själv maj 1968 tog studenten på Katedralskolan i Linköping vet jag med säkerhet att vi alltid hade Morgonsamlingar i aulan och där kunde det förekomma psalmer. Inte alltid men ibland.
Bland de senare världskända Katedralarna märks främst Jöns Jakob Berzelius (känd kemist). Mest känd i nutid hos svenska folket är nog Tage Danielsson (partner till Hasse Alfredsson, filmmakare m.m.) även Birgitta Ohlsson nuvarande EU-minister har gått på Katedral liksom Göran Lambertz.

[3]Exempel 2: Uppsala universitet grundades 1477 och blev då det andra svenska universitetet. Första svenska universitetet grundades i Greifswald på dåvarande svenskt område. Under åren 1530 till början av 1570 låg undervisningen i princip nere tack vare att Gustav Vasa valt att frigöra svenska kyrkan från den katolska tron.1593 utfärdade hertig Karl en ny urkund som innebar att nya professorer tillsattes och grunderna för högre undervisning åter skapades.

Read Full Post »

Inte är politikerna de råmodeller för svenska skolans framtida återhämtning de tar till brösttoner för att kräva…..
Utöver den av de rödgröna förhatliga folkpartiledaren, som med stor säkerhet läst/lärt pedagogik när han undervisade på Militärhögskolan, så är det få politiker utöver Fridolin som är lärarutbildade. Nu är det stor skillnad kunskaps och erfarenhetsmässigt på att vara utbildad lärare på Militärhögskolan eller Folkhögskollärare och att vara ämneslärare på Grundskola eller Gymnasium där det i ämneslärarutbildning krävs djup- och breddkunskaper utöver metodik, pedagogik och didaktik i sina ämnen…..

Kanske tror Löfven. Baylan och andra att de är de bästa pedagogerna….. hade de varit det, så hade väl svenska folket omfamnat allt vad EU heter och röstat ja till Euron 😛 Så lite ‘börja hemma’ vore klädsamt…… att ens bräka: Även skolminister Jan Björklund (FP) och övriga regeringspartier kommer i ett senare skede att få en inbjudan. säger allt om den okunskap om skolan som herrarna besitter.

Inte hade det varit helt fel heller om Löfven och Baylan insett att de inte sitter i Regeringsställning och att det är helt ohemult att gå ut med inbjudan om nationell samling för läraryrket. S vill ha akuta åtgärder mot krisen i skolan, DN 10 maj 2013 Det är inte så att det hjälper med akuta åtgärder. Smörbredningspaket av alla slag som sugit pengar från normal skolverksamhet och gött inte bara privata skolors ägare utan fastmer många svenska kommuner som höjt allehanda avgifter inklusive skollokalkostnad för att täppa till hål som kommunernas egen många gånger kortsiktiga beslutsverksamhet åstadkommit.

S bjuder in till krissamtal om skolan, Expressen 10 maj 2013

Akuta åtgärder är att se till att samtliga som undervisar på Grundskolan är behöriga lärare för de ämnen de undervisar i samt att se till att alla lärare som vill vara lärare också är beredda att vidareutbilda sig i sina ämnen. Självfallet skall de ha som minst B-lön eller samma kompensation som läkare får när de jobbar eller vidareutbildar sig utöver ordinarie arbetstid.

Sedan har vi Centerns IT-minister Anna-Karin Hatt som verkar som om hon inte förstått att data inte är lösningen i skolan. Skälet är mycket enkelt. Det finns inga såll som gör att de uppgifter som elever eller lärare söker på nätet ger vetenskapsteoretiskt eller ens historiskt korrekta uppgifter. Nätet är ingen källkontrollerad uppslagsbok. Rätt använt är nätet bra. Men det krävs betydligt mer vetenskapsteoretisk utbildning utöver djupare ämnesutbildning för att kunna använda det rätt i undervisningen. Datorn är ingen barnvakt……
C-föreslår digitalt lärarlyft, GP 10 maj 2013 Börja med att se till att alla lärare på Grundskolan har rätt utbildning för sitt stadie och sina ämnen samt att lärare som undervisar i de första årsklasserna får vidareutbildning i svenska språket samt hur man lär ut detta. Alldeles för många yngre som inte ens läst svenska på universitetet om de ens läst till lärare.

Så politikerna är inte de bästa pedagogerna! V.s.b.

Read Full Post »