Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skollunch förr 40 min’

Eller vad är det frågan om när elever i vanliga Grundskolan och Gymnasieskolan skall slänga i sig mat på 20 minuters rast?????
VET HUT!

Matstress på fler skolor, GP 28 januari 2013

Tack och lov att det finns de unga elever som har företagsamhet nog (och ännu inte skaffat sig rädslan för de som ‘förstämmer’) att Namninsamling för längre lunch, GP 4 februari 2013 Jättebra gjort elever på Fjällskolan!

Det räcker fuller väl att flera svenska kommuner sparat på kostnaden för bra skolmat. Någon hut i kroppen borde väl ändå samtliga svenska demokratiska partiers politiker i nämnder ha! Eller har det gått så långt att de inte ser skogen för bara trän? Det är på de små och de unga vi måste satsa. De är allas vår framtid! Skapa stress i stället för matro. Hur står det till?

Tillägg 03.20 7 februari 2012 27 av 30 skolor serverar lunchen för tidigt, GP 7 februari 2013 Det är ett allvarligt problem. När man serverar skollunch för tidigt och stressar de minsta eleverna, som oftast är de som får äta först, så att de inte hinner gå på toaletten och äta på lunchrasten, än mindre ta det lugnt efter maten eller leka en stund, så skapar Göteborgs Kommun (och andra svenska Kommuner) stor del av den stress som lägger grunden för oro i klassrummen speciellt när eleverna numera blir tröttare och tröttare pga tidig lunch som påverkar de sista lektionstimmarna. Idag går eleverna inte ens i skolan lika länge per dag som vi gjorde på min tid. Men vi åt å andra sidan sällan lunch före 11.00. Skulle vara halvdagsutflykt efteråt då.

Read Full Post »