Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolk’

Vissa bitar av åtgärderna i Angered är vettiga sett ur individsynpunkt.
Vet dock inte om metoden med närvaroassistenter som i Göteborg används att hämta elever eller den ”gamla” metoden jag stötte på i Linköping under lärarpraktik att ha ett mindre lag lärare eller lärare + vaktmästare som gick från klassrum till klassrum, kollade närvaro o om inte elevs förälder anmält frånvaro först ringde hemnr för att sedan kontakta förälder om inte elev i grundskolan kommit… Många elever hade (och har) mer respekt för en vaktmästare……

I Angered finns det i flera av språkgrupperna föräldrar jag lärt känna under åren som själva varit lärare men på högre stadium. Vilket när jag hörde när jag vikarierade där innan jag gick Lärarprojekt IV och blev SO-lärare. Hör fortfarande ibland av gamla elever o
..efter långa avbrottet pga benbrotten nyår 91 (en och en halvtermin kvar av 4,5 års utbildning)

harkling

Hur cannabis påverkar studieresultaten framgår inte (föregående artikel). Att skolk leder till negativa skolresultat visas däremot i en GP-artikel 12 juni 2013, Närvaron nyckel till bra betyg. Artikelförfattaren Snezana Bozinovska, redogör för problem med bristande närvaro på skolor i de östra stadsdelarna och i stadsdelen Västra Hisingen. Efter skarp kritik från Skolinspektionen har den politiska majoriteten vidtagit en lång rad åtgärder.

Elva grundskolor har fått dela på 29,2 miljoner kronor i extra förstärkning. För dessa pengar har särskilda ”närvaroassistenter” anställts, med uppgift att hämta elever i hemmen på morgonen och se till att de befinner sig i klassrummen under dagen i stället för att drälla runt i korridorerna. Några skolor erbjuder undervisning inte bara på sommarlovet utan alla lov och man har extra pedagoger som hjälper till med läxläsning. På Angeredskolan får alla elever surfplattor och leasingdatorer. På Gårdstenskolan har man fått en bibliotekarie och på Tynneredskolan har kuratorsbemanningen utökats…

Visa originalinlägg 70 fler ord

Read Full Post »

det är viktigt att sätta ner foten ordentligt och göra detta klart både för skolkande elever och för föräldrarna. De som tror att obligatorisk innebär nästan obligatorisk och de som tror att det inte spelar någon roll om eleven skolkar ibland – de har ju håltimmar hör man – bör lära sig inse att egentligen får ingen lärare ge godkänt i ett ämne om eleven inte närvarit på lektionerna utan giltig frånvaro. Om en elev pga sjukdom eller föräldrars begärda ledighet för långresa skall kunna få ett betyg, så måste eleverna dels ha getts möjlighet att läsa in dels ha visat att de läst in och förstått den undervisning de missat i klassrummet. Varför skulle skolkaren få det lättare?

Detta innebär inte att inte bakgrunden till skolket måste utredas. En bakomliggande orsak jag hört många gånger är att när föräldrarna går hemifrån innan sina barn och i vissa fall innan barnen ens vaknat, så är det en del som hellre sover vidare. Andra säger att de inte hittat frukost hemma. Många skolor har därför infört möjlighet för elever att för en billig penning, 5 kr eller 10, få en fullständig frukost i skolan innan första lektionerna börjat.

Sedan finns det elever som skolkar för att de upplever sig mobbade. Upplever sig skriver jag. Man måste alltid utgå från elevens upplevelse och inte från hur klasskamrater, lärare eller rektor upplever situationen. I de flesta fall är det någon form av mobbning, uteslutning, utfrysning eller marginalisering av eleven från andra elever eller (tyvärr) även från lärare. Det senare förekommer framför allt på skolor där lärarkåren i sig har obehöriga lärare alternativt icke ämnes- och stadiebehöriga lärare oavsett om dessa obehöriga lärare kan upplevas som trevliga av elever eftersom de ställer mindre krav på kunskaper men mer krav på socialt uppförande. Idag har vi många barn som aldrig haft som vana att sitta stilla vid matbordet hemma med sina föräldrar, som kanske inte ens ätit kvällsmat än mindre frukost med föräldrarna. Den här gruppen kallar många idrottsledare för V70-föräldrarnas barn. Inte alls samma som gamla curlingföräldrarna men värre. Föräldrarna kommer med fina bilar och släpper av barnen, tar ett snabbt samtal i bästa fall med ledaren och säger att man inte får ställa för mycket krav på eleven samt begär i idrottssammanhang samma som de försöker kräva i skolan, dvs att föräldern och barnet redan vid säsongstart (terminstart i skolan) allra helst skall få reda på exakt i tid och plats vad som skall gås igenom under hela säsongen/terminen (i skolan finns det föräldrar som på allvar tror att skolan har till uppgift att presentera hela terminens läxor 😉 redan första veckan. allt för att fritidsaktiviteter skall kunna planeras in….)

Om barn inte fått lära sig av sina föräldrar att man sitter stilla vid matbordet. Inte fått lära sig av sina föräldrar och dagis att man är tyst när andra talar och att man inte springer omkring när man skall sitta stilla, så får vi ett icke acceptabelt socialt beteende som tyvärr ofta i sig resulterar i att lärares tillsägelse inte faller i god jord även om den är aldrig så viktig att ta ab notan. Därför finns det även bland de elever som upplever sig som mobbade, de som genom eget uppförande eller rättare sagt bristen på uppförande distanserar sig från sina klasskamrater som vill lära mer. Detta är ingen ursäkt till att klasskamraterna sätter igång någon form av utfrysning/mobbning. Tvärt om men vi måste tala klarspråk både från föräldrars sida och från skolans. Allt som ser likadant ut behöver inte vara det. Däremot är det viktigt att skolande elevers föräldrar samma dag uppmärksammas på sitt barns skolk. Ju tidigare man tar i problemet, dessto lättare är det att finna bakomliggande orsak.

Ett annat problem speciellt när det gäller elever som är stökiga under de tidiga åren och som oftast är samma som skolkar senare, är att elever trots samma ålder inte ens om de har likartad bakgrund är lika. Lika värda ja men väldigt olika. Likaväl som skolan måste bli bättre på att fånga upp elever som har svårt att hänga med, likaväl behöver skolan ta tillvara det intresse som finns hos elever som redan lärt in eller som lär sig snabbare än de andra i klassen. Det kan inte vara så att alla skall stöpas samtidigt efter samma mall utan att målen skall kunna få uppnås tidigare för de som så önskar. Det kräver att alla lärare är ämnes- och stadiebehöriga eftersom läraren måste kunna tillhandahålla vidareläsning, vidareläsning, nästa stadie i matematiken etc. etc. Vi måste alltså tillåta att några lär sig fortare än andra. Gör vi inte det, så förlorar de eleverna lätt intresset för ämnet/skolan o.s.v. Med kompisar som redan skolkar är det lätt att även dessa elever hamnar på villovägar.

Sedan är ett annat problem att många föräldrar och lärare gärna vill sätta etikett på barnet. Barn utvecklas olika och det viktiga under de tidiga åren är inte att hitta bokstavsbarn utan att se till att hitta det som gör att varje barn längtar efter att lära mer. Skolan är skyldig att se till att barn som har svårt att lära sig läsa får hjälp, att elever som behöver ha text uppläst för sig och har svårt att skriva får rätten att svara muntligt på prov o.s.v.

Oavsett vilket bakomliggande skäl som än finns till skolk, är det viktigt att det markeras skolk/ogiltig frånvaro på terminsbetyg samt att elever som inte varit närvarande och som inte tagit igen frånvaro från lektionstid inte heller skall få ett betyg i ett ämne de inte närvarit i. Så enkelt är det. Rättvist mot de andra eleverna och de andra elevernas föräldrar. Det är viktigt.

Skolk ska föras in i betygen, GP 2 augusti 2010
Skolk i betyget från årskurs sex, DN 2 augusti 2010
S säger jag till skolk i betygen, DN 2 augusti 2010
Skolk i betygen från nästa år, Aftonbladet 2 augusti 2010
Viktigt att stoppa skolket, GP 4 augusti 2010

Read Full Post »