Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolinspektionen’

skall inte vara lärare. Så enkelt är det. Det är inte bara olagligt att slå barn. Den som saknar den inre spärren som måste finnas för alla som jobbar med barn- och ungdomar är klart olämplig och skall snabbast möjligt bort från risken att det upprepas. Räcker inte med att t.ex. hävda att den lärt sig eller att den fått ta sitt straff. Barn är det viktigaste vi har!

Lärare åtalas för örfil mot sjuåring, GP 11 februari 2013
Lärare åtalas för örfil mot sjuåring, SvD 11 februari 2013
Lärare åtalas för örfil mot sjuåring, DN 11 februari 2013
Lärare åtalas för örfil mot sjuåring, Aftonbladet 11 februari 2013
Lärare åtalas för örfil mot sjuåring, Skånskan 11 februari 2013
Att detta inte är enstaka fall i svensk skola framkommer av:
En lärare i Vaggeryds kommun har stängts av och polisanmälts för att ha slagit en elev. Både vuxna och barn fanns i närheten och såg händelsen som inträffade på en grundskola förra veckan
Lärare polisanmäld för att ha slagit elev, Sveriges Radio 11 februari 2013

Vi som gick i min klass började skolan några år innan skolagan förbjöda 1958, men ingen i min gamla klass där några av de som bara gick första året sammanstrålade senare igen med oss på gymnasiet skulle någonsin tillåtet att en lärare slog en elev. En gång runt mitten av 60-talet, när en lärare hade mage att slå en elev i huvudet med en bok beväpnade sig hela klassen med kritor i mindre storlek. Dumheten av läraren, tyken mot elev, nästa lektion så fick han (det var en han) en kritskur mot sig. Klassen åkte till rektorn som först skällde men sedan gav ett förmaningens ord där han (det var också en han) klarade ut att vi hade trots att vi inte fick göra det vi gjorde helt rätt i att läraren aldrig fick göra det han gjort. En av många ”bus” som enade de i vår klass som senare gick tillsammans på gymnasiet.

De vuxna som inte klarar av att de som vuxna inte får slå barn ens reflexmässigt, de skall heller inte få vara lärare. Så enkelt är det!

Read Full Post »

brydde sig lika mycket om de elever som tvingas vara i samma klassrum som sina plågoandar för att skolorna inte bryr sig om att flytta på mobbare?

Vänligen läs SKOLLAGEN och försök åtminstone förstå vad där står!
6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.
För de som saknar den elementära ordförståelsen som alla förr fick med sig innan Grundskolans tid, samt för de som har svårt att läsa kanslisvenska: Vad där står är att utbildningen inte skall vara konfessionell. Dvs. att det inte får vara så att den undervisning som förmedlas UTGÅR från konfessionell grund! Det står ingenting om att det inte får finnas inslag av konfessionell natur – tvärt om så innebär 1 kapitlet 4§ inledning 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. att det inte är tillåtet att begränsa eller censurera elevers kunskaper utan att elever skall få allsidig utbildning innehållande kunskap om det samhälle som vi lever i och bakgrunden till hur t.ex. skolan ser ut idag.

Det är som alla som kan sin historia vet helt omöjligt att undanta kyrkan och kyrkans roll för uppkomsten av skolväsendet i Sverige (och i många andra länder)! Att ens försöka hålla kyrkans roll ända fram tills kyrka och stat skildes åt utanför den kunskap och erfarenhet som demokratisk skola har att följa, det säger tyvärr alltför mycket om de som försöker och deras dåliga kunskap i ämnen som historia, religion och samhällskunskap! Vad vi får i förlängningen är inget annat än historiförfalskning av Sverige och Sveriges seder, bruk och kultur!

Rent ut sagt, så är det ren och skär skandal att Skolinspektionen inte kan läsa innantill i lagtexter. Att man skall ha en skola som diskriminerar är en sak. Men det står inte någonstans i skollagen att det inte är tillåtet att besöka en kyrka, en synagoga eller en moske, och där få informationsmaterial om just den tro som där har sin helgedom.

Egentligen är det en förutsättning för att eleverna skall få en allsidig undervisning att ämnet religion att lärare tar med eleverna till flera olika trosmiljöer eller bjuder in (med rektors tillstånd). Nu har de sk. humanisterna läst Skollagen på samma sätt som en viss potentat sägs läsa Bibeln. Om det förekommer psalmsång eller inte har i själva verket Skolinspektionen inte något att göra med endast föräldrarna till eleverna som äger rätten att säga till att de inte vill att deras barn följer med till t.ex. kyrka. Jag hade en klasskamrat som inte fick vara med i kyrkan eller ens vara med när vi dansade ringlekar på utflykter. (OBS Jag är 63 år gammal)

Att skola inte skall vara konfessionell betyder INTE att det inte får visas exempel på konfessionellaism bara att undervisningen inte skall vara utifrån konfessionell utgångspunkt! Dra på trissor när vi har så okunnigt folk som skall tillämpa våra lagar i så viktigt sammanhang som Skolan. Tillåts skolor som religiösa samfund håller i, så nog tillåter Skollagen att övriga kan få vara med på både det ena och andra. Vänligen sätt Er per omgående och läs SOU som ligger bakom Skollagens formuleringar!

Hur står det till med ordkunskapen hos de inspektorer som finns på Skolverket! Helt i linje med vad jag skrev i bloggartikeln När ordförståelse saknas, Norah4you 7 januari 2013 så visar det sig åter att den medelålders generationen som nu nått höga poster saknar täckning för de ordkunskaper och samhällskunskapskraven enligt betygskriterier för desamma. Skrämmande låg kunskap!

Skola synas efter psalmsång i kyrka, Expressen 7 januari 2013
Skola synas efter psalmsång i kyrka, GP 7 januari 2013
Skola synas efter psalmsång i kyrka, SvD 7 januari 2013
Skola synas efter psalmsång, Aftonbladet 7 januari 2013

För övrigt så ber jag att få påminna de okunniga om att tre religioner har det vi kallar Gamla Testamentet som HELIG skrift. Samt att Jesus för muslimer visserligen inte är Guds son men väl en av Profeterna. Detta är skälet till att det inte strider mot de allra flesta muslimers uppfattning att låta sitt barn gå med en klass till skolavslutningar i kyrka även om där sjungs psalmer. De allra flesta skriver jag. Har faktiskt inte träffat på ens någon bland de riktigt ortodoxa muslimerna, varken bland shia eller sunni, som haft den inställningen som Skolinspektionen har!

Read Full Post »

bland de politiker och tjänstemän som styr och ställer över skolan i Göteborgs Kommun. Utöver ämnes- och stadiebehöriga lärare, som en del rektorer valt att hålla kort och fördela ämnen på lärare, i bästa fall behöriga lärare, som har helt andra ämnen i sin behörighet, så är det få av de som bestämmer som har ett uns aning ens om Barn- och Ungdomars Utveckling.

Det är klart, man kanske inte skall begära så mycket av de som gladeligen uppvisar att de inte ens kan Regeringsformens 1 kap; inte kan läsa Skollagen innantill och ännu inte förstått att skolan inte är något ekonomiskt reglermedel där man höjer hyrorna när man behöver pengar till nämndens eller kommunens andra utgiftsposter…..

Rektorerna och andra beslutsfattare har inte tillräckliga kunskaper om utvecklingsbehoven och saknar därför underlag för att bedöma vad som krävs för att förbättra skolan. En viktig orsak är att det systematiska kvalitetsarbetet brister på alla nivåer i organisationen. Stark kritik mot Göteborgs skolor, GP 7 november 2012

Read Full Post »

Förvisso finns det alltför många kommunala skolor och privata som av besparingsskäl, fast andra skäl anges ofta, hellre anställer en obehörig lärare, dvs en lärare som inte gått på lärarhögskolan eller möjligen bara någon termin, än en ämnes och stadiebehörig lärare. Det har varit ett otyg på samma sätt som de ämnesobehöriga lärarna som fått undervisa i ämnen som de själva kanske inte ens läst sedan sin egen gymnasietid.

Inte är det så viktigt med behöriga lärare hörs det ibland. Det viktigaste är att de kan sitt ämne. Tyvärr är det inte så. Tyvärr för eleverna har detta tillsammans med sänkta krav för betyg ute på skolorna, ökad oro i klassrummet o.s.v. gjort att kvalitén på undervisningen sjunkit katastrofalt under åren. Det krävs ämneskunskap, ja visst och på högre stadie minst C-nivå i ämnet. Men det räcker inte. En ämnesbehörig lärare har läst metodik, didaktik och pedagogik.

Är inte pedagogik som Wikipedia påstår samma som didaktik, nej inte riktigt. Pedagogik i undervisningen är frågan om både att välja rätt undervisningsmetod och rätt undervisningsteknik för varje enskild klassrumssituation. Metodiken är att gå längre än frågan ‘Vad skall läras ut’ för att i stället ställa frågan VAD skall läras in av eleven och Hur skall den enskilde eleven kunna lära in det som lärs ut. Det innebär att det inte bara handlar om undervisningsmetoder, undervisningsteknik eller undervisningspsykologi, det handlar om att kunna avgöra skillnader mellan olika klasser i vad eleverna behöver ‘hjälpmedel’ för att kunna lära in.

Frågan varför något skall läras ut eller in som Wikipedia ställer är här underordnat det som krävs i gällande läroplan och den kursrelaterade anpassning som varje skolas ämneslärare gjort/skall ha gjort. Det viktiga är att fånga elevernas intresse för varje nytt kursmoment. Du har cirka 30 sekunder till 1 minut att göra detta varje gång Du som lärare börjar på ett nytt avsnitt. Det handlar alltså om att välja rätt stoff, rätt metod och rätt approach. Men det räcker inte med det. Du skall som lärare alltid ställa dig frågan hur kan jag hjälpa eleverna att lära in det de måste kunna.
Det är också många andra viktiga kunskaper och tillämpningar som en behörig lärare har fått lära sig under de många åren på lärarhögskolan. Konfliktlösning, betygsättning, hur läroplaner skall tolkas o.s.v.

Obehöriga lärare må vara ämneskunniga, men de har inte de kunskaperna och det är därför de är billigare att anställa. Ett otyg för det innebär att eleverna inte får den hjälp och det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Därför är den nya skollagen viktig.

”Skolinspektionen ska lättare kunna ingripa mot skolor som inte sköter sig. I regeringens förslag till ny skollag införs flera nya sanktioner för att komma till rätta med glädjebetyg, religiös indoktrinering och skolor som systematiskt undviker att anställa behöriga lärare” Ingress artikel I DN

Se även
Aftonbladet
SvD
Aftonbladet
Blogg Den hälsosamme ekonomen

Read Full Post »