Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolhälsovård’

de som inte värdesätter kvalité på utbildning framför ”Alla skall med”-tänket saknar förståelse för vikten av att vara ärlig i politiken. (De borde lära av Jonas Sjöstedt (V) som Löfven ratade) Det är dock helt oförståeligt att Löfven, Romson och Fridolin saknar förståelse för att det inte varken på kort eller lång sikt godtas av andra än kärnväljare om man bryter Vallöften som ett rö brytes för vinden 😛 eller om man kastar ur sig floskler utan värdeinnehåll inom möjligheternas ram.Jag kan inte räkna dem alla – S + MP:s brutna vallöften, Norah4you 9 oktober 2014

Inflik 16.50…… senaste S bravaden talar för sig själv:

Sveriges Ekonomi

Listan på de som gör tummen ner för Löfvéns Finansminister Magdalena Anderssons presenterade skatteförslag, den listan bara växer: Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Institutet för arbetsmarknas- och utbildningspolitike (IFAU), TCO, Saco, Thomas Östros, Sven-Erik Österberg, Lars CalmforsI villande skogen Löfvén vallar sin hjord, 17 oktober 2014

Klimatfrågan

Antarktis is är större än något år sedan mätningar började. Samma gäller för Arktis.Klimatmål när inget klimathot finns

antarctic_seaice_sept19[1]

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Utbildning, ”Kunskapslyft”
S lovar 24 000 platser i nytt kunskapslyft, DN 22 oktober 2014 hm. jag hade för mig att det var 2 partier i minoritetsregeringen 🙂 och att frågan är Fridolinfråga 😛 Men han som tror att han bestämmer tror sig veta bäst, han tror väl alla skall följa John (förlåt Stefan Löfvén) 😉 😛 😛

Inte mängden av lärare i skolan som avgör om eleverna får eller inte får den utbildning de har rätt att kräva utifrån gällande Skollag, Kursplaner och Kursmål!

Det handlar om att det krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare från tidiga skolåren upp. Under de tidiga skolåren är det också viktigt att alla lärare i sin utbildning har ordentlig utbildning i svenska språket samt metodik, pedagogik samt didaktik utbildning i svenska utöver sina egna ämnen för att elevernas behov skall kunna tillgodoses.Fridolin (MP) inte längden – förlåt mängden, Norah4you 25 november 2013

Read Full Post »

Bara Sverige svenska lösningar har på allehanda problem som behöver åtgärdas här och nu. Allt för att man i vanlig svensk ordning skall utreda minst ett varv innan man sätter sig ner och förhandlar om en lösning 😉 eller vad? Svenska modellen: Tillsätta en kommission. En kommission tar tid och ändrar inget här och nu….. men kanske om kunskap trillar ner från ovan över eleverna, så försvinner problemet under tiden 🙂
Kriskommission hit och dit har ännu aldrig någonsin löst här och nu problem. Våra unga har rätt till kunskap under skolutbildningen. Inte flumkunskap som föräldrar, en del lärare (speciellt sk. experter på pedagogik) och vänsteroppositionen tror eleverna kan behöva. Hur kan de som inte är utbildade till lärare i kärnämnen veta vad som behöver läras ut för att kunna gå vidare från god grundkunskap i svenska och matematik? Det är lite väl övermaga att ens försöka komma med sådant. Räcker fuller väl att första curlade barnen vuxit upp och curlar sina egna genom Grundskolan. (Faktiskt hört att det förekommit att curlade unga vuxna haft med sin curlade förälder när de sökt jobb senaste året)

Peter Hjörne: Dags för kriskommission?, GP ledarsidan 8 december 2013
Experter: Inrätta en kriskommission, DN 3 december 2013
Kriskommission för skolan en bra idé, Bohuslänningen ledarsidan 5 december 2013

Aftonbladet verkar ha glömt vad de satte för rubrik på följande: Man kan ljuga med statistik och tabeller men man kan inte ljuga hur mycket som helst. Med sin begränsning till tre ämnesområden säger OECD:s uppmärksammade PISA-undersökningar inte allt om ett lands skolsystem men de ger i alla fall klara indikationer om något gått alldeles snett.

Tyskland fick sin PISA-chock 2001 och nu är Sverige drabbat. Våra resultat sjunker katastrofalt. Inget av de andra OECD-länderna i PISA 2012 har en lika stor försämring som Sverige. Från att ha presterat över OECD-genomsnittet 2000 ligger resultaten nu långt under medelvärdet på alla tre områdena.20 år med dålig skola – nu dånar klockorna, Aftonbladet kultursidan 3 december 2013 Nog vimsar artikeln Innan man använder PISA för att slå politiska motståndare i huvudet bör man ändå komma ihåg att resultaten bör läsas med en del intellektuella reservationer. Ett skolsystem har andra uppgifter än att bara vara ett maskineri för ämnesexercis. Det ska också förbereda för ett föränderligt liv bortom slutbetygen. Rubriken var helt korrekt utifrån verkligheten. Innehållet var det inte.
Verkligheten:
Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

***** ALLTSÅ inte Alliansen utan Socialdemokraterna som stått för de två allvarligaste variablerna som syns klart i Pisa undersökningen.*****

När det gäller skolan är det mycket enkelt. Det finns tre grundkrav som samtliga debattörer glömmer att poängtera att utan de kraven, så hjälper det inte hur mycket pengar man hystar in. dvs hindrar kommunerna från att spara på pengar som redan tidigare skulle gått till skolan dvs redan innan det blev tillåtet med friskolorna. Se not 1 nedan.

Grundkrav 1
Alla i en skolklass behöver lugn och ro. – Det bör ställas krav så väl på skola som på Skolverket att se till att ta bort alla yttre störande moment direkt. Dvs. Inga mobiler vid elever. Precis som på universitet så skall det kravet gälla även i Grundskolan. Man kan få lägga sin mobil avslagen framme vid katedern som alla universitetsstudenter får göra vid skrivningar. Inga ytterkläder vid bänkarna. Tillåtet att lägga längst bak i klassrummet. Möte på varje skola med föräldrar och elever där krav ställs att föräldrar hjälper sina elever att ta med RÄTT BÖCKER till skolan.

Grundkrav 2
Elever har rätt till välutbildade lärare. Där är legitimationskravet en grundförutsättning. Men det finns mer att göra. Bland våra invandrarkvinnor speciellt från vissa länder, finns det flera som är utbildade lärare i matematik och/eller språk i sina hemländer. Vore bra om varje skola ställer frågan på föräldramöten: Finns det någon bland er som är utbildad lärare och i så fall för vilket stadium och vilket ämne. Observera att vi också har många svenska föräldrar som är utbildade lärare men som inte fått fasta tjänster efter kommunaliseringen och valt att jobba med något annat där de får trygg inkomst. Så frågan är verkligen inte menad enbart för invandrare men även för dem.

Grundkrav 3
Legitimerade lärare borde få ett ordentligt krontalslyft direkt. Men det räcker inte för att uppfylla Grundkrav 3 och göra det snabbt, så krävs det att varje skola skall vara skyldiga att till Skolverket redovisa hur de löser att ha skolhälsovård på plats eller i direkt anslutning till skolan som minst halva skoldagen. Det skall inte åligga någon lärare att vara skolsköterska, kurator, psykolog eller sociolog.

Sedan finns mycket mer som behöver göras relativt snabbt. Men utan att Grundkrav 1-3 genomförs och i Grundkrav 2 föräldrar som visar sig ha läst till lärare får statlig hjälp att vidareutbilda sig på deltid med betalt, så kommer kommissioner oavsett vilka som ingår att ta alldeles för lång tid innan svenska elever kan få den undervisning och det stöd de har rätt till enligt skollagen!

Not 1
För fråga vilken lärare som helst hur nya och fräscha skolböckerna var från kommunaliseringen av skolan fram tills friskolor tilläts. Svaret blir i ämnen som geografi och historia att kartor och böcker förutsätter att det inte hänt något efter 1995. Vad gäller kartböcker så var det problem redan innan dess – många kommunala skolor hade så sent som 2005 kartböcker där gamla Sovjetunionen fanns på kartan…. historieböcker slutade med Kalla Kriget
så en kriskommission kan säkerligen behövas – men efter akut åtgärder i form av uppföljning av Utbildningsminister Jan Björklunds påbörjade upprensning där krav ställts på läraren att tvingas ha läst eller läsa in de ämnen han/hon undervisar i för att få sätta betyg även om vederbörande är legitimerad för stadiet på helt andra ämnen. Sedan bör samtliga som blivit tillsvidareanställda utan att ens vara lärare fasas ut så fort det bara går. De har varit med att hindra ämnes- och stadiebehöriga lärare att få tjänster mer än en gång. Har själv varit med om det. Icke lärarutbildad manlig person, när jag talade med Lärarförbundet jag tillhörde fick jag veta att han ju tillhörde dem han också för han hade ju fått ett längre vikariat innan….. Får man inte stöd hos facket så är det nästan omöjligt att gå vidare.

Read Full Post »

av lärare i skolan som avgör om eleverna får eller inte får den utbildning de har rätt att kräva utifrån gällande Skollag, Kursplaner och Kursmål!
Det handlar om att det krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare från tidiga skolåren upp. Under de tidiga skolåren är det också viktigt att alla lärare i sin utbildning har ordentlig utbildning i svenska språket samt metodik, pedagogik samt didaktik utbildning i svenska utöver sina egna ämnen för att elevernas behov skall kunna tillgodoses.

I dag presenterade Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin en skolsatsning där partiet satsar 27,5 miljarder kronor i sin skuggbudget under de kommande fyra åren. Aftonbladet rapporterade tidigare i dag att det är 23 miljarder kronor mer än vad alliansen vill satsa.

Många nya jobb
Hälften av pengarna ska gå till 10 300 nya lärartjänster.

Partiet vill bland annat ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan, 6 000 fler vuxna till förskolan och 600 speciallärare och specialpedagoger.De vill ordna över 10000 nya lärarjobb, Expressen 25 november 2013
MP: 10 000 nya jobb till skolan, Aftonbladet 25 november 2013
MP vill ha 10 000 medarbetare till skolan, Skolvärlden.se 25 november 2013

Se även Man snyter inte, Norah4you 7 juli 2013 där jag kommenterar Löfvens krav på 1000 nya specialpedagoger.

* Att ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan är i sig ett bra förslag – problemet är att Sverige idag inte har tillräckligt många utbildade barnläkare och att det saknas sjuksköterskor med vidareutbildning för att fylla dessa platserna. Innan Sverige själv utbildar fler barnläkare och skolsköterskor, så är förslaget rent snömos.

* Det är inte antalet vuxna i förskolan som är avgörande – det är att de som jobbar inom förskolan har rätt utbildning och kan få jobba i lokaler som är lämpliga för barngrupper såväl vad det gäller att dämpa ljud som att ventilationssystemen uppfyller de krav som är ställda i lagar och regelverk för att få bedriva verksamhet med antalet barn som verksamheten är avsedd för. Innan som minst ventilationssystemen åtgärdats överallt och alla som får jobba kvar respektive anställs inom förskolan har utbildning/fortbildning som tidiga lärare så är förslaget mera snömos utan kontakt med verkligheten.

* 600 speciallärare vore en dröm att stilla bedja om – de finns inte utbildade idag. Behovet efter att utbildning åter nått rimliga nivåer och examinerade speciallärare finns att tillgå är dock mer än tre gånger större! Mer snömos.

Det är inte mängden lärare utan att samtliga lärare är behöriga för de ämnen och de stadier de jobbar i. Icke behöriga bör ersättas med behöriga om de inte är villiga att vidareutbilda sig.

Read Full Post »