Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolfoton’

Vad inte många svenska föräldrar tänker på när deras barn kallas till samtal med polis i socialtjänstnärvaro, eller för enklare brott kallas till socialtjänsten är två mycket enkla fakta:

* Alla skolor skall kunna identifiera sina elever med foton OCH det är ett skäl till att alla klasser tar klassfoton.
I Sverige och i de flesta andra länder har som minst alla barn och vuxna som söker pass fått lämnat foton.
Det finns ett antal andra tillfällen där fotoidentifiering behövs så t.ex. om någon oavsett ålder söker ID-kort.
I samtliga dessa fall, alltså även när skolfoton tagits, är dessa att betrakta som allmän handling precis som t.ex. de omdiskuterade
skriftliga omdömena. Vilket betyder att inte bara polis utan även andra rent teoretiskt skulle kunna ha rätt att begära ut fotona.

Det är inte förbjudet, varken för polis eller andra att fotografera människors ansikten. Samma svenska lagar gäller för alla därutöver har polis som gör utredningar, vilket de är skyldiga att göra om brottet som anmälts är grovt även om den som begår brottet är minderårig och hela utredningen därefter skall lämnas till sociala myndigheter, polislag och brottsbalk som ger regler för vad som får utredas efter att åklagare meddelat beslut om större utredning. GP

* Ingen förälder, svensk eller annan, kan åberopa att de känner sitt barn helt ut. Som lärare vet man att barn uppträder på ett sätt med föräldrar närvarande och på ett helt annat om föräldrar inte är där. Förälder är man hela livet.

Självfallet är det djupt tragiskt om fel person blir utpekad. Men kom inte och säg att det inte är Ditt eget barn för så vitt Du inte själv var med barnet vid tidpunkten då brottet begicks.

Ta gärna ett extra samtal med klassföreståndare så att Du får besked om hur Ditt barn uppför sig i skolan. Allt som läraren framför muntligt vid utvecklingssamtalen, kan vara svårt att förstå allvaret i när så mycket annat diskuteras och vi inte har haft betyg i ordning och uppförande. Där kan Du få ett mått på hur troligt det är att Ditt barn kan begå brott, slåss eller hota andra människor. Tyvärr riskerar många föräldrar att bli upprörda. För det där med med att ‘mina barn’ aldrig kan göra det eller det, är så långt från sanningen som tänkas kan i de allra flesta fall.

I det aktuella fallet Föräldrar anmäler polisens metoder, GP har jag självfallet inte en susning till chans att veta någonting. Har dock sett och hört tillräckligt inom och utom skolans värld för att säga det jag skriver ovan. Polisen är enligt lag skyldiga att utreda brott. Fotoidentifieringar är här en av de lindrigare metoderna och högst befogad!

Se även Aftonbladet

Read Full Post »