Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolbuffert’

så att inte elever drabbas när skolor läggs ner, slås ihop eller flyttas. Självfallet är det viktigt som Gustav Fridolin (MP) säger – Vi kräver att den som tar in en gymnasieelev också ska ta ansvar för att den eleven får sin utbildning, ända fram till studenten. Det får inte vara så att plötsligt efter ett styrelsebeslut så ska hundratals elever och lärare gå ut på sommarlov och inte veta vart man ska ta vägen när höstterminen börjar, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet.
MP: Friskolor måste ha buffert, DN 1 juni 2013

Nu handlar det tyvärr inte bara om friskolor. Det handlar inte ens bara om gymnasiskolor. Samma gäller kommunala skolor som också borde ha buffert. Varit med om att ett gymnasium jag arbetade en termin på flyttades och lades ner några få år efteråt. Allt för att kommunen ifråga skulle ‘spara’ pengar. Hur de ungdomar som börjat skolan ett år tidigare och de som redan gått två år upplevde situationen, det frågade inte kommunens nämndledamöter efter. Varit med om grundskolor som hotats av nedläggning, några av dem lades ner andra inte eftersom föräldrarna på en del skolor lyckades visa att kommunens tjänstemän räknat helt fel på antalet barn som skulle börja skolan de närmaste fem åren. Varje år. Minsta felräkningen på födda, obs alltså antalet födda inte på antalet som kunde tänkas välja skolan (bra kommunal skola), var 15%…..

Varje svensk skola, kommunal såväl som friskola borde ha en till staten inbetald buffert som garanterar att elever inte drabbas av godtyckligt hanterade osthyvelbesparingar på de pengar som skall gå till elever. Barn och unga får absolut inte drabbas varken av klåfingriga kommunala politiker/kommunala tjänstemän som hellre vill att pengar skall gå till andra områden eller av giriga privata investerare i skolverksamhet som inte är beredda att vara långsiktiga.

Alternativet är att Skolverket blir huvudansvarig för samtliga skolor oavsett utförare samt att alla ämnes- och stadiebehörigas löner betalas ut direkt från avsedd skolpeng INNAN någon utförare får tillgång till resterande belopp.

MP: Friskolor måste ha buffert, SvD 1 juni 2013

Read Full Post »