Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skolan’

Varken politiker, föräldrar eller pseudoforskare på vänsterkanten är experter på skolan. Svenska ”experter” bortser från äldre kunskap inom och utom Sveriges gränser och försöker dessutom tiga ihjäl eller förneka all den forskning som intill idag visar att det är viktigt med att de som lär ut är ämnes- och stadiebehöriga. Ännu värre än så All forskning som presenterats utifrån vetenskapsteoretiskt hållbara analyser visar att tidiga betyg är viktiga. Främst för de som har svårt att lära in. Omdömen i all ära, men omdömen är ord som ofta inte har samma värdevalör ens för läraren och eleverna/elevernas föräldrar i samma klass. Bluffen att det skulle vara svårt att sätta betyg genomsyrar mediavärldens debattörer.

Nu förespråkar Göteborgsposten Svenska politiker, oberoende av partitillhörighet, har en viss förkärlek för nationella strategier och kommissioner. I bästa fall är deras storslagna planer överflödiga, i värsta fall är de ett slöseri med pengar.

Men ibland kan de faktiskt fylla en funktion. Regeringens nyintroducerade skolkommission skulle kunna vara ett av de få undantagen som bekräftar regeln. Den ska ägna sig åt att lösa den svenska skolans många problem. Bland annat ska den ta fram lösningar för att höja resultaten och öka kvaliteten i undervisningen.

En förutsättning för att skolan ska kunna förbättras är att de reformer som sjösätts inte rivs upp varje gång det blir regeringsskifte. Därför är det positivt att skolkommissionen framförallt består av forskare, experter och representanter från de bägge lärarförbunden, snarare än politiker. Det behövs mindre politik i svensk skolpolitikEtt kungarike för en kommission, GP ledarsidan 12 april 2015

Bara Sverige svenska utredningar har…. kan man inte enas, så tillsätts en utredning 🙂 😛

Svenskt världsrekord i utredningslängd – 140 år lång utredning

För information läs blå text längst ner på sidan.

Världsrekord i utredande. Beslutad enligt kunglig förordning 1734 – lag 1875
1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Read Full Post »

Löfvén är statsminister för en regering där Vallöften flög för vinden samma ögonblick talmannen gav Löfvén uppdraget att bilda regering. Jag kan inte räkna dem alla – S + MP:s brutna vallöften Det är illa nog. Sveriges väljare har rätt att kräva ärlighet och inte svek på högsta nivå.

Juholt var enligt min personliga mening den sämste partiledare något svenskt parti någonsin haft. Det är en sak. Jag är inte socialdemokrat och även om jag hade varit det, så sätter jag ärlighet högre än taktik. Juholt blev lurad precis som i nutid Sveriges väljare.

Efter att Håkan Juholt avgått som partiledare för S hade Löfven lovat honom en toppost i paritet.

– En person med en sådan kaliber måste partiet ta tillvara på. Det är resursslöseri att inte göra det, sa Löfven då, skriver Suhonen.

Men Löfven backade. Istället fick Juholt platsen som ersättare i riksdagens kulturutskott.

– Det är bra att vi har kunnat möta Håkan Juholts egna önskemål för sitt riksdagsarbete att få tjänstgöra i kulturutskottet, sa Mikael Damberg, enligt boken.Juholt efter Löfvens erbjudande: ”Du skämtar”, Aftonbladet 12 oktober 2014

Tänk så tomt Löfvens besked i gårdagens Lördagsmorgon klingar i det ljuset: – Det är klart att det ska inte vara läckor i verkställande utskottet. Det tror jag inget parti vill ha i motsvarande organ, säger Löfven.Löfven: Så jävla mycket knivhugg i ryggen, Aftonbladet 11 oktober 2014 Läser man eller hörde, så reagerade nog många som undertecknad att det var knivhuggen i ryggen på Juholt som Löfven reagerade på. Tänker man efter och/eller läser så förstår man att Löfven inte bekymrar sig om Juholt utan om att det skadar partiet att det som sades och gjordes kommer fram….. Snacka om dubbelmoral utöver dubbelspel.

Med utgångspunkt från den nu utgivna boken om Juholtarns (helt naturliga) fall från makten samt kommentarer från vänsternissar och högerfötter inom Socialdemokratiska partiet, så är i och för sig brutna vallöften bara förordet till Socialdemokraternas dubbelspel genom åren….

Socialdemokraterna och Försvaret

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida

F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, …..
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!
…….. utdrag från Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Socialdemokraterna och skolan

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna
……
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
…….. utdrag från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Socialdemokraterna och Rasbiologiska institutet i Uppsala

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

…….. utdrag ur Socialdemokraternas mörka historia

Socialdemokraterna och avlyssning/signalspaning

…grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970…….
Från SOU 2002:89 sid 80

A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
……….. utdrag ur Städa framför egen dörr

Ovanstående är endast en droppe i havet av alla dubbelspel som Socialdemokraterna lurat på svenska folket genom åren. Att ta ansvar för egna handlingar, tycks inte ha varit prioriterat hos Socialdemokraterna. Varken hos vänsternissar som likt Juholt hållit till i en flumvärld till vänster om svenska Vänsterpartiet, eller hos högerfötterna inom Socialdemokraterna som med fackföreningsargument hållit nere kvinnolöner men talat om jämlikhet, broderskap (hm de glömde det där med systerskap). Kanske inte så konstigt – det som hänt senare år är att Socialdemokraterna mer och mer har blivit ett höglöneparti. Exempel på detta är höjt tak i A-kassa med argument som faller under fallacie och inte är giltiga argument prioriteras detta framför höjning av golvet för de som har det sämst i samhället! Dubbelspel på mellanhög och hög nivå….

Att det nu kommer fram att det fanns ett spel, en maktkamp, bakom Juholts avgång/avsättande, förvånar inte. Kan man spela dubbelt med svenska folket kan man det med största sannolikhet även internt. Allt för att få mer makt, behålla makt o.s.v.

Här är hemliga samtalen som störtade Juholt, Aftonbladet 11 oktober 2014
S-eliten tvingade bort Juholt – och vann fina uppdrag, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 11 oktober 2014
Så fälldes Håkan Juholt, GP 11 oktober 2014
Juholt kommenterar anklagelserna i ny bok, Expressen 11 oktober 2014
S-profilen slår tillbaka: Det här är lösryckt, Expressen 11 oktober 2014 Lösryckt eller inte Lena Micko. Du är inte längre den du var innan du blev kommunalpamp i Linköping!
Löfvén: Så jävla mycket kvivhugg i ryggen, DN 11 oktober 2014
Statsvetare: Så här gör man inte i ett parti, SvD 11 oktober 2014

– Socialdemokraterna säger sig vilja vara landets mest öppna parti, men VU-protokollen är hemlighetsstämplade i minst 25 år. Det är inte så ett modernt parti fungerar, säger Bjereld.

Den nuvarande partiledaren Stefan Löfven kritiserade läckorna från just VU, när Aftonbladet träffade honom på lördagsmorgonen. Mycket mer än så ville han inte säga
Ulf Bjereld: Att tiga är inget alternativ, Aftonbladet 11 oktober 2014

Säga vad man säga vill om Socialdemokraterna. De måste ha glömt bort Heder och Ära oavsett vem som har rätt och vem som har fel. Heder och Ära när det gäller att ta ansvar för sina egna politiska handlingar och beslut har saknats i Socialdemokraterna länge. Anklaga andra har alltid varit lätt, men ta ansvar för att orsaken ligger ”hemma” det har de inte förmåga till. Mina barn och andras ungar…… Sandlådenivå.

Read Full Post »

det är tillåtet i Sverige att vara dum, dumt att bevisa det….

Stackars Fridolin som inte tänker innan han pratar. Det är inte längden, förlåt antalet män, som är avgörande för om en skola är jämställd….. det är innehållet, förlåt viljan att arbeta för elevernas bästa, som är avgörande om en skola som har ämnes- och stadiebehöriga lärare förmår att se till att verka för jämställdhet”

Fridolin: Skolan ska ledas jämställt, Aftonbladet 14 juni 2014

Det viktigaste är inte att kvotera, för hur skulle det annars gå till?, manliga lärare i skolan. Svenska skolan har problem nog med alldeles för många helt obehöriga lärare för att inte tala om det stora antal av behöriga lärare som undervisat i ämnen de i bästa fall läste själva en gång i tiden på gymnasiet. Hjälper föga att kvotera in när det inte finns ämnes- och stadiebehöriga lärare tillräckligt att fylla lärartjänster med dagens stora pensionsavgångar. Att rektorer valt att ta in icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare efter kommunaliseringen hjälper inte till precis 😛

Undrar förresten hur någon kan kalla sig feminist i ett feministiskt parti och satsa på inkvotering av män 😛
Fridolin vill se fler manliga lärare, GP 14 juni 2014
Fridolin vill se fler manliga lärare, SvD 14 juni 2014/A>

Det är inte i sig att det är fler kvinnor som är lärare i Grundskolan som gör att lönerna släpat efter. Det är medveten politik från rödgröna rörans stamrötter Socialdemokraterna som vid mer än ett tillfälle genom försämrade krav på kvalité för lärare sänkt skolan. Inte blev det bättre när lärarfacken gick med på att avstå från sommarledighet till förmån för att få jämn månadslön under året. Lärarnas ”långa” sommarledighet består till stor del av inarbetad tid under läsåret. Lärare är i tjänst även under del eller hela lov under skolåret efter kommunaliseringen.

Lärarna har idag fått ta över administrativa uppgifter från rektorsexpeditioner, sociala och hälsofrämjande uppgifter från neddragning eller borttagande av skolsköterska, skolpsykolog m.m. Så blir barnpsykiatrin skolans problem, Claes Hasselblad
distriktsläkare och huvudskyddsombud Närhälsan i Västra Götalandsregionen samt Christer Forsell barnläkare och skolläkare på GP debatt 14 juni 2014

En lärares dag är inte 8-17. tvärt om går stor del av kvällar samt helger till att förbereda inför lektion, läsa in ny litteratur, förbereda skrivningar, rätta skrivningar, ta emot samtal från föräldrar och arbetsgivare. Inte ens på lunch”rasten” är en lärare arbetsfri. Den lärare som inte blir störd mer än en gång i veckan av uppkomna situationer i sin klass eller som inte tvingas använda lunchrast att ringa samtal i elevvårdsärende, den är lyckligt lottad – finns knappast. När skall läraren hinna fundera ens om sin egen subjektiva värdering av Fridolins ‘jämställdhetsbegrepp’?

Högre lön, självklart om lärare är ämnes- och stadiebehörig. För inte är det väl rättvist att politiker som Fridolin fått mer än fördubblad lön efter sin klagan på 70-talet då riksdagsmännens löner var lägre än högstadielärarnas. Medan lärarnas lön dalat speciellt efter kommunaliseringen. De senare var ju för all del ofta adjunkter med god utbildning. Riksdagsmännens utbildning har ju på senaste 20 åren följt ”alla skall med”-skolans kunskapssänkning…. alla kan inte ens Sveriges Regeringsform, om de kan orden verkar de inte förstå innebörden och vad orden står för krav på det offentliga.

Det är kvalité inte kvantitet som avgör hur en skola lyckas att förmedla kunskap samt verktyg så elever lär in, inte bara lärs in eller får lära sig genom fylleriövningar och alternativfrågor. Kvalité uppstår när lärare och rektor har förståelse för att ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA. Det går inte att gruppera elever efter föräldrars utbildning eller etnicitet varje barn skall få den hjälp och det stöd som just det barnet behöver.

Stackars Fridolin. Han är förvisso folkhögskollärare men saknar helt kontakt med verkligheten utifrån Barn- och Ungdomars utveckling samt behov av välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare för att eleverna skall slippa gå Komvux för komplettering av det de skulle fått lära sig redan i Grundskolans 1-7 klasser.

Att sedan ordet jämställt är en floskelterm som saknar objektivt innehåll, det gör ju inte saken lättare för pratmakarn Fridolin.

Read Full Post »

V70-förälder? Jag bara undrar…..

Frågan om vilken rätt en lärare har rätt att titta vad eleverna gör med sina smarta mobiltelefoner i skolan har nu kommit upp på Justitieombudsmannens bord.

Det är en förälder till en högstadieelev i en Kungsbacka skola som anmält att en lärare tog hennes smartphone och tittade vilka applikationer hon använt. Eleven kände sig kränkt och pappan anser inte att skolan tagit frågan på allvar och går därför vidare till JO.Kränkt av att läraren tog mobilen, Radio Halland Sveriges Radio 1 oktober 2013
Vissa tror visst att man får göra vad man vill när man är elev och inne på lektion…. 😉 Kränkt? Halledudanemej. Stackars lilla barn som får lära sig att ingen får säga till utom pappa….. 😛 Mig veterligen finns ingen tillåtelse för någon enda elev enligt Skollagen att kräva att få ha och använda mobil på lektionstid! Skolan är ingen allmän plats!

Elev kränktes när läraren tog mobilen, GT 1 oktober 2013

Finns tydligen fler curlingföräldrar….. En pojke klättrade upp i stängslet till tigrarna på Borås djurpark. En av skolans lärare tvingades dra ner honom på marken igen, skriver Borås Tidning.

Nu anmäler föräldrarna skolan till skolinspektionen då de anser att pojken blivit mobbad både psykiskt och fysiskt och inte heller fått tillräckligt stöd i undervisningen.Pojke klättrade upp i tigerstaket i Borås, GT 1 oktober 2013 Mobbad kan killen vara. Det framgår inte att det var orsaken till att han klättrade i stängsel på djurpark. Av det hända följer endast att pojken inte fått de gränsdragningar och hört ‘nej’ tillräckligt många gånger hemma. Lärare är skyldiga enligt Skollag att stoppa ungar som går för långt så att de utgör fara för sig själv eller andra. Anmäla är också lärare skyldiga till där så är påkallat. Men att kalla det mobbad psykiskt och fysiskt att bli hindrad att komma in till vilddjur…… vart har Föräldraansvaret taget vägen? Gått upp i rök eller försvunnit när föräldern prioriterat sociala media på nätet i dator, på platta eller mobil? Låter i mina ögon som ett barn som ”passats” av tv:ns barnprogram 🙂

Read Full Post »

Dvs föräldrar som utåt tycks vara närvarande, men som aldrig tar sig tid, annat än sk. kvalitétstid, att sitta ner lyssna och samtala med sina barn skapar oempatiska barn som inte respekterar lärare eller andra. Barn som inte får tillräcklig tid att knyta an till sin förälder eller sina föräldrar skapas om till ytliga barn som utåt inte visar andra känslor än ilska och frustration. Något att tänka på. Inte bara i skolans värld där lärare hotas.

Hundratals lärare utsatta för våld, GP 4 juni 2013
Hundratals lärare utsatta för våld, Aftonbladet 4 juni 2013
Hundratals lärare utsatta för våld, SvD 4 juni 2013

Read Full Post »

som är skolans huvudmän! Kasta inte sten i glashus Damberg! Gör din hemläxa!
Damberg: Politik är att välja, att prioritera. Ni valde sänkt krogmoms framför skolan, och jag förstår att statsministern har svårt att förklara varför. Vi vet fortfarande inte om sänkt krogmoms ger något resultat.

Direktrapport Partiledardebatten, SvD 13 juni 2012

Det är lågt och visar på stor okunskap där kunskap borde varit krav, att blanda ihop krogmoms – statlig skatt med skolan vars resurser oavsett hur de hittills öronmärkts ätits upp av kommunala hyreshöjningar eller kommunala nedprioriteringar!

Read Full Post »

om ännu mer av samma mat sätts på bordet? Borde inte Socialdemokraterna först analysera problemet VARFÖR så många unga idag inte klarar att uppnå kursmålen för det som förr kallades Godkänt? Det kan ju mycket väl vara så illa, och är förmodligen också så, att det varit fel på maten när kommunerna sparat på alla skolkostnader sedan Kommunaliseringen, i stället för att satsa på Socialdemokraternas gamla mantra Vård, Skola och Omsorg.

Att tvinga skoltrötta och/eller felstimulerade elever och/eller mobbade elever som drar sig för att gå till skolan, till obligatorisk sommarskola för att läsas upp betyg, är knappast annat än att måla om en murken yttervägg utan att byta panel eller göra ordentligt grundarbete! Skall det vara så, så hade vi lika väl kunnat ha kraven för uppflyttning till nästa årskurs kvar precis som vi hade innan Palme blev skolminister.

Att ställa kravet på Skolan oavsett vem som är utförare av undervisningen, privat, kommunal eller statlig, att ALLA elever som inte får betyg SKALL erbjudas Sommarskola, det är en helt annan sak som i sig utgår från befintlig Skollags krav att elever har rätt till det stöd som krävs för att de skall klara av den obligatoriska Grundskolan. Där har Utbildningsminister Jan Björklund (FP) en poäng i sitt tidigare lagda förslag. Men det handlar om att finna lämplig mat för att få ‘patienten’ frisk. Inte om tvångsmatning!

Sommarskoletvång för betyglösa, GP 13 juni 2012
S: Kapa sommarlovet för kuggade elever, Expressen 13 juni 2012
Sommarskoletvång för betyglösa, SvD 13 juni 2012
Kortat sommarlov för elever som inte når grundskolemålen, DN 13 juni 2012
S-krav: Indraget sommarlov för lågpresterande elever, Aftonbladet 13 juni 2012

Tillägg 08.48 Fel att tvinga barn till sommarskola, Margareta Pålsson (M)ordf. Utbildningsutskottet

Read Full Post »

Det är föräldrar inte samhället som skall ge barnen en trygg uppväxt och uppfostran. Klarar inte föräldrarna detta, eller blir de t.o.m. rädda för sina egna barn, så är det föräldrarnas skyldighet att söka hjälp. Jag är så urbota trött på alla bortförklaringar, skyllande på samhället, media eller att någon känner sig kränkt. Ett barn måste lära sig att ett nej är ett nej och inte en kränkning; att alla människor är lika värda och att det inte är tillåtet att skylla på någon utan att man skall ta sitt eget ansvar för sina val och handlingar. Det gäller från händelser vid kvällsmatsbordet, i sandlådan, i fotboll och annan idrott, i skolan m.m. ansvaret för uppfostran ligger hos föräldrarna. Det handlar inte om genusfrågor i skolan, möjligen hur råmodellerna i barnets hemmiljö och närmiljö hemma lever i förhållande till vad de säger åt barnet att göra. Men det är ingen könsfråga. Problem finns bland flickor såväl som pojkar. Det är inte bättre när flickor manipulerar och mobbar än när pojkar tar till nävarna för att de inte lärt sig att de inte alltid får som de vill och att de inte har någon som helst rätt att känna sig kränkta för att så är fallet.

Skolan är vårt bästa vapen mot våldet, GP 27 juli 2011

Read Full Post »

Verkligheten, inte teorin är det som gäller. För att kunna få jobb, så behövs det att man först fått verktygen att kunna lära in, där brister det på många håll när det gäller ämnes- och stadiebehöriga lärare som vågar ställa krav på eleverna samt även hos kommuner som inte ställer upp med de stödåtgärder som Skollagen kräver att skolan skall ställa upp med för elever som inte ‘hänger med’, kan lära sig läsa och förstå vad de läser samt kunna räkna och förstå varför matematik är viktigt.

Men det krävs också att elever inte sitter av tiden på gymnasium i tro att de sedan kan få glida på räkmacka genom statligt bekostade pengar för de som störde, skolkade eller bara satt och sov för att de valt fel linje utifrån sina egna förutsättningar. Det krävs även bättre samarbete mellan Skolverk, ‘marknaden’ och politikerna så att de linjer som finns på gymnasiet antingen leder till att de som klarar studierna får kunskaper nog att som minst kunna få en 6 månaders praktik om de inte vill läsa vidare eller kommer in någonstans. Det krävs att de ämnen som finns på programmen är relevanta för samhällets behov och inte bara för att stärka den egna drömmen om framtiden. Alla yrken är inte lika efterfrågade och då borde det inte vara möjligt att på gymnasiestadiet utbilda till arbetslöshet. Samhällsvetenskapliga ämnen behövs inom hela kommunala, landstings och statliga sfären. Inte tu tal om det. Inte heller tu tal om att det är bra att alla linjer får bild, idrott och musik. Men där går gränsen. Alla kan inte bli mediamänniskor eller frisörer för att ta två exempel. De utbildningsplatser som finns bör bättre svara mot ‘marknadens’/kommuner och landstings- samt statens behov av specialkunskaper samt möjlighet till gedigen praktik för att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden. Man kan inte läsa in absurdum.

Att Miljöpartiet vill satsa på skolan är i sig en positiv nyhet. Det negativa är att man glömmer bort att oavsett när ett tak läggs, så måste grunden och de bärande stommarna i huset vara på plats. Det är viktigt att alla elever har ämnes- och stadiebehöriga lärare i grundskolan och att de som behöver hjälp antingen för att de har svårt att lära in eller för att de redan kan och behöver få gå vidare får denna möjlighet. Att sätta av pengar för de som inte varit i skolan eller som inte gjort sina läxor eller valt fel linje på gymnasiet, det har inte Svenska samhället råd med. Inte heller svarar det upp mot Regeringsförklaringens 1 kap 2§ om allas lika värde och att ingen får diskrimineras. Har man gått gymnasiet så är det en sak att läsa upp kurser som man kanske inte läst. En helt annan sak om man får läsa vad man vill när man vill på statens eller kommunens bekostnad. Rätten att få komma igen är en sak, vem som skall betala om den som får möjligheten själv försuttit den, det är en annan sak.

MP vill satsa på skolan, GP 3 juli 2011
MP språkrören till attack mot alliansen, Expressen 3 juli 2011
Proffstyckare om språkrörens tal, SvD 3 uli 2011
Hungrig opposition, DN 4 juli 2011
MP vill satsa på skolan, DN 3 juli 2011

Read Full Post »

att socialdemokraterna med paret Myrdal i spetsen förespråkade att barnen skulle börja i det vi senare kallade dagis. Gärna så tidigt som möjligt. För att säkerställa att så skedde, så ändrades skattelagstiftningen. I stället för att ett par kunde få skatta tillsammans, så skulle var och en skatta för sig. Vilket ledde till att det inte längre var lika lönsamt att ha mamma hemma när barnen var små.

Jo jag vet. På 70-talet skulle ju bara ‘alla’ kvinnor förverkliga sig själva. Kvinnor kan, vill och törs skreks det från scenerna. Och nog kan kvinnor, det är inte där problemet låg eller ligger. För på 30-40 år har inte mycket hänt. Annat än att barnen drabbats i dubbel bemärkelse. Först skall de jagas upp tidigt på morgonen. En del av dem hinner knappt få i sig frukost och absolut inte frukost i lugn och ro.

Finns inte mycket val speciellt inte för ensamma mammor. Där håller jag gärna med. Har själv varit ensam mamma efter skilsmässa. Men inte mår barn som jagas upp innan de sovit färdigt, som hastas till dagis av jäktade föräldrar för att redan som 1 åringar umgås i stora barngrupper, dagmammorna lyckades ju många svenska kommuner näst intill utrota ur möjligheternas vokabulär under 1990-talet, inte mår dessa små bra av att år ut och år in stressas till dagis, hem, till aktiviteter, sedan till fritids innan skolan och efter skolan, barn vars föräldrar talar om kvalitétstid men där föräldrarna ofta klagar på läxorna i skolan eftersom föräldrarna inte lärt sig att ta sig tid med sina barn utan att jaga efter nya upplevelser, träning eller annat. Barn som inte ens får rätten att sitta och ha långtråkigt utan som alltid måste matas för att de inte skall bli ledsna. Hur i hela fridens namn kan barnen bli annat än stressade då?

För att inte tala om allt curlande, jämnande av vägen för att de små som blir större skall få det så bra som möjligt och inte behöva råka ut för mer problem än absolut nödvändigt….

Dessa barn, de flesta barn, nästan alla barn eller är det alla? Därom råder ingen konsensus, dock har de lärt sig att det lönar sig att skrika och gapa högt, högst, dessa barn kommer till ett klassrum där en del redan kan läsa lika bra som de bör göra i 3:an och 4:an medan andra knappt kan stava sig genom texten. Alla skall läsa samma, helst inte avvika. En del kan räkna multiplikationstabellen och andra kan inte mer än siffrorna….. vad händer? Mer än ett av barnen i varje klass blir frustrerade och stressade över att inte få fortsätta utveckla sina starka sidor. För alla skall göra samma sak, inte gå före och helst inte komma efter. Stressade redan från tidiga mornar som 1-åringar kommer barnen när de väl är skolmogna, skolmogna? varierar i ålder…., att möta nya oväntade hinder. Hinder de aldrig hört talas om än mindre förstår. Några blir utåtagerande, andra blir de tysta flickorna som lär sig utantill för att kunna komma ihåg, vare sig de förstått det de lärt sig läsa in eller ej, andra blir de stökiga killarna allt för att synas och märkas för deras intelligens stimuleras tyvärr dåligt i en grundskola där alla barn i samma ålder förutsätts utvecklas lika.

Psykologer larmar om stress hos barn, GP 3 juli 2010
Varning för stress hos barn, Östran 3 juli 2010

Tillägg 4 juli 09.47 Det kan hända att Kristdemokraternas partistämma som understödda av Kristdemokraternas ungdomar röstat för ”Partiet vill nämligen utreda frivillig sambeskattning för gifta par, något som avskaffades i Sverige redan 1972 med motiveringen att det var en kvinnofällaKD utred sambeskattning igen, SvT 3 juli 2010
Kristdemokraternas Riksting kan ha rätt i att göra denna utredning – då bör inte bara gifta par oavsett könstillhörighet med barn utan även samboende par med barn ingå i de som ev. skulle kunna sambeskattas frivilligt. Kvinnofälla? Säkert många gånger. Men hellre en kvinnofälla än barn som faller i avgrunden pga av den stress som vuxna pådyvlar dem från ett års ålder. Barn behöver någon som tar sig tid att lyssna. Barn behöver lugn och ro samt att få ha det långtråkigt. Inte bara umgås med ett större antal andra barn i stora barngrupper från tidig dagisålder tills de gått ut 9:an.

Som Kalle Bäck. en ung kristdemokrat som är namne till min favoritlärare på Linköpings Universitet den gång det begav sig där senast, skriver i sin blogg: ”Rikstinget röstade också igenom att vi Kristdemokraterna ska driva frågan om att utreda införandet av frivilliga sambeskattning. Detta är ytterligare ett exempel på hur mer makt kan flyttas från politiker och sociala ingenjörer till familjer.Kristdemokraterna – det frihetliga alternativet, Kryssakalle.se 3 juli 2010

Något måste förändras i grunden för att frågan ”Var finns föräldrarna” inte skall behöva ställas år ut och år in. Se Nytt år – samma fråga, Norah4you 28 juni 2010 på alltför många håll i landet verkar det som om föräldrar abdikerat. Men oavsett att jag som moderat inte delar alla åsikter som Kristemokraterna har, så går det inte att komma ifrån att Föräldrar skall uppfostra sina barn, Norah4you 13 februari 2010 Det är inte samhället eller skolan som skall utgöra barnens trygghet. Väljer man att skaffa barn, får man ta det goda med det onda och leva så att det är bäst för barnet. Det är inget som går att göra mallar för. Varje barn är unikt. Alla är lika värda, men olika.

Göran vid gränspolisen, SvD Ledarsidan 4 juli 2010

Read Full Post »