Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skogsbränderna har inte blivit fler’

If I hadn’t been one to rise same position back in 2008, due to own knowledge, I guess that this would have put everything coming from UN:s IPCC, Al Gore and so called Climate experts where it belong: IN THE NAUGHTY CORNER to be forgotten by every true scientist and most ordinary man/woman:

IMPORTANT QUOTES FROM BLOGGARTICLE:

If it wasn’t for the diligence of amateur investigators like retired accountant Paul Homewood, probably no one would care, not even Paraguayans, what has been going on with the Paraguayan temperature records. But Homewood has done his homework and here, revealed at his site Notalotofpeopleknowthat, is what he found.

He began by examining Paraguay’s only three genuinely rural weather stations. (ie the ones least likely to have had their readings affected over the years by urban development.)

All three – at least in the versions used by NASA GISS for their “hottest year on record” claim – show a “clear and steady” upward (warming) trend since the 1950s, with 2014 shown as the hottest year at one of the sites, Puerto Casado.

Judging by this chart all is clear: it’s getting hotter in Paraguay, just like it is everywhere else in the world.

But wait. How did the Puerto Casado chart look before the temperature data was adjusted? Rather different as you see here:

Perhaps, though, Puerto Casada was an anomaly?

Nope. Similar adjustments, in the same direction, appear to have been made to the two other rural sites…..
– – – – -END of quote from bloggarticle: Forget climategate – This global warming scandal is much bigger, James Delinpoles blogg

From Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008
Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Quick English text:
Does anyone have any idea who it was who measured temperatured at the North and South poles before they are visited by humans becomming Famous Explorers? In the case of the North Pole it’s worse. True scientific data have not been able to measure before 1969 …..

So how is it now with http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 that been presented as arctic temperatures?

Before Peary and Henson reached the North Pole in 1909 so could possibly Cock been there the year before. But the first scientific survey on foot up to the North Pole, the world had to wait until 1969 for

How it is possible for any serious researcher stating that he/she has scientific data measured in the Arctic, other than in the outer areas near the Arctic Ocean from the years 1880 to 1968, the wonder more than Norah, and the answer we hardly ever.

Someone then try to develop all these great observetioner coming from ice cores …… It’s just that ice in the Arctic just like any other water movement in our world does not lie still. The centrifugal force and underwater natural circulation that allows all the water seek out lower and lowest point in its environment means that if you drill straight down so you may not find out how it looked on the site even 10 years earlier. Erosion, wind and tempeatur, and volcanic eruptions as well as nuclear explosions also accompanied by variation in the fallen snow makes it there with ice cores over longer periods in some cases may be an indication but never a proof.Klimatfrågan… Och över alltihopa lyser Moder Sol, Norah4you 25 juli 2008

Where have all the money gone? Long time passing and several CO2-pope pretenders travelled airborne in a never ending Round and round we go-circus

BTW: CO2-believers better remember that UN isn’t a world goverment. Neither is UN declared as a church no matter how many of the delegates put their faith in false profets

How many miles should a man walk by before he understand that he isn’t God?

US Media:
Federal Construction Projects Must Plan For Flood Risks From Climate Change, Nytimes.com 2015/01/31
Have they never heard of Archimedes Principle?

Swedish media:
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, Aftonbladet 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmningen, SvD 31 januari 2015
Vill att USA bekämpar uppvärmning, GP 31 januari 2015

Needed information re. Facts about our Earth, not Fiction:

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Read Full Post »

Dagens tidningar skriver mycket om det sk. klass 2 regnet i Bohuslän:

Vattenmassorna rinner undan, GP 26 oktober 2014
Problem efter skyfall, mer regn kommer, GT 26 oktober 2014

Inget är nytt under solen…
Vi hade varit nere hos ”Farfars” och sett på TV. Tror det var bröderna Cartwright för det var bara pappa, min kusin Kerstin och hennes pappa Yngve och jag. Borde varit innan Rom-OS 1960. För jag minns att farmor och farfar var döda och att vi inte hade egen TV hemma före då. Vi gick ner i vanligt sommarväder. Satt först och pratade, drack lite kaffe sedan kom den då ”heliga” stunden – få titta på TV. Så inne i serien var vi att vi nätt upp märkte att det började regna ute. Inte så lite heller visade det sig när vi skulle gå upp till Dammen och sommarstugorna….

När vi kom upp till bäcken där tanterna, speciellt de äldre, då runt 1960 fortfarande sköljde sina trasmattor efter att ha skrubbat dem med vatten, så var det en strid ström nästan en mer av en mindre arm till en flod som vällde ner. Vattnet stod så högt över stenbron att det flödade ner i stövlarna. Stövlar var något man ofta använde för att undvika att bli biten av orm när man gick i höggräs uppe i Dammen. Regnade minst lika mycket då som nu 2014.

Långt senare gick det inte att ta sig till Sannäs från Knämhållet. Precis som på 1700-tals kartorna gick sjön in över nuvarande golfbanan över åkern där vi på 60-talet spelade fotboll, över Gamla Vägen och in på åkern närmast järnvägen. Kom med buss och gick av i Knäm för cirka 10-15 år sedan. Fick vada och lyfta upp min resväska för att ta mig förbi de värsta pölarna. Regnade den gången så mycket att vattnet i Uddevalla stod mer än 30 cm högt vid Kampenhof.

Varit ett antal tillfällen i mitt liv då det varit översvämningar i Tanum. Vatten som utöver att gått upp över nya vägen mot nedersta husen stått högt över bryggan. Både över stenbryggan från början av förra seklet och träbryggan som fick ersätta en som rasade pga vattentryck någon gång före Andra Världskrigets mitt.

Det är inte så att det blivit mer oväder eller katastrofer varken här i Sverige eller i världen i övrigt på senare tid. De som försöker påstå detta, de bluffar.

Verklighet är en sak. Penninginsamlingar och ”skatteuttag” för påstådda hot en annan….
How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

Read Full Post »

Tänk om det är så illa att Åsa Romson (MP) inte klarar av att läsa och förstå vad som gäller i verkligheten. CO2-korthuset har fallit i bitar och det är dessutom så att vädret nu inte är extremare än vädret förr. Däremot är det så att okunniga politiker tillåtit folk att bygga på platser där de förr inte fick bygga p.g.a. risk för ras, översvämning eller för nära vattendrag. Okunniga politiker är vad Miljömupparna för fram som sina språkrör. Kunde de hälften av det de tror sig kunna, så hade de vetat:

BOMBSHELL:Study shows greenhouse gas induced warming dropped for the past 14 years, wattsupwiththat 2014/08/05

Verkligheten däremot är helt annan än vad Miljömupparnas Åsa Romson samt de CO2-troende fått för sig:

Antalet bränder i landet har varierat kraftigt ända sedan 1950-talet – men någon tydlig långsiktig trend är omöjlig att se.

– Det går inte att säga att bränderna blivit vare sig fler eller färre, säger Lars-Gunnar Strandberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandsiffrorna sträcker sig bakåt till 1954 och tycks vid en hastig blick på staplarna spreta vilt från det ena året till det andra. Några år, som 1959 och 1997, sticker ut. Båda åren noterades över 7 000 bränder i landet, vilket ska jämföras med genomsnittet som ligger någonstans mellan 3 000 och 4 000 bränder.

– Bränderna blir alltid fler under varma och torra somrar.Skogsbränderna blir inte fler, SvD 6 augusti 2014

Remarkably, the El Niño warming of this year has not yet shortened the Great Pause, which, like last month, stands at 17 years 10 months with no global warming at all.Global temperature update: Still no global warming for 17 years 10 months, wattsupwiththat 2014/08/02

How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

VERKLIGT LÄGE
23 augusti arktis is
Sea Ice Extent The latest value: 5,392,741 km2(August 23, 2014), ijis.iarc.uaf.edu 23 augusti 2014

Read Full Post »

finns att läsa i DN:

Vi är på väg mot fler och värre värmeböljor, mer torka, häftigare skyfall, kraftigare översvämningar, mer eldfängda skogar och fler träd som blir uppätna av insekter.

Våra utsläpp gör världen varmare, och det får konsekvenser.Karin Bojs: Dags rusta för extremväder, DN 7 augusti 2014

Inflikad länk twitter

Verkligheten däremot är helt annan än vad de CO2-troende fått för sig:

Antalet bränder i landet har varierat kraftigt ända sedan 1950-talet – men någon tydlig långsiktig trend är omöjlig att se.

– Det går inte att säga att bränderna blivit vare sig fler eller färre, säger Lars-Gunnar Strandberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandsiffrorna sträcker sig bakåt till 1954 och tycks vid en hastig blick på staplarna spreta vilt från det ena året till det andra. Några år, som 1959 och 1997, sticker ut. Båda åren noterades över 7 000 bränder i landet, vilket ska jämföras med genomsnittet som ligger någonstans mellan 3 000 och 4 000 bränder.

– Bränderna blir alltid fler under varma och torra somrar.Skogsbränderna blir inte fler, SvD 6 augusti 2014

Remarkably, the El Niño warming of this year has not yet shortened the Great Pause, which, like last month, stands at 17 years 10 months with no global warming at all.Global temperature update: Still no global warming for 17 years 10 months, wattsupwiththat 2014/08/02

How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

Fakta om jorden

:
Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m.

Repetera:
* Centrifugalkraft
* Gravitation
* Rotation

Jordens diameter
Jordens diameter är 12 756 km vid ekvatorn. (Jordens radie är då hälften)
Jorden

Högsta höjd och största djup
Jordens högsta berg, Mount Everest är ;8 848 meter högt.(Med andra ord 8 km 848 meter)
Jordens största djup Challangerdjupet i Marinergraven, Stilla Havet, 11 034 meter djup. (Med andra ord 11 km 34 meter)

Människan har tagit sig till månen som ligger cirka 384 392 km (Medelavstånd) bort. Få forskningsprojekt har haft möjlighet att komma ner till det djupet. Skälet är att trycket ökar med djupet.
Läs mer på: Fakta om Jorden

För att vi människor ens skulle kunna komma att vandra här i dag, så krävdes det bland annat att Fotosyntesen satte igång. Fotosyntesen började för 3,5 miljarder år sedan. Fotosyntesen satte igång.
För mer information om Fotosyntes
Fakta fotosyntes
…….
Jordbävningarna/vulkanutbrotten är många hundra per dag som vi aldrig hör talas om t.ex. när jordbävningarna inte når högre än 2,5 på Richterskalan eller det är under många år små vulkanutbrott från aktiva vulkaner.
* Värme som kommer ut i ‘luften’ verkar tillsammans med luftens syre, som vi behöver för att andas, tillsammans med all levande materias grundsten Kol på samma sätt som när vi människor och allt levande på jorden som andas andas ut. Det bildas CO2. Helt naturligt. För om inte luften och atmosfären hade CO2, så skulle inte Fotosyntesen fungera. Utan Fotosyntes inget syre för oss människor att andas.

Vi – liksom alla andra organismer på den här planeten – är kolbaserade varelser. Kol har en unik förmåga att bilda flera kovalenta bindningar med sig själv. Sådana bindningar finns i alla biomolekyler – stora som små. Till kolatomerna binds väte- och syreatomer. Tillsammans med kväve-, fosfor- och svavelatomer bygger de upp de fyra huvudtyper av byggstenar som är vanligast i cellenBiomolekyler – livets alfabet, kemionline gymnasiekemi liber.se Utdrag ur Tektoniska plattor och CO2-utsläpp

Att det inte finns något extremväder som skulle kunna vara en följd av mänsklig aktivitet är inget konstigt. Människan står för mindre än 1% av alla CO2-utsläpp. Hur är det möjligt undrar kanske någon trots att den tagit sig tid att läsa länkarna ovan. Inte alls konstigt. Allra först så har inte en enda en av alla datamodeller som IPCC tagit fram tagit hänsyn till att jorden har cirka 1000 vulkaner. Varje dag sker ett stort antal utsläpp av CO2 från såväl levande som döda vulkaner.

Mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till manteln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010

Se även: Vulkaner i Nordatlanten, CO2 m.m., Norah4you 6 oktober 2013 samt Extremväder? Klimathot?

Read Full Post »

« Newer Posts