Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skevt urval’

Har länge förstått att många sk. forskare saknar de grundkunskaper vi som gick i vanliga Gymnasiet (Real-matematiker examen 1968) i Vetenskapsteori Fallacies vid argumentering som bygger på logik och matematik. Men allt är gammalt som gatan – redan de gamla Grekerna o.s.v. Varje elev som fått grundkurs i filosofi om än bara några få timmar; varje studerande vid högskolor och universitet som skrivit uppsats har lärt sig, eller skall åtminstone ha lärt sig mer om vad som krävs för att dra hållbara slutsatser än de som kallar sig forskare och ”forskat” om vad svenska folket tycker om än det ena än det andra…..

Hur i hela fridens namn kan svensk högre utbildning sjunkit så lågt att det numera anses rimligt att på en undersökning där Forskarna frågade 1 017 personer (deltagarfrekvens 57 procent) om deras syn på de senaste årtiondenas ökade valmöjligheter.Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror, Jenny Björkman Ph.D. historia och
Björn Fjæstad docent i ekonomisk psykologi på DN debatt 7 juni 2014
Nog för att jag reagerade redan när Jenny Björkmans avhandling släpptes igenom. Men tänkte, stackarn har ju inte haft Kalle Bäck :P….

Men ärligt talat – redan 1017 frågade säger i sig att det är skevt och för litet urval. I dagens Sverige är det svårt nog att få representativt urval med de metoder som används professionellt om urvalet som skall tillfrågas är under 3000. Krävs mycket skickliga matematiker och statistiker för att vikta så litet urval rätt i all synnerhet med de frågemetoder som står till buds. Ännu värre blir det när sk. forskare själva bevisar att de inte förstår matematikens grunder och tycks glada med att ha fått deltagarfrekvens på 57%.

Hallå deltagarfrekvens på 57% innebär att bortfallet är 43%! Även med en svarsfrekvens på 75% krävs djupare analys av bortfallet innan någon seriös forskare eller forskare in spe går ut med resultatet. Skall man dessutom lägga Tjebychevs sats på det sk. resultatet finner man att det lika väl kan finnas 15 % som håller med slutsatserna en och en som att det skulle vara 70% sant det som Björkman och Fjæstad påstår.

Att sedan media gladeligen i sin okunskap om matematik och sannolikhet nappar på tjusiga påståenden som kommer från ”forskare”, Ph.D samt en tidigare adjungerad professor i psykologi(????) vad nu psykologi har med sannolikhetslära eller ens samhällskunskap att göra, det vete o.s.v.,
att media nappar på sånt är bara symptomatiskt för dagens svenska mediavärlds kunskapsnivå.

Svenskarna vill ha Statens Järnväg, Aftonbladet 7 juni 2014
Svenskarna vill ha Statens järnväg, GP 7 juni 2014

Det konstiga är att svenska tidningar har bortförklaringar på PISA-undersökningens dåliga resultat i matematik….. men skyltar med konsekvenserna för matematisk förståelse av att ”alla skall med”.

Read Full Post »

på frågan om vad amerikaner tycker om Snowden. Media har ännu en gång trampat i klaveret.

Det där med statistik är svårt. Har gång på gång under åren försökt få politiker och journalister, samt andra, att förstå att om ett urval är skevt, t.ex. om inte alla grupper i en population finns med i en stickprovsundersökning/opinionsundersökning för att stickprovet är lägre än antalet grupper, så vet man egentligen inget som helst om hur populationen som helhet tycker/röstar.

I ett nu aktuellt fall försöker media, bland dem SvD, DN m.fl.
Samtidigt visar en opinionsundersökning att de flesta i USA inte anser att Snowden är en förrädare. Enligt mätningen betraktar 55 procent honom som en ”avslöjare” medan 34 procent anser att han är en förrädare. Resten är osäkra eller svarar inte på frågan som ställdes av Quinnipiac University i Connecticut
Amerikaner ser inte Snowden som förrädare, SvD 2 augusti 2013
Amerikanerna: Snowden ingen förrädare, DN 2 augusti 2013

Hur många var det som blev utfrågade? 1.468 svarade sedan fanns det ett bortfall på 10%…… allt enligt the Guardian samt Quinnipiac Universitys egna uppgifter. I ett land där det finns mer än 314.000.000 finns det i t.ex. NY 170 språk som talas. Med andra ord finns det som minst 170 språkgrupper. Multiplicera detta med kön dvs med 2, samt med de stora religionernas grupper 6 st så når antalet grupper redan innan hänsyn tagits till ålder, bostadsområde, vilken stat o.s.v. över det totala antalet tillfrågade. 170 x 2 x 6 = 2040 😛
1468 är på tok för litet urval för att göra något som helst generellt uttalande om vad amerikaner tycker om Snowden i det aktuella fallet. Inte ens om det varit det antalet i varje stat, så hade det varit möjligt att säga något med säkerhet. Tendensen hade kunnat gå att få fram om undersökningen också haft med kategorier som boende ( i eget hus, boende i hyrt hus, boende i ägd lägenhet, boende i hyrd lägenhet, annat form av boende ) och utbildning (high school, college, academic degree o.s.v.) men inte ens då hade det gått att göra ett något så när säkert uttalande om vad amerikaner tycker.

Det är mycket viktigt att urvalet, det vill säga den metod som man använder för att välja ut de personer som ska svara på frågorna, sker på rätt sätt. Urvalet ska ske så att den del av populationen som man frågar tillräckligt väl representerar hela populationen och att alla olika grupper finns representerade i samma proportioner som i den hela populationen. Uppfyller inte urvalet dessa kriterier är gruppen man frågar inte representativ – då är det ett skevt urval, ett urvalsfel.

Ett exempel på ett felaktigt urval är om det bara är män som svarar på frågan i en undersökning där man försöker ta reda på åsikter bland såväl män som kvinnor – då kommer ju inte kvinnors åsikter att speglas i resultatet av undersökningen.

Vid statistiska undersökningar är det också viktigt att fråga tillräckligt många personer, så att man får en felmarginal som är acceptabel. Frågar man alltför få finns det en alltför stor risk för att den grupp personer man har frågat inte är representativa för hela populationen.sannolikhet och statistik/statistik, Matte 1 matteboken.se

Det finns ytterligare en fråga som du behöver ställa dig när du läser en generalisering utifrån en stickprovsundersökning: HUR har undersökningen gått till. Är det så att den skett med slumpvis urval utifrån telefonnummer/mobilnummer eller t.ex. att frågeställningen skickats ut till personer som har datoruppkoppling, så är ett annat bortfall än icke svarande att ta hänsyn till. Alla de som saknar telefonnummer, mobil eller datoruppkoppling med mailadress. Media har under åren haft alltför lätt att gå i fällorna som finns vid all statistikundersökning.

Read Full Post »