Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattesystemet’

Jag måste erkänna att jag känner mig kluven till artikeln om Familjerna som styr miljardföretagen, GP 4 augusti 2012 Å ena sidan, så finns det ett allmänintresse att få kännedom om var makten i företag och i svenska samhället ligger även utanför den Offentliga sektorn. Å andra sidan, så frågar jag mig vad syftet är bakom artikeln? Det är väl bra om vi har rediga människors som bygger upp verksamheter och klarar av att göra detta med Sveriges skattesystem och med all administration som krävs utöver verksamhetens behov bara för att staten och EU genom lagstiftningar och direktiv är inne och petar på detaljer.

Det är klart. Jag är inte någon vänsternisse, varken riktig vänster eller ens vänsterliberal. Är inte född i en familj där det funnits pengar men väl tid för oss barn och varandra. Ingen aning om de som berättas om i artikeln har den tiden för varandra. Vet att flera av de som inte nämnts i artikeln, några håller också relativt sett låg profil trots jätteföretag när det gäller totala världsmarknaden, de har jag sett när jag jobbat med eller när jag läst på universitet med medlemmar ur de familjerna har avsatt mer tid åt varandra utan att de ens varit ute och rest på lyxresor som många av de anställda åkt på.

Och? Vill artikelförfattaren skapa avundsjuka och ställa till problem, för problem är vad det blir om barn till de som styr eller äger skall behöva skylta som något annat än sig själva? Eller vill artikelförfattaren visa att det genom hårt och idogt arbete går att skapa inte bara en bra grund för sig själv och sin egen familj men också skapa flera tusentals arbeten för andra? Om det sista är alternativet, borde då inte det framgått bättre?

Read Full Post »

utan alla möjligheter för så väl företag som enskilda att göra ränteavdrag bör starkt begränsas. Det är inte meningen att de som har det sämst skall vara med och betala för att enskilda som tar lån för att konsumera eller för att skaffa senaste bilmodellen skall kunna göra ränteavdrag så att de kommer ner på beskattningsbara inkomster under en rimlig årsinkomst. Vissa enskilda lyckas ju den vägen t.o.m. göra som storföretagen nolltaxera….

Självfallet är första kravet att storföretag inte längre skall ha möjligheten att genom internlån kunna göra ränteavdrag. Men det är bara början. Alternativet är platt skatt.

Kryphålen bör täppas till, GP 19 mars 2012
Var tredje storföretag nolltaxerar, SvD 18 mars 2012
Vart tredje storföretag nolltaxerar, DN 18 mars 2012

Read Full Post »

OM Regionens ekonomi är i obalans, så är det inte ok att ta ut högre regionskatt INNAN allt som inte är lagligt tvingande tagits bort från kostnadsställen och utgifterna heller inte går att motivera så att vi väljare oavsett partitillhörigheter kan finna att det finns laga skäl för att använda pengarna. Minska administrationen är också en viktig politisk fråga. Parkinsons lag, Wikipedia har fått sitt jordliga exempel inom svensk byråkrati. Eller som de gamle sa när kommunala och landstingsöverbyggnaden ökade mer än verksamheten på golvet: Min dräng hade och en dräng…..

Skattehöjning i regionen, GP 19 mars 2012

Tillägg 22 mars 19.44 Höjd skatt är ingen given operation, GT ledarsidan 22 mars 2012

Read Full Post »

Redan när jag satt som FPU-representant för Folkpartiets Studentförening vid Fil.Faks kårfullmäktige i Göteborg i mitten på 70-talet var frågan om det lönade sig lönemässigt sett ur livsperspektiv att studera vidare p.g.a CSN-lånets konstruktion där lånet räknades upp men ränta inte fanns i reell mening och alltså inte var avdragsgill OCH skattesystemets konstruktion. Idag har problemet tydliggjorts ännu mera och många drabbade har fått livslånga skulder att betala. Skulder som aldrig eller nästan aldrig går att betala av på samma sätt som ett banklån.

Det första som borde hända är att i det ögonblick någon gått färdigt en utbildning, så borde någon form av rabatt ges på lånet som därefter borde ränteuppräknas med avdragsgill ränta.

Det andra som borde hända är att ränteavdragen i skattesystemet ses över så att de som har lån för studier, hus, bil, husbåt men inte vanlig båt fick likvärdiga ränteavdrag medan de som har räntor på kreditkort, lån för resor eller liknande antingen inte får något ränteavdrag alls eller högst reducerat ränteavdrag. Det skall löna sig att läsa vidare precis som det skall löna sig att arbeta men inte löna sig att leva över sina tillgångar!

Lång studietid inte alltid lönsam, GP 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, DN 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, SvD 28 maj 2010
Att lära måste vara lönsamt, GP ledarsidan 30 maj 2010

Read Full Post »