Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattepolitik’

Omkring 65 000 hushåll som lever under riskgränsen för fattigdom har ränteavdrag på mer än 500 kronor i månaden, visar statistik som SCB tagit fram åt SR Ekot och Kaliber. Hälften av dem är barnfamiljer.Slopat ränteavdrag skulle drabba många hårt, SvD 19 oktober 2015

Låginkomsttagare bör inte luras att ta lån som de för att klara ”behöver” ha ränteavdrag. Det är en skam för Sverige att man inte tillåter de som har det sämst i samhället oavsett om det handlar om låginkomsttagare, fattigpensionärer, sjuka eller arbetslösa tjäna tillräckligt för att uppnå existensminimum innan staten och kommunen tar ett enda öre i skatt!

Ekonomiskt är det heller inte lönsamt att först dra in pengar för att sedan under förevändning att bry sig ge avdrag som inte är allmängiltiga och/eller bidrag för att de som har det sämst skall klara av att överleva vardagen i Sverige. Det kostar att utreda och varje beslut om bidrag kräver enligt svenska lagar självfallet individuell prövning!

Låginkomsttagare behöver ränteavdrag, GP 19 oktober 2015 NEJ det behöver inte låginkomsttagare. Låginkomsttagare behöver respekt för att de har en Mänsklig Rätt att få mat på bordet, kläder på kroppen samt tak över huvudet. Enda sättet utan att göda SLÖSA är att ha ett realistiskt grundavdrag som ligger på 150.000 kr/år i inkomst innan någon skatt dras. Gärna kompletterat med generellt avdrag för barn i familjen (förslagsvis antingen 25.000 kr/år eller 50.000) i stället för barnbidrag. Kostar mindre för samhället och ger samma eller bättre riktad effekt mot de som har flera barn.

Bostadspolitiken hotar de fattiga, Daniel Swedin Ledarkrönika Aftonbladet 19 oktober 2015

Det må vara behjärtansvärt att ”Alla” skall ha möjlighet att ”äga” eget hus eller egen lägenhet. Problemet är att de som är fattiga med nuvarande skattesystem har mycket små möjligheter att klara oförutsedda svängningar som t.ex. höjd ränta och att det inte är de utan banken som äger huset/lägenheten. Att ha ränteavdrag är att stimulera SLÖSA. Att skapa ett vettigt grundavdrag så att människor inte skall behöva stå med mössan i handen och tigga. Att politiker ändrar sig samt tar bort avdrag som mest gynnar de som har pengar och därför kan få låna stora pengar är att stimulera SPARA. Sverige borde åter få så att det som fanns i slutet av 70-talet och stimulerade sparande återkommer.

Read Full Post »

Det är då märkligt men Magdalena Andersson (S) numera finansminister kan lika lite nu som tidigare räkna. Har ännu inte förstått skillnaden på mitt och ditt samt att det är individer som jobbar, tjänar in pengar som Socialdemokraterna ända ner till de som tjänar under 20.000 kr/månad kräver hutlöst mycket skatt av. Det ÄR INTE STATENS PENGAR DET DEN ENSKILDE JOBBAR IHOP.

Men å andra sidan har Socialdemokraterna sedan Kjell-Olof Feldt ”fick baxa” fonderna, påstått sig låna av pensionspengar fast de aldrig betalat tillbaka och fortsatt att ta hög skatt av pensionärer, obs jag har inget emot jobbskatteavdraget men förstår inte hur ett parti som påstår sig värna om de som har det sämst kan med att ta ett enda öre i skatt på de första 10.000 kr/månad. Det kostar att bo, klä sig och äta.

Att Socialdemokraterna slösar med pengar på de som har högre inkomst än gamla inkomsttaket på A-kassan samtidigt som de velar hit och dit om 100-lapp per månad till de som har det sämst, det säger allt. Socialdemokraterna är ett höglöneparti – som kallar sig arbetarparti. Glömt bort sjuka, handikappade, pensionärer och de som tjänar minst. Bara brötar utan att ha fattat att det var ett exeptionellt bra budgetläge som de ärvde. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan ökar utgifterna utan att se till intäkterna som finns – det är ren skandal. Magdalena Andersson bör återsändas till skolbänken och få lära sig räkna samt skilja på mitt och ditt!

Att Magdalena Andersson inte förstått vad som krävs för att få hjulen att rulla och exportindustrin att lyckas, det gör verkligen inte saken bättre. Rädda Sverige från hennes matematiska oförmåga att se helheter!

Finansministerns svar på rådets kritik, SvD 12 maj 2015

Förvisso sägs det Sådan husse… sådan xxx
Löfvén avvisar kritiken från Finanspolitiska rådet, DN 12 maj 2015 Så vad annat var att vänta?

Read Full Post »

men nu gäller det att se till att farten håller ända in i mål. Två viktiga saker saknas ännu:

* Inkomst under 100.000 kr per år för arbetstagare och 120.000 per år för heltidspensionärer, och studerande borde vara skattefria. Alla måste äta, klä sig och ha någonstans att bo.
Att arbetstagaren får lägre belopp skattefritt beror på att de i stället bör få behålla Alliansens införda skatteavdrag samt att ev. justering av avdrag för resor till och från arbetet bör koncentreras till de som jobbar minst halvtid.

* I dagens Sverige lönar det sig dåligt att läsa vidare. Dels kostar det mycket och leder ofta inte till välbetalda jobb. Det senare torde vara en facklig fråga och överlämnas med varm hand till arbetsmarknadens parter. Det förra inkluderar de nuvarande reglerna som gör att studielånet på CSN kostar mer än banklån och dessutom trots uppräkning liknande en ränta aldrig varit avdragsgillt.
Förslaget här är att de som gjort klar sin utbildning med statens och Riksbankens hjälp, Riksbanken hade en gång i tiden ett startlån när man skaffade sig sin första bostad, borde få sina lån omvandlade till ‘vanliga banklån’ där Staten via Riksbanken dels under övergångstiden tills lånet är placerat garanterade rätten till lån samt även utifrån de behov Sverige vid varje tidpunkt har av specialutbildningar mot att de som gått dessa utbildningar fick rabatt på lånet. Alla studenter som läser färdigt sin utbildning och får ett arbete, vilket som helst, borde få göra ränteavdrag för den ränta som i det föreslagna systemet ersätter uppräkningen av studielånet.

Fortsatt ras för Socialdemokraterna, GP 4 juni 2010
Fortsatt ras för socialdemokraterna, SvD 4 juni 2010
Fortsatt ras för Socialdemokraterna, DN 4 juni 2010
Statsvetare: Skattefrågan avgörande, SvD 4 juni 2010
Pst. jag tror han har rätt. Hörs i diskussioner på spårvagnar och bussar här i Göteborg och där ‘sossar’ drar nit i man till man diskussionerna gång på gång. Kul att höra kommentarerna när man åker och halvsover.

Raset fortsätte för Socialdemokraterna, Aftonbladet 4 juni 2010

Read Full Post »