Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattepengar till lyxliv’

Rödgröna sörjans val av ryggskrubbande Förvaltningschefer har visat sitt rätta värde. Kostnad halv miljon för Göteborgs väljarkår får att av olagliga råd stridande mot PR-firma, olaglig

GP har under två veckors tid kartlagt Göteborgs bolags och förvaltningars PR-arbete i samband med Uppdrag gransknings inslag om Mipim-mässan i Cannes.
……..
…mejl som skickats från PR-byrån JKL:s Göteborgschef Henrik Nilsson till Fastighets­kontorets direktör Christina Johnsson dagen innan hon i september skulle intervjuas i SVT:s Uppdrag Granskning.

Han ger henne fyra handfasta råd:

• Distansera. ”Inga telefonsamtal ska besvaras, de ska gå in till telefonsvarare. I stället ska allt gå via e-post. Vid oanmälda och överraskande besök i tex reception, meddelas att sökt person inte finns tillgänglig …”

• Fördröj. ”Redaktionen har en deadline. Det har inte vi. Vi har all tid i världen, men det har inte journalisten”, skriver JKL och fortsätter: ”Däremot är det viktigt att vår sida håller utlovade löften, att vi svarar imorgon – men att vi gör det sent på kvällen.”

• Minimalisera. ”Svara kort och hänvisa till dokument. ”Syftet med denna minimalism är att programmet ska bli så tråkigt som möjligt”.

• Öppenhet. ”Var öppna på egna villkor, gentemot egna anställda och genom egen hemsida. Genom dessa åtgärder blir programmet utan egen exklusivitet, nyheten finns redan på din hemsida. Genom detta varnas andra personer om vad som är på gång”.
…….
Det är inte första gången JKL:s metoder ifrågasätts, Hösten 2007 anlitades JKL i en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs hamn. De beskylldes för att ha legat bakom spridande av ett informationsblad där den fackliga motparten anklagades för hot och våldsamma metoder.

– Det var ett missgrepp, sa Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström då.

Fastighetskontoret tecknade avtal med JKL, om ”strategiska konsulttjänster”, i september. Timkostnaden är 1 800 kronor exklusive moms.Kostsamma råd skulle försvåra granskning, GP 23 november 2013

Allt detta strider till 100% mot svensk Förvaltningslagstiftning som bygger på Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Rödgröna röran i ledningen och Förvaltningschefer/styrelser i Göteborg som oavsett partitillhörigheter styrsav/lyssnar på röran har kostat Göteborgarna stora summor som gått till rent oförsvarliga utgifter. Alldeles för många har fått sina poster/anställts på sina tjänster utan att ha ens normal baskunskap som krävs för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. För att inte tala om att etiska moralen och ekonomikunskaperna visar stora brister.

Stadsdirektören: Det strider mot allt vi sagt, GP 23 november 2013

Rödgröna röran från Västlänken skaparnas tågtunnel med hållplats i Haga(!), tågtunnel som de tänker bygga i mer än 50 meter djup instabil lera till det som liknar en väntjänst Alfons Åberghuset i Trädgårdsföreningen via alla Göteborgs Offentliga Verksamhets Affärer och planerade byggande av en Sjöstad på samma eller ännu farligare instabil lera, något som utöver de kostnader de redan räknat med utöver farligheten för människor att bo där (minns Tuveraset) i det mest rödlistade området i hela Västsverige också skulle kosta mer än 40 miljarder för att dessa människorna skall kunna få sitt dricksvatten via ledningsnät som helt behöver omdimensioneras, läs byggas om till mer än dubbelt så stor diameter samt helt annan kvalité på rör som läggs ner än vad som finns – hela vägen från Vattenrening ut till konsumenter i tänkta Sjöstaden.

Samtidigt har alla som behöver hjälp i enlighet med Socialtjänstlag eller annan lagstiftning aldrig blivit satta på svältkur eller förnedrade som många blivit….. Bredda perspektivet i LSS-debatt, GP ledarsidan 23 november 2013
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tillägg 22.43 Läser i GT att Ord står mot ord om PR-byråns inblandning, GT 23 november 2013 Va falls? För att Fastighetskontorets VD säger sig inte ha följt råden? Betalade för att få olagliga råd och betalade med SKATTEMEDEL, det gjorde VD:n som så många andra i Göteborgs förvaltningar, egna inom kommunen och kommunen ägda företag. Nu får det vara nog lekt med skattepengar – pengar skall ut i verksamheten!

Anlitade PR-byrå för granskningsråd, Aftonbladet 23 november 2013
Anlitade PR-byrå för granskningsråd, SvD 23 november 2013
Viktigt debattinlägg från Prof Dennis Töllborg. Läs följande urdrag De fattar helt enkelt inte, utan ser sig som utsedda av en högre makt att för alla oss andra bestämma vad som är bäst, och vad vi har mest nytta av. De förstår inte att de har i uppdrag att förvalta våra skattepengar, att stadsjuristerna skall vara (kommun)medlemmarnas jurister, inte de kommunala bolagens jurister mot oss göteborgare. De tror i stället att valresultatet ger dem, under en fyraårsperiod, äganderätt till staden, att vi skall vara deras tacksamma undersåtar, inte de våra tjänare.Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllborg på GP Debatt Precis så är det

Tycker uppriktigt sagt synd om Vänsterpartiet som sitter i rödgröna rörans båt.
Bara ett som behöver sägas: Rödgröna rörans tid här i Göteborg måste få ett slut vid Valet 2014. Innan de skadar stadens rykte och medborgarnas inbetalda skatter mera!

Read Full Post »

Först: Jag har haft stort förtroende för Göran Johansson (S) far till Anna Johansson.
Rätt eller fel under hans tid, det återstår tyvärr idag att klarlägga. Men hur kunde Socialdemokraterna i Göteborg, ok i varje fall övriga Socialdemokratin, välja några sådana sopor som Anneli Hultén (började spåra ur redan när väninnas figur Alfons Åberg fick hur för miljoner i Trädgårdsföreningen) och Anna Johansson Kan inte detaljgranska alla kvitton, Norah4you 6 november 2013 ????

Mona Sahlins Toblerone var illa men hon hade åtminstone kunskap och ärlighet nog att göra en pudel. Anna Johansson förvärrar situationen för sig själv samt sänker sitt Socialdemokratiska parti varje gång hon öppnar munnen: Kommunalrådet Anna Johansson som också är Socialdemokraternas ordförande i Göteborg attesterade Bertil Rignäs kvitton 2010 då hon var styrelseordförande i Bostadsbolaget. Trots det som hänt har hon själv inga planer på att avgå från Bostadsbolagets styrelse.

– Jag tror det är omöjligt att ha ett vattentätt system där inget slinker igenom, säger hon.Johansson tänker inte avgå efter kvittofusket, GT 14 november 2013 Hallå! Det räcker med att följa svenska lagar och göra de normala kontrollerna av om kvitton helt eller delvis är godkända utgifter! Det var väl ändå inte detta kortet som S tänkt lägga??? Se: Kan S övertrumfa lagda kortet, Norah4you 11 november 2013 Om så var tanken, så var det mycket dåligt tänkt! Rödgröna sörjan luktar mer och mer illa. Det är synd om Vänsterpartiet som inte får ett ord i laget. För det är väl ändå inte möjligt att de godkänt sörjans röra?

Håller helt med Eva Flyborg (FP) Vi måste göra rent hus – en gång för alla, Eva Flyborg (FP) på GP debatt 14 november 2013

PS Sopor är alla som borde sopa framför egen dörr innan de klagar på andra!

Read Full Post »

Kommunerna – Sveriges största arbetsgivare – blir inte föremål för extern, oberoende och yrkesmässig revision. Därför måste kommunallagen skrivas om. Först då kan Göteborg och alla andra kommuner upprätthålla en förvaltning som förtjänar medborgarnas förtroende, skriver Inga-Britt Ahlenius.Debatt: ”Ny kommunallag krävs”, Inga-Britt Ahlenius på GP debatt 13 november 2013

Det är gott och väl att Kommunlagen skrivs om så att svenska kommuner får extern, oberoende och yrkesmässig revision. MEN det räcker inte. Tyvärr. Det som härutöver krävs med det snaraste är att Vård, Skola och Omsorg får Staten som huvudman samt att Kommunernas självbestämmande begränsas så att det på intet sätt är möjligt att genom andra utgifter tvingas skära i de uppdrag som Kommunerna har lagligt krav på att stå för ansvaret eller utförandet av!

Read Full Post »

varje gång en VD eller någon topptjänsteman i Offentlig verksamhet eller företag ägt av det Offentliga får med sig ett antal miljoner när han/hon kickas. Observera att i det aktuella fallet, Bostadsbolagets fockade VD Bertil Rignäs, så är det en person som i sitt jobb gjort mycket bra saker vad gäller administrativa beslut och beslut som berör oss som bor i Bostadsbolaget som hyresgäster. Är själv en av dem.
Men det är inte det saken handlar om utan principen.

Nu visar det sig att stadens jurister skall titta närmare på de aktuella 4 miljoner kronorna som Bertil Rignäs har framförhandlat i sin fallskärm. Rignäs fallskärm kan frysa inne, GP 13 november 2013 men för mig handlar det om principer. Skall löntagare oavsett för vem de jobbar som bäst få 1 årslön i A-kassa om inte företaget går i konkurs samt har extra försäkringar för ytterligare lön/åtgärder för sina anställda. Då bör detta gälla som regel även högre upp i hierarkin. Självfallet kan det finnas undantag, men det är inte undantagen som skall vara regel!
Rignäs talar ut: Vet att ingen kommer tro mig, GT 13 november 2013 Det är inte det saken handlar om. Alla kan göra fel och då handlar det som minst om att erkänna att man gjort fel samt inse att man måste göra rätt för sig. Att som Rignäs i intervjun säga:
– Jag vet om att ingen kommer att tro på mig. Men jag själv vet att jag inte gjort fel med vilje, jag har gjort ett misstag i bokföringen, säger Bertil Rignäs.
Är skamligt. Det är aldrig någonsin tillåtet oavsett företagsform eller anställningsform att lämna in privat konsumtion som kvitto för utgift för ett företag/en kommun/ett landsting/staten etc! Erkänn att det blev fel. Försök inte komma med något annat! Syftet bakom det felaktiga kan spela roll i frågan om det skedda är brottsligt eller inte. Saknar helt betydelse för frågan om en persons lämplighet efter att en verksamhets tilltro/image skadats av det skedda. Två helt olika saker!

Bäst uttrycker sig Frida Boisen på GT: Han var VD, satte upp ett kvitto på ett damplagg som en lunch, skickade notan till skattebetalarna. Och har nu fått sparken.

Hon var styrelseordförande, godkände lunchutlägget på damplagget. Och sitter nu som Socialdemokraternas ordförande i Göteborg, styrelseledamot i Bostadsbolaget och aspirerar på en Riksdagsplats – och kan ju om sossarna vinner valet rent av bli en av ministrarna i Stefan Löfvéns regering om ett år.
…..
För Anna Johansson är ju ändå folkvald och förtroendevald för att just bland annat granska att skattepengarna används på rätt sätt. Här misslyckas hon kapitalt. Hade hon gjort sitt jobb från början hade det där klänningskvittot aldrig gått igenom. Och Rignäs hade haft sitt jobb kvar i dag. Men när ”Uppdrag granskning” frågar Anna varför hon godkänt det här lunchkvittot på ett damplagg förklarar hon att hon inte godkänt själva kvittot. Utan bara försättsbladet. Hon kan ju inte detaljgranska alla kvitton, förklarar hon.
Frida Boisen: ”Något är väldigt ruttet här”, Frida Boisens krönika GT 13 november 2013 jämför med min bloggartikel: Har Socialdemokraterna ideologi, Norah4you 12 november 2013 Det osar inte bara katt här i Göteborg kring den rödgröna sörjan. Luktar mer och mer illa! Skämmer ut staden Göteborg!

Bostads VD avgår efter kvittoskandal, SvD 12 november 2013 På ett privat företag hade VD:n/chefen lämnat över sina kvitton till en sekreterare/assistent som gjort första kontrollen att kvitton som lämnats in uppfyller Skatteverkets reglemente för de som är ute och representerar. Andra kontrollen hade gjorts av den som skall attestera utgifterna…..
Bostads VD avgår efter kvittoskandal, DN 12 november 2013

I normalfallet så får en VD eller hög chef utöver hög lön, ofta lön som vederbörande inte alls hade kunnat få på den privata marknaden lika lätt, ett antal förmåner som inte ens mellanchefer i samma verksamhet kan komma i närheten av. Än mindre motsvarar dessa lönerna och förmånerna normalt det större ansvarstagande som en VD i Offentlig tjänst/Offentlig ägt företag har i förhållande till sina medarbetare på golvet. Att då få X antal miljoner kronor med sig utöver dessa löner och förmåner samt i flertalet fall framförhandlade pensionsvillkor som för ALLMÄNNA PENGAR, antingen det är skatter eller höga hyror/avgifter för bolag som har Skattepengar som startkapital när de bildades och inte finns på någon aktielista, det sticker i ögonen. Det finns i Sverige flera företagsledare och VD på mellanstora företag inom privata sektorn som inte ens får hälften av de löner och förmåner som finns på Offentliga sektorns sida.

Vi måste faktiskt få politiker att inse, för det är många sådana som sitter i bolagsstyrelser i nämnder eller uppe i kommunledning, att det inte alls är deras egna pengar utan alla skattebetalare/hyresgäster i Allmännyttan och så vidare som ligger till grund för Offentlig verksamhet och Offentligt ägda företag. Något som i ett icke Kommunistiskt och ett icke Socialistiskt Sverige skiljer sig från företag som utför verksamhet där grunden för verksamhetens skapande är privata skattade pengar och skatteintäkter från privata företag som säljer varor och tjänster inom/utom Sverige!

Read Full Post »

I programmet nämns att ni anordnade en öppen bar på ett lyxhotell. Det kostade nära en halv miljon kronor. Hur motiverar du det?

– Det var ingen öppen bar. Det var en kick off för våra partners och en investerarträff. Vi bjöd på vin, öl, juice och vatten. Stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer och stadsarkitekten Björn Siesjö talade om Göteborgs byggplaner.

Patrik Andersson säger också att inga skattepengar gick till dessa kvällar. De bekostades av BRG:s partners som är 17 privata och statliga företag och tre kommunala bolag: Higab, Älvstrandsbolaget och den allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden.VD:n om lyxresorna: ”Har inga hemligheter”, GP 6 november 2013

Hallå Higab, Älvstrandsbolaget och allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden är Kommunala bolag som i botten har skattepengar, skapats och ägs av kommunen…… Hur dum får någon vara? se: Göteborgsröran förnekar sig inte, Norah4you 6 november 2013

Read Full Post »

Göteborgsröran förnekar sig inte. Först skapade den med skattepengar Alfons Åberghuset i Trädgårdsföreningen för ett antal miljoner kronor. Av våra skattepengar trots att Alfons Åberg inte haft annan anknytning hit än en av de ledande i Göteborgsröran som vän med författaren. Sedan har ställde den till det på många sätt fram till dess Trängselskatten infördes.

Det började kosta pengar inte bara att åka till innerstan eller på motorvägen som delar staden utan också att åka från Backa över till köpcentra på andra sidan E6…. Backa ligger på Hisingen och några betalstationer för överfart där fanns inte med ens på det utskick om Västlänken som skickades ut till hushåll här i Göteborg kort innan införandet. Sedan har de i Västlänkens namn grävt upp och flyttat gjort refuger och rondeller. Vilket hade varit en sak om de kollat upp så de inte grävt upp och flyttat hållplatser flera gånger bara sedan i somras. Först var det ju beslutat att alla hållplatser skulle handikappanpassas. Sedan flyttades en del kort efteråt ändå. Vissa vägsträckor har inte varit helt framkomliga mer än några veckor mellan nästa åtgärd…. Logistik som en av mina kompisar som kör buss sa, det behärskar de inte varken politikerna eller deras tjänstemän. Helt sant.

Så har vi haft alla affärer. I Göteborgs olika bostadsbolag. Inte bara ett bostadsbolag – nej stan måste ju sedan gamla dagar ståta med flera konkurrenter till privata bostadsbolag. Själv råkat ut för att politiker och tjänstemän gått före i kön. När vi flyttade hit för 15 år sedan var det 2 personer som stod före mig i en intern kö hos min kommunala hyresvärd till bostad mera centralt….. men det var ju alltid sådana som skulle gå före. Inte en enda en av dem utan att de hade politisk eller tjänstemannaanknytning som gjorde att de fick billig bostad centralt. Billig? Inte dyrare än vad man på den tiden fick betala för en 3-a i Tuve där jag bor….

Hade det bara varit Göteborgsandans avarter som växt fram under åren då många kommunala bolags styrelser fått för sig att lagar inte gällde dem, så hade det varit illa nog. Men vad säger Ni om följande:

– Ingen har överblick över den enorma floran av kommunala bolag och ingen har koll på bolagen. Det finns en gräddfil för ledande tjänstemän som jag tror man knappt kan se någon annanstans i Sverige.

Älvstrandens Utvecklings AB har medverkat på Mipim under de fyra år som Uppdrag granskning kontrollerat. Sammanlagt ska de ha satsat 1 100 000 kronor exklusive moms för fyra års resor till Cannes utöver medarbetarnas löner.
………
Ett utlägg på 750 kronor för ”frukostmat” upptar sex flaskor mousserande cremant, fyra askar med fransk gourmetmat, en bit äkta parmigianost och färsk sparris.

En konsult och hans hustru ska ha bjudits av Älvstranden Utveckling AB på resa, bilhyra, middag med gåslever, ankbröst, vin och calvados.
…….
Bostadsbolaget, Familjebostäder och Framtiden i Göteborg på Mipim ska de senaste fyra åren ha satsat 1 500 000 kronor exklusive moms och utöver lön och sociala avgifter på mässan.
…….
Kommunalrådet Anneli Hulthén (S) har varit i Cannes vid flera tillfällen och försvarar deltagandet i Mipim.

– Jag känner inte alls igen mig i den bild Uppdrag granskning ger, säger hon till GP. Det handlar inte om sol, bad och sprit.

– Det är värdefullt för oss att visa upp Göteborg, vi har pratat om höghastighetsjärnväg Oslo- Göteborg-Köpenhamn, om Angered och om Sisjön. Vi vill locka investerare och det kräver uthållighet, det räcker inte att vara med en gång.

Deltagandet har kostat skattebetalarna i Göteborg fem miljoner kronor på fyra år. Är det värt så mycket ?

– Det går nog aldrig att visa men jag är övertygad om att vi tjänar mer än vi förlorar på att vara med, säger Hulthén. Annars skulle vi inte åka.Skattepengar betalade lyxliv i Cannes, GP 6 november 2013 Rödgröna sörjans Göteborgsröra in prydno!

Pamparna betalade miljoner för resorna, GT 6 november 2013
Köpte kläder i Cannes – på sitt lunchkvitto, GT 6 november 2013
Björn Lindsten: Leker jetset för skattepengar, GT 6 november 2013
Festade upp 4,5 miljoner, Aftonbladet 6 november 2013
Skattebetalarna fick stå för festnota, SvD 6 november 2013
Göteborgs kommuninvånare får stå för notan, Sveriges Radio 6 november 2013
Festade för kommunpengar i Cannes, DN 6 november 2013

Hallå Anneli Hultén: Inte blir det några mängder människor som kommer att välja att åka ett höghastighetståg, som inte ens finns på planeringsstadiet inom ekonomiskt försvarbar ram, från Oslo till Köpenhamn via Göteborg SÅ LÄNGE det inte finns en tågförbindelse över Svinesund från Halden till Strömstad!

Tillägg 8 november 2013
I fredagens ”P1-morgon” gjorde Germund Persson, chefsjurist på Sveriges Kommuner och landsting (SKL), en viktig distinktion. Dels handlar de ”kontaktknytande” Cannesresorna om verksamhet i den kommunala sfären som är legitim, men inte desto mindre går att ifrågasätta. Alltså politiska omdömesfrågor.

Dels handlar det som ”Uppdrag granskning” har avslöjat om fusk och oegentligheter i redovisningen, vilket är något annat. Att begära ersättning för något som egentligen är privat shopping med en räkning märkt ”mat” är en form av bedrägeri.Rivierans guldgossar, DN huvudledare 8 november 2013

Read Full Post »