Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattepengar till lyxliv | 5’

Finns det gemensamma riktlinjer i stan för när man kollar? Vilka belopp som är rimliga?

– Det finns inga sådana vad jag känner till.

Borde det göra det?

– Nej, det ser så olika ut. Representation förkommer knappast alls i vissa fall och mer i andra. Om man ska ha ett detaljerat reglemente för attestordning är man nere på en detaljnivå som ligger nära det löjeväckande.

Hur kollar du kvitton?

– Om det är en kostnad som sticker ut eller en summa som verkar märklig reagerar jag. Om det inte är det går jag inte igenom varenda kvitto och läser i detalj vad som står på det. Skulle jag göra det skulle det ta väldigt mycket tid. Nånstans tycker jag inte det är rimligt att ställa det kravet.Anna Johansson (S): ”Kan inte detaljgranska alla kvitton”, GP 6 november 2013

Undrar vad stadens jurister och revisorer säger om det? Hade det varit ett privat företag, så hade varje liten post gåtts igenom. När jag under några år arbetade för Handelskammarens kontorstjänst och var ute på företag, stora och små i Göteborg, så var det viktigt med att kvitton var riktiga….det var en av de bitarna som varje företag tog på allvar och det fick kosta att kontrollera att utgifter hade giltiga verifikationer.
Utifrån dagens dumma uttalanden från såväl tjänstemannahåll som politikerhåll, är frågan om inte hela Göteborg borde få en genomgång av externa revisorer som INTE hör hemma i denna staden. Skall det gå till så här, så är det enligt min mening dags att ta bort den Kommunala självbestämmanderätten!

Se även Göteborgsrörans dummaste VD eller?, Norah4you 6 november 2013 samt Göteborgsröran förnekar sig inte, Norah4you 6 november 2013

Read Full Post »