Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skattebefrielse?’

Behöver inte gästarbetare skatta i Sverige? Orsaken till att jag frågar är att jag minns en fransman som hade fått halvårs jobb i Sverige härom året och som inte kunde få ut sin lön förrän han fått hit en kopia på sitt dopbevis så att han kunde registreras hos skattemyndigheterna för att få ett tillfälligt id-nr så att han kunde öppna bankkonto där hans lön kunde komma in.

Om det inte är så att gästarbetare både måste uppfylla gällande lagkrav och även skatta i Sverige, så är det enligt mitt förmenande snett. Hur kan de då få tillstånd att arbeta här? Observera att jag kan verka naiv i denna frågan, men jag trodde att alla som jobbade i Sverige antingen skattade eller hade ett beslut om att slippa skatta.

Undrar också om de bulgarer som kommit hit har papper på att de fått anställning? Om så är fallet, så borde väl ändå de som anställer ha skyldighet att ge någon form av bankgaranti för att de säsonganställda skall klara sig fram till första lön? Kan inte se att det är Sveriges, som stats, problem om någon fuskar med lagar och regler så att de ‘luras’ hit. Jfr det som visas på Kanal 9 om kraven för Nya Zealändare och andra som beviljats någon form av jobb i Australien.

Bulgariska bärplockare bussas hem, GP 25 juli 2012
Ambassadören idag: Kom inte hit, Expressen 25 juli 2012
Blåbärsplockare får hjälp med hemresa, SvD 25 juli 2012
Strandsatta plockare ska bussas från Sverige, DN 25 juli 2012
Tvingas slå läger mitt i Stockholm, Aftonbladet 25 juli 2012

Read Full Post »