Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skårskolan’

i mina ögon. Det är varje lärares, inte bara mentorers, skyldighet att vid varje lektionstillfälle bocka av elever och som minst efter lektion rapportera frånvaro till rektorsexpedition. Försök inte bortförklara eller lägga detta på mentorer. VARJE ÄMNES- och STADIEBEHÖRIG LÄRARE SKALL HA FÅTT LÄRA SIG DETTA UNDER SIN UTBILDNING!

Nu berättar Skårskolan, GP 14 november 2012

Har Skårskolan alldeles för många icke ämnes- och stadiebehöriga lärare och/eller en rektor som inte är utbildad pedagog utöver att inte gått färdig rektorsutbildningen? Om så är fallet, så se till att åtgärda detta per omgående. Ingen skulle få bli rektor utan att gått färdig rektorsutbildningen!

Se även: Underbart att Anna hittades vid liv, Norah4you 9 november 2012

Read Full Post »