Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skara stift 1000 års jubilerar 2014’

men inte 2014. Utan för några år sedan.

Ärkebiskop (!) Sigericus följde med till Norge
Det brukar påstås att Sigfrid var en engelsk missionärsbiskop som under första hälften av 1000-talet var verksam i Norge och Sverige. Engelsman var han troligen, möjligen hade den vi kallar Sigfrid ett nordiskt inslag bland sina förfäder, men missionärsbiskop får stå för Adam av Bremens påstående. I den verkliga källtext där Sigfrid eller som han i verkligheten hette Sigericus angiven som ärkebiskop.

Adam av Bremens Sigfrid
Ärkebiskop Sigericus? Är då inte Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum den enda källan vi har för Sigfrid som följde med Olav Tryggvarson i Norge kallad Olav Trygvessøn och dennes morbror Jostein Eirikssøn samt Jostein Eirikssøn tillbaka till Norge efter slaget 991. Då Olav Tryggvason i utbyte mot fredsavtal med kung Æthelred efter förlusten för vikingahären under Olav Tryggvason i slaget vid Maldon 991. Adam skrev ju mellan 1067 till sin död 1095. Boken brukar dateras till 1070-talet men det finns om man tittar i de äldsta ännu existerande MS, dock inget original, skäl att tro att Adam påbörjade sitt skrivande redan 1067 år innan han kom i kyrkostrid i Bremen. Verket där Adam av Bremen Sven Estridsson, son till Olof Skötkonungs halvsyster, har som källa för sin nordiska historia.

Finns en hel del utifrån oanvända källor att säga om danskarnas kung Sven Estridsson och kung Olof Skötkonung i Sverige, men det lämnas därhän i detta nu. Adam av Bremen skrev under alla förhållanden Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum minst 70 år efter att Sigfrid kom till Norden.

Slaget Olav Tryggvason förlorade 991 och fredsavtalet
En av de källor jag här vill berätta om finns däremot kvar sin anglo-saxiska original MS, den latinska texten finns också bevarad. Kan det möjligen vara så att den latinska texten varit okänd för nordiska forskare. Att många av 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska historiker precis som idag har viss svårighet att förstå fornnordisk, det vill säga om de nu fortsatt tror att norsk fornnordiska runt 1000-talet har mer av danskan vilket många språkforskare plägar tro?

MS Corpus Christi College, Cambridge och Codex Regius 11 B.2
Den anglo-saxiska texten som den kommer till oss i Diplomatarium Norvegicum bind 19 nr 1 har hämtat texten från MS. Corpus Christi College i Cambridge 383,s. 88 den latinska texten finns bevarad i Codex Regius 11 B.2 i British Museum.
I dessa texter finns står quas Sigericus archiepiscopus snabb översättning vilken Sigericus ärkebiskop….. [undertecknade/vidimerade]. De närvarande vid fredsavtalets slutande finns även bevarade i The Parker MS. (A) for 993 (dvs 991). [991 eller 993 diskussionen lämnas därhän, avtalet anses i England ha undertecknats redan 991]

Sigericus i Norden kallad Sigfrid
Sigericus eller som han kom att kallas i Norden Sigfrid, suffixet -frid var vanligt för de som blivit döpta här, följde med Olav Tryggvarson till Norge år 995. Årtalet kommer från latinska MS som idag finns bevarade främst i det påvliga arkivet i Vatikanstaten. Efter att ha omvänt många i Norge till anglo-saxisk kristen tro fortsatte Sigfrid ner via Arendal Tanums kommun (det ursprungliga Arendal äldre än Arendal i Norge), Orust och vidare till Husaby där han kristnade Olof Skötkonung. Även i det fallet finns det fler oanvända källor än vad som brukar vara känt. Dessa lämnas här till annat blogginlägg.

Skara stifts äldsta historia
Enligt Adam av Bremen var det år 1014 som Skara kom att bli stift. I verkligheten hade Sigfrid som blev Skaras förste biskop fått tillståndet två år innan. Men låt gå för att det var en hel del som Adam av Bremen missförstod i det fallet precis som han gjorde om Kvinnolandet.(Kvenernas land Cwena land i King Alfreds Orosius, King Alfred´s Orosius, ed H. Sweet, London 1883 sid 18 samt King Alfred´s Orosius, ed H. Sweet, London 1883, sid 16)
2014 kan vara ett lika bra år som 2012 att fira för då det var året då den ännu bevarade kryptan från 1000-talet påbörjades i samband med att en primitiv kyrka ersattes för att bli ny domkyrka.

Skara stift fyller 1000 nästa år, Aftonbladet 31 december 2013
Skara stift fyller 1000 nästa år, GP 31 december 2013
Skara stift fyller 1000 nästa år, SvD 31 december 2013
Skara stift tror sig vara äldst, DN 31 december 2013
Sveriges äldsta organisation fyller 1000 år, Sveriges Radio 31 december 2013

Read Full Post »