Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Skåne’

OCH det är INTE vid Lunds Universitet eller på Länstyrelse i Skåne som kunskap finns!

Det är Sveriges Geologiska Undersökningar SGU som under 2012 och fram till september 2013 skaffat sig kompletterande uppgifter om jordmån erosionskänslighet pågående landsänkning m.m. Det har ännu inte ens kommit en delrapport. Slutrapporten kommer nästa år.

För övrigt är det INTE havsnivåhöjning som leder till att vattennivån runt Skånes kuster förändras. Problemet för Östersjön är att det rinner ut mer vatten via Öresund samt Stora och Lilla Bält än vad det kommer in. Det är därför som Östersjön inte har så hög salthalt m.m. Verklig havsnivå har INTE totalt sett höjts i Världshaven. Archimedes princip. Land som tryckts ner av Inlandsis/Glaciär reser sig (landhöjning) Det som händer i världshaven är att det aldrig någonsin finns en fixerad havsytenivå. Detta är en medeltal som under året beroende på Jordens ‘placering’ i förhållande till Månen och Solen kan variera med upp till 48 meter på djuphavsnivå. Ebb och flod samt säsongsvisa förändringar gör att på en och samma GPS-punkt utanför kontinentalsockeln kan havsnivå under ett dygn med mer än 10 meter.
Däremot är totaleffekten sett över tid att vattennivån som är beroende på om land tryckts ner av Inlandsis/Glaciär (samt när) längs våra och andra kuster ‘tycks’ ha förändrats. Detta är ett nollsummespel. Vattennivån i Östersjön har däremot relaterat till havsvattennivån i världshaven sjunkit på grund av landhöjning. Exempelvis har landhöjningen i Söderköping från Medeltidens början endast varit ca 3 meter (Källa: Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia) medan landhöjningen i t.ex. Bråviken utanför Norrköping under samma tid varit ca 4,8 meter (Källa: Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986) att jämföra med landhöjning i t.ex. Birkas ca 7 meter (Källa: Ambrosiani, Kristina Arkeologi; sid 80-82 utgiven Gamleby 1989)
Samtidigt har Skånes landsänkning fortgått under de senaste 1000 åren.

Havet hotar 23 000 skånska bostäder, KvP 17 december 2013 Inte undra på då det trots samråd, seminarier och utredningar från SGU fortsatt har byggts för strandnära bostäder. Att vatten-, vind- och temperaturerosion är naturliga förlopp som inte har ett dugg med något sk. klimathot att göra, har varit känt i flera hundra år.

Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. att landhöjningen fortfarande pågår norr om en linje från mellersta Halland över till mellersta Kalmar län. Landhöjningen är större i norra delarna av Skandinavien. [1]


[1]        Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

          För verklig vattenföring i Sveriges floder och vattendrag se Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med senaste årens mätningar.

 

Read Full Post »

Gammeldansk till frukost och gin tonic till lunch.

När politikerna i Staffanstorp reser utomlands är det skattebetalarna som står för spritnotorna.

I kväll undersöker SVT:s ”Uppdrag granskning” lyxiga tjänsteresor – som inte gett några konkreta resultat för invånarna.

– Det är skånska traditioner och seder som ska gälla, säger Torbörn ­Lövendahl (S).
……
Festen började redan på flygplatsen i Kastrup – klockan 9.30 på morgonen den 9 mars i år.

Då beställde de sex männen från Staffanstorps kommun in varsin Carlsberg starköl, gammeldansk och till det en frukosttallrik. Kostnad: 1 575 kronor.Lyxnotan: 412 000 kr, Aftonbladet 2 oktober 2013

Dyra spritnotor på kommunens arbetsresor, DN 2 oktober 2013

Någon måste under flumskolans tid ”glömt” att tala om att för att bron till Köpenhamn byggdes så återgick inte Skåne till Danmark!

Read Full Post »

Den för Sverige viktigaste historiskt och jordbruks kulturella marken i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland och Lappland samt på Öland och djupt under Gotland. skall INTE få fördärvas varken genom brytning av uran ur alunskifferlager eller prospektering för detsamma. Stor del av Sveriges befolkning bor inom dessa områden och vi har redan i storstadsområden inom dessa landskap problem med grundvattennivåer och kvalitativt RENT VATTEN. Självfallet skall det bli ett totalt nej till all brytning i alunskifferlager i dessa områden och det är självfallet respektive kommun som SKALL ha vetorätt. Allt annat vore ren skandal.

Kommuner kräver vetorätt, Aftonbladet 19 juni 2013
Kommuner kräver vetorätt, SvD 19 juni 2013

Read Full Post »