Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘sk. värmerekord’’

Innan de snurren som försöker få det till att det skulle existera ett klimathot börjar yla igen, borde de kolla fakta – riktiga fakta inte falska uppgifter grundade på korrigerade och eller valda kortperiodiga mätningar. Det finns verklig kunskap – tyvärr är det inte de sk klimatexperterna som gjort någon djupdykning varken i historiskt belagda fakta eller verkliga (icke korrigerade mätningar).
Tiden är oroväckande kort, GP 5 juni 2012 INTE FÖR KLIMATFÖRÄNDRING – Där är det ingen fara alls.

Alla förändringar som skett har varit kända ända sedan 1929 att de skulle komma och de förändringarna går t.o.m. långsammare än vad då förutspåddes av verkliga specialister inom kemi, fysik, oceanografi, geologi, hydrologi m.fl. Deras arbeten är kända och finns att läsa på närmaste UB. Ref finns tidigare i bloggen.
Däremot har vi ett akut läge när det gäller REN LUFT och RENT VATTEN. Fast det är klart att det kostar ungefär 10 gånger mer att lösa de redan aktuella farorna och utan vidare 100 gånger mer om vi vill stoppa klockan för att få rent vatten att bromsa in!
Helhetssyn avgörande för klimatutmaningen, GP 7 juni 2012
Helhetssyn, humanekologisk syn behövs när det gäller den avgörande frågan hur alla skall få rent vatten och hur vi skall få ren luft.

Klimatutmaning existerar bara för de som inte fått riktigt grundläggande kunskaper i matematisk statistik, vetenskapsteori samt som gång på gång refererar CO2-värden som är korrigerade – för det är vad CO2 värden är skrämmande exempel har jag presenterat tidigare här i bloggen. Värsta av allt är att vissa sk. forskare t.o.m. trott att det gått bra att utgå från temperaturvärden på platser som inte ligger vid öppet vatten med platser som har kustklimat och utifrån byte – sådant har skett och jag har redovisat ett av alla fall här i bloggen, av värden som sedan korrigerats, så tror de som inte fått riktig utbildning att CO2-värdet ändrats – ICKE SA NICKE ANNAT ÄN LOKALT som det alltid gör när man ändrar vegetation oavsett var, när och hur. CO2-värdet i atmosfären idag är EXAKT DETSAMMA som det var när CO2-värden började mätas. Se tidigare inlägg i bloggen. Samt för att göra det enklare för de som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga lärare i kemi, fysik, naturkunskap och t.o.m. i geografi SKALL ha lärt ut, rekommenderar jag Geografibok årskurs 7 avsnittet jorden, tektoniska plattor m.m. Där finns mer kunskap i normalfallet än vad någon av de sk. experterna lyckas använda sig av.

Skrev detta 31 maj 2012:
Det är då för märkligt, men det verkar vara helt omöjligt för de sk. Klimatforskarna och Meterologerna att ta sig tid att läsa in de samtida källor som finns om Grönland i äldre tider. Hade de gjort det, så hade de vetat om att normalt var marken inte snötäckt utan gräsbeväxt under maj månad nästan ända upp till Disco Bay. Hade de läst i några av de kyrkliga noteringar som finns äldsta jag känner till från mitten av 1000-talet, så hade de vetat att det var öppet hav mellan Island och det som nu kallas Ammassalik. En bit norr därom gick en båt med en norsk kungason på grund och när räddningsstyrka äntligen nådde fram så fann de skriftliga noteringar och några gravar. Det var på våren. Ytterligare några år senare så finns det dokumenterat att det gick att segla mellan öarna (obs det vi kallar Grönlands fastland är flera öar) norr om Västerbygden. Nu är det fordom öppna vattnet under många många meters is ända sedan 1280-talet.

Så var det också när tre norrmän 25 april 1135 besökte Kingittorsuaq och kvarlämnade en runsten (vissa diskuterar årtalet – men jag håller helt och hållet med Encyclopedia i det årtalet). Dels är det så jag läser årtalet dels stämmer namnen med personer på 1100-talet….. Gissar jag är en av de få som dykt ner i just den detaljen. (Kanske för petig när jag gör vetenskapliga kontroller för att kontrollera rimlighet….) Nå var ligger Kingittorsuaq till vilket man kunde ro i april? Långt norr om bebodda trakter. Så inte är -24 grader ens hög temperatur på Grönland i maj. Normal temperatur fram till 1341 låg över 5-10 grader plus i maj i de bebyggda områdena! Alltså betydligt varmare än vad vi har längs Bottenvikens norra kuster!
För information om Kingittorsuaqrunstenen sök på nätet. Just nu är temperaturen i Kingittorsuaq plus tre grader Celcius…..Då skall Ni som läser detta veta att så sent som 1360 så blommade äppleträd på en gård i Västbygden vid denna tiden…..

Så sluta upp med falska temperaturuppgifter! Vi är flera som sitter med faktiska historiska uppgifter. Det var så fint väder från april till oktober då att kor och får gav mjölk till ost och smör (i saltvattentunnor) som exporterades (!) till Norden.

Varmaste maj månad någonsin – 24,8 grader, Expressen 31 maj 2012
Varmerekord på Grønland, yr.no 31 maj 2012

Read Full Post »