Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Socialliberaler’

och de som fått domstolsbeslut att de inte får någon ändring på Immigrationsverkets nekande av asyl/uppehållstillstånd, de har fått ett avvisningsbeslut. Då är det enligt svensk lag brottsligt att gömma sig. Vilket jag utifrån vad jag själv sett under åren tycker är helt riktigt. Detsamma gäller i samtliga andra länder i EU och i alla demokratiska stater. I många av länderna är det lika brottsligt att gömma en som har domstolsbeslut om avvisning som att gömma vilken annan brottsling som helst.

Det skall inte vara media eller vänsternissar som beslutar vilka som får och vilka som inte får stanna i Sverige. Att en del vänsternissar, speciellt sk. liberaler som inte vet vad riktig liberalism är, försöker jämföra med invandringen på 1800-talets slut och under 1900-talet till USA, förändrar inte saken. Det är stor skillnad att bygga upp ett land från grunden med helt ny konstitution och ett historiskt existerande land med konstitution som går tillbaka länge i historien med invandring. Det finns mer fog att sätta stopp för illegal invandring än det finns att sätta stopp för arbetskraftsinvandring. Detta även om självfallet fack och andra har rätt när de kräver att arbetsgivare ställs ansvariga om de som får tillstånd att komma meddelst arbetskraftsinvandring inte får de löner och de förmåner de skriftligt lovats och/eller om löner sätts på ett sätt som inte överenstämmer med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Jag skriver ovan ‘utifrån vad jag själv sett’. Detta inkluderar allt från sk.psykotiska barn som för cirka 20 år sedan lekte klockan 23 på kvällen på mellangården mellan mitt eget köksfönster och nästa hus, till de som förtvivlade tidigare landsmän berättade om kom och krävde stora summor pengar för att inte rapportera hem till t.ex. Saddam Hussein så att släktingar drabbades. Finns mycket liknande i den vägen fortfarande som berättas om.

Det finns också en annan sida av saken. Flera av de sk papperslösa sätts av andra, svenskar eller landsmän, att för en bråkdel av normal lön utföra arbeten av olika slag. Inte heller det är rätt. Men det förändrar inte saken att de som fått avvisningsbeslut begår en brottslig handling när de gömmer sig. Möjligen skulle ett samarbete mellan Skatteverk, tullare och polis kunna göra skillnad.

Sedan undrar jag vem/vilka från alla dessa som åberopar ‘ömmande skäl’ som själva varit eller är beredda att åka ner som volontärer för att trygga återvändandes livssituation under kortare eller längre tid. Det är så lätt att vilja öppna andras kassas, och statens, kommunernas och landstingens kassa är inte ägd av media eller vänsternissar utan av hela svenska folket. Det är Sveriges Riksdag som fattar beslut om lagar. Inte media. Det är i Riksdagen och i Kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige som beslut om budget tas. Inte i media och inte av vänsternissar.

Det är för mig fullständigt ointressant var en person som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Varje person som är intresserad av att göra rätt för sig har presenterat giltiga handlingar för att kunna vara identifierbar. Det är svensk lag som gäller i det fallet som i alla andra. Men de som illegalt vistas i ett land, måste i varje demokratiskt land acceptera de lagar som finns och sluta gömma sig. Här i Sverige som i andra länder.

Så har vi på senaste åren fått romer som påstår sig vara från länder i forna Östeuropa. Alla är inte det. Senaste veckan har en tidigare elev som jag vet är svensk medborgare och där såväl föräldrar som far- och morföräldrar bott i Sverige som svenska medborgare som minst (vad jag vet) i ett par generationer, den tidigare eleven har vid 3 tillfällen försökt tigga av mig och först låtsats att hon inte förstår svenska tills jag talat om för henne att jag vet vem hon är. Många svenskar är onödigt naiva som hennes egna släktingar säger om de i släkten som försöker smita undan vanligt ansvar som svensk.

Rasist? Nej verkligen inte. Jag har både jobbat med och bott vid sidan om samt umgåtts med många som fått uppehållstillstånd. En del har blivit svenska medborgare. Andra har fått dubbelt medborgarskap, vilket som det står på Immigrationsmyndigheternas hemsida inte ger Sverige samma möjligheter att hjälpa till om de grips i andra länder utanför EU. Allt handlar för mig om Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. I Sverige gäller svensk lag
Att följa Sveriges Grundlagar och andra lagar är inte att vara rasist. Tvärt om. Det är däremot att säga nej till anarki och mediadiktat om hur svenska lagar enligt vänsternissar borde tolkas. Något helt annat.

Reva-varningar sprids via Facebook, GP 30 mars 2013
Varnar för polisens Reva-kontroller, Expressen 30 mars 2013
Reva-varnigar sprids via Facebook, SvD 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, DN 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, Aftonbladet 30 mars 2013
Någon måtta får det allt vara på anarkister och vänsternissar. OM polis eller annan myndighet har i uppdrag att söka efter vissa papperslösa, så är det självfallet så att det är rimligt att de som kontrolleras är de som liknar de som eftersöks. Det är bra att det inte sker slumpvis för är det människor från visst område som eftersöks, så är det inte så att alla andra grupper av människor skall behöva kontrolleras bara för att vänsternissar och media så önskar. och det är också bra när någon som kontrolleras visar sig ha klara papper. Alla som bor i ett EU-land är enligt EU-lag skyldiga att kunna identifiera sig för myndigheterna. Någon måtta får det allt vara på gnället.

Tillägg 31 mars 09.55 Två utvisningshotade hämtades på sjukhus, DN 31 mars 2013 Helledudanedå…. Svensk Polis följer Svensk Lag. Ett sjukhus varken kan eller får vara en helig plats där gripande inte får ske. Brott är brott och flera av våra svenska sjukhus har senaste tiden t.o.m. tvingats ha vakter och polis för att inte bråk och brott skall ske. Nu får vänsternissarna sluta upp: Det Ni förespråkar är brott mot svensk Grundlag, Brott mot EU-lag samt att Ni hellre vill ha Anarki. Stopp och belägg per omgående! 1984Orwellskt nyord och reviderad historia är inget som hör hemma varken i Sverige, EU eller något demokratiskt land”

Det är inte någon mänsklig rättighet att själv få bestämma i vilket land man skall få bo!

Read Full Post »

och i Sverige är det precis som i länder som England, Australien, Nya Zeeland, USA och i EU-länder i vår närhet BROTTSLIGT att gömma sig när beslut om utvisning fattats. Det må gälla de som media plägar kalla ‘papperslösa’, vilket de inte är förutsatt att de inte är utomjordingar. Endast utomjordingar skulle kunna ta sig till Sverige utan pengar och giltiga id-handlingar! Det är inte gratis att ta sig till Sverige. Att sedan det finns länder som enligt media ‘vägrar’ ta emot de som inte frivilligt återvänderSvårt att tvångsutvisa 4 000, SvD 7 mars 2013, det innebär inte att det är Sveriges uppgift att ta hand om dessa personer för all framtid! Det enda det innebär är att frågan måste föras över till första ankomstland som är det som borde få betala helt i enlighet med gällande EU-direktiv.

Det är inte det minsta liberalt, även om många som gått flumskolan tror det, att värna så mycket om de som river sina identitetshandlingar och gömmer sig för att få de flummiga okunniga att kräva att svenska Staten skulle betala.

De som kallar sig socialliberaler idag saknar kontakt med verklighetens Liberala rötter och blandar ihop Rousseaus påstående att Människan föds fri, och överallt är hon i bojor med den Liberala grundsynen att Människan klarar mycket själv och att Staten inte skall bestämma om allting. En sann liberal vill minska Statens inflytande och kostnader samtidigt som en sann liberal bryr sig om sina medmänniskor och är för att själv hjälpa (inte ha andra att betala t.ex. via statens budget) utöver att en sann Liberal värnar om att Samhället/Staten skall ha ett skyddsnät för sina medborgare som är sjuka, handikappade och äldre. En sann Liberal är och har alltid varit för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. Det är där en liberal skiljer sig från en kommunist respektive en vänstersocialist:

* En liberal är för att yttrandefriheten inte får begränsas med mer än som finns fastställt i grundlag/författning.
Det är alltså inte liberalt att t.ex. kräva att Johan Pehrson (FP) skulle avgå från sin av svenska folket valda riksdagsplats som Folkpartiet utsedda rättspolitiska talesman. LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013
Att kräva något sådant är så långt från Liberalism som tänkas kan. Ha synpunkter får alla ha, men att kräva att någon som har ett partis förtroende inte skall få uttala sig är lika tokigt och kontraproduktivt i yttranderättsfrågan som att försöka stoppa till riksdagen valda personer från att uttala sig för att deras partis uppfattning inte är den samma som ‘man själv’ har.

* En liberal är för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. En sann liberal anser till skillnad från en kommunist/socialist att människor har personligt ansvar att följa gällande lagar. Detta utesluter inte att en liberal inom sitt parti, oavsett vilket personen tillhör och är verksamt i, kan lägga fram personliga förslag (Yttrandefriheten) med avsikt att få till stånd en lagändring. Men detta är inget som en liberal för fram som krav. Individen inte gruppen är det viktiga för en liberal!

* En liberal är för Tryckfriheten, men samtidigt klar över att allt har sina gränser. Allt är inte Offentlig handling utan Offentlighetsprincipen har sina begränsningar. Det följer av att en liberal är för Frihet under Ansvar och personligt ansvar. Ansvaret omfattar såväl rikets som individens säkerhet att inte få sina säkerhets respektive personliga uppgifter spridda för vinden.

Det borde därför vara naturligt, enligt min uppfattning, att alla verkliga liberaler kräver en Författningsdomstol som kan pröva vad som aldrig får lämnas ut. Sekretessbelagt material skall vara sekretessbelagt även när priset är att ‘DU’ inte kan få se alla skäl till t.ex. varför en individ som ‘du/media ömmar för’ inte har ett enda giltigt skäl till att få stanna!

Det är inte en Mänsklig Rättighet att få bosätta sig i vilket land man själv önskar. Det är inte en Mänsklig Rättighet att kräva att i domstol fattade utvisningsbeslut inte skall respekteras.

Får man efter prövning inte tillstånd att stanna i Sverige så ska man enligt lagen utvisas.
Självklart ska polisen verka inom de ramar som staten uppställt för dem. Gör polisen fel ska den granskas och korrigeras. Däremot ska polisen inte kritiseras när den fullgör sitt uppdrag inom givna ramar. Har man kritik mot detta ska den riktas mot regering och riksdag. Sverige behöver regler kring migrationen, Staffan Danielsson riksdagsman C på SvD Brännpunkt 4 mars 2013

REVA protest samlade hundratals, GP 2 mars 2013
Polisens nyrektrytering oroar Reva-motståndare, GP 3 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
Det handlar även om trovärdigheten i det asylsystemet.
– Ytterst är det upp till den enskilde att återvända. Om en individ som vägrar lämna landet får stanna kvar så drar vi undan mattan på hela asylsystemet. Det är ett grundskott mot hela asylsystemet, säger Johan Malkan, opolitisk sakkunnig på justitiedepartement.
Länder vägrar ta emot tvångsutvisade, DN 7 mars 2013

Politik är ett uttryck för folkviljan. Därför är det bästa att vi gemensamt väljer de politiker som företräder talan om den politik vi vill ska förverkligas. Detta också på migrationsområdet. Vi är för en generös och begränsad invandring till Sverige. Vi är för att personer i skyddsbehov ska få asyl i Sverige och uppbära flyktingstatus, men inte på bekostnad av vårt demokratiska rättssystem.
Vi anser det vara självklart att en generös migrationspolitik förutsätter att beslut respekteras och möjligheten till överklagande finns. Att ignorera myndighetsbeslut omöjliggör det goda arbetet med att erbjuda personer i akut skyddsbehov asyl i Sverige
Id-koll kan jämföras med alkotest i trafiken, Joanna Ljunggren vice ordf Fria Moderata Studentföreningen Stockholm och Mikael Wallentin Åström medlem Socialdemokraterna Stockholm på SvD Brännpunkt 6 mars 2013
Ligger mycket i det. Vårt demokratiska rättsystem må ha stora brister, men inte i Sverige gäller svenska lagar!

Sedan har Expressens ledarsida helt rätt när de skriver: Enligt OECD:s regler, rikslikare i de här sammanhangen, är det okej att använda bistånd till flyktingmottagande. Sluta hyckla om biståndet, Expressen ledarsidan 6 mars 2013

Read Full Post »