Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sk. Papperslösa’

och de som fått domstolsbeslut att de inte får någon ändring på Immigrationsverkets nekande av asyl/uppehållstillstånd, de har fått ett avvisningsbeslut. Då är det enligt svensk lag brottsligt att gömma sig. Vilket jag utifrån vad jag själv sett under åren tycker är helt riktigt. Detsamma gäller i samtliga andra länder i EU och i alla demokratiska stater. I många av länderna är det lika brottsligt att gömma en som har domstolsbeslut om avvisning som att gömma vilken annan brottsling som helst.

Det skall inte vara media eller vänsternissar som beslutar vilka som får och vilka som inte får stanna i Sverige. Att en del vänsternissar, speciellt sk. liberaler som inte vet vad riktig liberalism är, försöker jämföra med invandringen på 1800-talets slut och under 1900-talet till USA, förändrar inte saken. Det är stor skillnad att bygga upp ett land från grunden med helt ny konstitution och ett historiskt existerande land med konstitution som går tillbaka länge i historien med invandring. Det finns mer fog att sätta stopp för illegal invandring än det finns att sätta stopp för arbetskraftsinvandring. Detta även om självfallet fack och andra har rätt när de kräver att arbetsgivare ställs ansvariga om de som får tillstånd att komma meddelst arbetskraftsinvandring inte får de löner och de förmåner de skriftligt lovats och/eller om löner sätts på ett sätt som inte överenstämmer med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Jag skriver ovan ‘utifrån vad jag själv sett’. Detta inkluderar allt från sk.psykotiska barn som för cirka 20 år sedan lekte klockan 23 på kvällen på mellangården mellan mitt eget köksfönster och nästa hus, till de som förtvivlade tidigare landsmän berättade om kom och krävde stora summor pengar för att inte rapportera hem till t.ex. Saddam Hussein så att släktingar drabbades. Finns mycket liknande i den vägen fortfarande som berättas om.

Det finns också en annan sida av saken. Flera av de sk papperslösa sätts av andra, svenskar eller landsmän, att för en bråkdel av normal lön utföra arbeten av olika slag. Inte heller det är rätt. Men det förändrar inte saken att de som fått avvisningsbeslut begår en brottslig handling när de gömmer sig. Möjligen skulle ett samarbete mellan Skatteverk, tullare och polis kunna göra skillnad.

Sedan undrar jag vem/vilka från alla dessa som åberopar ‘ömmande skäl’ som själva varit eller är beredda att åka ner som volontärer för att trygga återvändandes livssituation under kortare eller längre tid. Det är så lätt att vilja öppna andras kassas, och statens, kommunernas och landstingens kassa är inte ägd av media eller vänsternissar utan av hela svenska folket. Det är Sveriges Riksdag som fattar beslut om lagar. Inte media. Det är i Riksdagen och i Kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige som beslut om budget tas. Inte i media och inte av vänsternissar.

Det är för mig fullständigt ointressant var en person som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Varje person som är intresserad av att göra rätt för sig har presenterat giltiga handlingar för att kunna vara identifierbar. Det är svensk lag som gäller i det fallet som i alla andra. Men de som illegalt vistas i ett land, måste i varje demokratiskt land acceptera de lagar som finns och sluta gömma sig. Här i Sverige som i andra länder.

Så har vi på senaste åren fått romer som påstår sig vara från länder i forna Östeuropa. Alla är inte det. Senaste veckan har en tidigare elev som jag vet är svensk medborgare och där såväl föräldrar som far- och morföräldrar bott i Sverige som svenska medborgare som minst (vad jag vet) i ett par generationer, den tidigare eleven har vid 3 tillfällen försökt tigga av mig och först låtsats att hon inte förstår svenska tills jag talat om för henne att jag vet vem hon är. Många svenskar är onödigt naiva som hennes egna släktingar säger om de i släkten som försöker smita undan vanligt ansvar som svensk.

Rasist? Nej verkligen inte. Jag har både jobbat med och bott vid sidan om samt umgåtts med många som fått uppehållstillstånd. En del har blivit svenska medborgare. Andra har fått dubbelt medborgarskap, vilket som det står på Immigrationsmyndigheternas hemsida inte ger Sverige samma möjligheter att hjälpa till om de grips i andra länder utanför EU. Allt handlar för mig om Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. I Sverige gäller svensk lag
Att följa Sveriges Grundlagar och andra lagar är inte att vara rasist. Tvärt om. Det är däremot att säga nej till anarki och mediadiktat om hur svenska lagar enligt vänsternissar borde tolkas. Något helt annat.

Reva-varningar sprids via Facebook, GP 30 mars 2013
Varnar för polisens Reva-kontroller, Expressen 30 mars 2013
Reva-varnigar sprids via Facebook, SvD 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, DN 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, Aftonbladet 30 mars 2013
Någon måtta får det allt vara på anarkister och vänsternissar. OM polis eller annan myndighet har i uppdrag att söka efter vissa papperslösa, så är det självfallet så att det är rimligt att de som kontrolleras är de som liknar de som eftersöks. Det är bra att det inte sker slumpvis för är det människor från visst område som eftersöks, så är det inte så att alla andra grupper av människor skall behöva kontrolleras bara för att vänsternissar och media så önskar. och det är också bra när någon som kontrolleras visar sig ha klara papper. Alla som bor i ett EU-land är enligt EU-lag skyldiga att kunna identifiera sig för myndigheterna. Någon måtta får det allt vara på gnället.

Tillägg 31 mars 09.55 Två utvisningshotade hämtades på sjukhus, DN 31 mars 2013 Helledudanedå…. Svensk Polis följer Svensk Lag. Ett sjukhus varken kan eller får vara en helig plats där gripande inte får ske. Brott är brott och flera av våra svenska sjukhus har senaste tiden t.o.m. tvingats ha vakter och polis för att inte bråk och brott skall ske. Nu får vänsternissarna sluta upp: Det Ni förespråkar är brott mot svensk Grundlag, Brott mot EU-lag samt att Ni hellre vill ha Anarki. Stopp och belägg per omgående! 1984Orwellskt nyord och reviderad historia är inget som hör hemma varken i Sverige, EU eller något demokratiskt land”

Det är inte någon mänsklig rättighet att själv få bestämma i vilket land man skall få bo!

Read Full Post »

vill ge papperslösa rätt att rösta……. Nu har vänsternissarna i Sverige gått mer än en Ocean för långt från i Sverige gällande Grundlagar och lagar. Hur länge skall detta fortgå? Vilka ligger bakom och vilka sanktionerar att 5-kolonnliknande försök till anarki fortsätter i media? Frågan är fri – så också yttranderätten och tryckfriheten. Men både Yttrandefriheten och Tryckfriheten bygger på Regeringsformen och har i båda fallen begränsningar som media försöker springa ifrån. Det är inte svenska media som beslutar om lagar.

Uppvisande av så dålig respekt för demokrati och demokratiska spelregler har sällan skådats om ens någonsin i Sverige: Vem får rösta i skuggsamhället, DN ledarsidan 17 mars 2013 som återigen ömmar mer om de sk. papperslösa som i domstol fått reda på att de inte får stanna än de månar om äldre, fattigpensionär, sjuka, funktionshandikappade svenska medborgare (oavsett var de är födda) och andra som har det svårt här i landet. Nog med snyfthistorier!

Read Full Post »

saknar de ordkunskap så att de inte vet vad de skriver under?

Att hoppa av en överenskommelse som gett vänsternissar möjlighet att i media bedriva ‘ömkande fall’ ärenden för att papperslösa, dvs personer som av svensk domstol (obs i samtliga fall är det domstol som ärenden har överklagats till) fått avslag på ansökan att få asyl i Sverige och som inte bara gömmer sig utan i flera fall inte någonsin lämnat svenska myndigheter giltiga identitetshandlingar de behövt för att överhuvudtaget ta sig till Sverige (förutsatt att de inte är rymdfarare), då är det de som hoppar av överenskommelsen som gör det svårare för de de säger sig värna.

Folk, media och politiker får ha vilken uppfattning de vill, yttrandefrihetslagstiftningen, men nog borde man kräva av ett demokratiskt parti att det läst Sveriges Regeringsform (Grundlag som allt annat utgår från) tillräckligt väl för att inse att det är av Svenska Riksdagen fattade beslut om lagar, i förekommande fall grundlagsändringar i enlighet med Regeringsformen,
inte av enskilt partis ledande politiker eller media som önskar omtolka lagtexter.

Att skylla på att MP bryter pga att MP inte får ändra i överenskommelse träffad mellan Miljöpartiets representanter och Alliansregeringen, är mycket svagt.

Säger en hel del om oviljan att acceptera att Svensk Polis har självklar rätt att följa Polislagen, även i fall där de som eftersökts till större delen pga sitt utseende eller klädsel råkar vara andra än den sk. normalsvensson, det säger mer om oviljan att acceptera att lagar som stiftats av riksdagen gäller tills de ersatts av andra lagar.

Med andra ord visar MP upp ett odemokratiskt förhållningssätt när de inte godtar att det är Riksdagen som stiftar lagar samtidigt som MP försöker omtolka träffad överenskommelse som mildrar och har underlättat för flera tveksamma fall att få stanna.

Miljöpartiet försvårar för de de säger sig stödja och motarbetar demokratiskt fattade beslut samt kräver i diktatorisk anda att Miljöpartiets tolkning av träffade överenskommelser skall vara den som gäller. Dålig uppvisning från en som gått folkhögskollärarutbildningen, Gustav Fridolin!
Polisen kan spräcka MP-samarbete, GP 14 mars 2013
”Mycket olyckligt om MP drar sig ur”, SvD 14 mars 2013
Samarbete i nöd och lust, DN ledarsidan 15 mars 2013

Read Full Post »

och i Sverige är det precis som i länder som England, Australien, Nya Zeeland, USA och i EU-länder i vår närhet BROTTSLIGT att gömma sig när beslut om utvisning fattats. Det må gälla de som media plägar kalla ‘papperslösa’, vilket de inte är förutsatt att de inte är utomjordingar. Endast utomjordingar skulle kunna ta sig till Sverige utan pengar och giltiga id-handlingar! Det är inte gratis att ta sig till Sverige. Att sedan det finns länder som enligt media ‘vägrar’ ta emot de som inte frivilligt återvänderSvårt att tvångsutvisa 4 000, SvD 7 mars 2013, det innebär inte att det är Sveriges uppgift att ta hand om dessa personer för all framtid! Det enda det innebär är att frågan måste föras över till första ankomstland som är det som borde få betala helt i enlighet med gällande EU-direktiv.

Det är inte det minsta liberalt, även om många som gått flumskolan tror det, att värna så mycket om de som river sina identitetshandlingar och gömmer sig för att få de flummiga okunniga att kräva att svenska Staten skulle betala.

De som kallar sig socialliberaler idag saknar kontakt med verklighetens Liberala rötter och blandar ihop Rousseaus påstående att Människan föds fri, och överallt är hon i bojor med den Liberala grundsynen att Människan klarar mycket själv och att Staten inte skall bestämma om allting. En sann liberal vill minska Statens inflytande och kostnader samtidigt som en sann liberal bryr sig om sina medmänniskor och är för att själv hjälpa (inte ha andra att betala t.ex. via statens budget) utöver att en sann Liberal värnar om att Samhället/Staten skall ha ett skyddsnät för sina medborgare som är sjuka, handikappade och äldre. En sann Liberal är och har alltid varit för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. Det är där en liberal skiljer sig från en kommunist respektive en vänstersocialist:

* En liberal är för att yttrandefriheten inte får begränsas med mer än som finns fastställt i grundlag/författning.
Det är alltså inte liberalt att t.ex. kräva att Johan Pehrson (FP) skulle avgå från sin av svenska folket valda riksdagsplats som Folkpartiet utsedda rättspolitiska talesman. LUF kräver att FP-profilen avgår, Expressen 6 mars 2013
Att kräva något sådant är så långt från Liberalism som tänkas kan. Ha synpunkter får alla ha, men att kräva att någon som har ett partis förtroende inte skall få uttala sig är lika tokigt och kontraproduktivt i yttranderättsfrågan som att försöka stoppa till riksdagen valda personer från att uttala sig för att deras partis uppfattning inte är den samma som ‘man själv’ har.

* En liberal är för Frihet under Ansvar och Personligt ansvar i enlighet med gällande lagar. En sann liberal anser till skillnad från en kommunist/socialist att människor har personligt ansvar att följa gällande lagar. Detta utesluter inte att en liberal inom sitt parti, oavsett vilket personen tillhör och är verksamt i, kan lägga fram personliga förslag (Yttrandefriheten) med avsikt att få till stånd en lagändring. Men detta är inget som en liberal för fram som krav. Individen inte gruppen är det viktiga för en liberal!

* En liberal är för Tryckfriheten, men samtidigt klar över att allt har sina gränser. Allt är inte Offentlig handling utan Offentlighetsprincipen har sina begränsningar. Det följer av att en liberal är för Frihet under Ansvar och personligt ansvar. Ansvaret omfattar såväl rikets som individens säkerhet att inte få sina säkerhets respektive personliga uppgifter spridda för vinden.

Det borde därför vara naturligt, enligt min uppfattning, att alla verkliga liberaler kräver en Författningsdomstol som kan pröva vad som aldrig får lämnas ut. Sekretessbelagt material skall vara sekretessbelagt även när priset är att ‘DU’ inte kan få se alla skäl till t.ex. varför en individ som ‘du/media ömmar för’ inte har ett enda giltigt skäl till att få stanna!

Det är inte en Mänsklig Rättighet att få bosätta sig i vilket land man själv önskar. Det är inte en Mänsklig Rättighet att kräva att i domstol fattade utvisningsbeslut inte skall respekteras.

Får man efter prövning inte tillstånd att stanna i Sverige så ska man enligt lagen utvisas.
Självklart ska polisen verka inom de ramar som staten uppställt för dem. Gör polisen fel ska den granskas och korrigeras. Däremot ska polisen inte kritiseras när den fullgör sitt uppdrag inom givna ramar. Har man kritik mot detta ska den riktas mot regering och riksdag. Sverige behöver regler kring migrationen, Staffan Danielsson riksdagsman C på SvD Brännpunkt 4 mars 2013

REVA protest samlade hundratals, GP 2 mars 2013
Polisens nyrektrytering oroar Reva-motståndare, GP 3 mars 2013
LUF vill ha ny rättspolitik, GP 6 mars 2013
Det handlar även om trovärdigheten i det asylsystemet.
– Ytterst är det upp till den enskilde att återvända. Om en individ som vägrar lämna landet får stanna kvar så drar vi undan mattan på hela asylsystemet. Det är ett grundskott mot hela asylsystemet, säger Johan Malkan, opolitisk sakkunnig på justitiedepartement.
Länder vägrar ta emot tvångsutvisade, DN 7 mars 2013

Politik är ett uttryck för folkviljan. Därför är det bästa att vi gemensamt väljer de politiker som företräder talan om den politik vi vill ska förverkligas. Detta också på migrationsområdet. Vi är för en generös och begränsad invandring till Sverige. Vi är för att personer i skyddsbehov ska få asyl i Sverige och uppbära flyktingstatus, men inte på bekostnad av vårt demokratiska rättssystem.
Vi anser det vara självklart att en generös migrationspolitik förutsätter att beslut respekteras och möjligheten till överklagande finns. Att ignorera myndighetsbeslut omöjliggör det goda arbetet med att erbjuda personer i akut skyddsbehov asyl i Sverige
Id-koll kan jämföras med alkotest i trafiken, Joanna Ljunggren vice ordf Fria Moderata Studentföreningen Stockholm och Mikael Wallentin Åström medlem Socialdemokraterna Stockholm på SvD Brännpunkt 6 mars 2013
Ligger mycket i det. Vårt demokratiska rättsystem må ha stora brister, men inte i Sverige gäller svenska lagar!

Sedan har Expressens ledarsida helt rätt när de skriver: Enligt OECD:s regler, rikslikare i de här sammanhangen, är det okej att använda bistånd till flyktingmottagande. Sluta hyckla om biståndet, Expressen ledarsidan 6 mars 2013

Read Full Post »

För något annat kan det inte vara frågan om – kalla det inte socialliberalism att ge de som trots att deras skäl för att få stanna prövats och efter avslag gömmer sig undan utvisningsbeslut för papperslösa som skall ges amnesti. Någon måtta får det allt vara och gränsen går när ett parti, oavsett vilket, har ungdomar i ungdomsförbund eller yngre i moderförbund som under en alltför okunnig och oerfaren partiledare tar chansen att sluta respektera svenska lagar!

Observera att det hade varit lika tokigt och lika icke liberalt att kräva snabbare beslut om utvisning av de som överklagar asylbeslut. Vi har alltför många möjligheter att överklaga när det gäller avslag på asyl i förhållande till i princip varje EU-land och annat västland. Men vi har de lagar vi har och de skall inte bara följas utan accepteras oavsett vad så länge det inte finns ändringar i lag som Riksdagen beslutat om. Att kräva ändring som innebär amnesti för de som gömmer sig, det är inte något som är hållbar lösning eller ens rimlig lösning. Ta gärna hit fler som lever utsatta i flyktingläger, men de som fått avslag skall i enlighet med gällande svenska lagar ut. Något annat är inte rimligt i ett land som vill kallas för rättsstat. I Sverige gäller svenska lagar. Det skall inte gå att köpa sig att komma hit på icke giltiga skäl och sedan när de avslöjas som icke giltiga skäl gnällas eller gömmas!

Ge de papperslösa amnesti, Per Ankersjö ordf (C) Stockholm, Stina Bengtsson ord Centerkvinnor på SvD Brännpunkt 1 mars 2013

Read Full Post »

Svenska lagar gäller i Sverige
Det är patetiskt när media och politiker oavsett ålder och bakgrund fortsätter hävda rättigheter för de sk. papperslösa, dvs de som fått nej på sina försök att få asyl (kanske för att de själva förstört de identitetshandlingar, pass etc, de varit tvungna att visa upp mer än en gång på vägen till asylsökandelandet Sverige) och därefter gömt sig. I Sverige gäller svenska lagar. Det är brottsligt att hålla sig undan domslut om utvisning. Så enkelt är det. Polisen i tunnelbanan, legitimationskontroll på sjukhus o.s.v. är helt i enlighet med svenska lagar.

Det är patetiskt när media och politiskt korrekta politiker värnar om dessa, men inte värnar om människor som lever på försörjningsstöd. Försörjningsstöd där allt utanför akut tandvård, t.o.m. tandavlossning inte räknas som nödvändig levnadsstandard. Försörjningsstöd där svenska kommuner med flera år lång bostadskö och där kommunala bolag inte godkänner byten om inte de som byter har minst 175.000 kr i beskattningsbar inkomst, inte betalar ut full hyresersättning till sjuka och gamla m.fl. för att kommunerna har satt gränser som är helt orealistiska på 2010-talet. Det är patetiskt när man glömmer sina egna som har det svårt (oavsett var de är födda) och värnar om de som inte fått rätten att bli en av oss!

Omänsklig hetsjakt på flyktingar, Stefan Lindborg förbundsordförande för Ung Vänster på Expressen Debatt Polisen gör sitt jobb helt i enlighet med svenska Lagar. Patetiskt att försöka försvara de som fått domslut att de skall avvisas från Sverige.
Hänsynslös jakt på papperslösa i T-banan, Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus på SvD brännpunkt
Linus Bylund och Christoffer Dulny Sverigedemokraterna Stockholms stad, SvD Brännunkt Tråkigt att det bara skall vara Sverigedemokrater som är de som försvarar svenska lagar. Skulle aldrig rösta på dem, men här har de helt rätt!
Avblås jakten på gömda, DN ledarsidan 23 februari 2013 ABSOLUT INTE! OM det är så att svenska Riksdagen efter proposition alternativt motion fattar beslut att ändra svensk lag så att polis inte skulle få eftersöka de personer som fått domslut att de skall utvisas, då och först då kan det hävdas att jakt på gömda skall avblåsas. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR OCH DET ÄR INTE MEDIA ELLER POLITISKT KORREKTA POLITIKER SOM STIFTAR SVENSKA LAGAR!

Sedan undrar jag var Integrationsminister Ullenhag fick sin samhällskunskapsutbildning. Det sätt han uttrycker sig på verkar förutsätta att svensk Polis inte skall få göra de bedömningar de i olika situationer själva har att göra utifrån svenska lagar stiftade av svensk Riksdag. Ullenhag: Helt oacceptabelt, GP

Läs även: Gnällspikar, Norah4you 21 februari 2013

Vad betyder ordet patetisk, Frågelådan Språknämnden.se

Read Full Post »

Att alla inom EU skall kunna visa legitimation på vem man är, är faktiskt en av grundförutsättningarna i Schengenavtalet. När då någon går och går och gnäller och påstår att detta är Hänsynslös jakt på papperslösa i T-banan, SvD 21 februari 2013 då är de ute och cyklar. Observera – de sk. papperslösa är antingen sådana som slängt sina id-handlingar innan de träffat svenska myndigheter, det går inte att ta sig till Sverige utan handlingar, eller också sådana som gömt sig efter att fått avslag och besked om avhysning från Sverige. Att gömma sig är brottsligt. Alla skall kunna identifiera sig. Så enkelt är det. Handlar inte bara om de som kallas papperslösa!

Read Full Post »

Det börjar med att varje barn får lära sig att visa solidaritet med sina syskon, sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar. Dvs det börjar med att barn får lära sig att man måste rätta mun efter matsäcken och inte hela tiden tjata ‘men alla andra får’, ‘alla andra gör’ o.s.v.

Solidaritet växer genom att barn och ungdomar lär sig respektera människovärdet även för de som är sjuka och de som inte har råd till det som man själv har råd med. Det är ingen solidaritet annat än fernissa på påse utan innehåll om inte solidaritet visas till de äldre som varit med och byggt upp samhället man lever i. Det handlar alltså om respekt och empati här och nu inte där och då.

Förvisso vore det en vacker dröm som gick i uppfyllelse för många om Sverige och svenskarna rent generellt verkligen hade råd utan att leva på checkkrediter och lån att både få ett drägligt liv under de yrkesverksamma åren och på ålderns höst samt utöver det ha råd att ge pengar till det ena och andra behjärtansvärda ändamålet. Så är inte fallet. Lika lite som ett företag kan leva på kredit och lån samt sägas vara solvent om det utan intäkter som svarar mot utgifterna i stort skänker styrelse och VD stora bonusar, lika lite kan ett land satsa stora summor på utgifter som inte svarar mot det som respektive lands grundlagar kräver att staten skall bekosta. Ytterst få länder om ens något har i sina grundlagar att solidaritet innebär att det egna folket skall avstå från grundläggande trygghet, för det är det det är frågan om Cecilia Malmström, folkpartist och EU-kommissionär, när du går ut och frågar vad som hände med Europas solidaritet och kallar allt som ifrågasätter vänster- och liberala drömmar om att prioritera solidaritet med fattiga i andra länder i form av att de skall få samma rättigheter här som vi – fast verkligheten varit den att de som kommit hit, även de sk. papperslösa som nekats uppehållstillstånd och fått besked att de inte har legala asylkrav men ändå får stöd av politiker för att de skulle ha rättigheter till fri sjukvård, tandvård och så vidare som inte ens våra svenska fattigpensionärer har. Solidaritet börjar hemma.

Vad hände med Europas solidaritet, EU-kommissionär Cecilia Malmström på GP debatt 24 juni 2011

Read Full Post »